MangaToon
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Hài Hước / Ngọt sủng / Nữ cường / Cung đình / Harem / Cổ đại / Sảng văn / Mỹ nam vây quanh / Lăng nhăng / Vạn người mê
156.9M
4.6
Tên tác giả: Dream studio

Bi kịch lớn nhất của đời người không phải là bị thái tử bám đuôi đòi nợ tình, cũng không phải là bị người anh trong gia đình làm mối ép hôn. Mà là người mà mình yêu lại là một tên đê tiện? Sau tất cả, nàng ấy hiểu ra rằng, trái tim của nàng đã thuộc về người ấy.

Truyện này do Dream studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 767 chương    /    (160628)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-04-04
 36.5k  3.5k
2
Chapter 2
2019-04-04
 30.7k  1.4k
3
Chapter 3
2019-04-04
 29.8k  1.4k
4
Chapter 4
2019-04-04
 29.2k  1.3k
5
Chapter 5
2019-04-04
 27.3k  835
6
Chapter 6
2019-04-04
 26k  841
7
Chapter 7
2019-04-04
 23.9k  981
8
Chapter 8
2019-04-04
 21.8k  867
9
Chapter 9
2019-04-04
 21.1k  1.2k
10
Chapter 10
2019-04-04
 20.2k  791
11
Chapter 11
2019-04-08
 21.2k  893
12
Chapter 12
2019-04-10
 20.9k  899
13
Chapter 13
2019-04-15
 19.7k  825
14
Chapter 14
2019-04-17
 18.7k  1.2k
15
Chapter 15
2019-04-22
 17.8k  684
16
Chapter 16
2019-04-24
 16.5k  779
17
Chapter 17
2019-04-29
 16.7k  676
18
Chapter 18
2019-05-01
 16.3k  513
19
Chapter 19
2019-05-06
 16.3k  684
20
Chapter 20
2019-05-08
 16.9k  910
21
Chapter 21
2019-05-13
 16.3k  940
22
Chapter 22
2019-05-15
 17.3k  1.1k
23
Chapter 23
2019-05-20
 17.2k  907
24
Chapter 24
2019-05-24
 15.4k  918
25
Chapter 25
2019-05-26
 18.3k  1.7k
26
Chapter 26
2019-05-31
 16.9k  659
27
Chapter 27
2019-06-02
 16.8k  785
28
Chapter 28
2019-06-02
 15.3k  613
29
Chapter 29
2019-06-02
 15.1k  640
30
Chapter 30
2019-06-02
 14.7k  845
31
Chapter 31
2019-06-02
 15.4k  653
32
Chapter 32
2019-06-02
 14.2k  548
33
Chapter 33
2019-06-02
 14.6k  371
34
Chapter 34
2019-06-02
 14.4k  301
35
Chapter 35
2019-06-02
 15.2k  601
36
Chapter 36
2019-06-02
 15.8k  547
37
Chapter 37
2019-06-02
 16k  1.3k
38
Chapter 38
2019-06-07
 15.5k  862
39
Chapter 39
2019-06-09
 14.6k  758
40
Chapter 40
2019-06-14
 14k  490
41
Chapter 41
2019-06-16
 13.8k  466
42
Chapter 42
2019-06-21
 13.6k  611
43
Chapter 43
2019-06-23
 13.4k  496
44
Chapter 44
2019-06-28
 14.5k  832
45
Chapter 45
2019-06-30
 12.4k  570
46
Chapter 46
2019-07-05
 13.3k  567
47
Chapter 47
2019-07-07
 13.2k  557
48
Chapter 48
2019-07-12
 13.6k  1.6k
49
Chapter 49
2019-07-14
 13.2k  544
50
Chapter 50
2019-07-19
 12.2k  413
51
Chapter 51
2019-07-21
 11.9k  555
52
Chapter 52
2019-07-26
 13k  703
53
Chapter 53
2019-07-28
 20.6k  715
54
Chapter 54
2019-08-02
 12.8k  1.1k
55
Chapter 55
2019-08-04
 11.8k  416
56
Chapter 56
2019-08-09
 12k  491
57
Chapter 57
2019-08-11
 12.5k  494
58
Chapter 58
2019-08-16
 13k  580
59
Chapter 59
2019-08-18
 12.1k  534
60
Chapter 60
2019-08-23
 12.8k  520
61
Chapter 61
2019-08-25
 13.8k  2k
62
Chapter 62
2019-08-30
 11.6k  373
63
Chapter 63
2019-09-01
 12.3k  474
64
Chapter 64
2019-09-06
 12.1k  446
65
Chapter 65
2019-09-06
 11.6k  586
66
Chapter 66
2019-09-06
 11.5k  800
67
Chapter 67
2019-09-06
 10.7k  618
68
Chapter 68
2019-09-06
 11.3k  497
69
Chapter 69
2019-09-06
 10.7k  272
70
Chapter 70
2019-09-06
 10.4k  213
71
Chapter 71
2019-09-06
 10.4k  252
72
Chapter 72
2019-09-06
 10.1k  240
73
Chapter 73
2019-09-06
 10.4k  233
74
Chapter 74
2019-09-06
 10.9k  288
75
Chapter 75
2019-09-08
 10.4k  186
76
Chapter 76
2019-09-13
 10.2k  203
77
Chapter 77
2019-09-15
 11.4k  462
78
Chapter 78
2019-09-20
 10.2k  240
79
Chapter 79
2019-09-22
 10.4k  235
80
Chapter 80
2019-09-25
 10.6k  363
81
Chapter 81
2019-09-25
 10.2k  410
82
Chapter 82
2019-09-25
 9.8k  380
83
Chapter 83
2019-09-25
 10k  343
84
Chapter 84
2019-09-25
 9.3k  216
85
Chapter 85
2019-09-25
 9.1k  115
86
Chapter 86
2019-09-25
 9.4k  252
87
Chapter 87
2019-09-25
 9k  247
88
Chapter 88
2019-09-25
 8.9k  426
89
Chapter 89
2019-09-25
 9.1k  297
90
Chapter 90
2019-09-27
 9.5k  322
91
Chapter 91
2019-09-29
 9.7k  207
92
Chapter 92
2019-09-30
 9.1k  175
93
Chapter 93
2019-10-04
 9.6k  195
94
Chapter 94
2019-10-06
 9.5k  404
95
Chapter 95
2019-10-07
 9.2k  298
96
Chapter 96
2019-10-11
 8.9k  269
97
Chapter 97
2019-10-13
 8.9k  431
98
Chapter 98
2019-10-14
 8.5k  299
99
Chapter 99
2019-10-18
 9.6k  292
100
Chapter 100
2019-10-20
 9.1k  232
101
Chapter 101
2019-10-21
 8.8k  256
102
Chapter 102
2019-10-25
 9k  314
103
Chapter 103
2019-10-27
 8.6k  145
104
Chapter 104
2019-10-28
 8.9k  214
105
Chapter 105
2019-11-01
 9.8k  453
106
Chapter 106
2019-11-03
 9.6k  476
107
Chapter 107
2019-11-04
 9.2k  380
108
Chapter 108
2019-11-06
 8.9k  366
109
Chapter 109
2019-11-06
 9k  472
110
Chapter 110
2019-11-06
 9.3k  701
111
Chapter 111
2019-11-06
 8.8k  394
112
Chapter 112
2019-11-06
 8.6k  431
113
Chapter 113
2019-11-06
 8.3k  201
114
Chapter 114
2019-11-06
 8.2k  198
115
Chapter 115
2019-11-06
 8.1k  176
116
Chapter 116
2019-11-06
 8k  288
117
Chapter 117
2019-11-06
 8.6k  353
118
Chapter 118
2019-11-08
 8.6k  380
119
Chapter 119
2019-11-10
 8.2k  459
120
Chapter 120
2019-11-11
 9k  409
121
Chapter 121
2019-11-15
 9.1k  323
122
Chapter 122
2019-11-17
 9.1k  476
123
Chapter 123
2019-11-18
 9.3k  342
124
Chapter 124
2019-11-22
 8.5k  296
125
Chapter 125
2019-11-24
 8.6k  294
126
Chapter 126
2019-11-25
 8.3k  286
127
Chapter 127
2019-11-27
 8.9k  705
128
Chapter 128
2019-11-27
 8k  281
129
Chapter 129
2019-11-27
 8.3k  341
130
Chapter 130
2019-11-27
 8.4k  284
131
Chapter 131
2019-11-27
 8.6k  270
132
Chapter 132
2019-11-27
 8k  363
133
Chapter 133
2019-11-27
 7.8k  214
134
Chapter 134
2019-11-27
 8.2k  212
135
Chapter 135
2019-11-27
 8k  208
136
Chapter 136
2019-11-27
 8.3k  278
137
Chapter 137
2019-11-29
 8.7k  414
138
Chapter 138
2019-12-01
 8.3k  292
139
Chapter 139
2019-12-02
 8.3k  343
140
Chapter 140
2019-12-06
 8.4k  345
141
Chapter 141
2019-12-08
 8.2k  412
142
Chapter 142
2019-12-09
 8.2k  351
143
Chapter 143
2019-12-12
 7.5k  188
144
Chapter 144
2019-12-12
 7.8k  227
145
Chapter 145
2019-12-12
 7.2k  74
146
Chapter 146
2019-12-12
 7.6k  311
147
Chapter 147
2019-12-12
 8.3k  421
148
Chapter 148
2019-12-12
 7.3k  163
149
Chapter 149
2019-12-12
 7.2k  142
150
Chapter 150
2019-12-12
 7.9k  334
151
Chapter 151
2019-12-12
 7.5k  189
152
Chapter 152
2019-12-12
 7.7k  337
153
Chapter 153
2019-12-13
 7.8k  229
154
Chapter 154
2019-12-15
 8k  257
155
Chapter 155
2019-12-16
 8.4k  616
156
Chapter 156
2019-12-20
 7.6k  235
157
Chapter 157
2019-12-22
 7.9k  387
158
Chapter 158
2019-12-23
 8k  1.3k
159
Chapter 159
2019-12-25
 7.5k  200
160
Chapter 160
2019-12-25
 7.5k  227
161
Chapter 161
2019-12-25
 7.5k  280
162
Chapter 162
2019-12-25
 7.5k  148
163
Chapter 163
2019-12-25
 7.2k  138
164
Chapter 164
2019-12-25
 7.8k  349
165
Chapter 165
2019-12-25
 7.9k  344
166
Chapter 166
2019-12-25
 7.6k  308
167
Chapter 167
2019-12-25
 7.2k  113
168
Chapter 168
2019-12-25
 7.2k  220
169
Chapter 169
2019-12-27
 8k  269
170
Chapter 170
2019-12-29
 7.7k  212
171
Chapter 171
2019-12-30
 8.2k  352
172
Chapter 172
2020-01-03
 7.7k  236
173
Chapter 173
2020-01-05
 7.6k  215
174
Chapter 174
2020-01-06
 7.6k  252
175
Chapter 175
2020-01-08
 7.9k  186
176
Chapter 176
2020-01-08
 8k  271
177
Chapter 177
2020-01-08
 7.9k  185
178
Chapter 178
2020-01-08
 8.2k  267
179
Chapter 179
2020-01-08
 7.2k  96
180
Chapter 180
2020-01-08
 7.5k  104
181
Chapter 181
2020-01-08
 7.5k  161
182
Chapter 182
2020-01-08
 7.2k  156
183
Chapter 183
2020-01-08
 7.2k  157
184
Chapter 184
2020-01-08
 7k  156
185
Chapter 185
2020-01-10
 7.2k  140
186
Chapter 186
2020-01-12
 7.4k  266
187
Chapter 187
2020-01-13
 7.1k  188
188
Chapter 188
2020-01-17
 7.5k  420
189
Chapter 189
2020-01-19
 7.5k  220
190
Chapter 190
2020-01-20
 7.6k  240
191
Chapter 191
2020-01-24
 7.9k  182
192
Chapter 192
2020-01-26
 7.6k  157
193
Chapter 193
2020-01-27
 7.8k  321
194
Chapter 194
2020-01-31
 7k  281
195
Chapter 195
2020-02-02
 7.2k  239
196
Chapter 196
2020-02-03
 7.1k  347
197
Chapter 197
2020-02-07
 7.1k  228
198
Chapter 198
2020-02-09
 7.1k  150
199
Chapter 199
2020-02-10
 7.5k  260
200
Chapter 200
2020-02-14
 7.3k  207
201
Chapter 201
2020-02-16
 7.3k  166
202
Chapter 202
2020-02-17
 7.5k  239
203
Chapter 203
2020-02-21
 7.2k  235
204
Chapter 204
2020-02-23
 7.5k  229
205
Chapter 205
2020-02-24
 7.3k  256
206
Chapter 206
2020-02-28
 7.3k  271
207
Chapter 207
2020-03-01
 7.7k  425
208
Chapter 208
2020-03-02
 7.5k  274
209
Chapter 209
2020-03-06
 7.1k  159
210
Chapter 210
2020-03-08
 7.3k  268
211
Chapter 211
2020-03-09
 7.6k  339
212
Chapter 212
2020-03-13
 7.6k  280
213
Chapter 213
2020-03-15
 6.8k  121
214
Chapter 214
2020-03-16
 7.5k  217
215
Chapter 215
2020-03-19
 6.8k  122
216
Chapter 216
2020-03-19
 6.7k  249
217
Chapter 217
2020-03-19
 6.8k  145
218
Chapter 218
2020-03-19
 7.1k  193
219
Chapter 219
2020-03-19
 6.7k  176
220
Chapter 220
2020-03-19
 6.5k  199
221
Chapter 221
2020-03-19
 6.9k  384
222
Chapter 222
2020-03-19
 7k  209
223
Chapter 223
2020-03-19
 6.3k  133
224
Chapter 224
2020-03-19
 7.3k  211
225
Chapter 225
2020-03-20
 7.4k  270
226
Chapter 226
2020-03-22
 7k  137
227
Chapter 227
2020-03-23
 7.4k  460
228
Chapter 228
2020-03-27
 7k  246
229
Chapter 229
2020-03-29
 7.2k  324
230
Chapter 230
2020-03-30
 7.1k  149
231
Chapter 231
2020-04-03
 7.3k  171
232
Chapter 232
2020-04-05
 7.2k  321
233
Chapter 233
2020-04-06
 7.2k  387
234
Chapter 234
2020-04-10
 7.1k  220
235
Chapter 235
2020-04-12
 7.3k  276
236
Chapter 236
2020-04-13
 6.9k  290
237
Chapter 237
2020-04-17
 7.3k  288
238
Chapter 238
2020-04-19
 6.6k  187
239
Chapter 239
2020-04-20
 7k  281
240
Chapter 240
2020-04-24
 7.3k  377
241
Chapter 241
2020-04-26
 6.3k  128
242
Chapter 242
2020-04-27
 6.7k  387
243
Chapter 243
2020-05-01
 6.7k  210
244
Chapter 244
2020-05-03
 6.4k  244
245
Chapter 245
2020-05-04
 6.7k  404
246
Chapter 246
2020-05-08
 6.1k  315
247
Chapter 247
2020-05-10
 6.2k  403
248
Chapter 248
2020-05-13
 5.5k  162
249
Chapter 249
2020-05-13
 5.5k  127
250
Chapter 250
2020-05-13
 5.4k  88
251
Chapter 251
2020-05-13
 5.4k  131
252
Chapter 252
2020-05-13
 5.5k  155
253
Chapter 253
2020-05-13
 5.2k  93
254
Chapter 254
2020-05-13
 5.4k  118
255
Chapter 255
2020-05-13
 5.4k  145
256
Chapter 256
2020-05-13
 5.2k  96
257
Chapter 257
2020-05-13
 6k  232
258
Chapter 258
2020-05-15
 5.6k  164
259
Chapter 259
2020-05-17
 5.5k  189
260
Chapter 260
2020-05-18
 5.5k  160
261
Chapter 261
2020-05-22
 5.7k  125
262
Chapter 262
2020-05-24
 5.2k  190
263
Chapter 263
2020-05-25
 5.4k  152
264
Chapter 264
2020-05-27
 5.5k  172
265
Chapter 265
2020-05-28
 5.3k  98
266
Chapter 266
2020-05-29
 5.3k  128
267
Chapter 267
2020-05-30
 5.6k  181
268
Chapter 268
2020-05-31
 5.5k  200
269
Chapter 269
2020-06-01
 5.2k  224
270
Chapter 270
2020-06-02
 5.3k  180
271
Chapter 271
2020-06-03
 5.2k  71
272
Chapter 272
2020-06-04
 5.6k  340
273
Chapter 273
2020-06-05
 5.6k  270
274
Chapter 274
2020-06-06
 5.4k  195
275
Chapter 275
2020-06-07
 5.3k  250
276
Chapter 276
2020-06-08
 5.2k  154
277
Chapter 277
2020-06-09
 5k  78
278
Chapter 278
2020-06-10
 5.4k  151
279
Chapter 279
2020-06-11
 5.3k  186
280
Chapter 280
2020-06-12
 5.1k  173
281
Chapter 281
2020-06-13
 4.9k  109
282
Chapter 282
2020-06-14
 4.9k  159
283
Chapter 283
2020-06-15
 4.8k  138
284
Chapter 284
2020-06-16
 4.9k  95
285
Chapter 285
2020-06-16
 4.8k  129
286
Chapter 286
2020-06-16
 4.5k  48
287
Chapter 287
2020-06-16
 4.5k  65
288
Chapter 288
2020-06-16
 4.5k  116
289
Chapter 289
2020-06-16
 4.9k  69
290
Chapter 290
2020-06-16
 5k  66
291
Chapter 291
2020-06-16
 5k  83
292
Chapter 292
2020-06-16
 5k  71
293
Chapter 293
2020-06-16
 5k  156
294
Chapter 294
2020-06-16
 5.2k  291
295
Chapter 295
2020-06-17
 5.3k  205
296
Chapter 296
2020-06-18
 5.3k  137
297
Chapter 297
2020-06-19
 5.4k  195
298
Chapter 298
2020-06-20
 5.2k  280
299
Chapter 299
2020-06-21
 5.3k  295
300
Chapter 300
2020-06-22
 5.6k  250
301
Chapter 301
2020-06-23
 5.5k  250
302
Chapter 302
2020-06-24
 5.7k  345
303
Chapter 303
2020-06-25
 5k  293
304
Chapter 304
2020-06-26
 5k  176
305
Chapter 305
2020-06-27
 5.5k  188
306
Chapter 306
2020-06-28
 5.4k  262
307
Chapter 307
2020-06-29
 5.2k  164
308
Chapter 308
2020-06-30
 4.9k  230
309
Chapter 309
2020-07-01
 5.2k  176
310
Chapter 310
2020-07-02
 5k  130
311
Chapter 311
2020-07-03
 5k  170
312
Chapter 312
2020-07-04
 5.3k  164
313
Chapter 313
2020-07-05
 4.7k  201
314
Chapter 314
2020-07-06
 5.4k  217
315
Chapter 315
2020-07-07
 5.8k  380
316
Chapter 316
2020-07-08
 5.4k  293
317
Chapter 317
2020-07-09
 5k  178
318
Chapter 318
2020-07-10
 5.1k  155
319
Chapter 319
2020-07-11
 5.5k  168
320
Chapter 320
2020-07-12
 5.5k  226
321
Chapter 321
2020-07-13
 5.1k  237
322
Chapter 322
2020-07-14
 5.1k  167
323
Chapter 323
2020-07-15
 5.4k  333
324
Chapter 324
2020-07-16
 5.3k  194
325
Chapter 325
2020-07-17
 5.2k  355
326
Chapter 326
2020-07-18
 5.2k  472
327
Chapter 327
2020-07-19
 5.3k  483
328
Chapter 328
2020-07-20
 5.3k  303
329
Chapter 329
2020-07-21
 5.4k  624
330
Chapter 330
2020-07-22
 5.3k  420
331
Chapter 331
2020-07-23
 5.5k  445
332
Chapter 332
2020-07-24
 5.5k  322
333
Chapter 333
2020-07-25
 5.2k  196
334
Chapter 334
2020-07-26
 4.7k  130
335
Chapter 335
2020-07-27
 4.9k  171
336
Chapter 336
2020-07-28
 5.1k  167
337
Chapter 337
2020-07-29
 5k  199
338
Chapter 338
2020-07-30
 5k  416
339
Chapter 339
2020-07-31
 4.8k  238
340
Chapter 340
2020-08-01
 4.8k  229
341
Chapter 341
2020-08-02
 4.7k  189
342
Chapter 342
2020-08-03
 5k  247
343
Chapter 343
2020-08-04
 5k  297
344
Chapter 344
2020-08-05
 4.8k  260
345
Chapter 345
2020-08-06
 4.7k  278
346
Chapter 346
2020-08-07
 4.5k  252
347
Chapter 347
2020-08-08
 4.4k  158
348
Chapter 348
2020-08-09
 4.9k  357
349
Chapter 349
2020-08-10
 4.9k  255
350
Chapter 350
2020-08-11
 4.7k  239
351
Chapter 351
2020-08-12
 4.6k  243
352
Chapter 352
2020-08-13
 4.9k  261
353
Chapter 353
2020-08-14
 4.7k  293
354
Chapter 354
2020-08-15
 4.6k  265
355
Chapter 355
2020-08-16
 4.6k  195
356
Chapter 356
2020-08-17
 4.8k  307
357
Chapter 357
2020-08-18
 4.6k  442
358
Chapter 358
2020-08-19
 4.3k  262
359
Chapter 359
2020-08-20
 4.1k  310
360
Chapter 360
2020-08-21
 4.2k  205
361
Chapter 361
2020-08-22
 4.1k  172
362
Chapter 362
2020-08-23
 4.3k  195
363
Chapter 363
2020-08-24
 4.1k  242
364
Chapter 364
2020-08-25
 4.5k  333
365
Chapter 365
2020-08-26
 4.6k  651
366
Chapter 366
2020-08-27
 4.4k  415
367
Chapter 367
2020-08-28
 4.4k  443
368
Chapter 368
2020-08-29
 3.9k  261
369
Chapter 369
2020-08-30
 3.9k  257
370
Chapter 370
2020-08-31
 4k  311
371
Chapter 371
2020-09-01
 4k  217
372
Chapter 372
2020-09-02
 3.8k  410
373
Chapter 373
2020-09-03
 3.8k  278
374
Chapter 374
2020-09-04
 3.6k  186
375
Chapter 375
2020-09-05
 3.6k  269
376
Chapter 376
2020-09-06
 3.6k  211
377
Chapter 377
2020-09-07
 3.4k  304
378
Chapter 378
2020-09-08
 3.4k  129
379
Chapter 379
2020-09-09
 3.5k  88
380
Chapter 380
2020-09-10
 3.5k  113
381
Chapter 381
2020-09-11
 3.4k  199
382
Chapter 382
2020-09-12
 3.5k  182
383
Chapter 383
2020-09-13
 3.2k  149
384
Chapter 384
2020-09-14
 3k  153
385
Chapter 385
2020-09-15
 3.1k  135
386
Chapter 386
2020-09-16
 3k  105
387
Chapter 387
2020-09-17
 3k  173
388
Chapter 388
2020-09-18
 3k  73
389
Chapter 389
2020-09-19
 2.9k  73
390
Chapter 390
2020-09-20
 3.1k  64
391
Chapter 391
2020-09-21
 3.1k  150
392
Chapter 392
2020-09-22
 2.9k  100
393
Chapter 393
2020-09-23
 3k  115
394
Chapter 394
2020-09-24
 2.7k  102
395
Chapter 395
2020-09-25
 2.7k  69
396
Chapter 396
2020-09-26
 2.6k  69
397
Chapter 397
2020-09-27
 2.8k  134
398
Chapter 398
2020-09-28
 2.7k  47
399
Chapter 399
2020-09-29
 2.7k  98
400
Chapter 400
2020-09-30
 2.8k  211
401
Chapter 401
2020-10-01
 2.5k  64
402
Chapter 402
2020-10-02
 2.8k  96
403
Chapter 403
2020-10-03
 2.6k  89
404
Chapter 404
2020-10-04
 2.5k  94
405
Chapter 405
2020-10-05
 2.4k  89
406
Chapter 406
2020-10-06
 2.4k  74
407
Chapter 407
2020-10-06
 2.2k  32
408
Chapter 408
2020-10-06
 2.2k  58
409
Chapter 409
2020-10-06
 2.1k  22
410
Chapter 410
2020-10-06
 2.2k  42
411
Chapter 411
2020-10-06
 2.2k  36
412
Chapter 412
2020-10-06
 2.1k  49
413
Chapter 413
2020-10-06
 2.2k  49
414
Chapter 414
2020-10-06
 2.3k  59
415
Chapter 415
2020-10-06
 2.4k  51
416
Chapter 416
2020-10-06
 2.8k  201
417
Chapter 417
2020-10-07
 2.5k  81
418
Chapter 418
2020-10-08
 2.5k  102
419
Chapter 419
2020-10-09
 2.4k  72
420
Chapter 420
2020-10-10
 2.4k  76
421
Chapter 421
2020-10-11
 2.4k  52
422
Chapter 422
2020-10-12
 2.3k  60
423
Chapter 423
2020-10-13
 2.5k  85
424
Chapter 424
2020-10-14
 2.3k  153
425
Chapter 425
2020-10-15
 2.2k  80
426
Chapter 426
2020-10-16
 2.1k  32
427
Chapter 427
2020-10-17
 2.3k  46
428
Chapter 428
2020-10-18
 2.4k  117
429
Chapter 429
2020-10-19
 2.3k  112
430
Chapter 430
2020-10-20
 2.2k  58
431
Chapter 431
2020-10-21
 2.3k  67
432
Chapter 432
2020-10-22
 2.1k  34
433
Chapter 433
2020-10-23
 2.4k  68
434
Chapter 434
2020-10-24
 2.3k  157
435
Chapter 435
2020-10-25
 2.3k  138
436
Chapter 436
2020-10-26
 2.1k  83
437
Chapter 437
2020-10-27
 2.1k  23
438
Chapter 438
2020-10-28
 2.2k  95
439
Chapter 439
2020-10-29
 2.2k  86
440
Chapter 440
2020-10-30
 2.1k  101
441
Chapter 441
2020-10-31
 2.2k  170
442
Chapter 442
2020-11-01
 2.1k  86
443
Chapter 443
2020-11-02
 2.2k  154
444
Chapter 444
2020-11-03
 2.1k  68
445
Chapter 445
2020-11-04
 2.2k  105
446
Chapter 446
2020-11-05
 2k  69
447
Chapter 447
2020-11-06
 2.1k  82
448
Chapter 448
2020-11-07
 2k  38
449
Chapter 449
2020-11-08
 2k  63
450
Chapter 450
2020-11-09
 2.1k  45
451
Chapter 451
2020-11-10
 2k  67
452
Chapter 452
2020-11-11
 2k  59
453
Chapter 453
2020-11-12
 1.9k  43
454
Chapter 454
2020-11-13
 1.9k  62
455
Chapter 455
2020-11-14
 1.8k  175
456
Chapter 456
2020-11-15
 1.9k  69
457
Chapter 457
2020-11-16
 1.8k  105
458
Chapter 458
2020-11-17
 1.8k  65
459
Chapter 459
2020-11-18
 1.8k  67
460
Chapter 460
2020-11-19
 1.9k  35
461
Chapter 461
2020-11-20
 2k  83
462
Chapter 462
2020-11-21
 1.8k  81
463
Chapter 463
2020-11-22
 1.7k  74
464
Chapter 464
2020-11-23
 1.8k  54
465
Chapter 465
2020-11-24
 1.9k  50
466
Chapter 466
2020-11-25
 1.8k  80
467
Chapter 467
2020-11-26
 1.7k  75
468
Chapter 468
2020-11-27
 1.7k  48
469
Chapter 469
2020-11-28
 1.7k  44
470
Chapter 470
2020-11-29
 1.8k  62
471
Chapter 471
2020-11-30
 1.9k  172
472
Chapter 472
2020-12-01
 1.8k  196
473
Chapter 473
2020-12-02
 1.8k  74
474
Chapter 474
2020-12-03
 1.8k  59
475
Chapter 475
2020-12-04
 1.8k  115
476
Chapter 476
2020-12-05
 1.7k  60
477
Chapter 477
2020-12-06
 1.7k  121
478
Chapter 478
2020-12-07
 1.9k  76
479
Chapter 479
2020-12-08
 1.8k  61
480
Chapter 480
2020-12-09
 1.7k  30
481
Chapter 481
2020-12-10
 1.7k  68
482
Chapter 482
2020-12-11
 1.8k  62
483
Chapter 483
2020-12-12
 1.7k  45
484
Chapter 484
2020-12-13
 1.7k  54
485
Chapter 485
2020-12-14
 1.8k  75
486
Chapter 486
2020-12-15
 1.7k  35
487
Chapter 487
2020-12-16
 1.8k  50
488
Chapter 488
2020-12-17
 1.8k  158
489
Chapter 489
2020-12-18
 1.8k  95
490
Chapter 490
2020-12-19
 1.8k  94
491
Chapter 491
2020-12-20
 1.9k  92
492
Chapter 492
2020-12-21
 1.8k  136
493
Chapter 493
2020-12-22
 1.7k  102
494
Chapter 494
2020-12-23
 1.7k  88
495
Chapter 495
2020-12-24
 1.7k  54
496
Chapter 496
2020-12-25
 1.7k  76
497
Chapter 497
2020-12-26
 1.6k  52
498
Chapter 498
2020-12-27
 1.6k  114
499
Chapter 499
2020-12-28
 1.7k  128
500
Chapter 500
2020-12-29
 1.7k  130
501
Chapter 501
2020-12-30
 1.8k  99
502
Chapter 502
2020-12-31
 1.9k  108
503
Chapter 503
2021-01-01
 1.8k  117
504
Chapter 504
2021-01-02
 2k  137
505
Chapter 505
2021-01-03
 1.8k  173
506
Chapter 506
2021-01-04
 1.9k  144
507
Chapter 507
2021-01-05
 1.7k  75
508
Chapter 508
2021-01-06
 1.9k  144
509
Chapter 509
2021-01-07
 1.8k  128
510
Chapter 510
2021-01-08
 1.9k  85
511
Chapter 511
2021-01-09
 1.8k  42
512
Chapter 512
2021-01-10
 1.8k  79
513
Chapter 513
2021-01-11
 1.8k  78
514
Chapter 514
2021-01-12
 1.7k  114
515
Chapter 515
2021-01-13
 1.8k  63
516
Chapter 516
2021-01-14
 1.7k  69
517
Chapter 517
2021-01-15
 1.7k  137
518
Chapter 518
2021-01-16
 1.8k  106
519
Chapter 519
2021-01-17
 1.7k  84
520
Chapter 520
2021-01-18
 1.7k  116
521
Chapter 521
2021-01-19
 1.7k  68
522
Chapter 522
2021-01-20
 1.7k  83
523
Chapter 523
2021-01-21
 1.7k  153
524
Chapter 524
2021-01-22
 1.8k  102
525
Chapter 525
2021-01-23
 1.8k  140
526
Chapter 526
2021-01-24
 1.8k  91
527
Chapter 527
2021-01-25
 1.6k  66
528
Chapter 528
2021-01-26
 1.6k  58
529
Chapter 529
2021-01-27
 1.6k  138
530
Chapter 530
2021-01-28
 1.7k  50
531
Chapter 531
2021-01-29
 1.7k  89
532
Chapter 532
2021-01-30
 1.7k  75
533
Chapter 533
2021-01-31
 1.6k  39
534
Chapter 534
2021-02-01
 1.7k  63
535
Chapter 535
2021-02-02
 1.7k  126
536
Chapter 536
2021-02-03
 1.6k  82
537
Chapter 537
2021-02-03
 1.4k  52
538
Chapter 538
2021-02-03
 1.4k  18
539
Chapter 539
2021-02-03
 1.4k  15
540
Chapter 540
2021-02-03
 1.4k  31
541
Chapter 541
2021-02-03
 1.4k  52
542
Chapter 542
2021-02-03
 1.4k  25
543
Chapter 543
2021-02-03
 1.3k  47
544
Chapter 544
2021-02-03
 1.4k  24
545
Chapter 545
2021-02-03
 1.4k  17
546
Chapter 546
2021-02-03
 1.8k  162
547
Chapter 547
2021-02-04
 1.7k  121
548
Chapter 548
2021-02-05
 1.7k  66
549
Chapter 549
2021-02-06
 1.7k  87
550
Chapter 550
2021-02-07
 1.6k  92
551
Chapter 551
2021-02-08
 1.7k  116
552
Chapter 552
2021-02-09
 1.6k  83
553
Chapter 553
2021-02-10
 1.6k  67
554
Chapter 554
2021-02-11
 1.5k  119
555
Chapter 555
2021-02-12
 1.4k  62
556
Chapter 556
2021-02-12
 1.4k  83
557
Chapter 557
2021-02-12
 1.2k  30
558
Chapter 558
2021-02-12
 1.3k  32
559
Chapter 559
2021-02-12
 1.3k  51
560
Chapter 560
2021-02-12
 1.3k  18
561
Chapter 561
2021-02-12
 1.3k  29
562
Chapter 562
2021-02-12
 1.3k  66
563
Chapter 563
2021-02-12
 1.3k  87
564
Chapter 564
2021-02-12
 1.3k  41
565
Chapter 565
2021-02-12
 1.5k  57
566
Chapter 566
2021-02-13
 1.7k  121
567
Chapter 567
2021-02-14
 1.5k  86
568
Chapter 568
2021-02-15
 1.6k  95
569
Chapter 569
2021-02-16
 1.5k  73
570
Chapter 570
2021-02-17
 1.5k  59
571
Chapter 571
2021-02-18
 1.5k  56
572
Chapter 572
2021-02-19
 1.5k  100
573
Chapter 573
2021-02-20
 1.4k  83
574
Chapter 574
2021-02-21
 1.5k  91
575
Chapter 575
2021-02-22
 1.4k  75
576
Chapter 576
2021-02-23
 1.4k  54
577
Chapter 577
2021-02-24
 1.4k  73
578
Chapter 578
2021-02-25
 1.4k  60
579
Chapter 579
2021-02-26
 1.4k  65
580
Chapter 580
2021-02-27
 1.3k  87
581
Chapter 581
2021-02-28
 1.4k  62
582
Chapter 582
2021-03-01
 1.3k  90
583
Chapter 583
2021-03-02
 1.4k  63
584
Chapter 584
2021-03-03
 1.4k  88
585
Chapter 585
2021-03-04
 1.4k  74
586
Chapter 586
2021-03-05
 1.4k  87
587
Chapter 587
2021-03-06
 1.4k  77
588
Chapter 588
2021-03-07
 1.4k  64
589
Chapter 589
2021-03-08
 1.4k  94
590
Chapter 590
2021-03-09
 1.4k  89
591
Chapter 591
2021-03-10
 1.3k  64
592
Chapter 592
2021-03-11
 1.3k  91
593
Chapter 593
2021-03-12
 1.3k  87
594
Chapter 594
2021-03-13
 1.3k  54
595
Chapter 595
2021-03-14
 1.4k  62
596
Chapter 596
2021-03-15
 1.4k  171
597
Chapter 597
2021-03-16
 1.3k  84
598
Chapter 598
2021-03-17
 1.3k  77
599
Chapter 599
2021-03-18
 1.3k  58
600
Chapter 600
2021-03-19
 1.3k  71
601
Chapter 601
2021-03-20
 1.2k  67
602
Chapter 602
2021-03-21
 1.2k  48
603
Chapter 603
2021-03-22
 1.3k  63
604
Chapter 604
2021-03-23
 1.2k  61
605
Chapter 605
2021-03-24
 1.2k  62
606
Chapter 606
2021-03-25
 1.2k  45
607
Chapter 607
2021-03-26
 1.2k  47
608
Chapter 608
2021-03-27
 1.2k  61
609
Chapter 609
2021-03-28
 1.2k  52
610
Chapter 610
2021-03-29
 1.2k  89
611
Chapter 611
2021-03-30
 1.1k  46
612
Chapter 612
2021-03-31
 1.2k  57
613
Chapter 613
2021-04-01
 1.2k  64
614
Chapter 614
2021-04-02
 1.1k  51
615
Chapter 615
2021-04-03
 1.1k  47
616
Chapter 616
2021-04-04
 1.2k  49
617
Chapter 617
2021-04-05
 1.1k  54
618
Chapter 618
2021-04-06
 1.2k  61
619
Chapter 619
2021-04-07
 977  43
620
Chapter 620
2021-04-07
 954  16
621
Chapter 621
2021-04-07
 999  13
622
Chapter 622
2021-04-07
 963  20
623
Chapter 623
2021-04-07
 951  20
624
Chapter 624
2021-04-07
 943  27
625
Chapter 625
2021-04-07
 918  29
626
Chapter 626
2021-04-07
 974  40
627
Chapter 627
2021-04-07
 987  21
628
Chapter 628
2021-04-07
 952  50
629
Chapter 629
2021-04-07
 1.1k  44
630
Chapter 630
2021-04-08
 1.1k  85
631
Chapter 631
2021-04-09
 1.1k  91
632
Chapter 632
2021-04-10
 1.1k  37
633
Chapter 633
2021-04-11
 1.1k  38
634
Chapter 634
2021-04-12
 1.2k  73
635
Chapter 635
2021-04-13
 1.1k  58
636
Chapter 636
2021-04-14
 1.1k  46
637
Chapter 637
2021-04-15
 1k  65
638
Chapter 638
2021-04-16
 1k  55
639
Chapter 639
2021-04-17
 990  49
640
Chapter 640
2021-04-18
 1k  67
641
Chapter 641
2021-04-19
 974  38
642
Chapter 642
2021-04-20
 1k  39
643
Chapter 643
2021-04-21
 970  56
644
Chapter 644
2021-04-22
 938  88
645
Chapter 645
2021-04-23
 1k  70
646
Chapter 646
2021-04-24
 934  44
647
Chapter 647
2021-04-25
 958  48
648
Chapter 648
2021-04-26
 941  49
649
Chapter 649
2021-04-27
 921  48
650
Chapter 650
2021-04-28
 935  36
651
Chapter 651
2021-04-29
 955  80
652
Chapter 652
2021-05-01
 1k  104
653
Chapter 653
2021-05-04
 1k  57
654
Chapter 654
2021-05-06
 945  63
655
Chapter 655
2021-05-08
 1k  52
656
Chapter 656
2021-05-11
 1k  63
657
Chapter 657
2021-05-13
 945  50
658
Chapter 658
2021-05-15
 945  80
659
Chapter 659
2021-05-18
 861  56
660
Chapter 660
2021-05-20
 865  73
661
Chapter 661
2021-05-22
 886  88
662
Chapter 662
2021-05-25
 860  67
663
Chapter 663
2021-05-27
 888  47
664
Chapter 664
2021-05-29
 905  46
665
Chapter 665
2021-06-01
 940  48
666
Chapter 666
2021-06-03
 929  61
667
Chapter 667
2021-06-08
 834  58
668
Chapter 668
2021-06-10
 831  64
669
Chapter 669
2021-06-15
 777  51
670
Chapter 670
2021-06-17
 871  67
671
Chapter 671
2021-06-22
 764  51
672
Chapter 672
2021-06-24
 789  85
673
Chapter 673
2021-06-29
 728  57
674
Chapter 674
2021-07-01
 779  51
675
Chapter 675
2021-07-06
 717  33
676
Chapter 676
2021-07-08
 790  64
677
Chapter 677
2021-07-13
 742  46
678
Chapter 678
2021-07-15
 731  61
679
Chapter 679
2021-07-20
 679  43
680
Chapter 680
2021-07-22
 754  61
681
Chapter 681
2021-07-27
 703  31
682
Chapter 682
2021-07-29
 712  52
683
Chapter 683
2021-08-03
 661  43
684
Chapter 684
2021-08-05
 665  54
685
Chapter 685
2021-08-10
 620  51
686
Chapter 686
2021-08-12
 677  62
687
Chapter 687
2021-08-17
 620  40
688
Chapter 688
2021-08-19
 636  74
689
Chapter 689
2021-08-24
 585  33
690
Chapter 690
2021-08-26
 659  45
691
Chapter 691
2021-08-31
 620  38
692
Chapter 692
2021-09-02
 602  34
693
Chapter 693
2021-09-07
 571  27
694
Chapter 694
2021-09-09
 570  33
695
Chapter 695
2021-09-14
 521  28
696
Chapter 696
2021-09-16
 529  29
697
Chapter 697
2021-09-21
 569  29
698
Chapter 698
2021-09-28
 541  34
699
Chapter 699
2021-10-05
 583  47
700
Chapter 700
2021-10-12
 607  63
701
Chapter 701
2021-10-19
 529  46
702
Chapter 702
2021-10-26
 536  57
703
Chapter 703
2021-11-02
 521  36
704
Chapter 704
2021-11-09
 524  29
705
Chapter 705
2021-11-16
 519  42
706
Chapter 706
2021-11-23
 479  29
707
Chapter 707
2021-11-30
 497  36
708
Chapter 708
2021-12-07
 456  42
709
Chapter 709
2021-12-14
 441  25
710
Chapter 710
2021-12-21
 430  33
711
Chapter 711
2021-12-28
 430  30
712
Chapter 712
2022-01-04
 426  30
713
Chapter 713
2022-01-11
 405  41
714
Chapter 714
2022-01-18
 415  44
715
Chapter 715
2022-01-25
 406  30
716
Chapter 716
2022-02-01
 399  31
717
Chapter 717
2022-02-08
 402  34
718
Chapter 718
2022-02-15
 411  22
719
Chapter 719
2022-02-22
 406  28
720
Chapter 720
2022-03-01
 393  21
721
Chapter 721
2022-03-08
 360  26
722
Chapter 722
2022-03-15
 384  21
723
Chapter 723
2022-03-22
 331  30
724
Chapter 724
2022-03-29
 335  28
725
Chapter 725
2022-04-05
 349  52
726
Chapter 726
2022-04-12
 310  18
727
Chapter 727
2022-04-19
 303  17
728
Chapter 728
2022-04-26
 259  22
729
Chapter 729
2022-04-27
 231  10
730
Chapter 730
2022-04-27
 240  5
731
Chapter 731
2022-04-27
 230  6
732
Chapter 732
2022-04-27
 222  5
733
Chapter 733
2022-04-27
 228  8
734
Chapter 734
2022-04-27
 233  10
735
Chapter 735
2022-04-27
 329  18
736
Chapter 736
2022-05-03
 302  35
737
Chapter 737
2022-05-10
 286  15
738
Chapter 738
2022-05-17
 251  7
739
Chapter 739
2022-05-18
 294  17
740
Chapter 740
2022-05-24
 257  14
741
Chapter 741
2022-05-25
 264  13
742
Chapter 742
2022-05-31
 249  12
743
Chapter 743
2022-06-01
 265  17
744
Chapter 744
2022-06-07
 255  12
745
Chapter 745
2022-06-08
 282  19
746
Chapter 746
2022-06-14
 258  11
747
Chapter 747
2022-06-15
 285  15
748
Chapter 748
2022-06-21
 249  33
749
Chapter 749
2022-06-22
 274  26
750
Chapter 750
2022-06-28
 260  16
751
Chapter 751
2022-06-29
 282  20
752
Chapter 752
2022-07-05
 243  17
753
Chapter 753
2022-07-06
 284  19
754
Chapter 754
2022-07-12
 242  19
755
Chapter 755
2022-07-13
 284  30
756
Chapter 756
2022-07-19
 250  15
757
Chapter 757
2022-07-20
 261  19
758
Chapter 758
2022-07-26
 236  38
759
Chapter 759
2022-07-27
 268  31
760
Chapter 760
2022-08-02
 243  21
761
Chapter 761
2022-08-03
 274  28
762
Chapter 762
2022-08-09
 243  21
763
Chapter 763
2022-08-10
 287  48
764
Chapter 764
2022-08-16
 226  18
765
Chapter 765
2022-08-17
 266  20
766
Chapter 766
2022-08-23
 256  22
767
Chapter 767
2022-08-24
 522  115
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nhóc Xinh Bạo Lực
Nhóc Xinh Bạo Lực
Tình yêu/Ngọt sủng/Trùng sinh
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Hoàng Thái Tử, Nhận Nuôi Tôi Đi
Tình yêu/Xuyên Không
Phượng Hoàng Vu Phi
Phượng Hoàng Vu Phi
Tình yêu/Cung đình
Thần Y Đích Nữ
Thần Y Đích Nữ
Tình yêu/Xuyên Không/Viễn tưởng/Nữ cường/Cung đình/Vương phi/Drama/Sảng văn/Chuyên sủng/Ngạo mạn
Bố Nuôi...[H+]
Bố Nuôi...[H+]
Tình yêu/Đã Full
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Được BFF Của Anh Trai Crush Có Gì Vui?
Trường học/Hành động/Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play