Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễ
41.8M
4.9
Tên tác giả: iReader

Ba năm trước, Vân Thanh Nham bất ngờ từ nhân gian rơi vào tiên giới. Ba nghìn năm sau, hắn trở thành vân đế của tiên giới, phá được hư không, trở về nhân giới. Hắn phát hiện thời gian ở đây mới chỉ qua có 3 năm. "Trước đây ta không có sức mạnh bảo vệ những người ta yêu thương, bây giờ, cả thế giới đều phải quỳ dưới chân ta Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 261 chương    /    (35614)
 Đã cập nhật 261 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-05-20
 14.8k  1.2k
2
Chapter 2
2020-05-20
 12.8k  419
3
Chapter 3
2020-05-20
 11.3k  299
4
Chapter 4
2020-05-20
 10.5k  181
5
Chapter 5
2020-05-20
 11.9k  553
6
Chapter 6
2020-05-20
 10.7k  276
7
Chapter 7
2020-05-20
 8.9k  143
8
Chapter 8
2020-05-20
 9.8k  479
9
Chapter 9
2020-05-20
 9.6k  486
10
Chapter 10
2020-05-20
 10k  323
11
Chapter 11
2020-05-22
 9k  334
12
Chapter 12
2020-05-27
 9.1k  279
13
Chapter 13
2020-05-29
 9.1k  223
14
Chapter 14
2020-06-03
 9.2k  247
15
Chapter 15
2020-06-05
 8.8k  312
16
Chapter 16
2020-06-10
 9.3k  208
17
Chapter 17
2020-06-12
 9k  232
18
Chapter 18
2020-06-17
 9.2k  192
19
Chapter 19
2020-06-19
 9.5k  178
20
Chapter 20
2020-06-24
 9.4k  446
21
Chapter 21
2020-06-26
 8.9k  158
22
Chapter 22
2020-07-01
 9.3k  275
23
Chapter 23
2020-07-03
 8.4k  123
24
Chapter 24
2020-07-08
 7.7k  137
25
Chapter 25
2020-07-10
 8.5k  338
26
Chapter 26
2020-07-15
 8.3k  226
27
Chapter 27
2020-07-17
 8.6k  285
28
Chapter 28
2020-07-22
 8.3k  128
29
Chapter 29
2020-07-24
 8.4k  137
30
Chapter 30
2020-07-29
 8.5k  177
31
Chapter 31
2020-07-31
 7.9k  146
32
Chapter 32
2020-08-01
 7.7k  228
33
Chapter 33
2020-08-01
 7.6k  76
34
Chapter 34
2020-08-01
 8k  97
35
Chapter 35
2020-08-01
 8.3k  264
36
Chapter 36
2020-08-01
 7.9k  160
37
Chapter 37
2020-08-01
 8.4k  218
38
Chapter 38
2020-08-05
 8.1k  104
39
Chapter 39
2020-08-07
 8.2k  164
40
Chapter 40
2020-08-12
 8.1k  222
41
Chapter 41
2020-08-14
 8.3k  399
42
Chapter 42
2020-08-19
 8.1k  152
43
Chapter 43
2020-08-21
 7.5k  234
44
Chapter 44
2020-08-26
 7.5k  177
45
Chapter 45
2020-08-28
 7.7k  105
46
Chapter 46
2020-09-02
 7.3k  83
47
Chapter 47
2020-09-04
 7.4k  119
48
Chapter 48
2020-09-09
 7.2k  115
49
Chapter 49
2020-09-11
 7k  149
50
Chapter 50
2020-09-16
 6.8k  131
51
Chapter 51
2020-09-18
 7.1k  188
52
Chapter 52
2020-09-23
 7k  142
53
Chapter 53
2020-09-25
 7.2k  147
54
Chapter 54
2020-09-30
 6.5k  78
55
Chapter 55
2020-10-02
 6.6k  100
56
Chapter 56
2020-10-07
 6.9k  97
57
Chapter 57
2020-10-09
 6.7k  84
58
Chapter 58
2020-10-14
 6.5k  265
59
Chapter 59
2020-10-16
 6.7k  133
60
Chapter 60
2020-10-21
 6.7k  85
61
Chapter 61
2020-10-23
 6.5k  60
62
Chapter 62
2020-10-26
 6.8k  162
63
Chapter 63
2020-10-28
 6.4k  166
64
Chapter 64
2020-10-30
 6.3k  87
65
Chapter 65
2020-10-31
 6.2k  97
66
Chapter 66
2020-10-31
 6.4k  57
67
Chapter 67
2020-10-31
 6.4k  72
68
Chapter 68
2020-10-31
 6.5k  153
69
Chapter 69
2020-10-31
 6.4k  109
70
Chapter 70
2020-10-31
 6k  60
71
Chapter 71
2020-10-31
 6.2k  93
72
Chapter 72
2020-10-31
 6.1k  86
73
Chapter 73
2020-10-31
 6k  86
74
Chapter 74
2020-10-31
 6.4k  102
75
Chapter 75
2020-11-02
 6.3k  95
76
Chapter 76
2020-11-04
 6.6k  106
77
Chapter 77
2020-11-06
 6.2k  85
78
Chapter 78
2020-11-09
 6.4k  149
79
Chapter 79
2020-11-11
 6.4k  114
80
Chapter 80
2020-11-13
 6.1k  156
81
Chapter 81
2020-11-16
 6k  101
82
Chapter 82
2020-11-18
 5.9k  39
83
Chapter 83
2020-11-20
 6.1k  84
84
Chapter 84
2020-11-23
 5.8k  70
85
Chapter 85
2020-11-25
 5.7k  55
86
Chapter 86
2020-11-27
 5.9k  57
87
Chapter 87
2020-11-30
 6.2k  68
88
Chapter 88
2020-12-02
 6k  129
89
Chapter 89
2020-12-04
 5.9k  136
90
Chapter 90
2020-12-07
 5.9k  147
91
Chapter 91
2020-12-09
 5.8k  46
92
Chapter 92
2020-12-11
 6k  66
93
Chapter 93
2020-12-14
 5.9k  95
94
Chapter 94
2020-12-16
 5.9k  98
95
Chapter 95
2020-12-18
 5.8k  161
96
Chapter 96
2020-12-21
 6k  118
97
Chapter 97
2020-12-23
 5.6k  75
98
Chapter 98
2020-12-25
 5.8k  153
99
Chapter 99
2020-12-28
 6.4k  525
100
Chapter 100
2020-12-30
 5.8k  120
101
Chapter 101
2021-01-01
 5.8k  156
102
Chapter 102
2021-01-04
 5.7k  36
103
Chapter 103
2021-01-06
 5.7k  122
104
Chapter 104
2021-01-08
 5.9k  147
105
Chapter 105
2021-01-11
 5.5k  141
106
Chapter 106
2021-01-13
 5.6k  131
107
Chapter 107
2021-01-15
 6.2k  221
108
Chapter 108
2021-01-18
 6.1k  191
109
Chapter 109
2021-01-20
 5.8k  110
110
Chapter 110
2021-01-22
 6k  92
111
Chapter 111
2021-01-25
 5.8k  74
112
Chapter 112
2021-01-27
 5.8k  72
113
Chapter 113
2021-01-29
 5.9k  115
114
Chapter 114
2021-02-01
 5.7k  162
115
Chapter 115
2021-02-03
 6k  165
116
Chapter 116
2021-02-05
 5.1k  81
117
Chapter 117
2021-02-05
 5.5k  85
118
Chapter 118
2021-02-05
 5.3k  57
119
Chapter 119
2021-02-05
 5.1k  121
120
Chapter 120
2021-02-05
 5.2k  75
121
Chapter 121
2021-02-05
 5k  54
122
Chapter 122
2021-02-05
 5k  83
123
Chapter 123
2021-02-05
 5.3k  107
124
Chapter 124
2021-02-05
 4.8k  61
125
Chapter 125
2021-02-05
 5k  34
126
Chapter 126
2021-02-05
 5.5k  121
127
Chapter 127
2021-02-08
 5.7k  103
128
Chapter 128
2021-02-10
 5.6k  111
129
Chapter 129
2021-02-12
 5.4k  146
130
Chapter 130
2021-02-15
 5.5k  121
131
Chapter 131
2021-02-17
 5.5k  173
132
Chapter 132
2021-02-19
 5.4k  146
133
Chapter 133
2021-02-22
 5.2k  149
134
Chapter 134
2021-02-24
 5.1k  206
135
Chapter 135
2021-02-26
 5.2k  194
136
Chapter 136
2021-03-01
 5.1k  131
137
Chapter 137
2021-03-03
 4.8k  116
138
Chapter 138
2021-03-05
 4.8k  89
139
Chapter 139
2021-03-08
 4.9k  136
140
Chapter 140
2021-03-10
 4.9k  133
141
Chapter 141
2021-03-12
 5.2k  152
142
Chapter 142
2021-03-15
 5k  119
143
Chapter 143
2021-03-17
 4.7k  95
144
Chapter 144
2021-03-19
 4.7k  134
145
Chapter 145
2021-03-22
 4.4k  132
146
Chapter 146
2021-03-24
 4.5k  105
147
Chapter 147
2021-03-26
 4.7k  218
148
Chapter 148
2021-03-29
 4.5k  118
149
Chapter 149
2021-03-31
 4.5k  140
150
Chapter 150
2021-04-02
 4.5k  140
151
Chapter 151
2021-04-04
 4.1k  138
152
Chapter 152
2021-04-04
 4k  79
153
Chapter 153
2021-04-04
 4k  96
154
Chapter 154
2021-04-04
 3.8k  79
155
Chapter 155
2021-04-04
 3.9k  91
156
Chapter 156
2021-04-04
 3.7k  41
157
Chapter 157
2021-04-04
 3.8k  52
158
Chapter 158
2021-04-04
 3.6k  40
159
Chapter 159
2021-04-04
 3.6k  30
160
Chapter 160
2021-04-04
 3.8k  48
161
Chapter 161
2021-04-05
 4.1k  87
162
Chapter 162
2021-04-07
 4.1k  94
163
Chapter 163
2021-04-09
 4k  90
164
Chapter 164
2021-04-12
 4k  60
165
Chapter 165
2021-04-14
 4k  89
166
Chapter 166
2021-04-16
 4k  106
167
Chapter 167
2021-04-19
 3.9k  78
168
Chapter 168
2021-04-21
 4.1k  82
169
Chapter 169
2021-04-23
 3.8k  117
170
Chapter 170
2021-04-26
 3.9k  147
171
Chapter 171
2021-04-28
 3.8k  184
172
Chapter 172
2021-04-30
 3.8k  108
173
Chapter 173
2021-05-03
 4.1k  161
174
Chapter 174
2021-05-05
 3.8k  346
175
Chapter 175
2021-05-07
 3.7k  150
176
Chapter 176
2021-05-10
 3.6k  150
177
Chapter 177
2021-05-12
 3.8k  139
178
Chapter 178
2021-05-14
 3.7k  130
179
Chapter 179
2021-05-17
 3.6k  140
180
Chapter 180
2021-05-19
 3.7k  162
181
Chapter 181
2021-05-21
 3.7k  151
182
Chapter 182
2021-05-24
 3.6k  139
183
Chapter 183
2021-05-26
 3.6k  168
184
Chapter 184
2021-05-28
 3.5k  143
185
Chapter 185
2021-05-31
 3.5k  151
186
Chapter 186
2021-06-02
 3.4k  148
187
Chapter 187
2021-06-04
 3.3k  143
188
Chapter 188
2021-06-07
 3.2k  101
189
Chapter 189
2021-06-09
 3.2k  103
190
Chapter 190
2021-06-11
 3.2k  90
191
Chapter 191
2021-06-14
 3.1k  125
192
Chapter 192
2021-06-16
 3.3k  161
193
Chapter 193
2021-06-18
 3.4k  141
194
Chapter 194
2021-06-21
 3.1k  134
195
Chapter 195
2021-06-23
 3.2k  124
196
Chapter 196
2021-06-25
 3.2k  138
197
Chapter 197
2021-06-28
 3.1k  84
198
Chapter 198
2021-06-30
 3k  119
199
Chapter 199
2021-07-02
 3.1k  105
200
Chapter 200
2021-07-05
 3k  115
201
Chapter 201
2021-07-07
 3k  117
202
Chapter 202
2021-07-09
 3.1k  120
203
Chapter 203
2021-07-12
 3k  131
204
Chapter 204
2021-07-14
 3k  121
205
Chapter 205
2021-07-16
 3.1k  179
206
Chapter 206
2021-07-21
 3k  123
207
Chapter 207
2021-07-23
 3.1k  136
208
Chapter 208
2021-07-28
 2.9k  102
209
Chapter 209
2021-07-30
 3.2k  204
210
Chapter 210
2021-08-04
 3.1k  149
211
Chapter 211
2021-08-06
 3k  160
212
Chapter 212
2021-08-11
 2.9k  101
213
Chapter 213
2021-08-13
 2.9k  135
214
Chapter 214
2021-08-18
 2.9k  122
215
Chapter 215
2021-08-20
 2.9k  224
216
Chapter 216
2021-08-25
 2.6k  126
217
Chapter 217
2021-08-27
 2.7k  175
218
Chapter 218
2021-09-01
 2.5k  119
219
Chapter 219
2021-09-03
 2.5k  121
220
Chapter 220
2021-09-08
 2.3k  89
221
Chapter 221
2021-09-10
 2.4k  99
222
Chapter 222
2021-09-15
 2.1k  47
223
Chapter 223
2021-09-17
 2.1k  60
224
Chapter 224
2021-09-22
 2.1k  62
225
Chapter 225
2021-09-24
 2.1k  65
226
Chapter 226
2021-09-29
 2.1k  62
227
Chapter 227
2021-10-01
 2.1k  81
228
Chapter 228
2021-10-06
 2k  75
229
Chapter 229
2021-10-08
 2.1k  82
230
Chapter 230
2021-10-13
 2k  64
231
Chapter 231
2021-10-15
 2k  72
232
Chapter 232
2021-10-20
 1.9k  99
233
Chapter 233
2021-10-22
 1.9k  84
234
Chapter 234
2021-10-27
 1.9k  78
235
Chapter 235
2021-10-29
 1.9k  69
236
Chapter 236
2021-11-03
 1.9k  53
237
Chapter 237
2021-11-05
 1.8k  56
238
Chapter 238
2021-11-10
 1.8k  49
239
Chapter 239
2021-11-12
 1.9k  73
240
Chapter 240
2021-11-17
 1.7k  59
241
Chapter 241
2021-11-19
 1.7k  56
242
Chapter 242
2021-11-24
 1.7k  82
243
Chapter 243
2021-11-26
 1.6k  56
244
Chapter 244
2021-12-01
 1.6k  47
245
Chapter 245
2021-12-03
 1.6k  56
246
Chapter 246
2021-12-08
 1.6k  60
247
Chapter 247
2021-12-10
 1.6k  51
248
Chapter 248
2021-12-15
 1.5k  57
249
Chapter 249
2021-12-17
 1.5k  50
250
Chapter 250
2021-12-22
 1.4k  53
251
Chapter 251
2021-12-24
 1.5k  103
252
Chapter 252
2021-12-29
 1.4k  65
253
Chapter 253
2021-12-31
 1.4k  57
254
Chapter 254
2022-01-05
 1.3k  73
255
Chapter 255
2022-01-07
 1.3k  104
256
Chapter 256
2022-01-12
 1.1k  63
257
Chapter 257
2022-01-14
 1.2k  90
258
Chapter 258
2022-01-19
 1k  55
259
Chapter 259
2022-01-21
 1.1k  70
260
Chapter 260
2022-01-26
 880  49
261
Chapter 261
2022-01-28
 642  39
Đề xuất liên quan
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Yêu Giả Vi Vương
Yêu Giả Vi Vương
Huyền huyễn
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play