Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễ
30.9M
4.8
Tên tác giả: iCiyuan

Thiếu niên Tiêu Lang, từ khi sinh ra đã mang hồn phách thần linh (siêu thần) nhưng lại bị hiểu nhầm là phế thần. Chịu đủ mọi tủi nhục trong gia tộc, hết lần này đến lần khác bị hãm hại, cuối cùng buộc phải phản bội gia tộc. Kể từ đó tung hoành thiên hạ, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ… Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 266 chương    /    (22509)
 Đã cập nhật 266 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-24
 9.7k  920
2
Chapter 2
2019-10-24
 8.3k  441
3
Chapter 3
2019-10-24
 7.7k  284
4
Chapter 4
2019-10-24
 7.5k  318
5
Chapter 5
2019-10-24
 7.4k  444
6
Chapter 6
2019-10-24
 6.8k  182
7
Chapter 7
2019-10-24
 6.7k  168
8
Chapter 8
2019-10-24
 6.5k  373
9
Chapter 9
2019-10-24
 6.2k  214
10
Chapter 10
2019-10-24
 6k  277
11
Chapter 11
2019-10-24
 6.1k  106
12
Chapter 12
2019-10-24
 5.8k  85
13
Chapter 13
2019-10-24
 5.6k  160
14
Chapter 14
2019-10-24
 5k  55
15
Chapter 15
2019-10-24
 4.9k  56
16
Chapter 16
2019-10-24
 4.9k  80
17
Chapter 17
2019-10-24
 4.9k  70
18
Chapter 18
2019-10-24
 4.9k  83
19
Chapter 19
2019-10-24
 5k  77
20
Chapter 20
2019-10-24
 5k  140
21
Chapter 21
2019-10-28
 4.7k  268
22
Chapter 22
2019-10-31
 4.7k  140
23
Chapter 23
2019-11-04
 4.3k  48
24
Chapter 24
2019-11-07
 4.5k  144
25
Chapter 25
2019-11-11
 4.9k  178
26
Chapter 26
2019-11-14
 4.3k  81
27
Chapter 27
2019-11-18
 4.2k  51
28
Chapter 28
2019-11-21
 4k  45
29
Chapter 29
2019-11-25
 4k  43
30
Chapter 30
2019-11-28
 4k  30
31
Chapter 31
2019-12-02
 4.1k  28
32
Chapter 32
2019-12-05
 3.9k  56
33
Chapter 33
2019-12-09
 3.9k  48
34
Chapter 34
2019-12-12
 4k  49
35
Chapter 35
2019-12-16
 3.9k  39
36
Chapter 36
2019-12-19
 4.1k  76
37
Chapter 37
2019-12-23
 4k  111
38
Chapter 38
2019-12-26
 4.1k  68
39
Chapter 39
2019-12-30
 3.9k  123
40
Chapter 40
2020-01-02
 4.1k  88
41
Chapter 41
2020-01-06
 4k  77
42
Chapter 42
2020-01-09
 4k  58
43
Chapter 43
2020-01-13
 4.2k  65
44
Chapter 44
2020-01-16
 4.1k  112
45
Chapter 45
2020-01-20
 4.4k  176
46
Chapter 46
2020-01-23
 4.3k  123
47
Chapter 47
2020-01-27
 4.2k  182
48
Chapter 48
2020-01-27
 3.7k  32
49
Chapter 49
2020-01-27
 3.9k  55
50
Chapter 50
2020-01-27
 4k  46
51
Chapter 51
2020-01-27
 3.9k  40
52
Chapter 52
2020-01-27
 3.8k  39
53
Chapter 53
2020-01-27
 3.9k  41
54
Chapter 54
2020-01-27
 4.3k  94
55
Chapter 55
2020-01-27
 4.1k  126
56
Chapter 56
2020-01-27
 4.1k  66
57
Chapter 57
2020-01-27
 4.3k  103
58
Chapter 58
2020-01-30
 4.3k  142
59
Chapter 59
2020-02-03
 4.2k  66
60
Chapter 60
2020-02-06
 4.2k  107
61
Chapter 61
2020-02-10
 4.2k  89
62
Chapter 62
2020-02-13
 4.2k  127
63
Chapter 63
2020-02-17
 4.4k  232
64
Chapter 64
2020-02-20
 4.3k  147
65
Chapter 65
2020-02-24
 4.6k  249
66
Chapter 66
2020-02-27
 4.6k  297
67
Chapter 67
2020-03-02
 4.4k  313
68
Chapter 68
2020-03-05
 4.2k  151
69
Chapter 69
2020-03-08
 4k  99
70
Chapter 70
2020-03-08
 3.9k  108
71
Chapter 71
2020-03-08
 4.1k  73
72
Chapter 72
2020-03-08
 3.9k  57
73
Chapter 73
2020-03-08
 3.9k  129
74
Chapter 74
2020-03-08
 3.9k  97
75
Chapter 75
2020-03-08
 3.8k  117
76
Chapter 76
2020-03-08
 3.7k  39
77
Chapter 77
2020-03-08
 3.8k  78
78
Chapter 78
2020-03-08
 4.3k  212
79
Chapter 79
2020-03-09
 4.8k  204
80
Chapter 80
2020-03-12
 4.5k  191
81
Chapter 81
2020-03-16
 4.1k  85
82
Chapter 82
2020-03-19
 4.2k  153
83
Chapter 83
2020-03-23
 4.2k  95
84
Chapter 84
2020-03-26
 4k  148
85
Chapter 85
2020-03-30
 4.2k  102
86
Chapter 86
2020-04-02
 4k  89
87
Chapter 87
2020-04-06
 4k  132
88
Chapter 88
2020-04-09
 3.9k  85
89
Chapter 89
2020-04-13
 3.8k  151
90
Chapter 90
2020-04-16
 3.8k  163
91
Chapter 91
2020-04-20
 4.3k  239
92
Chapter 92
2020-04-23
 4.1k  209
93
Chapter 93
2020-04-27
 3.8k  137
94
Chapter 94
2020-04-30
 3.7k  152
95
Chapter 95
2020-05-04
 3.5k  270
96
Chapter 96
2020-05-07
 3.4k  184
97
Chapter 97
2020-05-11
 3.5k  102
98
Chapter 98
2020-05-14
 3.5k  105
99
Chapter 99
2020-05-18
 3.4k  86
100
Chapter 100
2020-05-21
 3.6k  119
101
Chapter 101
2020-05-25
 3.5k  95
102
Chapter 102
2020-05-28
 3.4k  76
103
Chapter 103
2020-06-01
 3.4k  75
104
Chapter 104
2020-06-04
 3.5k  76
105
Chapter 105
2020-06-08
 3.3k  48
106
Chapter 106
2020-06-11
 3.3k  59
107
Chapter 107
2020-06-15
 3.3k  49
108
Chapter 108
2020-06-18
 3.3k  128
109
Chapter 109
2020-06-22
 3.2k  115
110
Chapter 110
2020-06-25
 3.5k  231
111
Chapter 111
2020-06-29
 3.6k  244
112
Chapter 112
2020-07-02
 3.5k  147
113
Chapter 113
2020-07-06
 3.5k  203
114
Chapter 114
2020-07-09
 3.6k  236
115
Chapter 115
2020-07-13
 3.1k  66
116
Chapter 116
2020-07-16
 3.2k  45
117
Chapter 117
2020-07-20
 3.6k  281
118
Chapter 118
2020-07-23
 3.1k  79
119
Chapter 119
2020-07-27
 3.2k  90
120
Chapter 120
2020-07-30
 3.1k  77
121
Chapter 121
2020-08-03
 3k  74
122
Chapter 122
2020-08-06
 3k  31
123
Chapter 123
2020-08-10
 3.1k  63
124
Chapter 124
2020-08-13
 3.2k  132
125
Chapter 125
2020-08-17
 3k  156
126
Chapter 126
2020-08-24
 2.8k  48
127
Chapter 127
2020-08-27
 2.8k  28
128
Chapter 128
2020-08-31
 2.9k  140
129
Chapter 129
2020-09-03
 2.9k  44
130
Chapter 130
2020-09-07
 2.8k  60
131
Chapter 131
2020-09-10
 2.8k  54
132
Chapter 132
2020-09-14
 2.7k  39
133
Chapter 133
2020-09-17
 2.6k  24
134
Chapter 134
2020-09-21
 2.6k  32
135
Chapter 135
2020-09-24
 2.5k  29
136
Chapter 136
2020-09-28
 2.5k  30
137
Chapter 137
2020-10-01
 2.5k  20
138
Chapter 138
2020-10-05
 2.5k  75
139
Chapter 139
2020-10-08
 2.6k  85
140
Chapter 140
2020-10-12
 2.4k  41
141
Chapter 141
2020-10-15
 2.4k  27
142
Chapter 142
2020-10-19
 2.4k  33
143
Chapter 143
2020-10-22
 2.5k  45
144
Chapter 144
2020-10-26
 2.3k  60
145
Chapter 145
2020-10-29
 2.3k  38
146
Chapter 146
2020-11-02
 2.2k  26
147
Chapter 147
2020-11-05
 2.3k  30
148
Chapter 148
2020-11-09
 2.3k  256
149
Chapter 149
2020-11-12
 2.3k  93
150
Chapter 150
2020-11-16
 2.2k  52
151
Chapter 151
2020-11-19
 2.2k  29
152
Chapter 152
2020-11-23
 2.2k  30
153
Chapter 153
2020-11-26
 2.1k  26
154
Chapter 154
2020-11-30
 2.1k  37
155
Chapter 155
2020-12-03
 2.1k  51
156
Chapter 156
2020-12-07
 2.1k  32
157
Chapter 157
2020-12-10
 2.2k  35
158
Chapter 158
2020-12-14
 2.1k  29
159
Chapter 159
2020-12-17
 2.1k  57
160
Chapter 160
2020-12-21
 2k  68
161
Chapter 161
2020-12-24
 2.1k  29
162
Chapter 162
2020-12-31
 2k  24
163
Chapter 163
2021-01-04
 1.9k  29
164
Chapter 164
2021-01-07
 1.8k  50
165
Chapter 165
2021-01-11
 1.8k  32
166
Chapter 166
2021-01-14
 1.8k  58
167
Chapter 167
2021-01-18
 1.9k  93
168
Chapter 168
2021-01-21
 2k  65
169
Chapter 169
2021-01-25
 1.9k  51
170
Chapter 170
2021-01-28
 1.9k  22
171
Chapter 171
2021-02-01
 1.9k  44
172
Chapter 172
2021-02-04
 1.9k  35
173
Chapter 173
2021-02-08
 1.7k  22
174
Chapter 174
2021-02-11
 1.8k  39
175
Chapter 175
2021-02-15
 1.7k  26
176
Chapter 176
2021-02-18
 1.8k  66
177
Chapter 177
2021-02-22
 1.7k  42
178
Chapter 178
2021-02-25
 1.7k  38
179
Chapter 179
2021-03-01
 1.7k  32
180
Chapter 180
2021-03-04
 1.7k  50
181
Chapter 181
2021-03-08
 1.8k  50
182
Chapter 182
2021-03-11
 1.7k  37
183
Chapter 183
2021-03-15
 1.6k  33
184
Chapter 184
2021-03-18
 1.6k  65
185
Chapter 185
2021-03-22
 1.6k  44
186
Chapter 186
2021-03-25
 1.6k  75
187
Chapter 187
2021-03-29
 1.6k  62
188
Chapter 188
2021-04-01
 1.5k  54
189
Chapter 189
2021-04-05
 1.4k  33
190
Chapter 190
2021-04-08
 1.4k  50
191
Chapter 191
2021-04-12
 1.4k  47
192
Chapter 192
2021-04-15
 1.5k  79
193
Chapter 193
2021-04-19
 1.4k  44
194
Chapter 194
2021-04-22
 1.4k  39
195
Chapter 195
2021-04-26
 1.4k  31
196
Chapter 196
2021-04-29
 1.4k  39
197
Chapter 197
2021-05-03
 1.3k  27
198
Chapter 198
2021-05-06
 1.3k  34
199
Chapter 199
2021-05-10
 1.3k  44
200
Chapter 200
2021-05-13
 1.4k  29
201
Chapter 201
2021-05-17
 1.4k  39
202
Chapter 202
2021-05-20
 1.4k  39
203
Chapter 203
2021-05-24
 1.3k  32
204
Chapter 204
2021-05-27
 1.3k  28
205
Chapter 205
2021-05-31
 1.3k  43
206
Chapter 206
2021-06-03
 1.6k  41
207
Chapter 207
2021-06-07
 1.3k  55
208
Chapter 208
2021-06-10
 1.3k  35
209
Chapter 209
2021-06-14
 1.3k  42
210
Chapter 210
2021-06-17
 1.3k  39
211
Chapter 211
2021-06-21
 1.3k  46
212
Chapter 212
2021-06-24
 1.3k  54
213
Chapter 213
2021-06-28
 1.2k  39
214
Chapter 214
2021-07-01
 1.3k  51
215
Chapter 215
2021-07-05
 1.2k  35
216
Chapter 216
2021-07-08
 1.2k  27
217
Chapter 217
2021-07-12
 1.2k  81
218
Chapter 218
2021-07-15
 1.2k  66
219
Chapter 219
2021-07-19
 1.1k  43
220
Chapter 220
2021-07-22
 1.1k  37
221
Chapter 221
2021-07-26
 1.1k  34
222
Chapter 222
2021-07-29
 1.1k  48
223
Chapter 223
2021-08-02
 1.1k  29
224
Chapter 224
2021-08-05
 1.1k  36
225
Chapter 225
2021-08-09
 1k  46
226
Chapter 226
2021-08-12
 1k  40
227
Chapter 227
2021-08-16
 1k  29
228
Chapter 228
2021-08-19
 991  41
229
Chapter 229
2021-08-23
 983  35
230
Chapter 230
2021-08-26
 982  32
231
Chapter 231
2021-08-30
 967  43
232
Chapter 232
2021-09-02
 962  42
233
Chapter 233
2021-09-05
 796  26
234
Chapter 234
2021-09-05
 746  14
235
Chapter 235
2021-09-05
 734  9
236
Chapter 236
2021-09-05
 735  11
237
Chapter 237
2021-09-05
 710  13
238
Chapter 238
2021-09-05
 710  11
239
Chapter 239
2021-09-05
 680  9
240
Chapter 240
2021-09-05
 698  13
241
Chapter 241
2021-09-05
 718  16
242
Chapter 242
2021-09-05
 832  33
243
Chapter 243
2021-09-06
 890  55
244
Chapter 244
2021-09-09
 828  39
245
Chapter 245
2021-09-13
 779  35
246
Chapter 246
2021-09-16
 728  32
247
Chapter 247
2021-09-20
 700  35
248
Chapter 248
2021-09-23
 708  27
249
Chapter 249
2021-09-27
 680  29
250
Chapter 250
2021-09-30
 719  51
251
Chapter 251
2021-10-04
 663  25
252
Chapter 252
2021-10-07
 654  36
253
Chapter 253
2021-10-11
 611  27
254
Chapter 254
2021-10-14
 638  28
255
Chapter 255
2021-10-18
 616  33
256
Chapter 256
2021-10-21
 630  43
257
Chapter 257
2021-10-25
 574  27
258
Chapter 258
2021-10-28
 586  31
259
Chapter 259
2021-11-01
 592  24
260
Chapter 260
2021-11-04
 599  27
261
Chapter 261
2021-11-08
 554  20
262
Chapter 262
2021-11-11
 543  26
263
Chapter 263
2021-11-15
 530  22
264
Chapter 264
2021-11-18
 532  38
265
Chapter 265
2021-11-22
 471  36
266
Chapter 266
2021-11-25
 410  27
Đề xuất liên quan
Yêu Thần Ký
Yêu Thần Ký
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Hệ thống/Dị giới/Lội ngược dòng/Hiền lành
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play