MangaToon
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Bá Đạo Tổng Tài Muốn Được Ôm
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài / Ngọt sủng / Drama / Bá đạo / Có em bé / Trốn cưới / 419 / Nghe lời
122.7M
4.7
Tên tác giả: iReader

Dây dưa 1 đêm, ném lại 200 đồng tự nhận là mình đen đủi! Tưởng rằng từ giờ thành người dưng, mà đâu ngờ cứ năm lần bảy lượt bị lôi lên giường… sau đó cô tức điên, đổi lại được một câu muốn chịu trách nhiệm với cô của anh ta. Cô rất muốn biết, “ chịu trách nhiệm thế nào?” anh ta như sói như hổ vồ lên phía trước, “tiếp tục ngủ!”

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 329 chương    /    (129603)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-06-26
 44.2k  4.8k
2
Chapter 2
2020-06-26
 31.2k  1.3k
3
Chapter 3
2020-06-26
 29.6k  1.1k
4
Chapter 4
2020-06-26
 28k  1.9k
5
Chapter 5
2020-06-26
 29.2k  1.4k
6
Chapter 6
2020-06-26
 27.5k  660
7
Chapter 7
2020-06-26
 26.5k  1.8k
8
Chapter 8
2020-06-26
 25.2k  291
9
Chapter 9
2020-06-26
 28.7k  2.3k
10
Chapter 10
2020-06-26
 31k  1.2k
11
Chapter 11
2020-06-29
 25.7k  981
12
Chapter 12
2020-07-03
 23.5k  558
13
Chapter 13
2020-07-06
 25.3k  816
14
Chapter 14
2020-07-10
 23.8k  1.2k
15
Chapter 15
2020-07-13
 23.6k  657
16
Chapter 16
2020-07-17
 25.4k  988
17
Chapter 17
2020-07-20
 24.4k  922
18
Chapter 18
2020-07-22
 21.4k  597
19
Chapter 19
2020-07-22
 22k  1.2k
20
Chapter 20
2020-07-22
 22.5k  921
21
Chapter 21
2020-07-10
 23.7k  987
22
Chapter 22
2020-07-22
 21.9k  770
23
Chapter 23
2020-07-22
 21.3k  753
24
Chapter 24
2020-07-22
 20.9k  857
25
Chapter 25
2020-07-22
 19.6k  373
26
Chapter 26
2020-07-22
 21k  333
27
Chapter 27
2020-07-22
 21.8k  920
28
Chapter 28
2020-07-24
 19.8k  605
29
Chapter 29
2020-07-27
 20.4k  495
30
Chapter 30
2020-07-31
 19.8k  779
31
Chapter 31
2020-08-03
 20.5k  472
32
Chapter 32
2020-08-07
 21.4k  992
33
Chapter 33
2020-08-10
 21k  676
34
Chapter 34
2020-08-14
 21k  649
35
Chapter 35
2020-08-17
 22k  3.4k
36
Chapter 36
2020-08-21
 19.9k  1.1k
37
Chapter 37
2020-08-24
 20.6k  834
38
Chapter 38
2020-08-27
 18.8k  535
39
Chapter 39
2020-08-27
 17.8k  587
40
Chapter 40
2020-08-27
 18.1k  713
41
Chapter 41
2020-08-27
 17.3k  789
42
Chapter 42
2020-08-27
 16.7k  850
43
Chapter 43
2020-08-27
 15.6k  545
44
Chapter 44
2020-08-27
 16.1k  634
45
Chapter 45
2020-08-27
 16.1k  463
46
Chapter 46
2020-08-27
 15.3k  432
47
Chapter 47
2020-08-27
 15k  705
48
Chapter 48
2020-08-28
 15.5k  745
49
Chapter 49
2020-08-31
 16.5k  665
50
Chapter 50
2020-09-04
 15k  412
51
Chapter 51
2020-09-07
 14.2k  512
52
Chapter 52
2020-09-11
 14.1k  659
53
Chapter 53
2020-09-14
 14.1k  618
54
Chapter 54
2020-09-18
 14.4k  744
55
Chapter 55
2020-09-21
 14.7k  718
56
Chapter 56
2020-09-25
 13.7k  430
57
Chapter 57
2020-09-28
 13.6k  401
58
Chapter 58
2020-10-02
 13.3k  618
59
Chapter 59
2020-10-05
 13.2k  734
60
Chapter 60
2020-10-09
 12.9k  380
61
Chapter 61
2020-10-12
 12.2k  408
62
Chapter 62
2020-10-16
 12.9k  538
63
Chapter 63
2020-10-19
 13.1k  493
64
Chapter 64
2020-10-23
 12.2k  281
65
Chapter 65
2020-10-26
 12.1k  427
66
Chapter 66
2020-10-30
 12.8k  721
67
Chapter 67
2020-11-02
 12k  504
68
Chapter 68
2020-11-05
 11.2k  336
69
Chapter 69
2020-11-05
 10.9k  519
70
Chapter 70
2020-11-05
 10.7k  250
71
Chapter 71
2020-11-05
 11.5k  298
72
Chapter 72
2020-11-05
 10.1k  236
73
Chapter 73
2020-11-05
 10.9k  241
74
Chapter 74
2020-11-05
 11.7k  719
75
Chapter 75
2020-11-05
 11k  453
76
Chapter 76
2020-11-05
 10.4k  195
77
Chapter 77
2020-11-05
 10.2k  132
78
Chapter 78
2020-11-06
 11.8k  683
79
Chapter 79
2020-11-09
 11.3k  396
80
Chapter 80
2020-11-13
 10.8k  239
81
Chapter 81
2020-11-16
 10.7k  229
82
Chapter 82
2020-11-20
 11.2k  221
83
Chapter 83
2020-11-23
 10.8k  325
84
Chapter 84
2020-11-27
 9.9k  269
85
Chapter 85
2020-11-30
 10.7k  419
86
Chapter 86
2020-12-04
 10.4k  195
87
Chapter 87
2020-12-07
 10.3k  299
88
Chapter 88
2020-12-11
 10.5k  312
89
Chapter 89
2020-12-14
 10.4k  548
90
Chapter 90
2020-12-18
 10.9k  452
91
Chapter 91
2020-12-21
 10.7k  307
92
Chapter 92
2020-12-25
 10.5k  457
93
Chapter 93
2020-12-28
 10.3k  409
94
Chapter 94
2020-12-29
 9.1k  563
95
Chapter 95
2020-12-29
 9.3k  287
96
Chapter 96
2020-12-29
 8.8k  312
97
Chapter 97
2020-12-29
 9.1k  281
98
Chapter 98
2020-12-29
 9.7k  377
99
Chapter 99
2020-12-29
 9.5k  359
100
Chapter 100
2020-12-29
 9.7k  448
101
Chapter 101
2020-12-29
 9.4k  416
102
Chapter 102
2020-12-29
 9.6k  670
103
Chapter 103
2020-12-29
 10.4k  650
104
Chapter 104
2021-01-01
 10.5k  584
105
Chapter 105
2021-01-04
 9.6k  636
106
Chapter 106
2021-01-08
 9.6k  396
107
Chapter 107
2021-01-11
 9.1k  451
108
Chapter 108
2021-01-12
 7.9k  266
109
Chapter 109
2021-01-12
 8.4k  447
110
Chapter 110
2021-01-12
 8.6k  423
111
Chapter 111
2021-01-12
 8k  200
112
Chapter 112
2021-01-12
 8.2k  369
113
Chapter 113
2021-01-12
 8.2k  532
114
Chapter 114
2021-01-12
 7.9k  211
115
Chapter 115
2021-01-12
 7.6k  264
116
Chapter 116
2021-01-12
 8.2k  792
117
Chapter 117
2021-01-12
 9.2k  274
118
Chapter 118
2021-01-15
 8.6k  369
119
Chapter 119
2021-01-18
 9.6k  457
120
Chapter 120
2021-01-22
 8.7k  198
121
Chapter 121
2021-01-25
 8.3k  378
122
Chapter 122
2021-01-29
 8.3k  306
123
Chapter 123
2021-02-01
 8.5k  230
124
Chapter 124
2021-02-05
 9.4k  776
125
Chapter 125
2021-02-08
 8.9k  878
126
Chapter 126
2021-02-12
 9k  388
127
Chapter 127
2021-02-15
 9k  572
128
Chapter 128
2021-02-19
 9.5k  933
129
Chapter 129
2021-02-21
 7.7k  174
130
Chapter 130
2021-02-21
 7.8k  104
131
Chapter 131
2021-02-21
 7.7k  165
132
Chapter 132
2021-02-21
 7.9k  603
133
Chapter 133
2021-02-21
 7.2k  343
134
Chapter 134
2021-02-21
 7.5k  227
135
Chapter 135
2021-02-21
 7.2k  365
136
Chapter 136
2021-02-21
 7.1k  212
137
Chapter 137
2021-02-21
 7.3k  69
138
Chapter 138
2021-02-21
 8.8k  489
139
Chapter 139
2021-02-22
 9.6k  699
140
Chapter 140
2021-02-25
 7.6k  334
141
Chapter 141
2021-02-25
 7.8k  660
142
Chapter 142
2021-02-25
 7.5k  159
143
Chapter 143
2021-02-25
 7.7k  151
144
Chapter 144
2021-02-25
 7.4k  167
145
Chapter 145
2021-02-25
 7.7k  161
146
Chapter 146
2021-02-25
 7.2k  121
147
Chapter 147
2021-02-25
 7.8k  236
148
Chapter 148
2021-02-25
 7.9k  456
149
Chapter 149
2021-02-25
 8.3k  246
150
Chapter 150
2021-02-26
 9.6k  607
151
Chapter 151
2021-03-01
 9.1k  480
152
Chapter 152
2021-03-05
 8.7k  356
153
Chapter 153
2021-03-08
 8.8k  572
154
Chapter 154
2021-03-12
 8.4k  420
155
Chapter 155
2021-03-15
 8.6k  349
156
Chapter 156
2021-03-19
 8.5k  307
157
Chapter 157
2021-03-22
 8.6k  457
158
Chapter 158
2021-03-26
 7.6k  486
159
Chapter 159
2021-03-29
 8.3k  493
160
Chapter 160
2021-04-02
 8.3k  413
161
Chapter 161
2021-04-05
 8.1k  328
162
Chapter 162
2021-04-09
 7.7k  265
163
Chapter 163
2021-04-12
 7.6k  487
164
Chapter 164
2021-04-16
 7.7k  361
165
Chapter 165
2021-04-19
 8.7k  1k
166
Chapter 166
2021-04-23
 10k  523
167
Chapter 167
2021-04-26
 9.2k  425
168
Chapter 168
2021-04-30
 8.6k  409
169
Chapter 169
2021-05-03
 8.4k  313
170
Chapter 170
2021-05-07
 8.1k  445
171
Chapter 171
2021-05-10
 7.8k  645
172
Chapter 172
2021-05-14
 7.7k  381
173
Chapter 173
2021-05-17
 7.8k  555
174
Chapter 174
2021-05-21
 7.5k  413
175
Chapter 175
2021-05-24
 7.7k  450
176
Chapter 176
2021-05-28
 7.5k  225
177
Chapter 177
2021-05-31
 8.4k  478
178
Chapter 178
2021-06-04
 7.8k  248
179
Chapter 179
2021-06-07
 8.2k  414
180
Chapter 180
2021-06-11
 7.7k  411
181
Chapter 181
2021-06-14
 7.7k  446
182
Chapter 182
2021-06-18
 7.2k  325
183
Chapter 183
2021-06-20
 6.5k  152
184
Chapter 184
2021-06-20
 6.3k  94
185
Chapter 185
2021-06-20
 6.4k  100
186
Chapter 186
2021-06-20
 6.3k  216
187
Chapter 187
2021-06-20
 6k  128
188
Chapter 188
2021-06-20
 6k  166
189
Chapter 189
2021-06-20
 6k  134
190
Chapter 190
2021-06-20
 6.5k  458
191
Chapter 191
2021-06-20
 6k  140
192
Chapter 192
2021-06-20
 7.3k  322
193
Chapter 193
2021-06-21
 7.8k  463
194
Chapter 194
2021-06-25
 7.9k  549
195
Chapter 195
2021-06-28
 7.6k  372
196
Chapter 196
2021-07-02
 7k  304
197
Chapter 197
2021-07-05
 7.1k  371
198
Chapter 198
2021-07-09
 6.9k  398
199
Chapter 199
2021-07-12
 6.9k  497
200
Chapter 200
2021-07-16
 6.9k  563
201
Chapter 201
2021-07-19
 6.3k  450
202
Chapter 202
2021-07-23
 6.9k  381
203
Chapter 203
2021-07-26
 6.2k  507
204
Chapter 204
2021-07-30
 6.2k  324
205
Chapter 205
2021-08-02
 6.2k  322
206
Chapter 206
2021-08-06
 5.9k  441
207
Chapter 207
2021-08-09
 6.2k  292
208
Chapter 208
2021-08-13
 6.2k  351
209
Chapter 209
2021-08-16
 6.6k  375
210
Chapter 210
2021-08-20
 6.9k  387
211
Chapter 211
2021-08-23
 6.4k  333
212
Chapter 212
2021-08-27
 6.3k  230
213
Chapter 213
2021-08-30
 6k  367
214
Chapter 214
2021-09-03
 5.8k  176
215
Chapter 215
2021-09-06
 5.3k  523
216
Chapter 216
2021-09-10
 5.4k  250
217
Chapter 217
2021-09-12
 4.7k  142
218
Chapter 218
2021-09-12
 4.7k  150
219
Chapter 219
2021-09-12
 4.4k  141
220
Chapter 220
2021-09-12
 4.4k  114
221
Chapter 221
2021-09-12
 4.5k  139
222
Chapter 222
2021-09-12
 4.5k  84
223
Chapter 223
2021-09-12
 4.3k  116
224
Chapter 224
2021-09-12
 4.3k  77
225
Chapter 225
2021-09-12
 4.6k  160
226
Chapter 226
2021-09-12
 5.2k  345
227
Chapter 227
2021-09-13
 5.1k  267
228
Chapter 228
2021-09-17
 5k  184
229
Chapter 229
2021-09-20
 4.7k  174
230
Chapter 230
2021-09-24
 4.7k  310
231
Chapter 231
2021-09-27
 4.6k  222
232
Chapter 232
2021-10-01
 4.4k  239
233
Chapter 233
2021-10-04
 4.7k  254
234
Chapter 234
2021-10-08
 4.7k  190
235
Chapter 235
2021-10-11
 4.6k  321
236
Chapter 236
2021-10-15
 4.4k  233
237
Chapter 237
2021-10-18
 4.2k  158
238
Chapter 238
2021-10-22
 3.9k  174
239
Chapter 239
2021-10-25
 4.1k  160
240
Chapter 240
2021-10-29
 4.1k  172
241
Chapter 241
2021-11-01
 4.2k  263
242
Chapter 242
2021-11-08
 4k  211
243
Chapter 243
2021-11-15
 3.9k  158
244
Chapter 244
2021-11-22
 3.9k  324
245
Chapter 245
2021-11-29
 3.7k  178
246
Chapter 246
2021-12-06
 4.1k  248
247
Chapter 247
2021-12-13
 3.9k  225
248
Chapter 248
2021-12-20
 4k  326
249
Chapter 249
2021-12-27
 3.9k  236
250
Chapter 250
2022-01-03
 3.9k  341
251
Chapter 251
2022-01-10
 3.9k  258
252
Chapter 252
2022-01-17
 3.8k  299
253
Chapter 253
2022-01-24
 3.8k  237
254
Chapter 254
2022-01-31
 3.6k  241
255
Chapter 255
2022-02-07
 3.4k  272
256
Chapter 256
2022-02-14
 3.4k  198
257
Chapter 257
2022-02-21
 3.4k  198
258
Chapter 258
2022-02-28
 3.3k  146
259
Chapter 259
2022-03-07
 3.1k  106
260
Chapter 260
2022-03-14
 3.1k  213
261
Chapter 261
2022-03-21
 2.9k  147
262
Chapter 262
2022-03-28
 2.9k  239
263
Chapter 263
2022-04-04
 2.6k  175
264
Chapter 264
2022-04-11
 2.8k  187
265
Chapter 265
2022-04-18
 2.5k  180
266
Chapter 266
2022-04-25
 2.6k  122
267
Chapter 267
2022-05-02
 2.6k  119
268
Chapter 268
2022-05-09
 2.3k  118
269
Chapter 269
2022-05-12
 2.2k  204
270
Chapter 270
2022-05-16
 2.2k  125
271
Chapter 271
2022-05-19
 2.1k  108
272
Chapter 272
2022-05-23
 2k  84
273
Chapter 273
2022-05-26
 2.1k  103
274
Chapter 274
2022-05-30
 2.1k  150
275
Chapter 275
2022-06-02
 2.2k  88
276
Chapter 276
2022-06-06
 2k  128
277
Chapter 277
2022-06-09
 2k  128
278
Chapter 278
2022-06-13
 1.9k  125
279
Chapter 279
2022-06-15
 1.7k  31
280
Chapter 280
2022-06-15
 1.7k  22
281
Chapter 281
2022-06-15
 1.7k  24
282
Chapter 282
2022-06-15
 1.6k  35
283
Chapter 283
2022-06-15
 1.7k  41
284
Chapter 284
2022-06-15
 1.7k  51
285
Chapter 285
2022-06-15
 1.8k  82
286
Chapter 286
2022-06-16
 1.9k  87
287
Chapter 287
2022-06-20
 2k  102
288
Chapter 288
2022-06-23
 1.9k  90
289
Chapter 289
2022-06-27
 1.9k  105
290
Chapter 290
2022-06-30
 1.9k  85
291
Chapter 291
2022-07-04
 2k  117
292
Chapter 292
2022-07-07
 1.9k  97
293
Chapter 293
2022-07-11
 1.8k  106
294
Chapter 294
2022-07-14
 1.8k  78
295
Chapter 295
2022-07-18
 1.7k  119
296
Chapter 296
2022-07-21
 1.8k  79
297
Chapter 297
2022-07-25
 1.7k  83
298
Chapter 298
2022-07-28
 1.7k  102
299
Chapter 299
2022-08-01
 1.6k  87
300
Chapter 300
2022-08-04
 1.7k  80
301
Chapter 301
2022-08-08
 1.7k  93
302
Chapter 302
2022-08-11
 1.6k  85
303
Chapter 303
2022-08-15
 1.6k  86
304
Chapter 304
2022-08-18
 1.6k  77
305
Chapter 305
2022-08-22
 1.5k  78
306
Chapter 306
2022-08-25
 1.5k  82
307
Chapter 307
2022-08-29
 1.4k  59
308
Chapter 308
2022-08-31
 1.2k  49
309
Chapter 309
2022-08-31
 1.1k  28
310
Chapter 310
2022-08-31
 1.1k  24
311
Chapter 311
2022-08-31
 1.1k  15
312
Chapter 312
2022-08-31
 1.2k  28
313
Chapter 313
2022-08-31
 1.1k  35
314
Chapter 314
2022-08-31
 1.3k  56
315
Chapter 315
2022-09-01
 1.4k  71
316
Chapter 316
2022-09-05
 1.3k  61
317
Chapter 317
2022-09-08
 1.3k  59
318
Chapter 318
2022-09-12
 1.2k  51
319
Chapter 319
2022-09-15
 1.2k  48
320
Chapter 320
2022-09-19
 1.3k  87
321
Chapter 321
2022-09-26
 1.1k  84
322
Chapter 322
2022-10-03
 1k  62
323
Chapter 323
2022-10-10
 970  60
324
Chapter 324
2022-10-17
 976  56
325
Chapter 325
2022-10-24
 941  61
326
Chapter 326
2022-10-31
 905  66
327
Chapter 327
2022-11-07
 901  93
328
Chapter 328
2022-11-21
 748  53
329
Chapter 329
2022-11-28
 583  55
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Hoàng Thúc Cuồng Cưng Chiều Vương Phi
Tình yêu/Xuyên Không
Danh Môn Chí Ái
Danh Môn Chí Ái
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Drama/Bá đạo/Phản bội/419/Chiếm hữu cao/Gái ngoan
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Cục Cưng Nhà Tôi Thả Thính Giúp Bố Mẹ
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Bảo bảo/Nữ cường/Có em bé/419
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Mami Chạy Mau, Daddy Đuổi Tới Rồi!
Tổng tài/Bảo bảo/Ngọt sủng/Có em bé
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Hệ Thống Xuyên Không Công Lược Nam Chủ
Đam mỹ/Xuyên Không
LÂM TỔNG CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?
LÂM TỔNG CHÚNG TA LÀ GÌ CỦA NHAU?
Đã Full/Hôn nhân gia đình - Hôn nhân ngược tâm/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngược luyến tình thâm
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play