MangaToon
การเกิดใหม่อีกครั้งของเศรษฐีนี
การเกิดใหม่อีกครั้งของเศรษฐีนี
จบ
4.9M
4.8
ชื่อนักเขียน: Zuoan Comic

ความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอคือ การทุ่มเทกับความรัก แต่เธอทุ่มเทรักผิดคน และฝังชีวิตเธอ ชีวิตกลับมาใหม่อีกครั้ง เธอกลับไปเมื่อ 7 ปีที่แล้ว คราวนี้เธอจะล้มล้างผู้ชายเจ้าชู้ และพบกับความสุขที่แท้จริง!

Zuoan Comicมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 161 ตอนแล้ว    /    (4918)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-04-09
 2.2k  263
2
ตอนที่ 2
2020-04-09
 1.8k  146
3
ตอนที่ 3
2020-04-09
 1.7k  80
4
ตอนที่ 4
2020-04-09
 1.6k  97
5
ตอนที่ 5
2020-04-09
 1.7k  89
6
ตอนที่ 6
2020-04-09
 1.7k  86
7
ตอนที่ 7
2020-04-09
 1.6k  71
8
ตอนที่ 8
2020-04-09
 1.6k  79
9
ตอนที่ 9
2020-04-09
 1.5k  46
10
ตอนที่ 10
2020-04-09
 1.8k  131
11
ตอนที่ 11
2020-04-10
 1.7k  116
12
ตอนที่ 12
2020-04-12
 1.6k  219
13
ตอนที่ 13
2020-04-14
 1.7k  293
14
ตอนที่ 14
2020-04-17
 1.5k  102
15
ตอนที่ 15
2020-04-19
 1.4k  74
16
ตอนที่ 16
2020-04-19
 1.4k  119
17
ตอนที่ 17
2020-04-19
 1.5k  134
18
ตอนที่ 18
2020-04-19
 1.4k  64
19
ตอนที่ 19
2020-04-19
 1.3k  47
20
ตอนที่ 20
2020-04-19
 1.4k  78
21
ตอนที่ 21
2020-04-19
 1.2k  60
22
ตอนที่ 22
2020-04-19
 894  33
23
ตอนที่ 23
2020-04-19
 807  55
24
ตอนที่ 24
2020-04-19
 736  38
25
ตอนที่ 25
2020-04-19
 808  93
26
ตอนที่ 26
2020-04-21
 783  81
27
ตอนที่ 27
2020-04-24
 698  68
28
ตอนที่ 28
2020-04-26
 664  39
29
ตอนที่ 29
2020-04-28
 721  71
30
ตอนที่ 30
2020-05-01
 780  117
31
ตอนที่ 31
2020-05-03
 581  52
32
ตอนที่ 32
2020-05-03
 510  17
33
ตอนที่ 33
2020-05-03
 516  23
34
ตอนที่ 34
2020-05-03
 546  33
35
ตอนที่ 35
2020-05-03
 491  20
36
ตอนที่ 36
2020-05-03
 447  27
37
ตอนที่ 37
2020-05-03
 403  34
38
ตอนที่ 38
2020-05-03
 393  20
39
ตอนที่ 39
2020-05-03
 398  8
40
ตอนที่ 40
2020-05-03
 438  37
41
ตอนที่ 41
2020-05-03
 441  68
42
ตอนที่ 42
2020-05-05
 483  58
43
ตอนที่ 43
2020-05-08
 434  59
44
ตอนที่ 44
2020-05-10
 425  33
45
ตอนที่ 45
2020-05-12
 382  25
46
ตอนที่ 46
2020-05-15
 367  99
47
ตอนที่ 47
2020-05-17
 357  54
48
ตอนที่ 48
2020-05-19
 352  33
49
ตอนที่ 49
2020-05-22
 343  52
50
ตอนที่ 50
2020-05-24
 335  63
51
ตอนที่ 51
2020-05-26
 290  32
52
ตอนที่ 52
2020-05-29
 308  30
53
ตอนที่ 53
2020-05-31
 239  17
54
ตอนที่ 54
2020-05-31
 235  26
55
ตอนที่ 55
2020-05-31
 212  18
56
ตอนที่ 56
2020-05-31
 237  16
57
ตอนที่ 57
2020-05-31
 211  32
58
ตอนที่ 58
2020-05-31
 183  12
59
ตอนที่ 59
2020-05-31
 214  16
60
ตอนที่ 60
2020-05-31
 195  25
61
ตอนที่ 61
2020-05-31
 206  18
62
ตอนที่ 62
2020-05-31
 219  8
63
ตอนที่ 63
2020-05-31
 253  31
64
ตอนที่ 64
2020-06-02
 244  36
65
ตอนที่ 65
2020-06-05
 229  18
66
ตอนที่ 66
2020-06-07
 234  47
67
ตอนที่ 67
2020-06-09
 202  18
68
ตอนที่ 68
2020-06-10
 160  8
69
ตอนที่ 69
2020-06-10
 178  18
70
ตอนที่ 70
2020-06-10
 156  5
71
ตอนที่ 71
2020-06-10
 150  4
72
ตอนที่ 72
2020-06-10
 151  25
73
ตอนที่ 73
2020-06-10
 153  14
74
ตอนที่ 74
2020-06-10
 141  9
75
ตอนที่ 75
2020-06-10
 140  4
76
ตอนที่ 76
2020-06-10
 140  3
77
ตอนที่ 77
2020-06-10
 167  16
78
ตอนที่ 78
2020-06-12
 177  17
79
ตอนที่ 79
2020-06-14
 166  12
80
ตอนที่ 80
2020-06-16
 172  14
81
ตอนที่ 81
2020-06-19
 165  12
82
ตอนที่ 82
2020-06-21
 173  9
83
ตอนที่ 83
2020-06-23
 177  22
84
ตอนที่ 84
2020-06-26
 159  18
85
ตอนที่ 85
2020-06-28
 160  14
86
ตอนที่ 86
2020-06-30
 169  6
87
ตอนที่ 87
2020-07-03
 143  7
88
ตอนที่ 88
2020-07-05
 133  5
89
ตอนที่ 89
2020-07-07
 124  8
90
ตอนที่ 90
2020-07-10
 146  15
91
ตอนที่ 91
2020-07-12
 114  13
92
ตอนที่ 92
2020-07-14
 132  8
93
ตอนที่ 93
2020-07-17
 109  3
94
ตอนที่ 94
2020-07-19
 101  3
95
ตอนที่ 95
2020-07-19
 99  5
96
ตอนที่ 96
2020-07-19
 107  4
97
ตอนที่ 97
2020-07-19
 93  5
98
ตอนที่ 98
2020-07-19
 101  4
99
ตอนที่ 99
2020-07-19
 103  3
100
ตอนที่ 100
2020-07-19
 98  4
101
ตอนที่ 101
2020-07-19
 89  6
102
ตอนที่ 102
2020-07-19
 85  3
103
ตอนที่ 103
2020-07-19
 108  4
104
ตอนที่ 104
2020-07-21
 92  4
105
ตอนที่ 105
2020-07-24
 101  3
106
ตอนที่ 106
2020-07-26
 114  9
107
ตอนที่ 107
2020-07-31
 108  12
108
ตอนที่ 108
2020-08-02
 127  17
109
ตอนที่ 109
2020-08-04
 112  4
110
ตอนที่ 110
2020-08-07
 107  7
111
ตอนที่ 111
2020-08-09
 97  5
112
ตอนที่ 112
2020-08-11
 92  4
113
ตอนที่ 113
2020-08-14
 96  3
114
ตอนที่ 114
2020-08-16
 83  3
115
ตอนที่ 115
2020-08-18
 85  3
116
ตอนที่ 116
2020-08-21
 90  3
117
ตอนที่ 117
2020-08-23
 70  5
118
ตอนที่ 118
2020-08-23
 65  4
119
ตอนที่ 119
2020-08-23
 75  1
120
ตอนที่ 120
2020-08-23
 74  3
121
ตอนที่ 121
2020-08-23
 63  1
122
ตอนที่ 122
2020-08-23
 84  8
123
ตอนที่ 123
2020-08-25
 75  4
124
ตอนที่ 124
2020-08-28
 69  3
125
ตอนที่ 125
2020-08-30
 80  5
126
ตอนที่ 126
2020-09-01
 69  5
127
ตอนที่ 127
2020-09-01
 60  4
128
ตอนที่ 128
2020-09-01
 54  3
129
ตอนที่ 129
2020-09-01
 58  3
130
ตอนที่ 130
2020-09-01
 54  6
131
ตอนที่ 131
2020-09-01
 66  4
132
ตอนที่ 132
2020-09-04
 71  4
133
ตอนที่ 133
2020-09-06
 64  3
134
ตอนที่ 134
2020-09-08
 71  3
135
ตอนที่ 135
2020-09-11
 69  3
136
ตอนที่ 136
2020-09-13
 63  7
137
ตอนที่ 137
2020-09-15
 71  3
138
ตอนที่ 138
2020-09-18
 77  8
139
ตอนที่ 139
2020-09-20
 53  2
140
ตอนที่ 140
2020-09-20
 54  4
141
ตอนที่ 141
2020-09-20
 56  5
142
ตอนที่ 142
2020-09-20
 55  4
143
ตอนที่ 143
2020-09-20
 48  3
144
ตอนที่ 144
2020-09-20
 55  4
145
ตอนที่ 145
2020-09-20
 56  6
146
ตอนที่ 146
2020-09-20
 61  5
147
ตอนที่ 147
2020-09-20
 71  14
148
ตอนที่ 148
2020-09-22
 75  9
149
ตอนที่ 149
2020-09-25
 75  7
150
ตอนที่ 150
2020-09-27
 74  4
151
ตอนที่ 151
2020-09-29
 65  4
152
ตอนที่ 152
2020-10-02
 64  5
153
ตอนที่ 153
2020-10-04
 69  7
154
ตอนที่ 154
2020-10-06
 79  6
155
ตอนที่ 155
2020-10-09
 62  7
156
ตอนที่ 156
2020-10-11
 66  3
157
ตอนที่ 157
2020-10-13
 78  5
158
ตอนที่ 158
2020-10-20
 72  4
159
ตอนที่ 159
2020-10-27
 68  13
160
ตอนที่ 160
2020-11-03
 77  8
161
ตอนที่ 161
2020-11-10
 145  88
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ผมและแขกเช่าห้องสาวสวยวัย 26 ปี
ผมและแขกเช่าห้องสาวสวยวัย 26 ปี
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/ตลก/ผจญภัย/ฮาเร็ม/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/แก๊ง/ฮีโร่มาช่วย
ภรรยาผมไม่ค่อยสนใจผมเลย
ภรรยาผมไม่ค่อยสนใจผมเลย
โรแมนซ์/จบ/ความรัก/รักเดียวใจเดียว/โชคชะตา
นายปีศาจ อย่าจูบฉันนะ
นายปีศาจ อย่าจูบฉันนะ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จบ/ความรัก/พลังวิเศษ/มนุษย์และปีศาจ
ราชินีจอมยุ่ง
ราชินีจอมยุ่ง
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ฮาเร็ม/ชีวิตคู่/ดราม่า/แก้แค้น/รักเศร้า
ยัย(แกล้ง)เฉิ่มกับพวกนายทั้งหลาย
ยัย(แกล้ง)เฉิ่มกับพวกนายทั้งหลาย
จบ/ฮาเร็ม/ฟิน
นายทำให้ชั้นยิ้มได้
นายทำให้ชั้นยิ้มได้
จบ/ฟิน
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!