Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân Cô Vợ Mù Thế Thân
Cô Vợ Mù Thế Thân
Tiếp tục cập nhật
Tổng tài
51.4M
4.7
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Cô gái mù Vệ Nghi có ước mơ làm nhà soạn nhạc, từ nhỏ đã có số phận éo le, nhưng lại gặp phải Hàn Lâm Thành - tổng tài của tập đoàn Hán Hưng - người đã mang trong tim hình bóng cô gái khác. Hai người chơi trò tình ái thế thân - ai động lòng trước là thua, nhưng đúng vào lúc hai người "đóng giả tình thật"... Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 210 chương    /    (41732)
 Đã cập nhật 210 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-12
 21.4k  2k
2
Chapter 2
2021-03-22
 14.6k  414
3
Chapter 3
2021-03-22
 14k  279
4
Chapter 4
2021-03-22
 12.6k  200
5
Chapter 5
2021-03-22
 13.4k  310
6
Chapter 6
2021-03-22
 13.5k  305
7
Chapter 7
2021-03-22
 13.5k  315
8
Chapter 8
2021-03-22
 13.1k  294
9
Chapter 9
2021-03-22
 12.6k  239
10
Chapter 10
2021-03-22
 12k  311
11
Chapter 11
2021-03-22
 13.1k  436
12
Chapter 12
2021-03-26
 11.9k  370
13
Chapter 13
2021-03-27
 14.6k  436
14
Chapter 14
2021-04-02
 13.4k  480
15
Chapter 15
2021-04-03
 13k  384
16
Chapter 16
2021-04-09
 12.4k  232
17
Chapter 17
2021-04-10
 13.3k  279
18
Chapter 18
2021-04-16
 11k  309
19
Chapter 19
2021-04-17
 12.1k  302
20
Chapter 20
2021-04-23
 12.5k  448
21
Chapter 21
2021-04-24
 12.1k  428
22
Chapter 22
2021-04-28
 10.4k  184
23
Chapter 23
2021-04-28
 9.4k  83
24
Chapter 24
2021-04-28
 9.3k  143
25
Chapter 25
2021-04-28
 9.6k  83
26
Chapter 26
2021-04-28
 10.2k  225
27
Chapter 27
2021-04-28
 10k  159
28
Chapter 28
2021-04-28
 9.5k  109
29
Chapter 29
2021-04-28
 9.9k  146
30
Chapter 30
2021-04-28
 9.7k  126
31
Chapter 31
2021-04-28
 11.3k  364
32
Chapter 32
2021-04-30
 10.5k  307
33
Chapter 33
2021-05-01
 11.5k  776
34
Chapter 34
2021-05-07
 10.7k  503
35
Chapter 35
2021-05-08
 11.9k  776
36
Chapter 36
2021-05-14
 9.9k  394
37
Chapter 37
2021-05-15
 10.9k  378
38
Chapter 38
2021-05-21
 9.6k  336
39
Chapter 39
2021-05-22
 10.2k  616
40
Chapter 40
2021-05-28
 10.4k  451
41
Chapter 41
2021-05-29
 10.6k  592
42
Chapter 42
2021-06-04
 9.9k  408
43
Chapter 43
2021-06-05
 10k  518
44
Chapter 44
2021-06-11
 9.1k  657
45
Chapter 45
2021-06-12
 10.4k  514
46
Chapter 46
2021-06-18
 8.9k  329
47
Chapter 47
2021-06-19
 9.6k  718
48
Chapter 48
2021-06-25
 8.6k  350
49
Chapter 49
2021-06-26
 9.3k  379
50
Chapter 50
2021-07-02
 8.4k  253
51
Chapter 51
2021-07-03
 8.9k  597
52
Chapter 52
2021-07-09
 8.4k  289
53
Chapter 53
2021-07-10
 8.5k  540
54
Chapter 54
2021-07-16
 7.8k  412
55
Chapter 55
2021-07-17
 7.9k  355
56
Chapter 56
2021-07-23
 7.3k  342
57
Chapter 57
2021-07-24
 7.6k  299
58
Chapter 58
2021-07-30
 7.5k  308
59
Chapter 59
2021-07-31
 7.8k  300
60
Chapter 60
2021-08-06
 7.9k  385
61
Chapter 61
2021-08-07
 7.9k  368
62
Chapter 62
2021-08-11
 7.6k  300
63
Chapter 63
2021-08-11
 7.3k  183
64
Chapter 64
2021-08-11
 6.6k  121
65
Chapter 65
2021-08-11
 6.4k  116
66
Chapter 66
2021-08-11
 6.8k  193
67
Chapter 67
2021-08-11
 6.5k  153
68
Chapter 68
2021-08-11
 6.4k  102
69
Chapter 69
2021-08-11
 6.3k  71
70
Chapter 70
2021-08-11
 6.5k  135
71
Chapter 71
2021-08-11
 7.5k  302
72
Chapter 72
2021-08-13
 7.3k  351
73
Chapter 73
2021-08-14
 7.7k  411
74
Chapter 74
2021-08-20
 6.9k  363
75
Chapter 75
2021-08-21
 7k  317
76
Chapter 76
2021-08-27
 6.8k  255
77
Chapter 77
2021-08-28
 6.7k  273
78
Chapter 78
2021-09-03
 7k  312
79
Chapter 79
2021-09-04
 7.2k  321
80
Chapter 80
2021-09-10
 6.3k  192
81
Chapter 81
2021-09-11
 6.5k  342
82
Chapter 82
2021-09-17
 5.5k  126
83
Chapter 83
2021-09-18
 5.5k  258
84
Chapter 84
2021-09-24
 5.3k  96
85
Chapter 85
2021-09-25
 5.6k  149
86
Chapter 86
2021-10-01
 5.5k  146
87
Chapter 87
2021-10-02
 5.6k  243
88
Chapter 88
2021-10-08
 5.4k  194
89
Chapter 89
2021-10-09
 5.6k  284
90
Chapter 90
2021-10-15
 5k  145
91
Chapter 91
2021-10-16
 5.1k  196
92
Chapter 92
2021-10-22
 5.3k  167
93
Chapter 93
2021-10-23
 5.2k  193
94
Chapter 94
2021-10-28
 4.5k  134
95
Chapter 95
2021-10-28
 4.2k  82
96
Chapter 96
2021-10-28
 4.1k  79
97
Chapter 97
2021-10-28
 4.2k  79
98
Chapter 98
2021-10-28
 3.9k  169
99
Chapter 99
2021-10-28
 3.7k  37
100
Chapter 100
2021-10-28
 4.1k  215
101
Chapter 101
2021-10-29
 3.9k  286
102
Chapter 102
2021-10-30
 4.3k  364
103
Chapter 103
2021-11-05
 3.8k  216
104
Chapter 104
2021-11-06
 4.3k  243
105
Chapter 105
2021-11-12
 4.1k  110
106
Chapter 106
2021-11-13
 4.3k  155
107
Chapter 107
2021-11-19
 3.9k  206
108
Chapter 108
2021-11-20
 4.2k  167
109
Chapter 109
2021-11-26
 3.9k  187
110
Chapter 110
2021-11-27
 3.8k  179
111
Chapter 111
2021-12-03
 3.7k  111
112
Chapter 112
2021-12-04
 3.5k  108
113
Chapter 113
2021-12-06
 3.1k  78
114
Chapter 114
2021-12-06
 3.1k  43
115
Chapter 115
2021-12-06
 3.1k  52
116
Chapter 116
2021-12-06
 3.2k  92
117
Chapter 117
2021-12-06
 3.1k  39
118
Chapter 118
2021-12-06
 2.9k  37
119
Chapter 119
2021-12-06
 3.7k  232
120
Chapter 120
2021-12-10
 3.2k  215
121
Chapter 121
2021-12-11
 3.2k  181
122
Chapter 122
2021-12-17
 3.5k  157
123
Chapter 123
2021-12-18
 3.7k  171
124
Chapter 124
2021-12-24
 3.2k  109
125
Chapter 125
2021-12-25
 3.3k  165
126
Chapter 126
2021-12-31
 3.1k  125
127
Chapter 127
2022-01-01
 3.5k  212
128
Chapter 128
2022-01-07
 3.1k  107
129
Chapter 129
2022-01-08
 3.1k  141
130
Chapter 130
2022-01-14
 2.8k  154
131
Chapter 131
2022-01-15
 2.9k  87
132
Chapter 132
2022-01-16
 2.5k  40
133
Chapter 133
2022-01-16
 2.4k  69
134
Chapter 134
2022-01-16
 2.4k  39
135
Chapter 135
2022-01-16
 2.4k  72
136
Chapter 136
2022-01-16
 2.5k  105
137
Chapter 137
2022-01-16
 2.4k  50
138
Chapter 138
2022-01-16
 2.4k  51
139
Chapter 139
2022-01-16
 2.3k  62
140
Chapter 140
2022-01-16
 2.3k  52
141
Chapter 141
2022-01-16
 3k  311
142
Chapter 142
2022-01-21
 2.8k  136
143
Chapter 143
2022-01-22
 3.1k  203
144
Chapter 144
2022-01-28
 2.7k  127
145
Chapter 145
2022-01-29
 2.8k  196
146
Chapter 146
2022-02-04
 2.4k  146
147
Chapter 147
2022-02-05
 3k  201
148
Chapter 148
2022-02-11
 2.5k  80
149
Chapter 149
2022-02-12
 2.4k  92
150
Chapter 150
2022-02-13
 2.1k  31
151
Chapter 151
2022-02-13
 2k  45
152
Chapter 152
2022-02-13
 2k  62
153
Chapter 153
2022-02-13
 1.9k  29
154
Chapter 154
2022-02-13
 1.9k  39
155
Chapter 155
2022-02-13
 2k  72
156
Chapter 156
2022-02-13
 1.9k  50
157
Chapter 157
2022-02-13
 1.9k  32
158
Chapter 158
2022-02-13
 1.8k  47
159
Chapter 159
2022-02-13
 2.3k  114
160
Chapter 160
2022-02-18
 2.1k  74
161
Chapter 161
2022-02-19
 2.1k  122
162
Chapter 162
2022-02-25
 1.9k  89
163
Chapter 163
2022-02-26
 2.1k  207
164
Chapter 164
2022-03-04
 1.8k  120
165
Chapter 165
2022-03-05
 2k  90
166
Chapter 166
2022-03-11
 1.8k  118
167
Chapter 167
2022-03-12
 1.7k  101
168
Chapter 168
2022-03-13
 1.5k  36
169
Chapter 169
2022-03-13
 1.4k  32
170
Chapter 170
2022-03-13
 1.4k  25
171
Chapter 171
2022-03-13
 1.5k  20
172
Chapter 172
2022-03-13
 1.5k  30
173
Chapter 173
2022-03-13
 1.6k  37
174
Chapter 174
2022-03-13
 1.5k  53
175
Chapter 175
2022-03-13
 1.5k  29
176
Chapter 176
2022-03-13
 1.5k  32
177
Chapter 177
2022-03-13
 1.9k  97
178
Chapter 178
2022-03-18
 1.7k  101
179
Chapter 179
2022-03-19
 1.8k  117
180
Chapter 180
2022-03-25
 1.6k  78
181
Chapter 181
2022-03-26
 1.7k  89
182
Chapter 182
2022-04-01
 1.4k  85
183
Chapter 183
2022-04-02
 1.5k  66
184
Chapter 184
2022-04-06
 1.2k  25
185
Chapter 185
2022-04-06
 1.1k  8
186
Chapter 186
2022-04-06
 1.3k  23
187
Chapter 187
2022-04-06
 1.1k  12
188
Chapter 188
2022-04-06
 1.2k  14
189
Chapter 189
2022-04-06
 1.1k  23
190
Chapter 190
2022-04-06
 1.5k  56
191
Chapter 191
2022-04-08
 1.4k  86
192
Chapter 192
2022-04-09
 1.6k  111
193
Chapter 193
2022-04-15
 1.4k  48
194
Chapter 194
2022-04-16
 1.4k  53
195
Chapter 195
2022-04-22
 1.2k  46
196
Chapter 196
2022-04-23
 1.3k  72
197
Chapter 197
2022-04-29
 1.1k  57
198
Chapter 198
2022-04-30
 1.4k  71
199
Chapter 199
2022-05-06
 1k  59
200
Chapter 200
2022-05-07
 1.1k  45
201
Chapter 201
2022-05-13
 897  34
202
Chapter 202
2022-05-14
 943  37
203
Chapter 203
2022-05-19
 497  17
204
Chapter 204
2022-05-19
 449  7
205
Chapter 205
2022-05-19
 445  13
206
Chapter 206
2022-05-19
 457  10
207
Chapter 207
2022-05-19
 416  5
208
Chapter 208
2022-05-19
 427  9
209
Chapter 209
2022-05-19
 511  27
210
Chapter 210
2022-05-20
 375  31
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Đồ Chơi Trăm Ngày Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Mẹ đơn thân
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Tình yêu/Tổng tài
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
Yêu Tôi Đi! Cô Gái
Yêu Tôi Đi! Cô Gái
Trường học/Hài Hước/Đã Full/Bách hợp
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play