Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Đã Full
Tổng tài
55.6M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô gái mù Vệ Nghi có ước mơ làm nhà soạn nhạc, từ nhỏ đã có số phận éo le, nhưng lại gặp phải Hàn Lâm Thành - tổng tài của tập đoàn Hán Hưng - người đã mang trong tim hình bóng cô gái khác. Hai người chơi trò tình ái thế thân - ai động lòng trước là thua, nhưng đúng vào lúc hai người "đóng giả tình thật"... Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 211 chương    /    (44250)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 211 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-12
 22.2k  2k
2
Chapter 2
2021-03-22
 15.2k  423
3
Chapter 3
2021-03-22
 14.5k  287
4
Chapter 4
2021-03-22
 13.1k  205
5
Chapter 5
2021-03-22
 13.9k  323
6
Chapter 6
2021-03-22
 14k  321
7
Chapter 7
2021-03-22
 14.1k  329
8
Chapter 8
2021-03-22
 13.6k  305
9
Chapter 9
2021-03-22
 13.2k  250
10
Chapter 10
2021-03-22
 12.5k  318
11
Chapter 11
2021-03-22
 13.6k  442
12
Chapter 12
2021-03-26
 12.3k  376
13
Chapter 13
2021-03-27
 15.1k  446
14
Chapter 14
2021-04-02
 13.9k  488
15
Chapter 15
2021-04-03
 13.5k  389
16
Chapter 16
2021-04-09
 12.9k  241
17
Chapter 17
2021-04-10
 13.8k  283
18
Chapter 18
2021-04-16
 11.4k  316
19
Chapter 19
2021-04-17
 12.6k  345
20
Chapter 20
2021-04-23
 13k  473
21
Chapter 21
2021-04-24
 12.6k  440
22
Chapter 22
2021-04-28
 10.8k  200
23
Chapter 23
2021-04-28
 9.8k  87
24
Chapter 24
2021-04-28
 9.7k  156
25
Chapter 25
2021-04-28
 10k  89
26
Chapter 26
2021-04-28
 10.6k  239
27
Chapter 27
2021-04-28
 10.4k  167
28
Chapter 28
2021-04-28
 9.9k  125
29
Chapter 29
2021-04-28
 10.3k  160
30
Chapter 30
2021-04-28
 10.1k  144
31
Chapter 31
2021-04-28
 11.8k  381
32
Chapter 32
2021-04-30
 10.9k  319
33
Chapter 33
2021-05-01
 11.9k  796
34
Chapter 34
2021-05-07
 11.1k  530
35
Chapter 35
2021-05-08
 12.4k  798
36
Chapter 36
2021-05-14
 10.3k  406
37
Chapter 37
2021-05-15
 11.3k  392
38
Chapter 38
2021-05-21
 10k  344
39
Chapter 39
2021-05-22
 10.6k  630
40
Chapter 40
2021-05-28
 10.8k  472
41
Chapter 41
2021-05-29
 11k  613
42
Chapter 42
2021-06-04
 10.3k  421
43
Chapter 43
2021-06-05
 10.4k  532
44
Chapter 44
2021-06-11
 9.5k  700
45
Chapter 45
2021-06-12
 10.7k  521
46
Chapter 46
2021-06-18
 9.2k  337
47
Chapter 47
2021-06-19
 9.9k  727
48
Chapter 48
2021-06-25
 9k  360
49
Chapter 49
2021-06-26
 9.7k  384
50
Chapter 50
2021-07-02
 8.8k  258
51
Chapter 51
2021-07-03
 9.3k  617
52
Chapter 52
2021-07-09
 8.7k  294
53
Chapter 53
2021-07-10
 8.9k  548
54
Chapter 54
2021-07-16
 8.2k  423
55
Chapter 55
2021-07-17
 8.2k  363
56
Chapter 56
2021-07-23
 7.7k  357
57
Chapter 57
2021-07-24
 7.9k  305
58
Chapter 58
2021-07-30
 7.9k  316
59
Chapter 59
2021-07-31
 8.2k  304
60
Chapter 60
2021-08-06
 8.4k  393
61
Chapter 61
2021-08-07
 8.3k  373
62
Chapter 62
2021-08-11
 8k  315
63
Chapter 63
2021-08-11
 7.7k  192
64
Chapter 64
2021-08-11
 7k  133
65
Chapter 65
2021-08-11
 6.8k  122
66
Chapter 66
2021-08-11
 7.2k  209
67
Chapter 67
2021-08-11
 6.9k  157
68
Chapter 68
2021-08-11
 6.8k  113
69
Chapter 69
2021-08-11
 6.6k  72
70
Chapter 70
2021-08-11
 6.8k  141
71
Chapter 71
2021-08-11
 7.9k  312
72
Chapter 72
2021-08-13
 7.7k  365
73
Chapter 73
2021-08-14
 8.1k  421
74
Chapter 74
2021-08-20
 7.3k  368
75
Chapter 75
2021-08-21
 7.3k  322
76
Chapter 76
2021-08-27
 7.2k  263
77
Chapter 77
2021-08-28
 7k  275
78
Chapter 78
2021-09-03
 7.4k  328
79
Chapter 79
2021-09-04
 7.5k  335
80
Chapter 80
2021-09-10
 6.6k  196
81
Chapter 81
2021-09-11
 6.9k  349
82
Chapter 82
2021-09-17
 5.8k  133
83
Chapter 83
2021-09-18
 5.9k  265
84
Chapter 84
2021-09-24
 5.6k  100
85
Chapter 85
2021-09-25
 5.9k  157
86
Chapter 86
2021-10-01
 5.8k  153
87
Chapter 87
2021-10-02
 5.9k  256
88
Chapter 88
2021-10-08
 5.7k  211
89
Chapter 89
2021-10-09
 5.9k  296
90
Chapter 90
2021-10-15
 5.4k  158
91
Chapter 91
2021-10-16
 5.5k  208
92
Chapter 92
2021-10-22
 5.6k  179
93
Chapter 93
2021-10-23
 5.6k  211
94
Chapter 94
2021-10-28
 4.8k  150
95
Chapter 95
2021-10-28
 4.6k  91
96
Chapter 96
2021-10-28
 4.5k  90
97
Chapter 97
2021-10-28
 4.5k  91
98
Chapter 98
2021-10-28
 4.2k  190
99
Chapter 99
2021-10-28
 4k  41
100
Chapter 100
2021-10-28
 4.4k  231
101
Chapter 101
2021-10-29
 4.2k  306
102
Chapter 102
2021-10-30
 4.6k  376
103
Chapter 103
2021-11-05
 4.1k  233
104
Chapter 104
2021-11-06
 4.6k  257
105
Chapter 105
2021-11-12
 4.5k  118
106
Chapter 106
2021-11-13
 4.6k  164
107
Chapter 107
2021-11-19
 4.2k  219
108
Chapter 108
2021-11-20
 4.5k  176
109
Chapter 109
2021-11-26
 4.2k  207
110
Chapter 110
2021-11-27
 4.1k  192
111
Chapter 111
2021-12-03
 4.1k  112
112
Chapter 112
2021-12-04
 3.8k  118
113
Chapter 113
2021-12-06
 3.4k  88
114
Chapter 114
2021-12-06
 3.4k  50
115
Chapter 115
2021-12-06
 3.4k  59
116
Chapter 116
2021-12-06
 3.5k  108
117
Chapter 117
2021-12-06
 3.4k  39
118
Chapter 118
2021-12-06
 3.2k  43
119
Chapter 119
2021-12-06
 4k  244
120
Chapter 120
2021-12-10
 3.5k  230
121
Chapter 121
2021-12-11
 3.5k  183
122
Chapter 122
2021-12-17
 3.8k  161
123
Chapter 123
2021-12-18
 4k  175
124
Chapter 124
2021-12-24
 3.5k  112
125
Chapter 125
2021-12-25
 3.6k  170
126
Chapter 126
2021-12-31
 3.3k  127
127
Chapter 127
2022-01-01
 3.9k  225
128
Chapter 128
2022-01-07
 3.4k  112
129
Chapter 129
2022-01-08
 3.4k  151
130
Chapter 130
2022-01-14
 3.1k  160
131
Chapter 131
2022-01-15
 3.3k  92
132
Chapter 132
2022-01-16
 2.8k  43
133
Chapter 133
2022-01-16
 2.7k  78
134
Chapter 134
2022-01-16
 2.7k  44
135
Chapter 135
2022-01-16
 2.6k  78
136
Chapter 136
2022-01-16
 2.8k  127
137
Chapter 137
2022-01-16
 2.7k  60
138
Chapter 138
2022-01-16
 2.7k  58
139
Chapter 139
2022-01-16
 2.6k  72
140
Chapter 140
2022-01-16
 2.6k  61
141
Chapter 141
2022-01-16
 3.2k  329
142
Chapter 142
2022-01-21
 3k  143
143
Chapter 143
2022-01-22
 3.3k  220
144
Chapter 144
2022-01-28
 3k  148
145
Chapter 145
2022-01-29
 3.1k  205
146
Chapter 146
2022-02-04
 2.7k  155
147
Chapter 147
2022-02-05
 3.2k  214
148
Chapter 148
2022-02-11
 2.8k  88
149
Chapter 149
2022-02-12
 2.7k  102
150
Chapter 150
2022-02-13
 2.4k  39
151
Chapter 151
2022-02-13
 2.3k  54
152
Chapter 152
2022-02-13
 2.3k  80
153
Chapter 153
2022-02-13
 2.2k  37
154
Chapter 154
2022-02-13
 2.2k  52
155
Chapter 155
2022-02-13
 2.2k  82
156
Chapter 156
2022-02-13
 2.2k  63
157
Chapter 157
2022-02-13
 2.2k  35
158
Chapter 158
2022-02-13
 2.1k  59
159
Chapter 159
2022-02-13
 2.5k  123
160
Chapter 160
2022-02-18
 2.4k  83
161
Chapter 161
2022-02-19
 2.4k  123
162
Chapter 162
2022-02-25
 2.1k  102
163
Chapter 163
2022-02-26
 2.4k  216
164
Chapter 164
2022-03-04
 2.1k  134
165
Chapter 165
2022-03-05
 2.3k  98
166
Chapter 166
2022-03-11
 2.1k  131
167
Chapter 167
2022-03-12
 2k  113
168
Chapter 168
2022-03-13
 1.8k  48
169
Chapter 169
2022-03-13
 1.7k  44
170
Chapter 170
2022-03-13
 1.6k  31
171
Chapter 171
2022-03-13
 1.8k  26
172
Chapter 172
2022-03-13
 1.8k  38
173
Chapter 173
2022-03-13
 1.9k  54
174
Chapter 174
2022-03-13
 1.8k  69
175
Chapter 175
2022-03-13
 1.7k  38
176
Chapter 176
2022-03-13
 1.7k  45
177
Chapter 177
2022-03-13
 2.1k  106
178
Chapter 178
2022-03-18
 2k  118
179
Chapter 179
2022-03-19
 2.1k  126
180
Chapter 180
2022-03-25
 1.9k  84
181
Chapter 181
2022-03-26
 1.9k  103
182
Chapter 182
2022-04-01
 1.7k  99
183
Chapter 183
2022-04-02
 1.8k  72
184
Chapter 184
2022-04-06
 1.5k  29
185
Chapter 185
2022-04-06
 1.4k  11
186
Chapter 186
2022-04-06
 1.6k  34
187
Chapter 187
2022-04-06
 1.4k  20
188
Chapter 188
2022-04-06
 1.5k  20
189
Chapter 189
2022-04-06
 1.4k  30
190
Chapter 190
2022-04-06
 1.8k  57
191
Chapter 191
2022-04-08
 1.7k  93
192
Chapter 192
2022-04-09
 1.9k  125
193
Chapter 193
2022-04-15
 1.7k  57
194
Chapter 194
2022-04-16
 1.7k  62
195
Chapter 195
2022-04-22
 1.5k  53
196
Chapter 196
2022-04-23
 1.6k  80
197
Chapter 197
2022-04-29
 1.4k  65
198
Chapter 198
2022-04-30
 1.8k  79
199
Chapter 199
2022-05-06
 1.4k  74
200
Chapter 200
2022-05-07
 1.5k  51
201
Chapter 201
2022-05-13
 1.3k  41
202
Chapter 202
2022-05-14
 1.4k  51
203
Chapter 203
2022-05-19
 1.1k  28
204
Chapter 204
2022-05-19
 1.1k  15
205
Chapter 205
2022-05-19
 1k  19
206
Chapter 206
2022-05-19
 1.1k  17
207
Chapter 207
2022-05-19
 1k  12
208
Chapter 208
2022-05-19
 1.1k  19
209
Chapter 209
2022-05-19
 1.1k  32
210
Chapter 210
2022-05-20
 1.2k  65
211
Chapter 211
2022-05-21
 1.8k  289
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Bộ Tam Siêu Quậy
Bộ Tam Siêu Quậy
Trường học/Hành động/Tình yêu/Đã Full
Nữ Phụ Vô Cảm
Nữ Phụ Vô Cảm
Trường học/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cẩu huyết ngược tâm đến rơi nước mắt
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play