MangaToon
ราชินีจอมยุ่ง
ราชินีจอมยุ่ง
เซเรียล
4.2M
4.8
ชื่อนักเขียน: iQiyi Comics

ตำแหน่งฮองเฮาเป็นตำแหน่งที่ลำบากและอยู่ยากจริงๆ ทุกวันต้องมีเรื่องให้แก้ไขมากมาย: ดูแลลูกไม่พอ ยังต้องป้องกันผู้หญิงคนอื่นมาทำร้ายตนเอง และยังต้องดูแลรับใช้สามี... เธอจะอยู่ในวังอันตายแบบนี้ได้ยังไงกัน?

iQiyi Comicsมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 214 ตอนแล้ว    /    (5007)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-04-11
 2k  295
2
ตอนที่ 2
2020-04-11
 1.6k  101
3
ตอนที่ 3
2020-04-11
 1.6k  82
4
ตอนที่ 4
2020-04-11
 1.7k  79
5
ตอนที่ 5
2020-04-11
 1.5k  150
6
ตอนที่ 6
2020-04-11
 1.4k  89
7
ตอนที่ 7
2020-04-11
 1.4k  130
8
ตอนที่ 8
2020-04-11
 1.4k  93
9
ตอนที่ 9
2020-04-11
 1.3k  49
10
ตอนที่ 10
2020-04-11
 1.2k  79
11
ตอนที่ 11
2020-04-11
 1.3k  102
12
ตอนที่ 12
2020-04-11
 1.2k  53
13
ตอนที่ 13
2020-04-11
 1.3k  64
14
ตอนที่ 14
2020-04-11
 1.2k  69
15
ตอนที่ 15
2020-04-11
 1.3k  136
16
ตอนที่ 16
2020-04-13
 1.1k  143
17
ตอนที่ 17
2020-04-15
 1k  118
18
ตอนที่ 18
2020-04-18
 874  106
19
ตอนที่ 19
2020-04-20
 698  80
20
ตอนที่ 20
2020-04-20
 639  54
21
ตอนที่ 21
2020-04-20
 674  73
22
ตอนที่ 22
2020-04-20
 622  38
23
ตอนที่ 23
2020-04-20
 603  69
24
ตอนที่ 24
2020-04-20
 567  75
25
ตอนที่ 25
2020-04-22
 592  66
26
ตอนที่ 26
2020-04-25
 514  51
27
ตอนที่ 27
2020-04-27
 507  56
28
ตอนที่ 28
2020-04-29
 462  36
29
ตอนที่ 29
2020-05-02
 495  46
30
ตอนที่ 30
2020-05-04
 470  55
31
ตอนที่ 31
2020-05-06
 443  48
32
ตอนที่ 32
2020-05-09
 367  35
33
ตอนที่ 33
2020-05-09
 337  26
34
ตอนที่ 34
2020-05-09
 343  12
35
ตอนที่ 35
2020-05-09
 313  12
36
ตอนที่ 36
2020-05-09
 313  37
37
ตอนที่ 37
2020-05-09
 297  14
38
ตอนที่ 38
2020-05-09
 303  22
39
ตอนที่ 39
2020-05-09
 296  20
40
ตอนที่ 40
2020-05-09
 307  28
41
ตอนที่ 41
2020-05-09
 285  22
42
ตอนที่ 42
2020-05-09
 279  27
43
ตอนที่ 43
2020-05-11
 306  58
44
ตอนที่ 44
2020-05-13
 369  83
45
ตอนที่ 45
2020-05-16
 335  43
46
ตอนที่ 46
2020-05-18
 303  19
47
ตอนที่ 47
2020-05-20
 271  25
48
ตอนที่ 48
2020-05-23
 271  60
49
ตอนที่ 49
2020-05-25
 266  49
50
ตอนที่ 50
2020-05-27
 262  34
51
ตอนที่ 51
2020-05-30
 275  24
52
ตอนที่ 52
2020-06-01
 243  26
53
ตอนที่ 53
2020-06-03
 261  32
54
ตอนที่ 54
2020-06-06
 227  23
55
ตอนที่ 55
2020-06-08
 189  26
56
ตอนที่ 56
2020-06-09
 153  20
57
ตอนที่ 57
2020-06-09
 148  15
58
ตอนที่ 58
2020-06-09
 157  23
59
ตอนที่ 59
2020-06-09
 144  6
60
ตอนที่ 60
2020-06-09
 146  10
61
ตอนที่ 61
2020-06-09
 143  11
62
ตอนที่ 62
2020-06-09
 143  13
63
ตอนที่ 63
2020-06-09
 128  9
64
ตอนที่ 64
2020-06-09
 125  15
65
ตอนที่ 65
2020-06-09
 142  9
66
ตอนที่ 66
2020-06-10
 150  16
67
ตอนที่ 67
2020-06-13
 120  12
68
ตอนที่ 68
2020-06-15
 135  20
69
ตอนที่ 69
2020-06-17
 136  21
70
ตอนที่ 70
2020-06-20
 123  5
71
ตอนที่ 71
2020-06-22
 104  6
72
ตอนที่ 72
2020-06-24
 106  16
73
ตอนที่ 73
2020-06-27
 103  8
74
ตอนที่ 74
2020-06-29
 98  7
75
ตอนที่ 75
2020-07-01
 92  10
76
ตอนที่ 76
2020-07-04
 89  4
77
ตอนที่ 77
2020-07-06
 93  10
78
ตอนที่ 78
2020-07-08
 88  17
79
ตอนที่ 79
2020-07-11
 102  22
80
ตอนที่ 80
2020-07-13
 97  12
81
ตอนที่ 81
2020-07-18
 77  5
82
ตอนที่ 82
2020-07-20
 80  3
83
ตอนที่ 83
2020-07-22
 76  6
84
ตอนที่ 84
2020-07-25
 78  9
85
ตอนที่ 85
2020-07-29
 64  7
86
ตอนที่ 86
2020-08-01
 77  33
87
ตอนที่ 87
2020-08-03
 52  83
88
ตอนที่ 88
2020-08-05
 71  5
89
ตอนที่ 89
2020-08-08
 68  7
90
ตอนที่ 90
2020-08-10
 73  12
91
ตอนที่ 91
2020-08-15
 69  8
92
ตอนที่ 92
2020-08-22
 73  13
93
ตอนที่ 93
2020-08-24
 63  6
94
ตอนที่ 94
2020-08-29
 59  12
95
ตอนที่ 95
2020-08-31
 64  7
96
ตอนที่ 96
2020-09-05
 61  5
97
ตอนที่ 97
2020-09-07
 66  6
98
ตอนที่ 98
2020-09-12
 63  4
99
ตอนที่ 99
2020-09-14
 68  11
100
ตอนที่ 100
2020-09-19
 69  11
101
ตอนที่ 101
2020-09-21
 79  14
102
ตอนที่ 102
2020-09-26
 66  8
103
ตอนที่ 103
2020-09-28
 69  13
104
ตอนที่ 104
2020-10-03
 59  5
105
ตอนที่ 105
2020-10-05
 59  3
106
ตอนที่ 106
2020-10-10
 50  6
107
ตอนที่ 107
2020-10-12
 59  11
108
ตอนที่ 108
2020-10-17
 51  6
109
ตอนที่ 109
2020-10-19
 58  4
110
ตอนที่ 110
2020-10-24
 49  6
111
ตอนที่ 111
2020-10-26
 48  3
112
ตอนที่ 112
2020-10-31
 42  3
113
ตอนที่ 113
2020-11-02
 46  3
114
ตอนที่ 114
2020-11-07
 37  6
115
ตอนที่ 115
2020-11-09
 46  9
116
ตอนที่ 116
2020-11-14
 36  13
117
ตอนที่ 117
2020-11-16
 43  5
118
ตอนที่ 118
2020-11-21
 33  16
119
ตอนที่ 119
2020-11-23
 36  9
120
ตอนที่ 120
2020-11-28
 39  4
121
ตอนที่ 121
2020-11-30
 39  9
122
ตอนที่ 122
2020-12-05
 37  4
123
ตอนที่ 123
2020-12-07
 40  3
124
ตอนที่ 124
2020-12-12
 38  2
125
ตอนที่ 125
2020-12-14
 36  5
126
ตอนที่ 126
2020-12-19
 33  7
127
ตอนที่ 127
2020-12-21
 38  8
128
ตอนที่ 128
2020-12-26
 37  6
129
ตอนที่ 129
2020-12-28
 32  8
130
ตอนที่ 130
2021-01-02
 37  6
131
ตอนที่ 131
2021-01-04
 41  8
132
ตอนที่ 132
2021-01-09
 40  6
133
ตอนที่ 133
2021-01-11
 41  7
134
ตอนที่ 134
2021-01-16
 37  11
135
ตอนที่ 135
2021-01-18
 50  6
136
ตอนที่ 136
2021-01-23
 44  3
137
ตอนที่ 137
2021-01-25
 34  7
138
ตอนที่ 138
2021-01-30
 25  3
139
ตอนที่ 139
2021-02-01
 34  5
140
ตอนที่ 140
2021-02-06
 34  12
141
ตอนที่ 141
2021-02-08
 32  3
142
ตอนที่ 142
2021-02-13
 33  9
143
ตอนที่ 143
2021-02-15
 30  8
144
ตอนที่ 144
2021-02-20
 28  5
145
ตอนที่ 145
2021-02-22
 30  7
146
ตอนที่ 146
2021-02-27
 33  4
147
ตอนที่ 147
2021-03-01
 28  4
148
ตอนที่ 148
2021-03-08
 38  9
149
ตอนที่ 149
2021-03-15
 37  7
150
ตอนที่ 150
2021-03-22
 43  11
151
ตอนที่ 151
2021-03-29
 40  5
152
ตอนที่ 152
2021-04-05
 37  6
153
ตอนที่ 153
2021-04-19
 38  10
154
ตอนที่ 154
2021-04-26
 41  13
155
ตอนที่ 155
2021-05-03
 38  12
156
ตอนที่ 156
2021-05-21
 35  11
157
ตอนที่ 157
2021-05-28
 37  14
158
ตอนที่ 158
2021-06-04
 53  34
159
ตอนที่ 159
2021-07-22
 28  17
160
ตอนที่ 160
2021-07-29
 27  13
161
ตอนที่ 161
2021-08-05
 28  11
162
ตอนที่ 162
2021-08-12
 26  12
163
ตอนที่ 163
2021-08-19
 27  9
164
ตอนที่ 164
2021-08-26
 25  12
165
ตอนที่ 165
2021-09-02
 30  13
166
ตอนที่ 166
2021-09-09
 31  7
167
ตอนที่ 167
2021-09-16
 23  14
168
ตอนที่ 168
2021-09-23
 32  21
169
ตอนที่ 169
2021-09-30
 29  15
170
ตอนที่ 170
2021-10-07
 24  12
171
ตอนที่ 171
2021-10-14
 24  12
172
ตอนที่ 172
2021-10-21
 41  14
173
ตอนที่ 173
2021-10-28
 34  14
174
ตอนที่ 174
2021-11-04
 28  10
175
ตอนที่ 175
2021-11-11
 31  13
176
ตอนที่ 176
2021-11-18
 29  13
177
ตอนที่ 177
2021-11-25
 27  15
178
ตอนที่ 178
2021-12-02
 31  9
179
ตอนที่ 179
2021-12-09
 22  15
180
ตอนที่ 180
2021-12-16
 25  7
181
ตอนที่ 181
2021-12-30
 25  8
182
ตอนที่ 182
2022-01-06
 21  16
183
ตอนที่ 183
2022-01-13
 24  14
184
ตอนที่ 184
2022-01-20
 29  19
185
ตอนที่ 185
2022-01-27
 31  9
186
ตอนที่ 186
2022-02-03
 29  12
187
ตอนที่ 187
2022-02-10
 29  7
188
ตอนที่ 188
2022-02-17
 24  6
189
ตอนที่ 189
2022-02-24
 26  10
190
ตอนที่ 190
2022-03-03
 28  7
191
ตอนที่ 191
2022-03-10
 28  17
192
ตอนที่ 192
2022-03-17
 25  10
193
ตอนที่ 193
2022-03-24
 25  14
194
ตอนที่ 194
2022-03-31
 24  11
195
ตอนที่ 195
2022-04-07
 24  8
196
ตอนที่ 196
2022-04-14
 23  6
197
ตอนที่ 197
2022-04-21
 23  4
198
ตอนที่ 198
2022-04-28
 25  9
199
ตอนที่ 199
2022-05-05
 19  3
200
ตอนที่ 200
2022-05-12
 23  3
201
ตอนที่ 201
2022-05-19
 20  9
202
ตอนที่ 202
2022-05-26
 24  4
203
ตอนที่ 203
2022-06-02
 21  9
204
ตอนที่ 204
2022-06-09
 17  7
205
ตอนที่ 205
2022-06-16
 15  4
206
ตอนที่ 206
2022-06-23
 19  4
207
ตอนที่ 207
2022-06-30
 17  3
208
ตอนที่ 208
2022-07-07
 19  3
209
ตอนที่ 209
2022-07-14
 12  4
210
ตอนที่ 210
2022-07-21
 18  5
211
ตอนที่ 211
2022-07-28
 14  7
212
ตอนที่ 212
2022-08-11
 18  6
213
ตอนที่ 213
2022-08-18
 18  4
214
ตอนที่ 214
2022-08-25
 31  10
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
รักแท้ชั่วนิรันดร์
รักแท้ชั่วนิรันดร์
โรแมนซ์/จีนโบราณ/จบ/แก้แค้น/รักเศร้า/ความรัก/กล้าหาญ
ฮ่องเฮาสายดาร์ค
ฮ่องเฮาสายดาร์ค
โรแมนซ์/แฟนตาซี/จีนโบราณ/จบ/ความรัก/ซื่อบริสุทธิ์/อบรม
สยบใจนายพลหมาดนิ่ง
สยบใจนายพลหมาดนิ่ง
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/ความรัก/เอาแต่ใจ
ท่านฝ่าบาทผู้คลั่งรัก
ท่านฝ่าบาทผู้คลั่งรัก
แฟนตาซี
พี่ครับพี่ลองมารักเด็กเนิร์ด​อย่างพวกผมหน่อยสิ:)​
พี่ครับพี่ลองมารักเด็กเนิร์ด​อย่างพวกผมหน่อยสิ:)​
รักวัยเรียน/จบ/มาเฟีย
รักนะ นายเต้าหู้ Season 1
รักนะ นายเต้าหู้ Season 1
รักวัยเรียน/จบ/ดราม่า/ฟิน
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!