MangaToon
ชายเลวหมื่นลี้ทานตะวัน
ชายเลวหมื่นลี้ทานตะวัน
เซเรียล
7M
4.9
ชื่อนักเขียน: The King

ด้วยสาเหตุบางอย่าง ซูลู่เซี่ยไปผูกกับระบบนางรอง และทะลุมิติผ่านโลกร้อยใบ โดยมีภารกิจคือเปลี่ยนโชคชะตาอาภัพของนางรอง ดับความแค้นในใจพวกเธอ “มีแต่น้ำตาของชายเลวและเสียงคร่ำครวญของหญิงชั่ว สามารถปลอบใจฉันได้”

The Kingมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 411 ตอนแล้ว    /    (13365)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2021-06-18
 2.1k  673
2
ตอนที่ 2
2021-07-09
 1.6k  172
3
ตอนที่ 3
2021-07-09
 1.6k  129
4
ตอนที่ 4
2021-07-09
 1.4k  129
5
ตอนที่ 5
2021-07-09
 1.5k  137
6
ตอนที่ 6
2021-07-09
 1.4k  75
7
ตอนที่ 7
2021-07-09
 1.3k  129
8
ตอนที่ 8
2021-07-09
 1.3k  92
9
ตอนที่ 9
2021-07-09
 1.2k  44
10
ตอนที่ 10
2021-07-09
 1.2k  56
11
ตอนที่ 11
2021-07-09
 1.2k  47
12
ตอนที่ 12
2021-07-09
 1.2k  43
13
ตอนที่ 13
2021-07-09
 1.2k  55
14
ตอนที่ 14
2021-07-09
 1.2k  64
15
ตอนที่ 15
2021-07-09
 991  53
16
ตอนที่ 16
2021-07-09
 889  34
17
ตอนที่ 17
2021-07-09
 887  42
18
ตอนที่ 18
2021-07-09
 852  30
19
ตอนที่ 19
2021-07-09
 795  42
20
ตอนที่ 20
2021-07-09
 800  58
21
ตอนที่ 21
2021-07-09
 687  34
22
ตอนที่ 22
2021-07-09
 673  58
23
ตอนที่ 23
2021-07-09
 650  31
24
ตอนที่ 24
2021-07-09
 685  37
25
ตอนที่ 25
2021-07-09
 656  46
26
ตอนที่ 26
2021-07-09
 647  44
27
ตอนที่ 27
2021-07-12
 628  57
28
ตอนที่ 28
2021-07-14
 566  68
29
ตอนที่ 29
2021-07-19
 591  70
30
ตอนที่ 30
2021-07-21
 588  71
31
ตอนที่ 31
2021-07-24
 543  38
32
ตอนที่ 32
2021-07-24
 502  27
33
ตอนที่ 33
2021-07-24
 482  34
34
ตอนที่ 34
2021-07-24
 475  33
35
ตอนที่ 35
2021-07-24
 491  43
36
ตอนที่ 36
2021-07-24
 543  66
37
ตอนที่ 37
2021-07-24
 464  47
38
ตอนที่ 38
2021-07-24
 472  31
39
ตอนที่ 39
2021-07-24
 465  35
40
ตอนที่ 40
2021-07-24
 456  48
41
ตอนที่ 41
2021-07-26
 453  47
42
ตอนที่ 42
2021-07-28
 445  46
43
ตอนที่ 43
2021-08-02
 427  47
44
ตอนที่ 44
2021-08-04
 424  35
45
ตอนที่ 45
2021-08-04
 426  40
46
ตอนที่ 46
2021-08-04
 402  45
47
ตอนที่ 47
2021-08-04
 415  16
48
ตอนที่ 48
2021-08-04
 430  23
49
ตอนที่ 49
2021-08-04
 418  25
50
ตอนที่ 50
2021-08-04
 432  36
51
ตอนที่ 51
2021-08-04
 392  20
52
ตอนที่ 52
2021-08-04
 407  26
53
ตอนที่ 53
2021-08-04
 402  44
54
ตอนที่ 54
2021-08-04
 421  49
55
ตอนที่ 55
2021-08-09
 415  37
56
ตอนที่ 56
2021-08-11
 426  53
57
ตอนที่ 57
2021-08-16
 402  23
58
ตอนที่ 58
2021-08-16
 435  34
59
ตอนที่ 59
2021-08-16
 452  42
60
ตอนที่ 60
2021-08-16
 400  30
61
ตอนที่ 61
2021-08-16
 353  74
62
ตอนที่ 62
2021-08-16
 387  25
63
ตอนที่ 63
2021-08-16
 391  47
64
ตอนที่ 64
2021-08-16
 394  36
65
ตอนที่ 65
2021-08-16
 369  19
66
ตอนที่ 66
2021-08-16
 405  39
67
ตอนที่ 67
2021-08-18
 376  56
68
ตอนที่ 68
2021-08-23
 409  37
69
ตอนที่ 69
2021-08-25
 380  23
70
ตอนที่ 70
2021-08-25
 380  25
71
ตอนที่ 71
2021-08-25
 379  22
72
ตอนที่ 72
2021-08-25
 384  30
73
ตอนที่ 73
2021-08-25
 391  27
74
ตอนที่ 74
2021-08-25
 383  31
75
ตอนที่ 75
2021-08-25
 377  24
76
ตอนที่ 76
2021-08-25
 392  17
77
ตอนที่ 77
2021-08-25
 394  23
78
ตอนที่ 78
2021-08-25
 398  32
79
ตอนที่ 79
2021-08-30
 393  45
80
ตอนที่ 80
2021-09-06
 389  33
81
ตอนที่ 81
2021-09-08
 380  61
82
ตอนที่ 82
2021-09-13
 370  32
83
ตอนที่ 83
2021-09-13
 351  27
84
ตอนที่ 84
2021-09-13
 347  30
85
ตอนที่ 85
2021-09-13
 380  49
86
ตอนที่ 86
2021-09-13
 374  29
87
ตอนที่ 87
2021-09-13
 406  47
88
ตอนที่ 88
2021-09-13
 410  32
89
ตอนที่ 89
2021-09-13
 387  30
90
ตอนที่ 90
2021-09-13
 381  34
91
ตอนที่ 91
2021-09-13
 413  38
92
ตอนที่ 92
2021-09-15
 442  77
93
ตอนที่ 93
2021-09-20
 419  42
94
ตอนที่ 94
2021-09-22
 426  72
95
ตอนที่ 95
2021-09-27
 410  47
96
ตอนที่ 96
2021-09-29
 405  51
97
ตอนที่ 97
2021-10-04
 413  56
98
ตอนที่ 98
2021-10-06
 405  42
99
ตอนที่ 99
2021-10-11
 402  55
100
ตอนที่ 100
2021-10-13
 419  63
101
ตอนที่ 101
2021-10-18
 422  49
102
ตอนที่ 102
2021-10-20
 407  55
103
ตอนที่ 103
2021-10-25
 410  49
104
ตอนที่ 104
2021-10-27
 399  45
105
ตอนที่ 105
2021-11-01
 428  67
106
ตอนที่ 106
2021-11-03
 431  68
107
ตอนที่ 107
2021-11-08
 416  68
108
ตอนที่ 108
2021-11-10
 433  68
109
ตอนที่ 109
2021-11-15
 381  46
110
ตอนที่ 110
2021-11-17
 381  48
111
ตอนที่ 111
2021-11-22
 383  69
112
ตอนที่ 112
2021-11-24
 394  52
113
ตอนที่ 113
2021-11-29
 397  49
114
ตอนที่ 114
2021-12-01
 376  47
115
ตอนที่ 115
2021-12-06
 378  41
116
ตอนที่ 116
2021-12-08
 384  47
117
ตอนที่ 117
2021-12-13
 378  47
118
ตอนที่ 118
2021-12-15
 386  59
119
ตอนที่ 119
2021-12-20
 372  47
120
ตอนที่ 120
2021-12-22
 395  57
121
ตอนที่ 121
2021-12-27
 335  31
122
ตอนที่ 122
2021-12-27
 361  36
123
ตอนที่ 123
2021-12-27
 371  30
124
ตอนที่ 124
2021-12-27
 346  29
125
ตอนที่ 125
2021-12-27
 359  28
126
ตอนที่ 126
2021-12-27
 342  25
127
ตอนที่ 127
2021-12-27
 332  17
128
ตอนที่ 128
2021-12-27
 320  21
129
ตอนที่ 129
2021-12-27
 317  21
130
ตอนที่ 130
2021-12-27
 342  41
131
ตอนที่ 131
2021-12-29
 323  33
132
ตอนที่ 132
2022-01-03
 331  30
133
ตอนที่ 133
2022-01-05
 321  33
134
ตอนที่ 134
2022-01-10
 330  35
135
ตอนที่ 135
2022-01-12
 337  43
136
ตอนที่ 136
2022-01-13
 273  15
137
ตอนที่ 137
2022-01-13
 278  16
138
ตอนที่ 138
2022-01-13
 282  15
139
ตอนที่ 139
2022-01-13
 267  27
140
ตอนที่ 140
2022-01-13
 269  13
141
ตอนที่ 141
2022-01-13
 296  18
142
ตอนที่ 142
2022-01-13
 291  19
143
ตอนที่ 143
2022-01-13
 280  19
144
ตอนที่ 144
2022-01-13
 281  19
145
ตอนที่ 145
2022-01-13
 332  52
146
ตอนที่ 146
2022-01-17
 344  43
147
ตอนที่ 147
2022-01-19
 374  67
148
ตอนที่ 148
2022-01-24
 332  60
149
ตอนที่ 149
2022-01-26
 344  50
150
ตอนที่ 150
2022-01-31
 354  50
151
ตอนที่ 151
2022-02-02
 363  49
152
ตอนที่ 152
2022-02-07
 323  39
153
ตอนที่ 153
2022-02-09
 357  58
154
ตอนที่ 154
2022-02-14
 359  72
155
ตอนที่ 155
2022-02-16
 366  60
156
ตอนที่ 156
2022-02-21
 344  35
157
ตอนที่ 157
2022-02-23
 351  78
158
ตอนที่ 158
2022-02-28
 366  54
159
ตอนที่ 159
2022-03-02
 354  70
160
ตอนที่ 160
2022-03-07
 344  41
161
ตอนที่ 161
2022-03-09
 341  69
162
ตอนที่ 162
2022-03-14
 358  65
163
ตอนที่ 163
2022-03-16
 310  34
164
ตอนที่ 164
2022-03-16
 305  33
165
ตอนที่ 165
2022-03-16
 298  28
166
ตอนที่ 166
2022-03-16
 294  16
167
ตอนที่ 167
2022-03-16
 320  20
168
ตอนที่ 168
2022-03-16
 324  29
169
ตอนที่ 169
2022-03-16
 362  71
170
ตอนที่ 170
2022-03-16
 303  22
171
ตอนที่ 171
2022-03-16
 301  33
172
ตอนที่ 172
2022-03-16
 330  54
173
ตอนที่ 173
2022-03-21
 324  37
174
ตอนที่ 174
2022-03-23
 309  48
175
ตอนที่ 175
2022-03-28
 326  39
176
ตอนที่ 176
2022-03-30
 337  43
177
ตอนที่ 177
2022-04-04
 348  45
178
ตอนที่ 178
2022-04-06
 323  47
179
ตอนที่ 179
2022-04-11
 350  53
180
ตอนที่ 180
2022-04-13
 351  73
181
ตอนที่ 181
2022-04-18
 342  51
182
ตอนที่ 182
2022-04-20
 295  23
183
ตอนที่ 183
2022-04-20
 292  20
184
ตอนที่ 184
2022-04-20
 300  27
185
ตอนที่ 185
2022-04-20
 300  16
186
ตอนที่ 186
2022-04-20
 297  17
187
ตอนที่ 187
2022-04-20
 288  16
188
ตอนที่ 188
2022-04-20
 300  12
189
ตอนที่ 189
2022-04-20
 357  47
190
ตอนที่ 190
2022-04-25
 345  67
191
ตอนที่ 191
2022-04-27
 381  48
192
ตอนที่ 192
2022-05-02
 365  50
193
ตอนที่ 193
2022-05-04
 402  56
194
ตอนที่ 194
2022-05-09
 376  43
195
ตอนที่ 195
2022-05-11
 386  49
196
ตอนที่ 196
2022-05-16
 368  32
197
ตอนที่ 197
2022-05-18
 371  50
198
ตอนที่ 198
2022-05-22
 371  26
199
ตอนที่ 199
2022-05-22
 346  17
200
ตอนที่ 200
2022-05-22
 346  25
201
ตอนที่ 201
2022-05-22
 332  20
202
ตอนที่ 202
2022-05-22
 328  45
203
ตอนที่ 203
2022-05-22
 320  15
204
ตอนที่ 204
2022-05-22
 307  21
205
ตอนที่ 205
2022-05-22
 306  17
206
ตอนที่ 206
2022-05-22
 302  25
207
ตอนที่ 207
2022-05-22
 364  55
208
ตอนที่ 208
2022-05-25
 362  41
209
ตอนที่ 209
2022-05-30
 354  38
210
ตอนที่ 210
2022-06-01
 349  31
211
ตอนที่ 211
2022-06-06
 361  42
212
ตอนที่ 212
2022-06-08
 352  37
213
ตอนที่ 213
2022-06-13
 345  39
214
ตอนที่ 214
2022-06-15
 354  34
215
ตอนที่ 215
2022-06-20
 387  44
216
ตอนที่ 216
2022-06-22
 386  41
217
ตอนที่ 217
2022-06-27
 326  40
218
ตอนที่ 218
2022-06-29
 350  29
219
ตอนที่ 219
2022-07-04
 314  29
220
ตอนที่ 220
2022-07-06
 311  21
221
ตอนที่ 221
2022-07-11
 297  29
222
ตอนที่ 222
2022-07-13
 311  28
223
ตอนที่ 223
2022-07-17
 247  18
224
ตอนที่ 224
2022-07-17
 263  12
225
ตอนที่ 225
2022-07-17
 257  21
226
ตอนที่ 226
2022-07-17
 248  22
227
ตอนที่ 227
2022-07-17
 286  26
228
ตอนที่ 228
2022-07-18
 286  19
229
ตอนที่ 229
2022-07-20
 299  34
230
ตอนที่ 230
2022-07-25
 304  32
231
ตอนที่ 231
2022-07-27
 284  43
232
ตอนที่ 232
2022-07-27
 277  19
233
ตอนที่ 233
2022-07-27
 269  10
234
ตอนที่ 234
2022-07-27
 265  14
235
ตอนที่ 235
2022-07-27
 294  18
236
ตอนที่ 236
2022-07-27
 297  18
237
ตอนที่ 237
2022-07-27
 306  15
238
ตอนที่ 238
2022-07-27
 336  28
239
ตอนที่ 239
2022-08-01
 301  38
240
ตอนที่ 240
2022-08-03
 311  22
241
ตอนที่ 241
2022-08-08
 300  20
242
ตอนที่ 242
2022-08-10
 358  45
243
ตอนที่ 243
2022-08-15
 303  19
244
ตอนที่ 244
2022-08-17
 288  21
245
ตอนที่ 245
2022-08-22
 305  15
246
ตอนที่ 246
2022-08-24
 282  18
247
ตอนที่ 247
2022-08-29
 280  21
248
ตอนที่ 248
2022-08-31
 286  22
249
ตอนที่ 249
2022-09-04
 261  11
250
ตอนที่ 250
2022-09-04
 251  8
251
ตอนที่ 251
2022-09-04
 231  11
252
ตอนที่ 252
2022-09-04
 249  10
253
ตอนที่ 253
2022-09-04
 274  11
254
ตอนที่ 254
2022-09-05
 259  14
255
ตอนที่ 255
2022-09-07
 289  28
256
ตอนที่ 256
2022-09-12
 276  28
257
ตอนที่ 257
2022-09-14
 256  25
258
ตอนที่ 258
2022-09-19
 250  18
259
ตอนที่ 259
2022-09-21
 260  14
260
ตอนที่ 260
2022-09-26
 230  17
261
ตอนที่ 261
2022-09-28
 222  18
262
ตอนที่ 262
2022-10-03
 231  14
263
ตอนที่ 263
2022-10-05
 235  17
264
ตอนที่ 264
2022-10-10
 253  32
265
ตอนที่ 265
2022-10-12
 230  24
266
ตอนที่ 266
2022-10-17
 244  23
267
ตอนที่ 267
2022-10-19
 261  32
268
ตอนที่ 268
2022-10-24
 268  28
269
ตอนที่ 269
2022-10-26
 263  34
270
ตอนที่ 270
2022-10-31
 240  24
271
ตอนที่ 271
2022-11-02
 232  10
272
ตอนที่ 272
2022-11-02
 207  10
273
ตอนที่ 273
2022-11-02
 214  11
274
ตอนที่ 274
2022-11-02
 220  8
275
ตอนที่ 275
2022-11-02
 223  11
276
ตอนที่ 276
2022-11-02
 208  14
277
ตอนที่ 277
2022-11-02
 224  12
278
ตอนที่ 278
2022-11-02
 227  12
279
ตอนที่ 279
2022-11-07
 264  17
280
ตอนที่ 280
2022-11-09
 235  16
281
ตอนที่ 281
2022-11-14
 246  18
282
ตอนที่ 282
2022-11-16
 242  19
283
ตอนที่ 283
2022-11-20
 210  12
284
ตอนที่ 284
2022-11-20
 207  6
285
ตอนที่ 285
2022-11-20
 219  11
286
ตอนที่ 286
2022-11-20
 195  10
287
ตอนที่ 287
2022-11-20
 217  18
288
ตอนที่ 288
2022-11-20
 244  24
289
ตอนที่ 289
2022-11-23
 236  17
290
ตอนที่ 290
2022-11-28
 213  17
291
ตอนที่ 291
2022-11-30
 213  13
292
ตอนที่ 292
2022-12-05
 208  14
293
ตอนที่ 293
2022-12-07
 207  14
294
ตอนที่ 294
2022-12-12
 198  11
295
ตอนที่ 295
2022-12-14
 179  9
296
ตอนที่ 296
2022-12-14
 182  8
297
ตอนที่ 297
2022-12-14
 203  16
298
ตอนที่ 298
2022-12-14
 174  10
299
ตอนที่ 299
2022-12-14
 172  12
300
ตอนที่ 300
2022-12-19
 194  17
301
ตอนที่ 301
2022-12-21
 207  14
302
ตอนที่ 302
2022-12-26
 217  17
303
ตอนที่ 303
2022-12-28
 183  20
304
ตอนที่ 304
2023-01-02
 184  17
305
ตอนที่ 305
2023-01-04
 179  19
306
ตอนที่ 306
2023-01-08
 171  14
307
ตอนที่ 307
2023-01-08
 155  16
308
ตอนที่ 308
2023-01-08
 161  17
309
ตอนที่ 309
2023-01-08
 169  9
310
ตอนที่ 310
2023-01-08
 198  13
311
ตอนที่ 311
2023-01-09
 206  24
312
ตอนที่ 312
2023-01-11
 201  17
313
ตอนที่ 313
2023-01-16
 184  13
314
ตอนที่ 314
2023-01-18
 186  20
315
ตอนที่ 315
2023-01-23
 182  24
316
ตอนที่ 316
2023-01-25
 180  17
317
ตอนที่ 317
2023-01-25
 174  14
318
ตอนที่ 318
2023-01-25
 166  12
319
ตอนที่ 319
2023-01-25
 187  19
320
ตอนที่ 320
2023-01-25
 208  18
321
ตอนที่ 321
2023-01-30
 178  20
322
ตอนที่ 322
2023-01-31
 181  23
323
ตอนที่ 323
2023-02-06
 164  15
324
ตอนที่ 324
2023-02-08
 173  15
325
ตอนที่ 325
2023-02-13
 170  12
326
ตอนที่ 326
2023-02-15
 160  16
327
ตอนที่ 327
2023-02-20
 165  17
328
ตอนที่ 328
2023-02-20
 151  8
329
ตอนที่ 329
2023-02-20
 154  10
330
ตอนที่ 330
2023-02-20
 166  17
331
ตอนที่ 331
2023-02-20
 186  27
332
ตอนที่ 332
2023-02-27
 180  24
333
ตอนที่ 333
2023-03-01
 165  23
334
ตอนที่ 334
2023-03-06
 169  15
335
ตอนที่ 335
2023-03-08
 163  20
336
ตอนที่ 336
2023-03-13
 166  23
337
ตอนที่ 337
2023-03-15
 158  12
338
ตอนที่ 338
2023-03-15
 150  10
339
ตอนที่ 339
2023-03-15
 138  7
340
ตอนที่ 340
2023-03-15
 139  9
341
ตอนที่ 341
2023-03-15
 167  17
342
ตอนที่ 342
2023-03-20
 159  15
343
ตอนที่ 343
2023-03-22
 161  19
344
ตอนที่ 344
2023-03-27
 169  10
345
ตอนที่ 345
2023-03-29
 156  8
346
ตอนที่ 346
2023-04-03
 139  11
347
ตอนที่ 347
2023-04-05
 157  17
348
ตอนที่ 348
2023-04-10
 154  19
349
ตอนที่ 349
2023-04-12
 150  15
350
ตอนที่ 350
2023-04-17
 145  15
351
ตอนที่ 351
2023-04-17
 150  16
352
ตอนที่ 352
2023-04-17
 144  8
353
ตอนที่ 353
2023-04-17
 149  20
354
ตอนที่ 354
2023-04-17
 144  14
355
ตอนที่ 355
2023-04-19
 152  25
356
ตอนที่ 356
2023-04-24
 152  17
357
ตอนที่ 357
2023-04-26
 166  25
358
ตอนที่ 358
2023-05-01
 173  27
359
ตอนที่ 359
2023-05-11
 151  23
360
ตอนที่ 360
2023-05-15
 149  24
361
ตอนที่ 361
2023-05-17
 138  19
362
ตอนที่ 362
2023-05-22
 139  25
363
ตอนที่ 363
2023-05-24
 143  19
364
ตอนที่ 364
2023-05-29
 137  10
365
ตอนที่ 365
2023-05-29
 131  4
366
ตอนที่ 366
2023-05-29
 136  12
367
ตอนที่ 367
2023-05-31
 153  20
368
ตอนที่ 368
2023-06-05
 158  18
369
ตอนที่ 369
2023-06-07
 135  23
370
ตอนที่ 370
2023-06-14
 123  21
371
ตอนที่ 371
2023-06-19
 149  24
372
ตอนที่ 372
2023-06-21
 138  17
373
ตอนที่ 373
2023-06-26
 120  12
374
ตอนที่ 374
2023-06-26
 114  5
375
ตอนที่ 375
2023-06-26
 126  12
376
ตอนที่ 376
2023-06-28
 128  21
377
ตอนที่ 377
2023-07-03
 129  18
378
ตอนที่ 378
2023-07-05
 134  17
379
ตอนที่ 379
2023-07-10
 125  20
380
ตอนที่ 380
2023-07-12
 128  19
381
ตอนที่ 381
2023-07-17
 121  15
382
ตอนที่ 382
2023-07-19
 104  18
383
ตอนที่ 383
2023-07-24
 112  13
384
ตอนที่ 384
2023-07-24
 98  7
385
ตอนที่ 385
2023-07-24
 111  8
386
ตอนที่ 386
2023-07-24
 107  16
387
ตอนที่ 387
2023-07-26
 113  16
388
ตอนที่ 388
2023-07-31
 97  21
389
ตอนที่ 389
2023-08-02
 106  18
390
ตอนที่ 390
2023-08-07
 107  16
391
ตอนที่ 391
2023-08-09
 99  14
392
ตอนที่ 392
2023-08-14
 97  14
393
ตอนที่ 393
2023-08-16
 91  17
394
ตอนที่ 394
2023-08-21
 101  10
395
ตอนที่ 395
2023-08-23
 91  17
396
ตอนที่ 396
2023-08-26
 78  7
397
ตอนที่ 397
2023-08-26
 62  6
398
ตอนที่ 398
2023-08-26
 78  15
399
ตอนที่ 399
2023-08-28
 71  15
400
ตอนที่ 400
2023-08-30
 79  12
401
ตอนที่ 401
2023-09-04
 75  9
402
ตอนที่ 402
2023-09-06
 80  14
403
ตอนที่ 403
2023-09-11
 75  18
404
ตอนที่ 404
2023-09-13
 69  20
405
ตอนที่ 405
2023-09-18
 82  12
406
ตอนที่ 406
2023-09-20
 63  7
407
ตอนที่ 407
2023-09-20
 64  8
408
ตอนที่ 408
2023-09-20
 73  32
409
ตอนที่ 409
2023-09-25
 76  18
410
ตอนที่ 410
2023-09-27
 76  21
411
ตอนที่ 411
2023-10-02
 7  4
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว
เทพหมอยาคุณหนูจิ่ว
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ดราม่า/แก้แค้น/ฮอต/โลกลึกลับ/รักหวานฉ่ำ/บำเพ็ญพรต/กลยุทธ์/พลังวิเศษ/รักเดียวใจเดียว/เข้มแข็ง/เกิดใหม่
คู่มือการเรียนบัวดำ
คู่มือการเรียนบัวดำ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/คุณอาจชอบ/ดราม่า/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด
ราชินีวายร้ายมาแล้ว
ราชินีวายร้ายมาแล้ว
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ข้ามภพ/บอสหยิ่ง/แก้แค้น/ฝ่าอุปสรรค/อัพเกรด/ความรัก/เกิดใหม่
ผู้หญิงที่ถูกทิ้งร้าง
ผู้หญิงที่ถูกทิ้งร้าง
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/ชีวิตในเมือง
เมียหลวง"ทวง"คืน​ SS1
เมียหลวง"ทวง"คืน​ SS1
รักวัยเรียน/จบ/มาเฟีย/ฟิน
ความรักมือที่สาม(ภาค2)
ความรักมือที่สาม(ภาค2)
แฟนฟิค/ดราม่า/เกิดใหม่/ลูกติด/วาย
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง