MangaToon
คู่แค้นแสนหวาน
คู่แค้นแสนหวาน
จบ
1.9M
4.6
ชื่อนักเขียน: iQiyi Comics

วันแต่งงานวันนั้น ไม่คิดว่าว่าที่เจ้าบ่าวจะผิดนัด! เธอโกรธ จึงไปกินเหล้าจนเมา และคิดไม่ถึงว่าจะได้พบเจอกับชายหนุ่มที่แสนเย็นชาคนหนึ่ง...

iQiyi Comicsมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 150 ตอนแล้ว    /    (1003)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-12-25
 913  204
2
ตอนที่ 2
2020-12-25
 756  68
3
ตอนที่ 3
2020-12-25
 750  89
4
ตอนที่ 4
2020-12-25
 675  27
5
ตอนที่ 5
2020-12-25
 609  33
6
ตอนที่ 6
2020-12-25
 608  35
7
ตอนที่ 7
2020-12-25
 552  51
8
ตอนที่ 8
2020-12-25
 487  25
9
ตอนที่ 9
2020-12-25
 477  16
10
ตอนที่ 10
2020-12-25
 536  26
11
ตอนที่ 11
2020-12-25
 505  19
12
ตอนที่ 12
2020-12-25
 519  27
13
ตอนที่ 13
2020-12-25
 481  33
14
ตอนที่ 14
2020-12-25
 452  19
15
ตอนที่ 15
2020-12-25
 287  15
16
ตอนที่ 16
2020-12-25
 246  8
17
ตอนที่ 17
2020-12-25
 207  14
18
ตอนที่ 18
2020-12-25
 203  16
19
ตอนที่ 19
2020-12-25
 169  8
20
ตอนที่ 20
2020-12-25
 189  12
21
ตอนที่ 21
2020-12-31
 161  6
22
ตอนที่ 22
2021-01-02
 135  7
23
ตอนที่ 23
2021-01-02
 127  8
24
ตอนที่ 24
2021-01-02
 121  6
25
ตอนที่ 25
2021-01-02
 109  4
26
ตอนที่ 26
2021-01-02
 102  2
27
ตอนที่ 27
2021-01-02
 100  2
28
ตอนที่ 28
2021-01-02
 102  2
29
ตอนที่ 29
2021-01-02
 91  7
30
ตอนที่ 30
2021-01-02
 92  2
31
ตอนที่ 31
2021-01-02
 85  5
32
ตอนที่ 32
2021-01-04
 88  5
33
ตอนที่ 33
2021-01-07
 80  4
34
ตอนที่ 34
2021-01-11
 84  7
35
ตอนที่ 35
2021-01-14
 86  4
36
ตอนที่ 36
2021-01-18
 94  4
37
ตอนที่ 37
2021-01-21
 89  2
38
ตอนที่ 38
2021-01-21
 85  2
39
ตอนที่ 39
2021-01-21
 83  4
40
ตอนที่ 40
2021-01-21
 74  2
41
ตอนที่ 41
2021-01-21
 78  1
42
ตอนที่ 42
2021-01-21
 77  3
43
ตอนที่ 43
2021-01-21
 75  2
44
ตอนที่ 44
2021-01-21
 72  3
45
ตอนที่ 45
2021-01-21
 63  2
46
ตอนที่ 46
2021-01-21
 71  4
47
ตอนที่ 47
2021-01-25
 72  4
48
ตอนที่ 48
2021-01-28
 59  3
49
ตอนที่ 49
2021-02-01
 61  3
50
ตอนที่ 50
2021-02-04
 51  9
51
ตอนที่ 51
2021-02-08
 54  8
52
ตอนที่ 52
2021-02-11
 57  4
53
ตอนที่ 53
2021-02-15
 55  2
54
ตอนที่ 54
2021-02-18
 57  1
55
ตอนที่ 55
2021-02-22
 52  3
56
ตอนที่ 56
2021-02-25
 53  4
57
ตอนที่ 57
2021-03-01
 39  4
58
ตอนที่ 58
2021-03-04
 43  2
59
ตอนที่ 59
2021-03-08
 43  2
60
ตอนที่ 60
2021-03-11
 48  4
61
ตอนที่ 61
2021-03-15
 39  3
62
ตอนที่ 62
2021-03-18
 39  2
63
ตอนที่ 63
2021-03-22
 38  3
64
ตอนที่ 64
2021-03-25
 36  1
65
ตอนที่ 65
2021-03-29
 32  4
66
ตอนที่ 66
2021-04-01
 29  4
67
ตอนที่ 67
2021-04-05
 34  1
68
ตอนที่ 68
2021-04-08
 37  0
69
ตอนที่ 69
2021-04-12
 39  2
70
ตอนที่ 70
2021-04-15
 39  0
71
ตอนที่ 71
2021-04-19
 38  1
72
ตอนที่ 72
2021-04-19
 30  1
73
ตอนที่ 73
2021-04-19
 31  7
74
ตอนที่ 74
2021-04-19
 33  1
75
ตอนที่ 75
2021-04-19
 31  1
76
ตอนที่ 76
2021-04-19
 33  0
77
ตอนที่ 77
2021-04-19
 31  1
78
ตอนที่ 78
2021-04-19
 34  0
79
ตอนที่ 79
2021-04-19
 32  0
80
ตอนที่ 80
2021-04-19
 32  2
81
ตอนที่ 81
2021-04-22
 31  0
82
ตอนที่ 82
2021-04-26
 29  1
83
ตอนที่ 83
2021-04-29
 29  5
84
ตอนที่ 84
2021-05-03
 26  0
85
ตอนที่ 85
2021-05-06
 31  1
86
ตอนที่ 86
2021-05-10
 24  1
87
ตอนที่ 87
2021-05-13
 24  1
88
ตอนที่ 88
2021-05-17
 27  0
89
ตอนที่ 89
2021-05-20
 27  3
90
ตอนที่ 90
2021-05-24
 29  2
91
ตอนที่ 91
2021-05-27
 24  3
92
ตอนที่ 92
2021-05-31
 25  1
93
ตอนที่ 93
2021-06-03
 24  0
94
ตอนที่ 94
2021-06-03
 22  0
95
ตอนที่ 95
2021-06-03
 24  0
96
ตอนที่ 96
2021-06-03
 22  1
97
ตอนที่ 97
2021-06-03
 19  0
98
ตอนที่ 98
2021-06-03
 18  1
99
ตอนที่ 99
2021-06-03
 22  1
100
ตอนที่ 100
2021-06-03
 18  0
101
ตอนที่ 101
2021-06-03
 22  1
102
ตอนที่ 102
2021-06-03
 19  1
103
ตอนที่ 103
2021-06-07
 20  4
104
ตอนที่ 104
2021-06-10
 18  2
105
ตอนที่ 105
2021-06-14
 18  0
106
ตอนที่ 106
2021-06-17
 23  3
107
ตอนที่ 107
2021-06-21
 17  2
108
ตอนที่ 108
2021-06-24
 21  1
109
ตอนที่ 109
2021-06-28
 19  2
110
ตอนที่ 110
2021-07-01
 20  0
111
ตอนที่ 111
2021-07-05
 17  0
112
ตอนที่ 112
2021-07-05
 16  1
113
ตอนที่ 113
2021-07-05
 15  1
114
ตอนที่ 114
2021-07-05
 15  1
115
ตอนที่ 115
2021-07-05
 14  1
116
ตอนที่ 116
2021-07-05
 16  1
117
ตอนที่ 117
2021-07-05
 16  1
118
ตอนที่ 118
2021-07-05
 16  0
119
ตอนที่ 119
2021-07-05
 14  1
120
ตอนที่ 120
2021-07-05
 15  0
121
ตอนที่ 121
2021-07-08
 13  5
122
ตอนที่ 122
2021-07-12
 12  1
123
ตอนที่ 123
2021-07-15
 14  2
124
ตอนที่ 124
2021-07-19
 12  1
125
ตอนที่ 125
2021-07-22
 13  0
126
ตอนที่ 126
2021-07-26
 14  0
127
ตอนที่ 127
2021-07-29
 13  0
128
ตอนที่ 128
2021-08-02
 13  1
129
ตอนที่ 129
2021-08-05
 12  0
130
ตอนที่ 130
2021-08-09
 12  0
131
ตอนที่ 131
2021-08-12
 12  0
132
ตอนที่ 132
2021-08-16
 14  0
133
ตอนที่ 133
2021-08-19
 13  1
134
ตอนที่ 134
2021-08-23
 13  0
135
ตอนที่ 135
2021-08-26
 10  0
136
ตอนที่ 136
2021-08-30
 8  0
137
ตอนที่ 137
2021-08-30
 11  0
138
ตอนที่ 138
2021-08-30
 9  0
139
ตอนที่ 139
2021-08-30
 10  0
140
ตอนที่ 140
2021-08-30
 8  0
141
ตอนที่ 141
2021-08-30
 13  0
142
ตอนที่ 142
2021-08-30
 11  0
143
ตอนที่ 143
2021-08-30
 12  0
144
ตอนที่ 144
2021-08-30
 16  1
145
ตอนที่ 145
2021-08-30
 17  0
146
ตอนที่ 146
2021-09-02
 14  0
147
ตอนที่ 147
2021-09-06
 18  0
148
ตอนที่ 148
2021-09-09
 24  2
149
ตอนที่ 149
2021-09-13
 28  1
150
ตอนที่ 150
2021-09-16
 70  12
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เกมรักของสาวนักเขียน
เกมรักของสาวนักเขียน
โรแมนซ์/จบ/ความรัก/โชคชะตา
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
โรแมนซ์/Yaoi/แฟนตาซี/จบ/รักเศร้า/ปกป้อง/เกิดใหม่
ฮองเฮาท่านร้ายนัก
ฮองเฮาท่านร้ายนัก
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/จบ/แก้แค้น/ฮอต/รักเศร้า/ความรัก/เกิดใหม่
การเกิดใหม่ครั้งที่ 99
การเกิดใหม่ครั้งที่ 99
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/จบ/ฮาเร็ม/ฮอต/รักเศร้า/ความรัก/กล้าหาญ
ไม่ได้ต้องการ.
ไม่ได้ต้องการ.
จบ/ดราม่า/มาเฟีย/NCT
ฉันจะช่วยนายในฐานะคู่หมั้น
ฉันจะช่วยนายในฐานะคู่หมั้น
รักวัยเรียน/จบ
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!