Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Công sở / Mối tình đầu / Đô thị / Bá đạo / Có em bé / Gái ngoa
842.8M
4.9
Tên tác giả: iCiyuan

Cung Âu, một tên thiếu gia giàu có mắc bệnh hoang tưởng, và Thời Tiểu Niệm, một tác giả truyện tranh nghèo rớt mùng tơi và cô đơn đã bị buộc chặt lấy nhau trong một tình huống hết sức trớ trêu: Cung Âu nghĩ Thời Tiểu Niệm đã giấu nhẹm đứa con của hai người (không hề). Cùng theo dõi xem nam chính sẽ ngược nữ chính theo những cách nào, và làm thế nào mà họ yêu nhau... Truyện này do iCiyuan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 496 chương    /    (1105703)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 496 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-04-14
 126.5k  16.6k
2
Chapter 2
2019-04-14
 74.9k  5.3k
3
Chapter 3
2019-04-14
 74k  5.2k
4
Chapter 4
2019-04-14
 68.2k  5k
5
Chapter 5
2019-04-14
 63.8k  4.7k
6
Chapter 6
2019-04-14
 59.8k  9.3k
7
Chapter 7
2019-04-14
 59.2k  3.7k
8
Chapter 8
2019-04-14
 58k  3.9k
9
Chapter 9
2019-04-14
 56.2k  3k
10
Chapter 10
2019-04-14
 58.4k  2.7k
11
Chapter 11
2019-04-15
 57k  2.4k
12
Chapter 12
2019-04-17
 55.3k  2.8k
13
Chapter 13
2019-04-19
 56.7k  2.8k
14
Chapter 14
2019-04-22
 61.1k  3.8k
15
Chapter 15
2019-04-24
 55.2k  5.3k
16
Chapter 16
2019-04-26
 54.9k  2.7k
17
Chapter 17
2019-04-29
 54.1k  2.2k
18
Chapter 18
2019-05-01
 56k  2k
19
Chapter 19
2019-05-03
 54.4k  2.3k
20
Chapter 20
2019-05-06
 55.9k  2.7k
21
Chapter 21
2019-05-08
 55.3k  2.6k
22
Chapter 22
2019-05-10
 59.4k  2.5k
23
Chapter 23
2019-05-13
 55.7k  3.6k
24
Chapter 24
2019-05-15
 51.7k  2.1k
25
Chapter 25
2019-05-17
 54.2k  2.5k
26
Chapter 26
2019-05-20
 50.8k  1.7k
27
Chapter 27
2019-05-22
 50.9k  2.4k
28
Chapter 28
2019-05-24
 50.8k  2.5k
29
Chapter 29
2019-05-27
 52.7k  2.8k
30
Chapter 30
2019-05-29
 54k  2.8k
31
Chapter 31
2019-05-31
 50.8k  2.1k
32
Chapter 32
2019-06-03
 50k  1.5k
33
Chapter 33
2019-06-05
 48.5k  2.4k
34
Chapter 34
2019-06-05
 46.4k  1.4k
35
Chapter 35
2019-06-05
 45.4k  1.2k
36
Chapter 36
2019-06-05
 50.6k  1.7k
37
Chapter 37
2019-06-05
 54.6k  3.7k
38
Chapter 38
2019-06-05
 53.6k  3.3k
39
Chapter 39
2019-06-05
 48.6k  1.3k
40
Chapter 40
2019-06-05
 48k  1.7k
41
Chapter 41
2019-06-05
 48.5k  1.4k
42
Chapter 42
2019-06-05
 47k  1.1k
43
Chapter 43
2019-06-05
 48.4k  1.6k
44
Chapter 44
2019-06-05
 48.8k  2.8k
45
Chapter 45
2019-06-05
 48.5k  2k
46
Chapter 46
2019-06-05
 48.5k  2.4k
47
Chapter 47
2019-06-05
 48.2k  2.2k
48
Chapter 48
2019-06-05
 44k  1.6k
49
Chapter 49
2019-06-05
 45.7k  1.2k
50
Chapter 50
2019-06-05
 43.8k  1.5k
51
Chapter 51
2019-06-05
 43.8k  2k
52
Chapter 52
2019-06-05
 48.7k  2.5k
53
Chapter 53
2019-06-05
 49.1k  1.8k
54
Chapter 54
2019-06-06
 48k  1.6k
55
Chapter 55
2019-06-07
 46.2k  1.6k
56
Chapter 56
2019-06-08
 46.3k  1.7k
57
Chapter 57
2019-06-09
 49.4k  1.5k
58
Chapter 58
2019-06-10
 48.4k  2.1k
59
Chapter 59
2019-06-11
 46.8k  1.5k
60
Chapter 60
2019-06-12
 48.7k  1.9k
61
Chapter 61
2019-06-13
 45.2k  985
62
Chapter 62
2019-06-14
 43.9k  1.1k
63
Chapter 63
2019-06-14
 47.9k  3k
64
Chapter 64
2019-06-15
 48.2k  1.7k
65
Chapter 65
2019-06-15
 45.5k  1.4k
66
Chapter 66
2019-06-15
 44k  872
67
Chapter 67
2019-06-15
 42.4k  1.1k
68
Chapter 68
2019-06-15
 46.9k  1.1k
69
Chapter 69
2019-06-15
 46.8k  1.3k
70
Chapter 70
2019-06-15
 41.4k  1k
71
Chapter 71
2019-06-15
 43.4k  2.6k
72
Chapter 72
2019-06-15
 43.2k  2.6k
73
Chapter 73
2019-06-15
 42.2k  721
74
Chapter 74
2019-06-15
 44.5k  767
75
Chapter 75
2019-06-15
 47.6k  1.8k
76
Chapter 76
2019-06-15
 45.7k  1.4k
77
Chapter 77
2019-06-15
 50.6k  1.8k
78
Chapter 78
2019-06-15
 53.5k  1.9k
79
Chapter 79
2019-06-15
 48.5k  1.2k
80
Chapter 80
2019-06-15
 45.5k  1.1k
81
Chapter 81
2019-06-15
 45k  1.8k
82
Chapter 82
2019-06-15
 47.2k  1.4k
83
Chapter 83
2019-06-15
 45.7k  1.2k
84
Chapter 84
2019-06-15
 47.3k  2k
85
Chapter 85
2019-06-16
 50.4k  2.3k
86
Chapter 86
2019-06-17
 52k  3.2k
87
Chapter 87
2019-06-18
 48.4k  1.9k
88
Chapter 88
2019-06-19
 48.9k  1.4k
89
Chapter 89
2019-06-20
 46.8k  1.3k
90
Chapter 90
2019-06-21
 51.2k  2.8k
91
Chapter 91
2019-06-22
 48.7k  2.9k
92
Chapter 92
2019-06-23
 54.3k  3k
93
Chapter 93
2019-06-24
 46.6k  1.8k
94
Chapter 94
2019-06-25
 47.8k  2.1k
95
Chapter 95
2019-06-26
 43.8k  1.8k
96
Chapter 96
2019-06-27
 46.2k  1.6k
97
Chapter 97
2019-06-28
 47.7k  2k
98
Chapter 98
2019-06-29
 43.8k  1.8k
99
Chapter 99
2019-06-30
 47.5k  1.7k
100
Chapter 100
2019-07-01
 45.9k  1.6k
101
Chapter 101
2019-07-02
 46.6k  2.5k
102
Chapter 102
2019-07-03
 50.7k  4k
103
Chapter 103
2019-07-04
 46.4k  1.6k
104
Chapter 104
2019-07-05
 49.3k  2.9k
105
Chapter 105
2019-07-06
 49k  2k
106
Chapter 106
2019-07-07
 49.1k  5.8k
107
Chapter 107
2019-07-08
 51k  2.8k
108
Chapter 108
2019-07-09
 47.9k  1.9k
109
Chapter 109
2019-07-10
 47.3k  1.5k
110
Chapter 110
2019-07-11
 47.3k  1.8k
111
Chapter 111
2019-07-12
 45.5k  1.5k
112
Chapter 112
2019-07-13
 48.7k  3.6k
113
Chapter 113
2019-07-14
 48k  2.6k
114
Chapter 114
2019-07-15
 55.5k  5.6k
115
Chapter 115
2019-07-16
 51.5k  3.2k
116
Chapter 116
2019-07-17
 48.8k  3.2k
117
Chapter 117
2019-07-18
 49k  3.2k
118
Chapter 118
2019-07-19
 51.3k  3.4k
119
Chapter 119
2019-07-20
 46.8k  2k
120
Chapter 120
2019-07-21
 49.2k  2.1k
121
Chapter 121
2019-07-22
 48.7k  1.8k
122
Chapter 122
2019-07-23
 44.9k  1.9k
123
Chapter 123
2019-07-24
 47.6k  2.4k
124
Chapter 124
2019-07-25
 43.6k  1k
125
Chapter 125
2019-07-26
 47.8k  1.8k
126
Chapter 126
2019-07-27
 45.3k  1.7k
127
Chapter 127
2019-07-28
 45.7k  2.1k
128
Chapter 128
2019-07-29
 47.6k  2.8k
129
Chapter 129
2019-07-30
 41.3k  1.3k
130
Chapter 130
2019-07-31
 43.3k  1.5k
131
Chapter 131
2019-08-01
 44.4k  2.4k
132
Chapter 132
2019-08-02
 43.1k  1.4k
133
Chapter 133
2019-08-03
 43.9k  2.3k
134
Chapter 134
2019-08-04
 46.9k  2.6k
135
Chapter 135
2019-08-05
 43.6k  1.5k
136
Chapter 136
2019-08-06
 43k  2.2k
137
Chapter 137
2019-08-07
 43.1k  1.4k
138
Chapter 138
2019-08-08
 45.6k  1.4k
139
Chapter 139
2019-08-09
 43.8k  1.9k
140
Chapter 140
2019-08-10
 42.2k  1.1k
141
Chapter 141
2019-08-10
 44.3k  3.9k
142
Chapter 142
2019-08-10
 41.8k  1.5k
143
Chapter 143
2019-08-10
 43.3k  1.8k
144
Chapter 144
2019-08-10
 44.7k  4.4k
145
Chapter 145
2019-08-10
 42.6k  1.7k
146
Chapter 146
2019-08-10
 43.3k  1.6k
147
Chapter 147
2019-08-10
 41.3k  1.6k
148
Chapter 148
2019-08-10
 42.8k  1.9k
149
Chapter 149
2019-08-10
 42.5k  2k
150
Chapter 150
2019-08-10
 41.3k  1.9k
151
Chapter 151
2019-08-11
 39.2k  1k
152
Chapter 152
2019-08-12
 40.2k  1.5k
153
Chapter 153
2019-08-13
 38k  1.5k
154
Chapter 154
2019-08-14
 39.1k  1.5k
155
Chapter 155
2019-08-15
 39.9k  5.6k
156
Chapter 156
2019-08-16
 40k  948
157
Chapter 157
2019-08-17
 40.5k  1.5k
158
Chapter 158
2019-08-18
 41k  1.9k
159
Chapter 159
2019-08-19
 40.7k  1.8k
160
Chapter 160
2019-08-20
 39.2k  2.2k
161
Chapter 161
2019-08-21
 38.8k  1.8k
162
Chapter 162
2019-08-22
 39.3k  2.3k
163
Chapter 163
2019-08-23
 40.8k  1.6k
164
Chapter 164
2019-08-24
 42.7k  1.7k
165
Chapter 165
2019-08-25
 40.2k  2.2k
166
Chapter 166
2019-08-26
 40k  1.2k
167
Chapter 167
2019-08-27
 38k  901
168
Chapter 168
2019-08-28
 38.8k  1.5k
169
Chapter 169
2019-08-29
 39.7k  1.8k
170
Chapter 170
2019-08-30
 41.3k  4k
171
Chapter 171
2019-08-31
 42.8k  1.8k
172
Chapter 172
2019-09-01
 41.9k  2.1k
173
Chapter 173
2019-09-02
 38.3k  3k
174
Chapter 174
2019-09-03
 37.1k  1.6k
175
Chapter 175
2019-09-04
 38.2k  1.8k
176
Chapter 176
2019-09-05
 37.5k  2.3k
177
Chapter 177
2019-09-06
 37.6k  1.9k
178
Chapter 178
2019-09-07
 37.2k  1.5k
179
Chapter 179
2019-09-08
 36.8k  1.3k
180
Chapter 180
2019-09-08
 35.9k  1.2k
181
Chapter 181
2019-09-09
 37.3k  1.3k
182
Chapter 182
2019-09-10
 38.6k  1.4k
183
Chapter 183
2019-09-11
 39.4k  2.3k
184
Chapter 184
2019-09-12
 38.7k  2.5k
185
Chapter 185
2019-09-13
 37.1k  2.4k
186
Chapter 186
2019-09-14
 39.3k  1.5k
187
Chapter 187
2019-09-15
 43.8k  2.5k
188
Chapter 188
2019-09-16
 43.2k  2.9k
189
Chapter 189
2019-09-17
 39.6k  1.6k
190
Chapter 190
2019-09-18
 41.6k  2k
191
Chapter 191
2019-09-19
 41.5k  2.1k
192
Chapter 192
2019-09-20
 41.6k  2.6k
193
Chapter 193
2019-09-22
 46.3k  2.8k
194
Chapter 194
2019-09-24
 40.5k  2k
195
Chapter 195
2019-09-26
 43k  3.3k
196
Chapter 196
2019-09-29
 40.7k  1.9k
197
Chapter 197
2019-10-01
 41.3k  1.9k
198
Chapter 198
2019-10-03
 39.6k  1.6k
199
Chapter 199
2019-10-06
 42.3k  37.8k
200
Chapter 200
2019-10-08
 41.9k  1.9k
201
Chapter 201
2019-10-10
 42.6k  1.8k
202
Chapter 202
2019-10-13
 43.8k  2.1k
203
Chapter 203
2019-10-15
 42.1k  1.9k
204
Chapter 204
2019-10-17
 42.6k  1.9k
205
Chapter 205
2019-10-20
 42.8k  2.3k
206
Chapter 206
2019-10-22
 42.2k  1.7k
207
Chapter 207
2019-10-24
 40.4k  1.6k
208
Chapter 208
2019-10-25
 41.5k  1.9k
209
Chapter 209
2019-10-27
 44.5k  2.8k
210
Chapter 210
2019-11-01
 59.8k  3.2k
211
Chapter 211
2019-11-03
 40.2k  1.7k
212
Chapter 212
2019-11-08
 41.8k  2.1k
213
Chapter 213
2019-11-10
 45k  2.4k
214
Chapter 214
2019-11-15
 43.4k  2k
215
Chapter 215
2019-11-17
 42.1k  1.9k
216
Chapter 216
2019-11-22
 42.8k  2k
217
Chapter 217
2019-11-24
 45.2k  2.5k
218
Chapter 218
2019-11-29
 76.9k  5.6k
219
Chapter 219
2019-12-06
 43.6k  2.8k
220
Chapter 220
2019-12-08
 44.5k  4.4k
221
Chapter 221
2019-12-13
 43.4k  2.2k
222
Chapter 222
2019-12-15
 40.4k  2.2k
223
Chapter 223
2019-12-20
 43.4k  3.4k
224
Chapter 224
2019-12-22
 45.2k  2.1k
225
Chapter 225
2019-12-27
 44.5k  2k
226
Chapter 226
2019-12-29
 44k  5.6k
227
Chapter 227
2020-01-03
 42.7k  1.8k
228
Chapter 228
2020-01-05
 44.5k  2.1k
229
Chapter 229
2020-01-10
 44.8k  1.9k
230
Chapter 230
2020-01-12
 48.5k  3.2k
231
Chapter 231
2020-01-17
 45.8k  3.7k
232
Chapter 232
2020-01-19
 44.3k  2.8k
233
Chapter 233
2020-01-24
 45.3k  2.2k
234
Chapter 234
2020-01-26
 44.1k  3.3k
235
Chapter 235
2020-01-31
 43k  2.4k
236
Chapter 236
2020-02-02
 43.7k  2.3k
237
Chapter 237
2020-02-07
 42.3k  2.1k
238
Chapter 238
2020-02-09
 52.2k  9.3k
239
Chapter 239
2020-02-14
 42.1k  3.8k
240
Chapter 240
2020-02-16
 43.7k  3k
241
Chapter 241
2020-02-21
 44.5k  4.3k
242
Chapter 242
2020-02-23
 44.5k  9k
243
Chapter 243
2020-02-28
 40.6k  2.1k
244
Chapter 244
2020-03-01
 44.8k  3.5k
245
Chapter 245
2020-03-06
 39.6k  2.5k
246
Chapter 246
2020-03-08
 41.3k  3.4k
247
Chapter 247
2020-03-13
 40.5k  3.4k
248
Chapter 248
2020-03-15
 40.5k  3.7k
249
Chapter 249
2020-03-20
 40.5k  3.2k
250
Chapter 250
2020-03-22
 43.3k  6.3k
251
Chapter 251
2020-03-27
 41.3k  5.4k
252
Chapter 252
2020-03-29
 43.4k  4.7k
253
Chapter 253
2020-04-03
 40k  3.1k
254
Chapter 254
2020-04-05
 43.9k  4.9k
255
Chapter 255
2020-04-10
 42.9k  3.7k
256
Chapter 256
2020-04-12
 44.5k  6.7k
257
Chapter 257
2020-04-17
 44.7k  5.3k
258
Chapter 258
2020-04-19
 42.2k  3.7k
259
Chapter 259
2020-04-24
 40.5k  2.8k
260
Chapter 260
2020-04-26
 42k  4.1k
261
Chapter 261
2020-05-01
 39.8k  2.8k
262
Chapter 262
2020-05-03
 43.5k  3.9k
263
Chapter 263
2020-05-08
 40.7k  3.5k
264
Chapter 264
2020-05-10
 41.8k  4.1k
265
Chapter 265
2020-05-15
 40.3k  3.6k
266
Chapter 266
2020-05-17
 44.1k  3.7k
267
Chapter 267
2020-05-22
 37.8k  3.1k
268
Chapter 268
2020-05-24
 40.6k  4k
269
Chapter 269
2020-05-29
 40.1k  3.2k
270
Chapter 270
2020-05-31
 38.9k  4.6k
271
Chapter 271
2020-06-05
 42.8k  5.3k
272
Chapter 272
2020-06-07
 44.9k  5.5k
273
Chapter 273
2020-06-12
 47.7k  5.8k
274
Chapter 274
2020-06-14
 52k  6.6k
275
Chapter 275
2020-06-21
 54.1k  6.5k
276
Chapter 276
2020-06-28
 48.9k  4.6k
277
Chapter 277
2020-07-05
 47.9k  6.4k
278
Chapter 278
2020-07-12
 51.5k  6.2k
279
Chapter 279
2020-07-19
 49k  5.3k
280
Chapter 280
2020-07-26
 43.4k  3.3k
281
Chapter 281
2020-07-28
 40.6k  1.4k
282
Chapter 282
2020-07-28
 41.6k  4k
283
Chapter 283
2020-08-02
 44k  7.3k
284
Chapter 284
2020-08-09
 54.2k  8.7k
285
Chapter 285
2020-08-16
 48.1k  5k
286
Chapter 286
2020-08-21
 42.9k  2.6k
287
Chapter 287
2020-08-23
 47.4k  4.4k
288
Chapter 288
2020-08-28
 45.4k  3k
289
Chapter 289
2020-08-30
 46.8k  3.9k
290
Chapter 290
2020-09-04
 47.7k  4.6k
291
Chapter 291
2020-09-11
 38.4k  2.8k
292
Chapter 292
2020-09-18
 37.5k  2.5k
293
Chapter 293
2020-09-20
 31.4k  1.3k
294
Chapter 294
2020-09-20
 34.8k  1.7k
295
Chapter 295
2020-09-20
 33.5k  896
296
Chapter 296
2020-09-20
 37.3k  626
297
Chapter 297
2020-09-20
 42.8k  1.8k
298
Chapter 298
2020-09-20
 38.5k  1.7k
299
Chapter 299
2020-09-20
 37.7k  788
300
Chapter 300
2020-09-20
 41.3k  1.7k
301
Chapter 301
2020-09-20
 42k  1.6k
302
Chapter 302
2020-09-20
 43.6k  3k
303
Chapter 303
2020-09-25
 41.4k  1.9k
304
Chapter 304
2020-09-27
 42.9k  3k
305
Chapter 305
2020-10-02
 41.4k  2.3k
306
Chapter 306
2020-10-04
 44.9k  2.4k
307
Chapter 307
2020-10-09
 38.6k  1.3k
308
Chapter 308
2020-10-11
 43.4k  3.3k
309
Chapter 309
2020-10-16
 39.9k  1.5k
310
Chapter 310
2020-10-18
 38.4k  1.2k
311
Chapter 311
2020-10-23
 41.5k  1.9k
312
Chapter 312
2020-10-30
 39k  1.3k
313
Chapter 313
2020-11-01
 35k  2.1k
314
Chapter 314
2020-11-06
 34.7k  1.8k
315
Chapter 315
2020-11-08
 38.1k  1.6k
316
Chapter 316
2020-11-13
 35.1k  1.4k
317
Chapter 317
2020-11-15
 34.4k  1.5k
318
Chapter 318
2020-11-20
 36.5k  1.2k
319
Chapter 319
2020-11-22
 34.5k  1.3k
320
Chapter 320
2020-11-27
 35.5k  926
321
Chapter 321
2020-11-29
 37.9k  2.2k
322
Chapter 322
2020-12-04
 35.6k  1.8k
323
Chapter 323
2020-12-06
 34.2k  1.3k
324
Chapter 324
2020-12-11
 34.4k  1.3k
325
Chapter 325
2020-12-13
 33k  1.8k
326
Chapter 326
2020-12-18
 33.8k  1k
327
Chapter 327
2020-12-20
 33.6k  1.1k
328
Chapter 328
2020-12-25
 33.3k  1.4k
329
Chapter 329
2020-12-28
 27.8k  1.5k
330
Chapter 330
2021-01-01
 36.5k  2.5k
331
Chapter 331
2021-01-03
 36.8k  2.1k
332
Chapter 332
2021-01-08
 35.1k  2.1k
333
Chapter 333
2021-01-10
 38.6k  3.7k
334
Chapter 334
2021-01-15
 33.9k  2k
335
Chapter 335
2021-01-17
 35k  1.4k
336
Chapter 336
2021-01-22
 32.1k  1.1k
337
Chapter 337
2021-01-24
 32.9k  1.5k
338
Chapter 338
2021-01-29
 33.3k  1.8k
339
Chapter 339
2021-01-31
 32.2k  1.7k
340
Chapter 340
2021-02-05
 34.6k  2.8k
341
Chapter 341
2021-02-07
 36.8k  3.7k
342
Chapter 342
2021-02-12
 32.8k  1.6k
343
Chapter 343
2021-02-14
 36k  2k
344
Chapter 344
2021-02-19
 36.4k  1.7k
345
Chapter 345
2021-02-21
 33.3k  2k
346
Chapter 346
2021-02-26
 29.7k  1.5k
347
Chapter 347
2021-02-28
 31.2k  1.8k
348
Chapter 348
2021-03-05
 29k  1.2k
349
Chapter 349
2021-03-07
 31.3k  2.9k
350
Chapter 350
2021-03-12
 27.2k  3.3k
351
Chapter 351
2021-03-14
 28k  1.5k
352
Chapter 352
2021-03-19
 28.3k  1.2k
353
Chapter 353
2021-03-21
 29.7k  1.5k
354
Chapter 354
2021-03-26
 28.9k  1.3k
355
Chapter 355
2021-03-28
 31k  2.3k
356
Chapter 356
2021-04-02
 29.7k  1.9k
357
Chapter 357
2021-04-04
 28.6k  1.2k
358
Chapter 358
2021-04-09
 26k  1.2k
359
Chapter 359
2021-04-11
 26.8k  1.3k
360
Chapter 360
2021-04-16
 26.5k  1.1k
361
Chapter 361
2021-04-18
 26.3k  1.3k
362
Chapter 362
2021-04-23
 25.5k  1.3k
363
Chapter 363
2021-04-25
 24.9k  1.1k
364
Chapter 364
2021-04-30
 26.4k  1.5k
365
Chapter 365
2021-05-02
 27.5k  1.9k
366
Chapter 366
2021-05-07
 25.2k  1.1k
367
Chapter 367
2021-05-09
 26.6k  1.8k
368
Chapter 368
2021-05-14
 23.7k  1.4k
369
Chapter 369
2021-05-16
 24.6k  1.4k
370
Chapter 370
2021-05-21
 23.7k  1.3k
371
Chapter 371
2021-05-23
 19.9k  751
372
Chapter 372
2021-05-23
 19.8k  938
373
Chapter 373
2021-05-23
 21.1k  628
374
Chapter 374
2021-05-23
 20.2k  343
375
Chapter 375
2021-05-23
 20.5k  586
376
Chapter 376
2021-05-23
 21.1k  389
377
Chapter 377
2021-05-23
 21.9k  877
378
Chapter 378
2021-05-23
 21.2k  428
379
Chapter 379
2021-05-23
 20.4k  463
380
Chapter 380
2021-05-23
 21.9k  560
381
Chapter 381
2021-05-23
 27.5k  3.4k
382
Chapter 382
2021-05-28
 24.8k  1.8k
383
Chapter 383
2021-05-30
 29.3k  3.1k
384
Chapter 384
2021-06-06
 25.5k  2.3k
385
Chapter 385
2021-06-13
 23k  2k
386
Chapter 386
2021-06-17
 21.6k  1.5k
387
Chapter 387
2021-06-20
 21.5k  1.2k
388
Chapter 388
2021-06-24
 20.9k  1.7k
389
Chapter 389
2021-06-27
 22k  2.3k
390
Chapter 390
2021-07-01
 23.4k  1.9k
391
Chapter 391
2021-07-04
 22.4k  1.6k
392
Chapter 392
2021-07-08
 22.9k  2.5k
393
Chapter 393
2021-07-11
 22.7k  1.4k
394
Chapter 394
2021-07-15
 22.9k  1.6k
395
Chapter 395
2021-07-18
 21.2k  1.1k
396
Chapter 396
2021-07-22
 21.1k  1.2k
397
Chapter 397
2021-07-25
 20.4k  1.7k
398
Chapter 398
2021-07-29
 19.3k  1.5k
399
Chapter 399
2021-08-01
 19.2k  1.5k
400
Chapter 400
2021-08-05
 19k  1.6k
401
Chapter 401
2021-08-08
 20.3k  1.6k
402
Chapter 402
2021-08-12
 18.2k  1.4k
403
Chapter 403
2021-08-15
 19.9k  1.8k
404
Chapter 404
2021-08-19
 17.4k  1.1k
405
Chapter 405
2021-08-22
 18.6k  1.2k
406
Chapter 406
2021-08-26
 17.2k  1.2k
407
Chapter 407
2021-08-29
 16.8k  1.6k
408
Chapter 408
2021-09-01
 16.5k  796
409
Chapter 409
2021-09-02
 15.3k  785
410
Chapter 410
2021-09-03
 15.7k  1.1k
411
Chapter 411
2021-09-04
 15.6k  1.2k
412
Chapter 412
2021-09-05
 16.4k  1.3k
413
Chapter 413
2021-09-09
 14.9k  872
414
Chapter 414
2021-09-11
 15.5k  1.6k
415
Chapter 415
2021-09-16
 14k  1.8k
416
Chapter 416
2021-09-18
 14.1k  1.9k
417
Chapter 417
2021-09-23
 14.3k  593
418
Chapter 418
2021-09-25
 14.6k  1.2k
419
Chapter 419
2021-09-30
 14.1k  928
420
Chapter 420
2021-10-02
 14.2k  1.5k
421
Chapter 421
2021-10-07
 13.9k  655
422
Chapter 422
2021-10-09
 14.8k  1k
423
Chapter 423
2021-10-14
 13.5k  1.1k
424
Chapter 424
2021-10-16
 13.9k  1.2k
425
Chapter 425
2021-10-21
 13.5k  936
426
Chapter 426
2021-10-23
 14.1k  1.4k
427
Chapter 427
2021-10-28
 13.8k  1k
428
Chapter 428
2021-10-30
 13.4k  1.4k
429
Chapter 429
2021-11-04
 12.9k  1.5k
430
Chapter 430
2021-11-06
 13.6k  1.7k
431
Chapter 431
2021-11-11
 13.2k  1.6k
432
Chapter 432
2021-11-13
 13.9k  2k
433
Chapter 433
2021-11-18
 13.1k  1.5k
434
Chapter 434
2021-11-20
 13.6k  1.7k
435
Chapter 435
2021-11-25
 13.9k  1.3k
436
Chapter 436
2021-11-27
 13.8k  1.4k
437
Chapter 437
2021-12-02
 13.1k  1.4k
438
Chapter 438
2021-12-04
 13.8k  1.3k
439
Chapter 439
2021-12-09
 12.9k  1.2k
440
Chapter 440
2021-12-11
 13k  1.2k
441
Chapter 441
2021-12-16
 13.1k  610
442
Chapter 442
2021-12-18
 13k  1.2k
443
Chapter 443
2021-12-23
 13.2k  1.2k
444
Chapter 444
2021-12-25
 13.6k  993
445
Chapter 445
2021-12-30
 12.6k  791
446
Chapter 446
2022-01-01
 14.1k  1.2k
447
Chapter 447
2022-01-06
 13.4k  804
448
Chapter 448
2022-01-08
 14k  1.1k
449
Chapter 449
2022-01-13
 12.7k  1.1k
450
Chapter 450
2022-01-15
 14.8k  1.9k
451
Chapter 451
2022-01-20
 13.4k  1k
452
Chapter 452
2022-01-22
 13.5k  1.8k
453
Chapter 453
2022-01-27
 13.7k  919
454
Chapter 454
2022-01-29
 14k  948
455
Chapter 455
2022-02-03
 13.4k  850
456
Chapter 456
2022-02-05
 14.4k  2.1k
457
Chapter 457
2022-02-10
 13.1k  818
458
Chapter 458
2022-02-12
 12.8k  726
459
Chapter 459
2022-02-17
 12.7k  667
460
Chapter 460
2022-02-19
 14.2k  1k
461
Chapter 461
2022-02-24
 12.6k  636
462
Chapter 462
2022-02-26
 13k  1.7k
463
Chapter 463
2022-03-03
 12.3k  1.6k
464
Chapter 464
2022-03-05
 12.9k  1.4k
465
Chapter 465
2022-03-10
 11.7k  628
466
Chapter 466
2022-03-12
 12.7k  910
467
Chapter 467
2022-03-17
 11.1k  672
468
Chapter 468
2022-03-19
 11.8k  779
469
Chapter 469
2022-03-24
 11.8k  782
470
Chapter 470
2022-03-26
 11.7k  863
471
Chapter 471
2022-03-31
 11.3k  758
472
Chapter 472
2022-04-02
 11.6k  786
473
Chapter 473
2022-04-07
 11k  734
474
Chapter 474
2022-04-09
 11.3k  638
475
Chapter 475
2022-04-14
 10.8k  532
476
Chapter 476
2022-04-16
 10.8k  738
477
Chapter 477
2022-04-21
 9.9k  580
478
Chapter 478
2022-04-23
 10.8k  793
479
Chapter 479
2022-04-28
 10.6k  598
480
Chapter 480
2022-04-30
 10.8k  730
481
Chapter 481
2022-05-05
 10.3k  581
482
Chapter 482
2022-05-07
 10.5k  921
483
Chapter 483
2022-05-12
 9.8k  527
484
Chapter 484
2022-05-14
 10.4k  552
485
Chapter 485
2022-05-19
 9.3k  627
486
Chapter 486
2022-05-21
 9.9k  598
487
Chapter 487
2022-05-26
 9.5k  554
488
Chapter 488
2022-05-28
 9.5k  703
489
Chapter 489
2022-06-02
 8.5k  505
490
Chapter 490
2022-06-04
 9.1k  676
491
Chapter 491
2022-06-09
 8k  524
492
Chapter 492
2022-06-11
 8.5k  693
493
Chapter 493
2022-06-16
 7.6k  530
494
Chapter 494
2022-06-18
 8.3k  714
495
Chapter 495
2022-06-23
 7.8k  620
496
Chapter 496
2022-06-25
 7.7k  791
Đề xuất liên quan
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Hướng Dẫn Tu Tiên Của Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không/Nữ cường/Cung đình/Hậu cung/Cổ đại/Trùng sinh báo thù/Sảng văn/Gái ngoan/Đặc công
Xuyên Nhanh: Ác Nữ Phản Diện Có Độc.
Xuyên Nhanh: Ác Nữ Phản Diện Có Độc.
Tình yêu/Viễn tưởng/Đã Full/Siêu năng lực
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play