MangaToon
ชีวประวัติหลงโฉว
ชีวประวัติหลงโฉว
เซเรียล
429.7k
5
ชื่อนักเขียน: iLEGUO

ในทวีปจีนที่ปกครองโดยขุนศึก เด็กสาวหลงเหมียนได้ปลุก"พลังแห่งเลือดมังกร" ในร่างกายของเธอ ในวันเกิด 16 ปีของเธอ และเด็กชายลึกลับ 17 ปีก็กลายเป็นหลงโฉวของเธอ ตั้งแต่นั้น ทั้งสองได้อยู่และตายร่วมกัน แบ่งปันพลังมังกร เพื่อยุติความแตกแยกและก่อร่างใหม่ในอุดมคติของความสามัคคี พวกเขาจึงเริ่มออกเดินทางผจญภัยในรัฐต่างๆ...

iLEGUOมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 150 ตอนแล้ว    /    (697)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2021-09-24
 440  104
2
ตอนที่ 2
2021-10-15
 292  24
3
ตอนที่ 3
2021-10-15
 342  18
4
ตอนที่ 4
2021-10-15
 291  25
5
ตอนที่ 5
2021-10-15
 262  12
6
ตอนที่ 6
2021-10-15
 250  13
7
ตอนที่ 7
2021-10-15
 219  12
8
ตอนที่ 8
2021-10-15
 206  21
9
ตอนที่ 9
2021-10-15
 218  21
10
ตอนที่ 10
2021-10-15
 211  16
11
ตอนที่ 11
2021-10-15
 215  15
12
ตอนที่ 12
2021-10-15
 193  13
13
ตอนที่ 13
2021-10-15
 176  10
14
ตอนที่ 14
2021-10-15
 187  6
15
ตอนที่ 15
2021-10-15
 170  10
16
ตอนที่ 16
2021-10-15
 127  7
17
ตอนที่ 17
2021-10-15
 136  9
18
ตอนที่ 18
2021-10-15
 127  6
19
ตอนที่ 19
2021-10-15
 123  6
20
ตอนที่ 20
2021-10-15
 115  5
21
ตอนที่ 21
2021-10-15
 110  9
22
ตอนที่ 22
2021-10-15
 104  10
23
ตอนที่ 23
2021-10-15
 104  15
24
ตอนที่ 24
2021-10-15
 100  12
25
ตอนที่ 25
2021-10-15
 98  10
26
ตอนที่ 26
2021-10-15
 107  10
27
ตอนที่ 27
2021-10-16
 100  14
28
ตอนที่ 28
2021-10-21
 86  10
29
ตอนที่ 29
2021-10-23
 80  8
30
ตอนที่ 30
2021-10-28
 73  9
31
ตอนที่ 31
2021-10-30
 75  9
32
ตอนที่ 32
2021-10-30
 60  6
33
ตอนที่ 33
2021-10-30
 60  4
34
ตอนที่ 34
2021-10-30
 62  3
35
ตอนที่ 35
2021-10-30
 57  3
36
ตอนที่ 36
2021-10-30
 53  3
37
ตอนที่ 37
2021-10-30
 59  6
38
ตอนที่ 38
2021-10-30
 54  5
39
ตอนที่ 39
2021-10-30
 54  2
40
ตอนที่ 40
2021-10-30
 62  5
41
ตอนที่ 41
2021-11-04
 54  5
42
ตอนที่ 42
2021-11-06
 50  3
43
ตอนที่ 43
2021-11-11
 51  4
44
ตอนที่ 44
2021-11-13
 44  3
45
ตอนที่ 45
2021-11-18
 40  6
46
ตอนที่ 46
2021-11-20
 50  6
47
ตอนที่ 47
2021-11-25
 47  6
48
ตอนที่ 48
2021-11-27
 46  5
49
ตอนที่ 49
2021-12-02
 47  4
50
ตอนที่ 50
2021-12-04
 38  2
51
ตอนที่ 51
2021-12-09
 38  4
52
ตอนที่ 52
2021-12-11
 39  2
53
ตอนที่ 53
2021-12-16
 35  2
54
ตอนที่ 54
2021-12-18
 37  2
55
ตอนที่ 55
2021-12-23
 34  2
56
ตอนที่ 56
2021-12-25
 37  1
57
ตอนที่ 57
2021-12-30
 34  3
58
ตอนที่ 58
2022-01-01
 33  6
59
ตอนที่ 59
2022-01-06
 29  4
60
ตอนที่ 60
2022-01-08
 31  2
61
ตอนที่ 61
2022-01-13
 29  3
62
ตอนที่ 62
2022-01-15
 29  2
63
ตอนที่ 63
2022-01-20
 30  4
64
ตอนที่ 64
2022-01-22
 28  3
65
ตอนที่ 65
2022-01-27
 28  1
66
ตอนที่ 66
2022-01-29
 25  2
67
ตอนที่ 67
2022-02-03
 26  0
68
ตอนที่ 68
2022-02-05
 24  1
69
ตอนที่ 69
2022-02-10
 22  1
70
ตอนที่ 70
2022-02-12
 28  3
71
ตอนที่ 71
2022-02-17
 22  2
72
ตอนที่ 72
2022-02-19
 25  3
73
ตอนที่ 73
2022-02-24
 22  1
74
ตอนที่ 74
2022-02-26
 18  1
75
ตอนที่ 75
2022-03-03
 22  1
76
ตอนที่ 76
2022-03-05
 21  2
77
ตอนที่ 77
2022-03-10
 21  1
78
ตอนที่ 78
2022-03-12
 20  3
79
ตอนที่ 79
2022-03-17
 22  0
80
ตอนที่ 80
2022-03-19
 19  4
81
ตอนที่ 81
2022-03-26
 24  1
82
ตอนที่ 82
2022-03-31
 15  1
83
ตอนที่ 83
2022-04-02
 13  1
84
ตอนที่ 84
2022-04-07
 16  3
85
ตอนที่ 85
2022-04-14
 16  3
86
ตอนที่ 86
2022-04-16
 15  3
87
ตอนที่ 87
2022-04-21
 14  1
88
ตอนที่ 88
2022-04-23
 16  2
89
ตอนที่ 89
2022-04-28
 16  0
90
ตอนที่ 90
2022-04-30
 13  3
91
ตอนที่ 91
2022-05-05
 13  1
92
ตอนที่ 92
2022-05-07
 11  2
93
ตอนที่ 93
2022-05-12
 12  1
94
ตอนที่ 94
2022-05-12
 10  1
95
ตอนที่ 95
2022-05-12
 11  0
96
ตอนที่ 96
2022-05-12
 12  0
97
ตอนที่ 97
2022-05-12
 12  1
98
ตอนที่ 98
2022-05-12
 13  1
99
ตอนที่ 99
2022-05-12
 9  1
100
ตอนที่ 100
2022-05-12
 10  1
101
ตอนที่ 101
2022-05-12
 13  1
102
ตอนที่ 102
2022-05-12
 23  3
103
ตอนที่ 103
2022-05-14
 15  4
104
ตอนที่ 104
2022-05-19
 15  1
105
ตอนที่ 105
2022-05-21
 15  2
106
ตอนที่ 106
2022-05-26
 14  1
107
ตอนที่ 107
2022-05-28
 16  2
108
ตอนที่ 108
2022-06-02
 13  2
109
ตอนที่ 109
2022-06-04
 14  1
110
ตอนที่ 110
2022-06-09
 10  2
111
ตอนที่ 111
2022-06-11
 10  2
112
ตอนที่ 112
2022-06-16
 11  1
113
ตอนที่ 113
2022-06-18
 12  1
114
ตอนที่ 114
2022-06-23
 11  2
115
ตอนที่ 115
2022-06-25
 10  1
116
ตอนที่ 116
2022-06-30
 9  1
117
ตอนที่ 117
2022-07-02
 10  2
118
ตอนที่ 118
2022-07-07
 9  2
119
ตอนที่ 119
2022-07-09
 10  2
120
ตอนที่ 120
2022-07-14
 11  1
121
ตอนที่ 121
2022-07-16
 11  4
122
ตอนที่ 122
2022-07-21
 7  1
123
ตอนที่ 123
2022-07-23
 9  1
124
ตอนที่ 124
2022-07-28
 9  1
125
ตอนที่ 125
2022-07-30
 8  0
126
ตอนที่ 126
2022-08-04
 9  0
127
ตอนที่ 127
2022-08-06
 9  2
128
ตอนที่ 128
2022-08-11
 9  0
129
ตอนที่ 129
2022-08-13
 9  1
130
ตอนที่ 130
2022-08-18
 8  0
131
ตอนที่ 131
2022-08-20
 12  0
132
ตอนที่ 132
2022-08-25
 8  1
133
ตอนที่ 133
2022-08-27
 9  0
134
ตอนที่ 134
2022-09-01
 7  0
135
ตอนที่ 135
2022-09-03
 7  0
136
ตอนที่ 136
2022-09-08
 7  0
137
ตอนที่ 137
2022-09-10
 8  0
138
ตอนที่ 138
2022-09-15
 10  1
139
ตอนที่ 139
2022-09-17
 8  0
140
ตอนที่ 140
2022-09-22
 8  0
141
ตอนที่ 141
2022-09-24
 7  1
142
ตอนที่ 142
2022-09-29
 6  1
143
ตอนที่ 143
2022-10-01
 9  1
144
ตอนที่ 144
2022-10-06
 5  0
145
ตอนที่ 145
2022-10-08
 5  1
146
ตอนที่ 146
2022-10-13
 5  0
147
ตอนที่ 147
2022-10-15
 3  0
148
ตอนที่ 148
2022-10-20
 2  1
149
ตอนที่ 149
2022-10-22
 4  0
150
ตอนที่ 150
2022-10-27
 12  3
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ปรมาจารย์ดาบวิญญาณ
ปรมาจารย์ดาบวิญญาณ
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/จีนโบราณ/ผจญภัย/แก้แค้น/โลกลึกลับ/ฝ่าอุปสรรค/เกิดใหม่
แด๊ดดี้ผมเป็นCEO
แด๊ดดี้ผมเป็นCEO
โรแมนซ์/ตลก/บอสหยิ่ง/อัพใหม่/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/ฮอต/ฝ่าอุปสรรค/รักหวานฉ่ำ/หนีพร้อมลูก/รักคืนเดียว/รักเดียวใจเดียว/เอาแต่ใจ
เริ่มจับเวลารัก
เริ่มจับเวลารัก
โรแมนซ์/แฟนตาซี/ผจญภัย/จบ/ดราม่า/อัพเกรด/ความรัก/โชคชะตา
เทพเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้
เทพเจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้
แอ็คชั่น/แฟนตาซี/ข้ามภพ/ผจญภัย/ฝ่าอุปสรรค/พลังวิเศษ/เกิดใหม่
อยู่ๆก็มีสามีถึง 3 คน
อยู่ๆก็มีสามีถึง 3 คน
จบ/ฮาเร็ม/มาเฟีย/แฝด
She Is Love
She Is Love
จบ/ฟิน
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง