Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Thăng Cấp Mạnh Nhất
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm
11.5M
4.5
Tên tác giả: iReader

Có hệ thống trong tay, thiên hạ là của ta! Gái phải là gái đẹp nhất! Quyền lực phải là lớn nhất! Thân phận phải là tôn quý nhất! Trên trời dưới đất, khắp thiên hạ, vũ trụ này, ta phải trở thành chí tôn vô thượng không ai sánh bằng! Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 187 chương    /    (6732)
 Đã cập nhật 187 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-16
 5.3k  313
2
Chapter 2
2020-09-16
 4.3k  147
3
Chapter 3
2020-09-16
 3.7k  115
4
Chapter 4
2020-09-16
 3.5k  64
5
Chapter 5
2020-09-16
 3.2k  60
6
Chapter 6
2020-09-16
 3.3k  115
7
Chapter 7
2020-09-16
 3.2k  80
8
Chapter 8
2020-09-16
 3.2k  125
9
Chapter 9
2020-09-16
 3.3k  100
10
Chapter 10
2020-09-16
 3.2k  90
11
Chapter 11
2020-09-17
 3.3k  82
12
Chapter 12
2020-09-20
 2.7k  64
13
Chapter 13
2020-09-24
 2.9k  98
14
Chapter 14
2020-09-27
 2.6k  57
15
Chapter 15
2020-10-01
 2.8k  75
16
Chapter 16
2020-10-04
 2.6k  107
17
Chapter 17
2020-10-08
 2.5k  57
18
Chapter 18
2020-10-11
 2.5k  45
19
Chapter 19
2020-10-15
 2.2k  72
20
Chapter 20
2020-10-18
 2.3k  62
21
Chapter 21
2020-10-20
 2.2k  47
22
Chapter 22
2020-10-22
 2.2k  56
23
Chapter 23
2020-10-25
 2.1k  54
24
Chapter 24
2020-10-27
 2.2k  64
25
Chapter 25
2020-10-29
 2.1k  75
26
Chapter 26
2020-11-01
 2k  26
27
Chapter 27
2020-11-03
 2k  25
28
Chapter 28
2020-11-05
 2k  33
29
Chapter 29
2020-11-08
 2k  19
30
Chapter 30
2020-11-10
 1.9k  23
31
Chapter 31
2020-11-12
 1.9k  24
32
Chapter 32
2020-11-15
 2k  25
33
Chapter 33
2020-11-17
 1.9k  24
34
Chapter 34
2020-11-19
 1.9k  51
35
Chapter 35
2020-11-22
 1.9k  30
36
Chapter 36
2020-11-24
 1.8k  43
37
Chapter 37
2020-11-26
 1.8k  30
38
Chapter 38
2020-11-29
 1.7k  49
39
Chapter 39
2020-12-01
 1.6k  15
40
Chapter 40
2020-12-03
 1.6k  20
41
Chapter 41
2020-12-06
 1.7k  33
42
Chapter 42
2020-12-07
 1.6k  30
43
Chapter 43
2020-12-07
 1.6k  8
44
Chapter 44
2020-12-07
 1.5k  6
45
Chapter 45
2020-12-07
 1.5k  32
46
Chapter 46
2020-12-07
 1.5k  28
47
Chapter 47
2020-12-07
 1.5k  10
48
Chapter 48
2020-12-07
 1.5k  10
49
Chapter 49
2020-12-07
 1.5k  18
50
Chapter 50
2020-12-07
 1.5k  13
51
Chapter 51
2020-12-07
 1.6k  14
52
Chapter 52
2020-12-08
 1.6k  17
53
Chapter 53
2020-12-10
 1.7k  28
54
Chapter 54
2020-12-13
 1.7k  37
55
Chapter 55
2020-12-15
 1.6k  26
56
Chapter 56
2020-12-17
 1.7k  28
57
Chapter 57
2020-12-20
 1.6k  37
58
Chapter 58
2020-12-22
 1.7k  29
59
Chapter 59
2020-12-24
 1.6k  25
60
Chapter 60
2020-12-27
 1.6k  40
61
Chapter 61
2020-12-29
 1.7k  25
62
Chapter 62
2020-12-31
 1.6k  26
63
Chapter 63
2021-01-03
 1.6k  14
64
Chapter 64
2021-01-05
 1.5k  29
65
Chapter 65
2021-01-07
 1.5k  30
66
Chapter 66
2021-01-10
 1.6k  22
67
Chapter 67
2021-01-12
 1.6k  45
68
Chapter 68
2021-01-14
 1.5k  35
69
Chapter 69
2021-01-17
 1.5k  25
70
Chapter 70
2021-01-19
 1.5k  16
71
Chapter 71
2021-01-21
 1.5k  20
72
Chapter 72
2021-01-24
 1.6k  38
73
Chapter 73
2021-01-26
 1.4k  16
74
Chapter 74
2021-01-28
 1.5k  15
75
Chapter 75
2021-01-31
 1.6k  27
76
Chapter 76
2021-02-02
 1.6k  35
77
Chapter 77
2021-02-04
 1.5k  21
78
Chapter 78
2021-02-07
 1.5k  19
79
Chapter 79
2021-02-09
 1.5k  35
80
Chapter 80
2021-02-11
 1.6k  25
81
Chapter 81
2021-02-14
 1.5k  28
82
Chapter 82
2021-02-16
 1.5k  25
83
Chapter 83
2021-02-18
 1.5k  21
84
Chapter 84
2021-02-21
 1.5k  19
85
Chapter 85
2021-02-23
 1.5k  23
86
Chapter 86
2021-02-25
 1.4k  42
87
Chapter 87
2021-02-28
 1.3k  30
88
Chapter 88
2021-03-02
 1.3k  22
89
Chapter 89
2021-03-04
 1.4k  34
90
Chapter 90
2021-03-07
 1.4k  38
91
Chapter 91
2021-03-09
 1.4k  20
92
Chapter 92
2021-03-11
 1.4k  27
93
Chapter 93
2021-03-14
 1.4k  20
94
Chapter 94
2021-03-16
 1.4k  30
95
Chapter 95
2021-03-18
 1.3k  29
96
Chapter 96
2021-03-21
 1.3k  40
97
Chapter 97
2021-03-23
 1.3k  23
98
Chapter 98
2021-03-25
 1.3k  31
99
Chapter 99
2021-03-28
 1.3k  19
100
Chapter 100
2021-03-30
 1.3k  33
101
Chapter 101
2021-04-01
 1.3k  37
102
Chapter 102
2021-04-04
 1.3k  23
103
Chapter 103
2021-04-06
 1.3k  29
104
Chapter 104
2021-04-08
 1.3k  19
105
Chapter 105
2021-04-11
 1.3k  26
106
Chapter 106
2021-04-13
 1.3k  61
107
Chapter 107
2021-04-15
 1.3k  41
108
Chapter 108
2021-04-18
 1.3k  32
109
Chapter 109
2021-04-20
 1.3k  31
110
Chapter 110
2021-04-22
 1.2k  20
111
Chapter 111
2021-04-25
 1.3k  46
112
Chapter 112
2021-04-27
 1.3k  44
113
Chapter 113
2021-04-29
 1.3k  40
114
Chapter 114
2021-05-02
 1.3k  27
115
Chapter 115
2021-05-04
 1.2k  33
116
Chapter 116
2021-05-06
 1.3k  49
117
Chapter 117
2021-05-09
 1.2k  41
118
Chapter 118
2021-05-11
 1.3k  53
119
Chapter 119
2021-05-13
 1.2k  38
120
Chapter 120
2021-05-16
 1.2k  44
121
Chapter 121
2021-05-18
 1.2k  31
122
Chapter 122
2021-05-20
 1.3k  45
123
Chapter 123
2021-05-23
 1.2k  25
124
Chapter 124
2021-05-25
 1.2k  28
125
Chapter 125
2021-05-27
 1.2k  36
126
Chapter 126
2021-05-30
 1.1k  28
127
Chapter 127
2021-06-01
 1.1k  28
128
Chapter 128
2021-06-03
 1.1k  21
129
Chapter 129
2021-06-06
 1.1k  19
130
Chapter 130
2021-06-10
 1.1k  25
131
Chapter 131
2021-06-13
 1.2k  27
132
Chapter 132
2021-06-17
 1.1k  24
133
Chapter 133
2021-06-20
 1.1k  32
134
Chapter 134
2021-06-24
 1.1k  42
135
Chapter 135
2021-06-27
 1k  27
136
Chapter 136
2021-07-01
 1k  36
137
Chapter 137
2021-07-04
 1k  42
138
Chapter 138
2021-07-08
 1k  30
139
Chapter 139
2021-07-11
 1.1k  34
140
Chapter 140
2021-07-15
 1k  38
141
Chapter 141
2021-07-18
 1.1k  94
142
Chapter 142
2021-07-22
 1k  42
143
Chapter 143
2021-07-25
 1k  49
144
Chapter 144
2021-07-29
 983  31
145
Chapter 145
2021-08-01
 976  22
146
Chapter 146
2021-08-05
 1k  52
147
Chapter 147
2021-08-08
 992  40
148
Chapter 148
2021-08-12
 932  36
149
Chapter 149
2021-08-15
 956  77
150
Chapter 150
2021-08-19
 903  31
151
Chapter 151
2021-08-22
 943  22
152
Chapter 152
2021-08-26
 860  29
153
Chapter 153
2021-08-29
 842  28
154
Chapter 154
2021-09-02
 798  23
155
Chapter 155
2021-09-05
 742  20
156
Chapter 156
2021-09-09
 729  27
157
Chapter 157
2021-09-12
 696  28
158
Chapter 158
2021-09-16
 652  16
159
Chapter 159
2021-09-19
 644  17
160
Chapter 160
2021-09-23
 633  17
161
Chapter 161
2021-09-26
 664  24
162
Chapter 162
2021-09-30
 635  15
163
Chapter 163
2021-10-03
 617  25
164
Chapter 164
2021-10-07
 589  22
165
Chapter 165
2021-10-10
 643  37
166
Chapter 166
2021-10-14
 584  19
167
Chapter 167
2021-10-17
 581  23
168
Chapter 168
2021-10-21
 587  16
169
Chapter 169
2021-10-24
 573  22
170
Chapter 170
2021-10-28
 556  16
171
Chapter 171
2021-10-31
 532  17
172
Chapter 172
2021-11-04
 507  13
173
Chapter 173
2021-11-07
 478  13
174
Chapter 174
2021-11-11
 505  19
175
Chapter 175
2021-11-14
 467  13
176
Chapter 176
2021-11-18
 467  23
177
Chapter 177
2021-11-21
 379  14
178
Chapter 178
2021-11-21
 352  7
179
Chapter 179
2021-11-21
 346  10
180
Chapter 180
2021-11-21
 357  11
181
Chapter 181
2021-11-21
 378  6
182
Chapter 182
2021-11-21
 355  9
183
Chapter 183
2021-11-21
 345  8
184
Chapter 184
2021-11-21
 371  18
185
Chapter 185
2021-11-21
 442  25
186
Chapter 186
2021-11-25
 393  31
187
Chapter 187
2021-11-28
 230  21
Đề xuất liên quan
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Tôi Và Khách Trọ Mỹ Nhân 26 Tuổi
Hành động/Tình yêu/Hài Hước/Mạo Hiểm/Harem
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play