MangaToon
คืนเสน่หา:ลาก่อนสามีที่รัก
คืนเสน่หา:ลาก่อนสามีที่รัก
จบ
4.2M
4.6
ชื่อนักเขียน: Zuoan Comic

คืนนั้นฉันเซ็นสัญญาขายตัวเอง แต่ก็ไม่อาจรั้งสิ่งที่ต้องการไว้ได้......แต่ฉันไม่รู้เลยว่า CEO ซาตานคนนั้นจะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมด!

Zuoan Comicมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 176 ตอนแล้ว    /    (1852)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2019-10-12
 1.9k  197
2
ตอนที่ 2
2019-10-13
 1.5k  117
3
ตอนที่ 3
2019-10-11
 1.3k  77
4
ตอนที่ 4
2019-10-13
 1.2k  68
5
ตอนที่ 5
2019-10-11
 1.2k  59
6
ตอนที่ 6
2019-10-11
 1.2k  51
7
ตอนที่ 7
2019-10-11
 1.2k  46
8
ตอนที่ 8
2019-10-13
 1.1k  71
9
ตอนที่ 9
2019-10-11
 1.1k  22
10
ตอนที่ 10
2019-10-13
 1k  36
11
ตอนที่ 11
2019-10-13
 1k  53
12
ตอนที่ 12
2019-10-11
 888  39
13
ตอนที่ 13
2019-10-13
 873  42
14
ตอนที่ 14
2019-10-11
 896  82
15
ตอนที่ 15
2019-10-13
 787  58
16
ตอนที่ 16
2019-10-14
 568  27
17
ตอนที่ 17
2019-10-14
 444  15
18
ตอนที่ 18
2019-10-14
 421  19
19
ตอนที่ 19
2019-10-14
 401  28
20
ตอนที่ 20
2019-10-14
 359  27
21
ตอนที่ 21
2019-10-19
 325  17
22
ตอนที่ 22
2019-10-22
 297  16
23
ตอนที่ 23
2019-10-25
 274  12
24
ตอนที่ 24
2019-10-26
 297  26
25
ตอนที่ 25
2019-10-29
 310  17
26
ตอนที่ 26
2019-11-01
 281  26
27
ตอนที่ 27
2019-11-02
 285  16
28
ตอนที่ 28
2019-11-05
 280  16
29
ตอนที่ 29
2019-11-08
 244  9
30
ตอนที่ 30
2019-11-09
 235  10
31
ตอนที่ 31
2019-11-12
 208  6
32
ตอนที่ 32
2019-11-16
 186  5
33
ตอนที่ 33
2019-11-19
 182  20
34
ตอนที่ 34
2019-11-22
 166  4
35
ตอนที่ 35
2019-11-22
 150  11
36
ตอนที่ 36
2019-11-22
 157  10
37
ตอนที่ 37
2019-11-22
 138  3
38
ตอนที่ 38
2019-11-22
 145  7
39
ตอนที่ 39
2019-11-22
 128  3
40
ตอนที่ 40
2019-11-22
 128  10
41
ตอนที่ 41
2019-11-22
 120  2
42
ตอนที่ 42
2019-11-22
 120  3
43
ตอนที่ 43
2019-11-22
 117  2
44
ตอนที่ 44
2019-11-23
 111  6
45
ตอนที่ 45
2019-11-26
 103  4
46
ตอนที่ 46
2019-11-30
 103  6
47
ตอนที่ 47
2019-12-02
 97  4
48
ตอนที่ 48
2019-12-02
 90  4
49
ตอนที่ 49
2019-12-02
 102  4
50
ตอนที่ 50
2019-12-02
 185  7
51
ตอนที่ 51
2019-12-02
 173  22
52
ตอนที่ 52
2019-12-03
 143  11
53
ตอนที่ 53
2019-12-07
 109  6
54
ตอนที่ 54
2019-12-10
 111  11
55
ตอนที่ 55
2019-12-14
 106  3
56
ตอนที่ 56
2019-12-17
 109  7
57
ตอนที่ 57
2019-12-21
 99  3
58
ตอนที่ 58
2019-12-24
 91  3
59
ตอนที่ 59
2019-12-28
 85  3
60
ตอนที่ 60
2019-12-30
 77  3
61
ตอนที่ 61
2019-12-30
 75  1
62
ตอนที่ 62
2019-12-30
 72  3
63
ตอนที่ 63
2019-12-30
 68  3
64
ตอนที่ 64
2019-12-30
 67  6
65
ตอนที่ 65
2019-12-30
 68  5
66
ตอนที่ 66
2019-12-30
 70  7
67
ตอนที่ 67
2019-12-30
 68  8
68
ตอนที่ 68
2019-12-30
 61  6
69
ตอนที่ 69
2019-12-30
 73  20
70
ตอนที่ 70
2019-12-31
 75  7
71
ตอนที่ 71
2020-01-04
 73  6
72
ตอนที่ 72
2020-01-07
 76  6
73
ตอนที่ 73
2020-01-11
 72  3
74
ตอนที่ 74
2020-01-14
 75  9
75
ตอนที่ 75
2020-01-18
 66  3
76
ตอนที่ 76
2020-01-21
 68  3
77
ตอนที่ 77
2020-01-25
 58  3
78
ตอนที่ 78
2020-01-28
 75  2
79
ตอนที่ 79
2020-02-01
 66  3
80
ตอนที่ 80
2020-02-04
 60  4
81
ตอนที่ 81
2020-02-08
 45  3
82
ตอนที่ 82
2020-02-11
 54  6
83
ตอนที่ 83
2020-02-15
 47  7
84
ตอนที่ 84
2020-02-18
 82  5
85
ตอนที่ 85
2020-02-22
 53  4
86
ตอนที่ 86
2020-02-25
 58  1
87
ตอนที่ 87
2020-02-29
 73  2
88
ตอนที่ 88
2020-03-03
 53  1
89
ตอนที่ 89
2020-03-07
 59  11
90
ตอนที่ 90
2020-03-10
 50  7
91
ตอนที่ 91
2020-03-14
 48  3
92
ตอนที่ 92
2020-03-17
 34  3
93
ตอนที่ 93
2020-03-21
 34  0
94
ตอนที่ 94
2020-03-24
 37  3
95
ตอนที่ 95
2020-03-28
 33  2
96
ตอนที่ 96
2020-03-31
 40  2
97
ตอนที่ 97
2020-04-04
 35  2
98
ตอนที่ 98
2020-04-07
 56  4
99
ตอนที่ 99
2020-04-11
 38  3
100
ตอนที่ 100
2020-04-14
 39  3
101
ตอนที่ 101
2020-04-18
 52  6
102
ตอนที่ 102
2020-04-21
 42  3
103
ตอนที่ 103
2020-04-25
 36  3
104
ตอนที่ 104
2020-04-28
 57  4
105
ตอนที่ 105
2020-05-02
 38  2
106
ตอนที่ 106
2020-05-05
 38  6
107
ตอนที่ 107
2020-05-09
 37  4
108
ตอนที่ 108
2020-05-12
 31  7
109
ตอนที่ 109
2020-05-16
 31  1
110
ตอนที่ 110
2020-05-19
 42  3
111
ตอนที่ 111
2020-05-23
 27  3
112
ตอนที่ 112
2020-05-26
 54  1
113
ตอนที่ 113
2020-05-30
 49  3
114
ตอนที่ 114
2020-06-02
 42  4
115
ตอนที่ 115
2020-06-06
 37  4
116
ตอนที่ 116
2020-06-09
 33  3
117
ตอนที่ 117
2020-06-13
 32  3
118
ตอนที่ 118
2020-06-16
 30  3
119
ตอนที่ 119
2020-06-20
 29  2
120
ตอนที่ 120
2020-06-23
 33  2
121
ตอนที่ 121
2020-06-27
 38  5
122
ตอนที่ 122
2020-06-30
 34  1
123
ตอนที่ 123
2020-07-04
 49  4
124
ตอนที่ 124
2020-07-07
 34  3
125
ตอนที่ 125
2020-07-11
 24  2
126
ตอนที่ 126
2020-07-14
 22  4
127
ตอนที่ 127
2020-07-18
 24  3
128
ตอนที่ 128
2020-07-21
 27  2
129
ตอนที่ 129
2020-08-01
 22  3
130
ตอนที่ 130
2020-08-04
 24  2
131
ตอนที่ 131
2020-08-08
 26  1
132
ตอนที่ 132
2020-08-11
 34  3
133
ตอนที่ 133
2020-08-18
 31  3
134
ตอนที่ 134
2020-08-22
 24  3
135
ตอนที่ 135
2020-08-25
 23  2
136
ตอนที่ 136
2020-08-29
 18  1
137
ตอนที่ 137
2020-09-01
 16  2
138
ตอนที่ 138
2020-09-05
 17  1
139
ตอนที่ 139
2020-09-08
 18  2
140
ตอนที่ 140
2020-09-12
 15  1
141
ตอนที่ 141
2020-09-15
 18  1
142
ตอนที่ 142
2020-09-19
 16  1
143
ตอนที่ 143
2020-09-22
 19  2
144
ตอนที่ 144
2020-09-26
 20  1
145
ตอนที่ 145
2020-09-29
 20  1
146
ตอนที่ 146
2020-10-03
 20  1
147
ตอนที่ 147
2020-10-06
 15  1
148
ตอนที่ 148
2020-10-10
 17  1
149
ตอนที่ 149
2020-10-13
 15  1
150
ตอนที่ 150
2020-10-17
 16  1
151
ตอนที่ 151
2020-10-20
 15  2
152
ตอนที่ 152
2020-10-24
 15  1
153
ตอนที่ 153
2020-10-27
 18  3
154
ตอนที่ 154
2020-10-28
 13  1
155
ตอนที่ 155
2020-10-28
 12  3
156
ตอนที่ 156
2020-10-28
 13  3
157
ตอนที่ 157
2020-10-28
 11  2
158
ตอนที่ 158
2020-10-28
 11  0
159
ตอนที่ 159
2020-10-28
 11  1
160
ตอนที่ 160
2020-10-28
 11  1
161
ตอนที่ 161
2020-10-28
 11  2
162
ตอนที่ 162
2020-10-28
 14  1
163
ตอนที่ 163
2020-10-28
 16  2
164
ตอนที่ 164
2020-10-31
 17  2
165
ตอนที่ 165
2020-11-03
 15  1
166
ตอนที่ 166
2020-11-07
 14  2
167
ตอนที่ 167
2020-11-10
 15  2
168
ตอนที่ 168
2020-11-14
 16  1
169
ตอนที่ 169
2020-11-17
 16  1
170
ตอนที่ 170
2020-11-21
 19  1
171
ตอนที่ 171
2020-11-24
 16  2
172
ตอนที่ 172
2020-11-28
 18  2
173
ตอนที่ 173
2020-12-01
 22  1
174
ตอนที่ 174
2020-12-05
 20  1
175
ตอนที่ 175
2020-12-08
 28  3
176
ตอนที่ 176
2020-12-12
 84  13
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ปลุกสวรรค์สยบปฐพี
ปลุกสวรรค์สยบปฐพี
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/ผจญภัย/ฝ่าอุปสรรค/ความรัก/ลูกผู้ชาย/ซื่อสัตย์/กล้าหาญ
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/ความรัก/รักที่ทำงาน/อุ่นใจ
คำสาปของเปลี่ยนร่าง
คำสาปของเปลี่ยนร่าง
รักวัยเรียน/โรแมนซ์/แฟนตาซี/ตลก/ดราม่า/วัยรุ่น
ราชาภาพยนตร์และเจ้าหญิงของเขา
ราชาภาพยนตร์และเจ้าหญิงของเขา
โรแมนซ์/ตลก/บอสหยิ่ง/จบ/ดราม่า/รักหวานฉ่ำ/ความรัก/สาวรวย
ทรมานรักเราสามคน
ทรมานรักเราสามคน
ฮาเร็ม/ดราม่า/แก้แค้น
ฉันจะช่วยนายในฐานะคู่หมั้น
ฉันจะช่วยนายในฐานะคู่หมั้น
รักวัยเรียน/จบ
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!