MangaToon
ลิขิตรัก ชายาข้ามภพ
ลิขิตรัก ชายาข้ามภพ
จบ
5.4M
4.8
ชื่อนักเขียน: iCiyuan

ทำไมคนอื่นข้ามภพมาเป็นเจ้าหญิง แต่ฉันกลับกลายเป็นแพนด้า?! ซ้ำยังต้องแลกกับการจูบกับท่านยมบาล 3 ครั้งถึงจะได้กลายเป็นคน?!

iCiyuanมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 211 ตอนแล้ว    /    (7871)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2020-07-17
 2.5k  460
2
ตอนที่ 2
2020-07-17
 2k  151
3
ตอนที่ 3
2020-07-17
 2k  156
4
ตอนที่ 4
2020-07-17
 2k  169
5
ตอนที่ 5
2020-07-17
 2k  124
6
ตอนที่ 6
2020-07-17
 2.1k  170
7
ตอนที่ 7
2020-07-17
 1.9k  175
8
ตอนที่ 8
2020-07-17
 1.9k  78
9
ตอนที่ 9
2020-07-17
 1.8k  74
10
ตอนที่ 10
2020-07-17
 1.8k  90
11
ตอนที่ 11
2020-07-17
 1.9k  162
12
ตอนที่ 12
2020-07-17
 1.9k  166
13
ตอนที่ 13
2020-07-17
 1.5k  93
14
ตอนที่ 14
2020-07-17
 1.4k  114
15
ตอนที่ 15
2020-07-17
 1.2k  72
16
ตอนที่ 16
2020-07-17
 1.1k  53
17
ตอนที่ 17
2020-07-17
 986  78
18
ตอนที่ 18
2020-07-17
 1k  65
19
ตอนที่ 19
2020-07-17
 948  42
20
ตอนที่ 20
2020-07-17
 1.1k  152
21
ตอนที่ 21
2020-07-22
 1k  107
22
ตอนที่ 22
2020-07-22
 1.1k  159
23
ตอนที่ 23
2020-07-28
 960  124
24
ตอนที่ 24
2020-07-29
 864  63
25
ตอนที่ 25
2020-07-31
 829  118
26
ตอนที่ 26
2020-08-03
 885  156
27
ตอนที่ 27
2020-08-10
 821  49
28
ตอนที่ 28
2020-08-10
 930  176
29
ตอนที่ 29
2020-08-12
 838  64
30
ตอนที่ 30
2020-08-13
 835  63
31
ตอนที่ 31
2020-08-17
 787  45
32
ตอนที่ 32
2020-08-17
 746  77
33
ตอนที่ 33
2020-08-17
 750  52
34
ตอนที่ 34
2020-08-17
 771  54
35
ตอนที่ 35
2020-08-17
 780  68
36
ตอนที่ 36
2020-08-19
 795  76
37
ตอนที่ 37
2020-08-20
 810  108
38
ตอนที่ 38
2020-08-26
 733  80
39
ตอนที่ 39
2020-08-27
 781  112
40
ตอนที่ 40
2020-09-02
 702  63
41
ตอนที่ 41
2020-09-03
 716  94
42
ตอนที่ 42
2020-09-09
 697  80
43
ตอนที่ 43
2020-09-10
 887  200
44
ตอนที่ 44
2020-09-16
 669  109
45
ตอนที่ 45
2020-09-17
 787  138
46
ตอนที่ 46
2020-09-23
 718  77
47
ตอนที่ 47
2020-09-24
 715  99
48
ตอนที่ 48
2020-09-30
 669  63
49
ตอนที่ 49
2020-10-01
 763  110
50
ตอนที่ 50
2020-10-07
 712  63
51
ตอนที่ 51
2020-10-08
 638  63
52
ตอนที่ 52
2020-10-13
 540  50
53
ตอนที่ 53
2020-10-13
 534  16
54
ตอนที่ 54
2020-10-13
 496  46
55
ตอนที่ 55
2020-10-13
 498  28
56
ตอนที่ 56
2020-10-13
 491  25
57
ตอนที่ 57
2020-10-13
 473  50
58
ตอนที่ 58
2020-10-13
 549  40
59
ตอนที่ 59
2020-10-13
 491  26
60
ตอนที่ 60
2020-10-13
 486  24
61
ตอนที่ 61
2020-10-13
 571  87
62
ตอนที่ 62
2020-10-15
 584  64
63
ตอนที่ 63
2020-10-19
 459  34
64
ตอนที่ 64
2020-10-19
 456  25
65
ตอนที่ 65
2020-10-19
 441  21
66
ตอนที่ 66
2020-10-19
 444  59
67
ตอนที่ 67
2020-10-19
 425  28
68
ตอนที่ 68
2020-10-19
 388  37
69
ตอนที่ 69
2020-10-19
 388  17
70
ตอนที่ 70
2020-10-19
 439  56
71
ตอนที่ 71
2020-10-19
 444  28
72
ตอนที่ 72
2020-10-19
 438  43
73
ตอนที่ 73
2020-10-20
 505  63
74
ตอนที่ 74
2020-10-22
 383  58
75
ตอนที่ 75
2020-10-27
 353  32
76
ตอนที่ 76
2020-10-29
 365  48
77
ตอนที่ 77
2020-11-03
 354  37
78
ตอนที่ 78
2020-11-05
 345  37
79
ตอนที่ 79
2020-11-10
 301  44
80
ตอนที่ 80
2020-11-12
 279  37
81
ตอนที่ 81
2020-11-17
 327  67
82
ตอนที่ 82
2020-11-19
 296  37
83
ตอนที่ 83
2020-11-24
 240  33
84
ตอนที่ 84
2020-11-26
 247  29
85
ตอนที่ 85
2020-12-01
 229  21
86
ตอนที่ 86
2020-12-03
 236  27
87
ตอนที่ 87
2020-12-08
 205  23
88
ตอนที่ 88
2020-12-08
 187  14
89
ตอนที่ 89
2020-12-08
 184  8
90
ตอนที่ 90
2020-12-08
 181  7
91
ตอนที่ 91
2020-12-08
 188  14
92
ตอนที่ 92
2020-12-10
 169  15
93
ตอนที่ 93
2020-12-15
 166  28
94
ตอนที่ 94
2020-12-17
 183  36
95
ตอนที่ 95
2020-12-22
 153  18
96
ตอนที่ 96
2020-12-24
 155  14
97
ตอนที่ 97
2020-12-29
 138  17
98
ตอนที่ 98
2020-12-31
 157  24
99
ตอนที่ 99
2021-01-05
 136  15
100
ตอนที่ 100
2021-01-07
 128  12
101
ตอนที่ 101
2021-01-12
 118  15
102
ตอนที่ 102
2021-01-14
 106  10
103
ตอนที่ 103
2021-01-19
 105  13
104
ตอนที่ 104
2021-01-21
 98  9
105
ตอนที่ 105
2021-01-26
 104  6
106
ตอนที่ 106
2021-01-28
 103  8
107
ตอนที่ 107
2021-02-02
 108  8
108
ตอนที่ 108
2021-02-04
 98  9
109
ตอนที่ 109
2021-02-09
 96  11
110
ตอนที่ 110
2021-02-11
 79  12
111
ตอนที่ 111
2021-02-16
 84  8
112
ตอนที่ 112
2021-02-18
 78  19
113
ตอนที่ 113
2021-02-23
 75  6
114
ตอนที่ 114
2021-02-25
 80  18
115
ตอนที่ 115
2021-03-02
 84  8
116
ตอนที่ 116
2021-03-04
 74  14
117
ตอนที่ 117
2021-03-07
 71  4
118
ตอนที่ 118
2021-03-07
 78  7
119
ตอนที่ 119
2021-03-07
 70  9
120
ตอนที่ 120
2021-03-07
 64  6
121
ตอนที่ 121
2021-03-07
 61  13
122
ตอนที่ 122
2021-03-07
 65  5
123
ตอนที่ 123
2021-03-07
 64  6
124
ตอนที่ 124
2021-03-07
 67  4
125
ตอนที่ 125
2021-03-07
 58  4
126
ตอนที่ 126
2021-03-07
 69  5
127
ตอนที่ 127
2021-03-09
 61  5
128
ตอนที่ 128
2021-03-11
 65  8
129
ตอนที่ 129
2021-03-16
 61  8
130
ตอนที่ 130
2021-03-18
 63  11
131
ตอนที่ 131
2021-03-23
 62  13
132
ตอนที่ 132
2021-03-25
 59  6
133
ตอนที่ 133
2021-03-30
 52  8
134
ตอนที่ 134
2021-04-01
 60  4
135
ตอนที่ 135
2021-04-06
 50  5
136
ตอนที่ 136
2021-04-08
 50  8
137
ตอนที่ 137
2021-04-13
 51  9
138
ตอนที่ 138
2021-04-15
 50  14
139
ตอนที่ 139
2021-04-20
 52  8
140
ตอนที่ 140
2021-04-22
 48  4
141
ตอนที่ 141
2021-04-27
 48  4
142
ตอนที่ 142
2021-04-29
 37  9
143
ตอนที่ 143
2021-05-04
 48  8
144
ตอนที่ 144
2021-05-06
 46  6
145
ตอนที่ 145
2021-05-11
 41  9
146
ตอนที่ 146
2021-05-13
 46  7
147
ตอนที่ 147
2021-05-18
 38  4
148
ตอนที่ 148
2021-05-18
 43  2
149
ตอนที่ 149
2021-05-20
 40  4
150
ตอนที่ 150
2021-05-25
 39  6
151
ตอนที่ 151
2021-05-27
 45  10
152
ตอนที่ 152
2021-06-01
 38  7
153
ตอนที่ 153
2021-06-03
 31  7
154
ตอนที่ 154
2021-06-08
 34  5
155
ตอนที่ 155
2021-06-10
 25  4
156
ตอนที่ 156
2021-06-15
 31  2
157
ตอนที่ 157
2021-06-17
 31  3
158
ตอนที่ 158
2021-06-22
 30  4
159
ตอนที่ 159
2021-06-24
 27  3
160
ตอนที่ 160
2021-06-29
 28  4
161
ตอนที่ 161
2021-07-01
 30  3
162
ตอนที่ 162
2021-07-06
 29  3
163
ตอนที่ 163
2021-07-08
 32  6
164
ตอนที่ 164
2021-07-13
 23  5
165
ตอนที่ 165
2021-07-15
 27  3
166
ตอนที่ 166
2021-07-20
 19  4
167
ตอนที่ 167
2021-07-22
 20  4
168
ตอนที่ 168
2021-07-27
 18  5
169
ตอนที่ 169
2021-07-29
 21  2
170
ตอนที่ 170
2021-08-03
 17  2
171
ตอนที่ 171
2021-08-05
 21  4
172
ตอนที่ 172
2021-08-10
 19  4
173
ตอนที่ 173
2021-08-12
 18  4
174
ตอนที่ 174
2021-08-17
 24  6
175
ตอนที่ 175
2021-08-19
 29  5
176
ตอนที่ 176
2021-08-24
 17  9
177
ตอนที่ 177
2021-08-26
 17  8
178
ตอนที่ 178
2021-08-31
 15  3
179
ตอนที่ 179
2021-09-02
 12  4
180
ตอนที่ 180
2021-09-07
 16  5
181
ตอนที่ 181
2021-09-09
 17  10
182
ตอนที่ 182
2021-09-14
 13  4
183
ตอนที่ 183
2021-09-16
 14  7
184
ตอนที่ 184
2021-09-21
 10  3
185
ตอนที่ 185
2021-09-23
 9  4
186
ตอนที่ 186
2021-09-28
 11  2
187
ตอนที่ 187
2021-09-30
 10  7
188
ตอนที่ 188
2021-10-05
 13  6
189
ตอนที่ 189
2021-10-07
 10  4
190
ตอนที่ 190
2021-10-12
 15  9
191
ตอนที่ 191
2021-10-14
 16  3
192
ตอนที่ 192
2021-10-19
 11  10
193
ตอนที่ 193
2021-10-21
 11  2
194
ตอนที่ 194
2021-10-26
 11  3
195
ตอนที่ 195
2021-10-28
 11  5
196
ตอนที่ 196
2021-11-02
 10  4
197
ตอนที่ 197
2021-11-04
 5  5
198
ตอนที่ 198
2021-11-09
 6  6
199
ตอนที่ 199
2021-11-11
 12  5
200
ตอนที่ 200
2021-11-16
 16  3
201
ตอนที่ 201
2021-11-18
 12  3
202
ตอนที่ 202
2021-11-23
 13  3
203
ตอนที่ 203
2021-11-25
 15  6
204
ตอนที่ 204
2021-11-30
 8  3
205
ตอนที่ 205
2021-12-02
 8  1
206
ตอนที่ 206
2021-12-07
 9  3
207
ตอนที่ 207
2021-12-09
 13  2
208
ตอนที่ 208
2021-12-14
 15  2
209
ตอนที่ 209
2021-12-16
 18  5
210
ตอนที่ 210
2021-12-21
 21  5
211
ตอนที่ 211
2021-12-23
 94  18
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหญิงที่ถูกเทพเจ้าลงโทษ
เจ้าหญิงที่ถูกเทพเจ้าลงโทษ
โรแมนซ์/แฟนตาซี/ข้ามภพ/ฝ่าอุปสรรค/วัยรุ่น/น่ารัก/เลี้ยงจนโต
ท่านอ๋องแหย่ไม่ได้
ท่านอ๋องแหย่ไม่ได้
โรแมนซ์/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/จบ/ฮอต/รักหวานฉ่ำ/ความรัก
คู่แค้นแสนหวาน
คู่แค้นแสนหวาน
โรแมนซ์/จบ/ชีวิตในเมือง/ความรัก/รักสามเหลี่ยม
มาสู้กันตัวต่อตัวดีกว่า องค์ชาย
มาสู้กันตัวต่อตัวดีกว่า องค์ชาย
โรแมนซ์/จีนโบราณ/จบ/ฮาเร็ม/รักเศร้า/ความรัก/รักเดียวใจเดียว
แค่คนคุย
แค่คนคุย
ดราม่า/ฟิน
ไม่ลืมเลือน
ไม่ลืมเลือน
โรแมนซ์/ตลก/บอสหยิ่ง/จบ
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
ไปที่แอพเพื่อดาวน์โหลดผลงาน และฟังหนังสือเสียง