Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Nam Sinh Của Học Viện Nữ Sinh
Đã Full
Trường học / Hài Hước / Harem
151M
4.8
Tên tác giả: Chudao Comic

Trường nữ sinh với vô số người đẹp đột nhiên chuyển đến một nam sinh!!! Có lẽ trong mắt người khác đây là thiên đường mộng ảo, nhưng trên thực tế lại là một tương lại không thể tưởng tượng… Truyện này do Chudao Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 475 chương    /    (96027)
 Đã cập nhật 475 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 48.6k  4.4k
2
Chapter 2
2018-11-07
 21.7k  1.6k
3
Chapter 3
2018-11-10
 17.8k  711
4
Chapter 4
2018-11-10
 17.8k  883
5
Chapter 5
2018-12-05
 17.1k  888
6
Chapter 6
2018-11-14
 15.7k  551
7
Chapter 7
2018-11-16
 14.2k  590
8
Chapter 8
2018-11-20
 13.8k  392
9
Chapter 9
2018-11-20
 13.1k  258
10
Chapter 10
2018-11-20
 12.8k  224
11
Chapter 11
2018-12-05
 13.6k  1.2k
12
Chapter 12
2018-12-05
 12.8k  264
13
Chapter 13
2018-12-07
 13.6k  542
14
Chapter 14
2018-12-12
 12.5k  418
15
Chapter 15
2018-12-14
 13.1k  364
16
Chapter 16
2018-12-19
 12k  207
17
Chapter 17
2018-12-21
 12.7k  367
18
Chapter 18
2018-12-26
 12.4k  249
19
Chapter 19
2018-12-28
 12.2k  654
20
Chapter 20
2019-01-02
 11.3k  698
21
Chapter 21
2019-01-03
 11.8k  319
22
Chapter 22
2019-01-04
 11.1k  203
23
Chapter 23
2019-01-09
 11.3k  427
24
Chapter 24
2019-01-11
 11.6k  321
25
Chapter 25
2019-01-16
 10.9k  179
26
Chapter 26
2019-01-18
 10.6k  243
27
Chapter 27
2019-01-23
 11.3k  393
28
Chapter 28
2019-01-25
 10.9k  157
29
Chapter 29
2019-01-30
 10.6k  113
30
Chapter 30
2019-02-01
 11.1k  159
31
Chapter 31
2019-02-06
 10.4k  112
32
Chapter 32
2019-02-08
 10.5k  186
33
Chapter 33
2019-02-13
 10.5k  285
34
Chapter 34
2019-02-15
 10.8k  164
35
Chapter 35
2019-02-20
 10.1k  195
36
Chapter 36
2019-02-22
 9.9k  237
37
Chapter 37
2019-02-27
 10.2k  275
38
Chapter 38
2019-03-01
 9.3k  397
39
Chapter 39
2019-03-06
 10.2k  265
40
Chapter 40
2019-03-08
 9.8k  158
41
Chapter 41
2019-03-13
 9.7k  191
42
Chapter 42
2019-03-15
 9.9k  355
43
Chapter 43
2019-03-20
 9.8k  146
44
Chapter 44
2019-03-22
 9.3k  227
45
Chapter 45
2019-03-27
 9.3k  157
46
Chapter 46
2019-03-29
 9.1k  381
47
Chapter 47
2019-04-03
 9.3k  438
48
Chapter 48
2019-04-05
 9.1k  257
49
Chapter 49
2019-04-10
 8.6k  181
50
Chapter 50
2019-04-12
 8.5k  239
51
Chapter 51
2019-04-17
 8.6k  148
52
Chapter 52
2019-04-19
 8.9k  190
53
Chapter 53
2019-04-21
 9.1k  152
54
Chapter 54
2019-04-24
 8.5k  176
55
Chapter 55
2019-04-26
 8.2k  124
56
Chapter 56
2019-04-28
 8.4k  127
57
Chapter 57
2019-05-01
 8.1k  119
58
Chapter 58
2019-05-03
 8k  148
59
Chapter 59
2019-05-05
 8.8k  269
60
Chapter 60
2019-05-08
 8k  124
61
Chapter 61
2019-05-10
 7.9k  115
62
Chapter 62
2019-05-12
 7.8k  123
63
Chapter 63
2019-05-15
 7.6k  149
64
Chapter 64
2019-05-17
 7.9k  554
65
Chapter 65
2019-05-18
 7.3k  101
66
Chapter 66
2019-05-19
 7.2k  140
67
Chapter 67
2019-05-20
 7.2k  118
68
Chapter 68
2019-05-21
 7.1k  208
69
Chapter 69
2019-05-26
 6.9k  136
70
Chapter 70
2019-05-28
 7.1k  187
71
Chapter 71
2019-05-31
 6.7k  64
72
Chapter 72
2019-05-31
 7.1k  97
73
Chapter 73
2019-05-31
 7.5k  124
74
Chapter 74
2019-05-31
 7k  78
75
Chapter 75
2019-05-31
 7.4k  97
76
Chapter 76
2019-05-31
 7.1k  140
77
Chapter 77
2019-05-31
 7.2k  137
78
Chapter 78
2019-05-31
 7.1k  188
79
Chapter 79
2019-05-31
 7.4k  284
80
Chapter 80
2019-05-31
 6.9k  154
81
Chapter 81
2019-06-02
 7.2k  356
82
Chapter 82
2019-06-04
 6.9k  332
83
Chapter 83
2019-06-09
 7.4k  282
84
Chapter 84
2019-06-11
 7.4k  184
85
Chapter 85
2019-06-16
 7.2k  199
86
Chapter 86
2019-06-18
 6.8k  195
87
Chapter 87
2019-06-23
 7.4k  216
88
Chapter 88
2019-06-25
 7.2k  350
89
Chapter 89
2019-06-30
 7.1k  283
90
Chapter 90
2019-07-02
 6.8k  155
91
Chapter 91
2019-07-04
 7.6k  165
92
Chapter 92
2019-07-05
 6.9k  285
93
Chapter 93
2019-07-06
 7.3k  407
94
Chapter 94
2019-07-07
 7.7k  333
95
Chapter 95
2019-07-08
 8.2k  763
96
Chapter 96
2019-07-09
 6.4k  297
97
Chapter 97
2019-07-09
 6.2k  201
98
Chapter 98
2019-07-09
 6.4k  126
99
Chapter 99
2019-07-09
 6.8k  201
100
Chapter 100
2019-07-09
 7.4k  320
101
Chapter 101
2019-07-09
 6.4k  147
102
Chapter 102
2019-07-09
 6.2k  101
103
Chapter 103
2019-07-09
 6.7k  221
104
Chapter 104
2019-07-09
 6.5k  140
105
Chapter 105
2019-07-09
 6.4k  187
106
Chapter 106
2019-07-09
 6.3k  141
107
Chapter 107
2019-07-10
 6.8k  155
108
Chapter 108
2019-07-11
 6.5k  196
109
Chapter 109
2019-07-12
 6.9k  199
110
Chapter 110
2019-07-13
 6.6k  191
111
Chapter 111
2019-07-14
 6.7k  261
112
Chapter 112
2019-07-15
 7k  291
113
Chapter 113
2019-07-16
 7.2k  261
114
Chapter 114
2019-07-17
 6.6k  167
115
Chapter 115
2019-07-18
 6.1k  163
116
Chapter 116
2019-07-19
 6.2k  100
117
Chapter 117
2019-07-20
 5.8k  97
118
Chapter 118
2019-07-21
 6.6k  159
119
Chapter 119
2019-07-22
 6.5k  182
120
Chapter 120
2019-07-23
 6.1k  279
121
Chapter 121
2019-07-24
 5.7k  84
122
Chapter 122
2019-07-25
 5.6k  74
123
Chapter 123
2019-07-26
 5.8k  142
124
Chapter 124
2019-07-27
 5.9k  308
125
Chapter 125
2019-07-28
 5.7k  108
126
Chapter 126
2019-07-29
 6k  229
127
Chapter 127
2019-07-30
 6.3k  175
128
Chapter 128
2019-07-31
 6.1k  437
129
Chapter 129
2019-08-01
 6.4k  248
130
Chapter 130
2019-08-02
 6.2k  194
131
Chapter 131
2019-08-03
 6.1k  178
132
Chapter 132
2019-08-04
 6.2k  196
133
Chapter 133
2019-08-05
 6.2k  172
134
Chapter 134
2019-08-06
 5.8k  110
135
Chapter 135
2019-08-07
 5.8k  141
136
Chapter 136
2019-08-08
 6.1k  185
137
Chapter 137
2019-08-09
 5.9k  112
138
Chapter 138
2019-08-10
 6k  130
139
Chapter 139
2019-08-11
 6k  154
140
Chapter 140
2019-08-12
 6k  197
141
Chapter 141
2019-08-13
 6.1k  135
142
Chapter 142
2019-08-14
 6.1k  143
143
Chapter 143
2019-08-15
 6.4k  160
144
Chapter 144
2019-08-16
 5.8k  136
145
Chapter 145
2019-08-17
 6.2k  193
146
Chapter 146
2019-08-18
 6.3k  167
147
Chapter 147
2019-08-19
 5.6k  234
148
Chapter 148
2019-08-20
 5.9k  222
149
Chapter 149
2019-08-21
 5.8k  135
150
Chapter 150
2019-08-22
 6.1k  230
151
Chapter 151
2019-08-23
 6.2k  135
152
Chapter 152
2019-08-24
 6.5k  215
153
Chapter 153
2019-08-25
 6.1k  122
154
Chapter 154
2019-08-26
 5.8k  140
155
Chapter 155
2019-08-27
 5.4k  105
156
Chapter 156
2019-08-28
 5.4k  118
157
Chapter 157
2019-08-29
 5.6k  171
158
Chapter 158
2019-08-30
 5.4k  186
159
Chapter 159
2019-08-31
 5.4k  166
160
Chapter 160
2019-09-01
 5.4k  200
161
Chapter 161
2019-09-02
 5.4k  103
162
Chapter 162
2019-09-03
 5.2k  225
163
Chapter 163
2019-09-04
 5k  96
164
Chapter 164
2019-09-05
 5.6k  107
165
Chapter 165
2019-09-06
 5.2k  84
166
Chapter 166
2019-09-07
 5.3k  120
167
Chapter 167
2019-09-08
 6.1k  146
168
Chapter 168
2019-09-09
 5.1k  158
169
Chapter 169
2019-09-10
 5.4k  151
170
Chapter 170
2019-09-11
 5.3k  113
171
Chapter 171
2019-09-12
 5.6k  181
172
Chapter 172
2019-09-13
 5.6k  172
173
Chapter 173
2019-09-14
 5.8k  220
174
Chapter 174
2019-09-15
 5.8k  394
175
Chapter 175
2019-09-16
 6k  319
176
Chapter 176
2019-09-17
 5.5k  300
177
Chapter 177
2019-09-18
 5.5k  361
178
Chapter 178
2019-09-19
 5.3k  204
179
Chapter 179
2019-09-20
 5.2k  163
180
Chapter 180
2019-09-21
 5.4k  166
181
Chapter 181
2019-09-22
 5.5k  150
182
Chapter 182
2019-09-23
 5.3k  208
183
Chapter 183
2019-09-24
 5.1k  118
184
Chapter 184
2019-09-25
 5.4k  189
185
Chapter 185
2019-09-26
 5.5k  374
186
Chapter 186
2019-09-27
 5.6k  281
187
Chapter 187
2019-09-28
 5.4k  376
188
Chapter 188
2019-09-28
 5.6k  275
189
Chapter 189
2019-09-28
 5.1k  107
190
Chapter 190
2019-09-28
 5k  89
191
Chapter 191
2019-09-28
 4.9k  60
192
Chapter 192
2019-09-28
 5k  77
193
Chapter 193
2019-09-28
 5.1k  241
194
Chapter 194
2019-09-28
 5.6k  197
195
Chapter 195
2019-09-28
 5.4k  181
196
Chapter 196
2019-09-28
 5.3k  257
197
Chapter 197
2019-09-28
 5.6k  203
198
Chapter 198
2019-09-29
 5.8k  285
199
Chapter 199
2019-09-30
 5.5k  172
200
Chapter 200
2019-10-01
 5.3k  102
201
Chapter 201
2019-10-02
 5.5k  114
202
Chapter 202
2019-10-03
 5.8k  350
203
Chapter 203
2019-10-04
 6.3k  179
204
Chapter 204
2019-10-05
 6.1k  239
205
Chapter 205
2019-10-06
 5.7k  289
206
Chapter 206
2019-10-07
 5.4k  287
207
Chapter 207
2019-10-08
 5.6k  367
208
Chapter 208
2019-10-09
 5.8k  301
209
Chapter 209
2019-10-10
 5.6k  225
210
Chapter 210
2019-10-11
 5.9k  384
211
Chapter 211
2019-10-12
 5.7k  189
212
Chapter 212
2019-10-13
 5.7k  203
213
Chapter 213
2019-10-14
 5.4k  225
214
Chapter 214
2019-10-15
 5.4k  129
215
Chapter 215
2019-10-16
 5.4k  181
216
Chapter 216
2019-10-17
 5.3k  229
217
Chapter 217
2019-10-18
 5.4k  186
218
Chapter 218
2019-10-19
 5.6k  183
219
Chapter 219
2019-10-20
 5.1k  152
220
Chapter 220
2019-10-21
 5.1k  147
221
Chapter 221
2019-10-22
 5k  193
222
Chapter 222
2019-10-23
 5.2k  435
223
Chapter 223
2019-10-24
 5.1k  153
224
Chapter 224
2019-10-25
 5k  277
225
Chapter 225
2019-10-26
 5.1k  181
226
Chapter 226
2019-10-27
 5.3k  185
227
Chapter 227
2019-10-28
 5.2k  119
228
Chapter 228
2019-10-29
 5.3k  359
229
Chapter 229
2019-10-30
 4.9k  142
230
Chapter 230
2019-10-31
 5.5k  506
231
Chapter 231
2019-11-01
 4.9k  266
232
Chapter 232
2019-11-02
 4.9k  160
233
Chapter 233
2019-11-03
 5k  103
234
Chapter 234
2019-11-04
 4.9k  101
235
Chapter 235
2019-11-05
 5k  322
236
Chapter 236
2019-11-06
 4.9k  114
237
Chapter 237
2019-11-07
 4.9k  105
238
Chapter 238
2019-11-08
 4.8k  71
239
Chapter 239
2019-11-09
 4.6k  130
240
Chapter 240
2019-11-10
 4.8k  444
241
Chapter 241
2019-11-11
 4.8k  179
242
Chapter 242
2019-11-12
 5.1k  210
243
Chapter 243
2019-11-13
 5k  114
244
Chapter 244
2019-11-14
 5.1k  165
245
Chapter 245
2019-11-15
 5.1k  180
246
Chapter 246
2019-11-16
 4.9k  239
247
Chapter 247
2019-11-17
 4.9k  121
248
Chapter 248
2019-11-18
 5.3k  210
249
Chapter 249
2019-11-19
 5.1k  237
250
Chapter 250
2019-11-20
 5.1k  290
251
Chapter 251
2019-11-21
 4.9k  92
252
Chapter 252
2019-11-22
 4.8k  103
253
Chapter 253
2019-11-23
 5.2k  132
254
Chapter 254
2019-11-24
 5.4k  175
255
Chapter 255
2019-11-25
 5.3k  247
256
Chapter 256
2019-11-26
 5k  124
257
Chapter 257
2019-11-27
 4.8k  126
258
Chapter 258
2019-11-28
 4.7k  100
259
Chapter 259
2019-11-29
 4.8k  134
260
Chapter 260
2019-11-30
 4.8k  163
261
Chapter 261
2019-12-01
 4.8k  152
262
Chapter 262
2019-12-02
 4.9k  249
263
Chapter 263
2019-12-03
 4.8k  261
264
Chapter 264
2019-12-07
 5.2k  249
265
Chapter 265
2019-12-08
 5.2k  294
266
Chapter 266
2019-12-10
 4.8k  324
267
Chapter 267
2019-12-14
 4.3k  96
268
Chapter 268
2019-12-15
 4.9k  184
269
Chapter 269
2019-12-17
 4.9k  250
270
Chapter 270
2019-12-21
 4.9k  250
271
Chapter 271
2019-12-22
 4.9k  138
272
Chapter 272
2019-12-24
 5.2k  234
273
Chapter 273
2019-12-28
 4.7k  119
274
Chapter 274
2019-12-29
 4.9k  159
275
Chapter 275
2019-12-31
 4.7k  212
276
Chapter 276
2020-01-04
 4.5k  143
277
Chapter 277
2020-01-05
 4.9k  119
278
Chapter 278
2020-01-07
 4.7k  127
279
Chapter 279
2020-01-11
 5.3k  194
280
Chapter 280
2020-01-12
 4.9k  296
281
Chapter 281
2020-01-14
 5.2k  269
282
Chapter 282
2020-01-18
 4.7k  108
283
Chapter 283
2020-01-19
 5.1k  418
284
Chapter 284
2020-01-21
 4.7k  259
285
Chapter 285
2020-01-25
 4.4k  225
286
Chapter 286
2020-01-26
 4.5k  189
287
Chapter 287
2020-01-28
 4.5k  351
288
Chapter 288
2020-02-01
 4.5k  102
289
Chapter 289
2020-02-02
 4.3k  112
290
Chapter 290
2020-02-04
 4.4k  174
291
Chapter 291
2020-02-08
 4.3k  126
292
Chapter 292
2020-02-08
 4.1k  95
293
Chapter 293
2020-02-08
 4.2k  81
294
Chapter 294
2020-02-08
 4.1k  60
295
Chapter 295
2020-02-08
 4k  64
296
Chapter 296
2020-02-08
 4.3k  121
297
Chapter 297
2020-02-08
 4.9k  241
298
Chapter 298
2020-02-08
 4.9k  172
299
Chapter 299
2020-02-08
 4.7k  222
300
Chapter 300
2020-02-08
 4.8k  100
301
Chapter 301
2020-02-08
 4.3k  73
302
Chapter 302
2020-02-08
 4.5k  96
303
Chapter 303
2020-02-08
 4.5k  117
304
Chapter 304
2020-02-08
 4.5k  81
305
Chapter 305
2020-02-08
 4.3k  66
306
Chapter 306
2020-02-08
 4.8k  233
307
Chapter 307
2020-02-09
 4.9k  198
308
Chapter 308
2020-02-11
 4.9k  185
309
Chapter 309
2020-02-15
 4.7k  162
310
Chapter 310
2020-02-16
 4.9k  358
311
Chapter 311
2020-02-18
 4.9k  268
312
Chapter 312
2020-02-22
 4.8k  235
313
Chapter 313
2020-02-23
 4.9k  309
314
Chapter 314
2020-02-25
 5k  214
315
Chapter 315
2020-02-29
 5k  174
316
Chapter 316
2020-03-01
 5k  252
317
Chapter 317
2020-03-03
 5k  255
318
Chapter 318
2020-03-07
 5.5k  448
319
Chapter 319
2020-03-10
 5.1k  278
320
Chapter 320
2020-03-14
 5.2k  256
321
Chapter 321
2020-03-17
 5.4k  360
322
Chapter 322
2020-03-21
 5.1k  227
323
Chapter 323
2020-03-24
 5k  186
324
Chapter 324
2020-03-28
 4.8k  167
325
Chapter 325
2020-03-31
 5.1k  251
326
Chapter 326
2020-04-04
 4.6k  111
327
Chapter 327
2020-04-07
 5k  186
328
Chapter 328
2020-04-11
 4.9k  240
329
Chapter 329
2020-04-14
 4.9k  199
330
Chapter 330
2020-04-18
 4.8k  140
331
Chapter 331
2020-04-21
 4.8k  177
332
Chapter 332
2020-04-25
 4.9k  221
333
Chapter 333
2020-04-28
 4.7k  233
334
Chapter 334
2020-05-02
 4.6k  199
335
Chapter 335
2020-05-05
 4.8k  204
336
Chapter 336
2020-05-09
 5k  746
337
Chapter 337
2020-05-12
 4.5k  159
338
Chapter 338
2020-05-16
 4.4k  145
339
Chapter 339
2020-05-19
 4.9k  221
340
Chapter 340
2020-05-23
 4.3k  137
341
Chapter 341
2020-05-23
 3.9k  93
342
Chapter 342
2020-05-23
 3.9k  80
343
Chapter 343
2020-05-23
 3.6k  65
344
Chapter 344
2020-05-23
 3.9k  73
345
Chapter 345
2020-05-23
 3.8k  97
346
Chapter 346
2020-05-23
 3.7k  107
347
Chapter 347
2020-05-23
 3.9k  143
348
Chapter 348
2020-05-23
 3.8k  123
349
Chapter 349
2020-05-23
 4.1k  170
350
Chapter 350
2020-05-26
 4.3k  222
351
Chapter 351
2020-05-30
 4k  166
352
Chapter 352
2020-06-02
 4.1k  259
353
Chapter 353
2020-06-06
 4k  225
354
Chapter 354
2020-06-09
 3.8k  94
355
Chapter 355
2020-06-13
 3.6k  96
356
Chapter 356
2020-06-16
 3.6k  97
357
Chapter 357
2020-06-20
 3.9k  283
358
Chapter 358
2020-06-23
 3.8k  95
359
Chapter 359
2020-06-27
 3.5k  94
360
Chapter 360
2020-06-30
 3.6k  120
361
Chapter 361
2020-07-04
 3.5k  136
362
Chapter 362
2020-07-07
 3.5k  99
363
Chapter 363
2020-07-11
 3.6k  186
364
Chapter 364
2020-07-14
 3.5k  156
365
Chapter 365
2020-07-18
 3.3k  114
366
Chapter 366
2020-07-21
 3.3k  104
367
Chapter 367
2020-07-25
 3.1k  103
368
Chapter 368
2020-07-28
 3.6k  170
369
Chapter 369
2020-08-01
 3.2k  108
370
Chapter 370
2020-08-04
 3.4k  114
371
Chapter 371
2020-08-08
 3.4k  188
372
Chapter 372
2020-08-15
 3.2k  95
373
Chapter 373
2020-08-18
 3.2k  116
374
Chapter 374
2020-08-22
 3.2k  168
375
Chapter 375
2020-08-29
 2.9k  142
376
Chapter 376
2020-09-01
 3.2k  178
377
Chapter 377
2020-09-05
 3k  301
378
Chapter 378
2020-09-08
 2.9k  76
379
Chapter 379
2020-09-12
 3.1k  104
380
Chapter 380
2020-09-15
 2.9k  72
381
Chapter 381
2020-09-19
 3k  122
382
Chapter 382
2020-09-22
 2.9k  81
383
Chapter 383
2020-09-26
 2.9k  75
384
Chapter 384
2020-09-29
 2.8k  70
385
Chapter 385
2020-10-03
 2.8k  90
386
Chapter 386
2020-10-06
 2.6k  79
387
Chapter 387
2020-10-10
 2.6k  68
388
Chapter 388
2020-10-13
 2.6k  79
389
Chapter 389
2020-10-17
 2.6k  35
390
Chapter 390
2020-10-20
 2.7k  55
391
Chapter 391
2020-10-24
 2.9k  117
392
Chapter 392
2020-10-27
 2.8k  110
393
Chapter 393
2020-10-31
 2.8k  71
394
Chapter 394
2020-11-03
 2.8k  127
395
Chapter 395
2020-11-10
 2.7k  74
396
Chapter 396
2020-11-14
 2.7k  56
397
Chapter 397
2020-11-17
 3.2k  387
398
Chapter 398
2020-11-21
 4.1k  346
399
Chapter 399
2020-11-24
 3.2k  162
400
Chapter 400
2020-11-28
 2.7k  144
401
Chapter 401
2020-12-01
 3k  156
402
Chapter 402
2020-12-05
 2.8k  99
403
Chapter 403
2020-12-08
 2.7k  141
404
Chapter 404
2020-12-12
 2.6k  77
405
Chapter 405
2020-12-15
 2.7k  118
406
Chapter 406
2020-12-19
 2.8k  84
407
Chapter 407
2020-12-22
 3k  164
408
Chapter 408
2020-12-26
 2.8k  68
409
Chapter 409
2020-12-29
 2.9k  196
410
Chapter 410
2021-01-02
 2.8k  144
411
Chapter 411
2021-01-05
 2.7k  154
412
Chapter 412
2021-01-09
 2.6k  91
413
Chapter 413
2021-01-12
 2.6k  92
414
Chapter 414
2021-01-16
 2.5k  61
415
Chapter 415
2021-01-19
 2.5k  73
416
Chapter 416
2021-01-23
 2.9k  65
417
Chapter 417
2021-01-26
 2.8k  124
418
Chapter 418
2021-01-30
 2.5k  70
419
Chapter 419
2021-02-02
 2.6k  96
420
Chapter 420
2021-02-06
 2.8k  105
421
Chapter 421
2021-02-09
 2.5k  92
422
Chapter 422
2021-02-13
 2.5k  66
423
Chapter 423
2021-02-16
 2.5k  77
424
Chapter 424
2021-02-20
 2.7k  210
425
Chapter 425
2021-02-23
 2.5k  87
426
Chapter 426
2021-02-27
 2.6k  122
427
Chapter 427
2021-03-02
 2.4k  101
428
Chapter 428
2021-03-06
 2.5k  70
429
Chapter 429
2021-03-09
 2.4k  57
430
Chapter 430
2021-03-13
 2.5k  138
431
Chapter 431
2021-03-16
 2.4k  130
432
Chapter 432
2021-03-20
 2.6k  185
433
Chapter 433
2021-03-23
 2.5k  113
434
Chapter 434
2021-03-27
 2.6k  135
435
Chapter 435
2021-03-30
 2.7k  124
436
Chapter 436
2021-04-03
 2.7k  96
437
Chapter 437
2021-04-06
 2.2k  83
438
Chapter 438
2021-04-10
 2.3k  81
439
Chapter 439
2021-04-13
 2.2k  60
440
Chapter 440
2021-04-17
 2.2k  53
441
Chapter 441
2021-04-20
 2.3k  110
442
Chapter 442
2021-04-24
 2.2k  55
443
Chapter 443
2021-04-27
 2.2k  87
444
Chapter 444
2021-05-01
 2.2k  67
445
Chapter 445
2021-05-08
 2k  77
446
Chapter 446
2021-05-15
 2.1k  126
447
Chapter 447
2021-05-22
 2.1k  81
448
Chapter 448
2021-05-29
 2.1k  132
449
Chapter 449
2021-06-05
 2k  101
450
Chapter 450
2021-06-12
 2k  109
451
Chapter 451
2021-06-19
 2k  169
452
Chapter 452
2021-06-26
 1.9k  99
453
Chapter 453
2021-06-29
 1.9k  103
454
Chapter 454
2021-07-03
 1.8k  84
455
Chapter 455
2021-07-06
 1.8k  108
456
Chapter 456
2021-07-10
 1.8k  82
457
Chapter 457
2021-07-13
 1.7k  141
458
Chapter 458
2021-07-17
 1.8k  100
459
Chapter 459
2021-07-20
 1.7k  114
460
Chapter 460
2021-07-24
 1.7k  102
461
Chapter 461
2021-07-27
 1.8k  124
462
Chapter 462
2021-07-31
 1.8k  115
463
Chapter 463
2021-08-03
 1.7k  119
464
Chapter 464
2021-08-07
 1.8k  181
465
Chapter 465
2021-08-10
 1.8k  193
466
Chapter 466
2021-08-14
 1.7k  98
467
Chapter 467
2021-08-17
 1.6k  122
468
Chapter 468
2021-08-21
 1.5k  86
469
Chapter 469
2021-08-24
 1.4k  73
470
Chapter 470
2021-08-28
 1.3k  76
471
Chapter 471
2021-08-31
 1.3k  96
472
Chapter 472
2021-09-04
 1.3k  68
473
Chapter 473
2021-09-07
 1.3k  86
474
Chapter 474
2021-09-11
 1.1k  70
475
Chapter 475
2021-09-14
 1.6k  376
Đề xuất liên quan
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Wechat Của Tôi Liên Kết Tam Giới
Trường học/Hành động/Huyền huyễn/Hài Hước/Hệ thống/Dị năng/Tu tiên
Thuần Khiết Và Ám Muội
Thuần Khiết Và Ám Muội
Trường học/Tình yêu/Harem
Đôi Mắt Thần Thông
Đôi Mắt Thần Thông
Hành động
Thôn Y Háo Sắc
Thôn Y Háo Sắc
Hài Hước/Viễn tưởng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play