Hào Môn Dạ Sủng
Tình yêu / Tổng tài

Hào Môn Dạ Sủng

Yoolook Culture
Hào Môn Dạ Sủng
Bắt đầu xem Ch.1
4.6
Report
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Updated 58 Episodes
1
Chapter 1
2019-11-05  5842  198
2
Chapter 2
2019-11-05  4381  188
3
Chapter 3
2019-11-05  4362  280
4
Chapter 4
2019-11-05  4090  147
5
Chapter 5
2019-11-05  3959  82
6
Chapter 6
2019-11-05  3884  99
7
Chapter 7
2019-11-05  4352  148
8
Chapter 8
2019-11-05  3882  112
9
Chapter 9
2019-11-05  3942  115
10
Chapter 10
2019-11-05  3904  141
11
Chapter 11
2019-11-05  3678  117
12
Chapter 12
2019-11-05  3696  99
13
Chapter 13
2019-11-05  3647  99
14
Chapter 14
2019-11-05  3361  53
15
Chapter 15
2019-11-05  3344  85
16
Chapter 16
2019-11-05  3251  61
17
Chapter 17
2019-11-05  3384  71
18
Chapter 18
2019-11-05  3286  117
19
Chapter 19
2019-11-05  3184  72
20
Chapter 20
2019-11-05  4142  377
21
Chapter 21
2019-11-10  3539  141
22
Chapter 22
2019-11-11  3462  93
23
Chapter 23
2019-11-17  3241  100
24
Chapter 24
2019-11-18  3427  126
25
Chapter 25
2019-11-24  2908  53
26
Chapter 26
2019-11-25  3113  78
27
Chapter 27
2019-12-01  2871  55
28
Chapter 28
2019-12-02  2795  45
29
Chapter 29
2019-12-08  2650  78
30
Chapter 30
2019-12-09  2756  89
31
Chapter 31
2019-12-15  2679  81
32
Chapter 32
2019-12-16  2500  105
33
Chapter 33
2019-12-22  2691  110
34
Chapter 34
2019-12-23  2549  168
35
Chapter 35
2019-12-29  2822  79
36
Chapter 36
2020-01-14  2416  536
37
Chapter 37
2020-01-19  2255  43
38
Chapter 38
2020-01-21  2216  43
39
Chapter 39
2020-01-26  2300  114
40
Chapter 40
2020-01-28  2424  82
41
Chapter 41
2020-02-02  2181  64
42
Chapter 42
2020-02-04  2575  163
43
Chapter 43
2020-02-09  2433  79
44
Chapter 44
2020-02-11  2406  64
45
Chapter 45
2020-02-16  2257  40
46
Chapter 46
2020-02-18  2299  89
47
Chapter 47
2020-02-23  2718  83
48
Chapter 48
2020-02-25  2534  105
49
Chapter 49
2020-03-01  2147  41
50
Chapter 50
2020-03-03  2544  116
51
Chapter 51
2020-03-08  2405  86
52
Chapter 52
2020-03-10  2489  158
53
Chapter 53
2020-03-15  2423  145
54
Chapter 54
2020-03-17  3012  200
55
Chapter 55
2020-03-22  2319  84
56
Chapter 56
2020-03-24  2354  178
57
Chapter 57
2020-03-29  2018  143
58
Chapter 58
2020-03-31  2060  218
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
WhatsApp
Dewi
+62 81586331815
Jack
+62 81311091165
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play