Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Mami, Cục Cưng Thiên Tài Và Daddy Cool Ngầu
Tiếp tục cập nhật
Tổng tài
35.1M
4.9
Tên tác giả: Xiaomingtaiji

Anh chắc chắn phải yêu cô, cũng sẽ yêu chiều cả cục cưng lên tận trời. Một hợp đồng hôn nhân với sự trợ giúp tác thành của cục cưng, khóa chặt một nhà ba người bên nhau hạnh phúc ngọt ngào! Truyện này do Xiaomingtaiji cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 90 chương    /    (43719)
 Đã cập nhật 90 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-03-15
 34.4k  3.4k
2
Chapter 2
2021-03-26
 24.6k  921
3
Chapter 3
2021-03-29
 22.4k  782
4
Chapter 4
2021-03-29
 21.8k  868
5
Chapter 5
2021-03-29
 20.4k  493
6
Chapter 6
2021-03-29
 20k  634
7
Chapter 7
2021-03-29
 20.6k  548
8
Chapter 8
2021-03-29
 20.7k  742
9
Chapter 9
2021-03-29
 18.7k  342
10
Chapter 10
2021-03-29
 18.9k  628
11
Chapter 11
2021-03-29
 19.9k  614
12
Chapter 12
2021-03-29
 21.7k  1.4k
13
Chapter 13
2021-04-03
 19.8k  569
14
Chapter 14
2021-04-05
 20.9k  1.2k
15
Chapter 15
2021-04-10
 18.2k  484
16
Chapter 16
2021-04-12
 20.2k  770
17
Chapter 17
2021-04-17
 19.2k  760
18
Chapter 18
2021-04-19
 19.8k  930
19
Chapter 19
2021-04-24
 18.6k  907
20
Chapter 20
2021-04-26
 17.4k  642
21
Chapter 21
2021-05-01
 18.2k  700
22
Chapter 22
2021-05-03
 16.8k  622
23
Chapter 23
2021-05-08
 18.6k  582
24
Chapter 24
2021-05-10
 16.4k  472
25
Chapter 25
2021-05-15
 15.9k  396
26
Chapter 26
2021-05-17
 16.5k  694
27
Chapter 27
2021-05-22
 13.1k  255
28
Chapter 28
2021-05-22
 14k  292
29
Chapter 29
2021-05-22
 15.8k  524
30
Chapter 30
2021-05-22
 13.1k  235
31
Chapter 31
2021-05-22
 13.6k  186
32
Chapter 32
2021-05-22
 12.6k  225
33
Chapter 33
2021-05-22
 12.8k  158
34
Chapter 34
2021-05-22
 13.6k  320
35
Chapter 35
2021-05-22
 13.5k  146
36
Chapter 36
2021-05-22
 13.5k  250
37
Chapter 37
2021-05-22
 14k  490
38
Chapter 38
2021-05-24
 14.1k  582
39
Chapter 39
2021-05-29
 13.4k  534
40
Chapter 40
2021-05-31
 13.4k  456
41
Chapter 41
2021-06-05
 14.3k  645
42
Chapter 42
2021-06-07
 13.1k  443
43
Chapter 43
2021-06-12
 12.9k  344
44
Chapter 44
2021-06-14
 13.2k  586
45
Chapter 45
2021-06-19
 12.9k  531
46
Chapter 46
2021-06-21
 13.3k  579
47
Chapter 47
2021-06-26
 12.4k  376
48
Chapter 48
2021-06-28
 12.4k  425
49
Chapter 49
2021-07-03
 11.7k  355
50
Chapter 50
2021-07-05
 12.4k  481
51
Chapter 51
2021-07-10
 11.8k  598
52
Chapter 52
2021-07-12
 12.3k  750
53
Chapter 53
2021-07-17
 11.7k  795
54
Chapter 54
2021-07-19
 11.6k  887
55
Chapter 55
2021-07-24
 10.8k  494
56
Chapter 56
2021-07-26
 10.9k  645
57
Chapter 57
2021-07-31
 9.8k  541
58
Chapter 58
2021-08-02
 11.1k  795
59
Chapter 59
2021-08-07
 9.5k  316
60
Chapter 60
2021-08-09
 9.9k  536
61
Chapter 61
2021-08-14
 8.8k  286
62
Chapter 62
2021-08-16
 9.4k  596
63
Chapter 63
2021-08-21
 8.5k  380
64
Chapter 64
2021-08-23
 8.5k  414
65
Chapter 65
2021-08-28
 7.5k  266
66
Chapter 66
2021-08-30
 7.5k  420
67
Chapter 67
2021-09-04
 7k  210
68
Chapter 68
2021-09-06
 6.9k  333
69
Chapter 69
2021-09-11
 5.8k  358
70
Chapter 70
2021-09-13
 5.7k  213
71
Chapter 71
2021-09-18
 5k  196
72
Chapter 72
2021-09-19
 4.7k  118
73
Chapter 73
2021-09-19
 4.3k  75
74
Chapter 74
2021-09-19
 4.6k  101
75
Chapter 75
2021-09-19
 4.3k  62
76
Chapter 76
2021-09-19
 4.6k  91
77
Chapter 77
2021-09-19
 4.4k  76
78
Chapter 78
2021-09-19
 4.2k  27
79
Chapter 79
2021-09-19
 4.6k  84
80
Chapter 80
2021-09-19
 4.5k  75
81
Chapter 81
2021-09-19
 4.9k  132
82
Chapter 82
2021-09-20
 5.2k  251
83
Chapter 83
2021-09-25
 4.9k  253
84
Chapter 84
2021-09-27
 4.8k  254
85
Chapter 85
2021-10-02
 4.4k  207
86
Chapter 86
2021-10-04
 4.5k  338
87
Chapter 87
2021-10-09
 4.1k  196
88
Chapter 88
2021-10-11
 3.9k  308
89
Chapter 89
2021-10-16
 3.1k  244
90
Chapter 90
2021-10-18
 2.5k  240
Đề xuất liên quan
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Bá đạo/Có em bé/Trốn cưới/419/Nghe lời
Nhất Phẩm Đích Nữ
Nhất Phẩm Đích Nữ
Tình yêu/Mạo Hiểm/Ngược/Nữ cường/Cung đình/Drama/Cổ đại/Số mệnh/Trùng sinh báo thù/Lội ngược dòng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play