MangaToon
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Đã Full
Trường học / Tình yêu / Hài Hước / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Oan gia / Drama / Bá đạo / Ân oán hào môn / Mỹ nam vây quanh / Gái ngoan / Hắc đạo
190.9M
4.7
Tên tác giả: Ji Guang Comic

Tôi là một cô nhi bố mẹ mất sớm và hằng ngày phải đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi chuyện bắt đầu sau một buổi tối trên đường về nhà thì bị một tên lưu manh cưỡng hôn. Sau đó tôi bị người ta bắt cóc. Anh chàng đẹp trai bắt cóc tôi đó còn cho tôi đi học lại ở một ngôi trường quý tộc. Nhưng đây là một ngôi trường đầy rẫy bạo lực, đánh nhau, đổ máu. Chàng trai đó, hóa ra không phải một tên lưu manh, mà là đại ca của một tổ chức xã hội đen…

Truyện này do Ji Guang Comic cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 468 chương    /    (156936)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-02-26
 33.7k  2.1k
2
Chapter 2
2019-02-26
 25.4k  1.5k
3
Chapter 3
2019-02-26
 23.4k  1.1k
4
Chapter 4
2019-02-26
 21.6k  901
5
Chapter 5
2019-02-26
 19.7k  321
6
Chapter 6
2019-02-26
 19.6k  803
7
Chapter 7
2019-02-26
 18.6k  774
8
Chapter 8
2019-02-26
 17.6k  802
9
Chapter 9
2019-02-26
 17k  468
10
Chapter 10
2019-02-26
 16.4k  367
11
Chapter 11
2019-02-27
 18.4k  1.3k
12
Chapter 12
2019-02-28
 16.4k  382
13
Chapter 13
2019-03-01
 16k  402
14
Chapter 14
2019-03-02
 16k  599
15
Chapter 15
2019-03-03
 15.3k  389
16
Chapter 16
2019-03-04
 15.2k  379
17
Chapter 17
2019-03-05
 15.9k  655
18
Chapter 18
2019-03-06
 15.4k  473
19
Chapter 19
2019-03-07
 15.8k  632
20
Chapter 20
2019-03-08
 14.9k  596
21
Chapter 21
2019-03-09
 15.7k  782
22
Chapter 22
2019-03-10
 14.4k  436
23
Chapter 23
2019-03-11
 13.9k  409
24
Chapter 24
2019-03-12
 13.5k  213
25
Chapter 25
2019-03-13
 13.4k  258
26
Chapter 26
2019-03-14
 14.4k  819
27
Chapter 27
2019-03-15
 14.2k  458
28
Chapter 28
2019-03-16
 14k  490
29
Chapter 29
2019-03-17
 13.7k  446
30
Chapter 30
2019-03-18
 14.2k  373
31
Chapter 31
2019-03-19
 14.4k  573
32
Chapter 32
2019-03-20
 13.5k  768
33
Chapter 33
2019-03-21
 13.7k  959
34
Chapter 34
2019-03-22
 13.4k  535
35
Chapter 35
2019-03-23
 14.6k  1.3k
36
Chapter 36
2019-03-24
 14.6k  1.3k
37
Chapter 37
2019-03-25
 13.9k  497
38
Chapter 38
2019-03-26
 14.3k  561
39
Chapter 39
2019-03-27
 13k  439
40
Chapter 40
2019-03-28
 13.8k  621
41
Chapter 41
2019-03-29
 13.7k  852
42
Chapter 42
2019-03-30
 12.3k  314
43
Chapter 43
2019-03-31
 13.2k  295
44
Chapter 44
2019-04-01
 12.4k  659
45
Chapter 45
2019-04-02
 13.2k  473
46
Chapter 46
2019-04-03
 12.8k  457
47
Chapter 47
2019-04-04
 12.4k  561
48
Chapter 48
2019-04-05
 12.1k  218
49
Chapter 49
2019-04-06
 13.4k  515
50
Chapter 50
2019-04-07
 12.7k  748
51
Chapter 51
2019-04-08
 13.1k  441
52
Chapter 52
2019-04-09
 12.2k  203
53
Chapter 53
2019-04-10
 14.2k  580
54
Chapter 54
2019-04-11
 12.7k  670
55
Chapter 55
2019-04-12
 11.8k  338
56
Chapter 56
2019-04-13
 12.3k  463
57
Chapter 57
2019-04-14
 11.6k  287
58
Chapter 58
2019-04-15
 12.1k  463
59
Chapter 59
2019-04-16
 12.3k  450
60
Chapter 60
2019-04-17
 12.7k  385
61
Chapter 61
2019-04-18
 12.3k  524
62
Chapter 62
2019-04-19
 11.8k  460
63
Chapter 63
2019-04-20
 12.2k  459
64
Chapter 64
2019-04-21
 11.7k  404
65
Chapter 65
2019-04-22
 12.1k  879
66
Chapter 66
2019-04-23
 11.6k  689
67
Chapter 67
2019-04-24
 11.6k  762
68
Chapter 68
2019-04-25
 10.9k  233
69
Chapter 69
2019-04-26
 11.4k  308
70
Chapter 70
2019-04-27
 11.6k  289
71
Chapter 71
2019-04-28
 11.3k  480
72
Chapter 72
2019-04-29
 11.2k  312
73
Chapter 73
2019-04-30
 11.1k  303
74
Chapter 74
2019-05-01
 12k  445
75
Chapter 75
2019-05-02
 12.9k  402
76
Chapter 76
2019-05-03
 11.6k  528
77
Chapter 77
2019-05-04
 11.5k  678
78
Chapter 78
2019-05-05
 10.7k  302
79
Chapter 79
2019-05-06
 11k  360
80
Chapter 80
2019-05-07
 10.8k  665
81
Chapter 81
2019-05-08
 10.4k  336
82
Chapter 82
2019-05-09
 11.1k  448
83
Chapter 83
2019-05-10
 10.9k  410
84
Chapter 84
2019-05-11
 12k  741
85
Chapter 85
2019-05-12
 11.5k  429
86
Chapter 86
2019-05-13
 10.8k  464
87
Chapter 87
2019-05-14
 11k  444
88
Chapter 88
2019-05-15
 10.6k  440
89
Chapter 89
2019-05-16
 10.7k  596
90
Chapter 90
2019-05-17
 11k  571
91
Chapter 91
2019-05-18
 10.7k  260
92
Chapter 92
2019-05-19
 10.6k  366
93
Chapter 93
2019-05-20
 10.7k  770
94
Chapter 94
2019-05-21
 10.6k  483
95
Chapter 95
2019-05-22
 10.8k  518
96
Chapter 96
2019-05-23
 10.7k  479
97
Chapter 97
2019-05-24
 10.4k  338
98
Chapter 98
2019-05-25
 10.5k  591
99
Chapter 99
2019-05-26
 11.9k  1k
100
Chapter 100
2019-05-27
 12k  712
101
Chapter 101
2019-05-28
 12k  619
102
Chapter 102
2019-05-29
 11.1k  777
103
Chapter 103
2019-05-30
 10.5k  469
104
Chapter 104
2019-05-31
 10.2k  346
105
Chapter 105
2019-06-01
 10k  297
106
Chapter 106
2019-06-01
 10.2k  636
107
Chapter 107
2019-06-01
 9.8k  295
108
Chapter 108
2019-06-01
 9.9k  479
109
Chapter 109
2019-06-01
 9.6k  278
110
Chapter 110
2019-06-01
 10.4k  575
111
Chapter 111
2019-06-01
 10.3k  649
112
Chapter 112
2019-06-01
 10k  403
113
Chapter 113
2019-06-01
 10.2k  274
114
Chapter 114
2019-06-01
 10.1k  284
115
Chapter 115
2019-06-01
 9.5k  193
116
Chapter 116
2019-06-01
 9.9k  343
117
Chapter 117
2019-06-01
 9.4k  261
118
Chapter 118
2019-06-01
 9.6k  183
119
Chapter 119
2019-06-01
 9.2k  279
120
Chapter 120
2019-06-01
 9k  153
121
Chapter 121
2019-06-01
 9k  275
122
Chapter 122
2019-06-01
 9.5k  399
123
Chapter 123
2019-06-01
 8.8k  258
124
Chapter 124
2019-06-01
 8.1k  127
125
Chapter 125
2019-06-01
 9k  416
126
Chapter 126
2019-06-02
 9.3k  768
127
Chapter 127
2019-06-03
 9.3k  339
128
Chapter 128
2019-06-04
 9.5k  465
129
Chapter 129
2019-06-05
 9.3k  343
130
Chapter 130
2019-06-06
 9.5k  893
131
Chapter 131
2019-06-07
 9.7k  521
132
Chapter 132
2019-06-08
 10.8k  896
133
Chapter 133
2019-06-09
 9.5k  380
134
Chapter 134
2019-06-10
 10.4k  912
135
Chapter 135
2019-06-11
 9.7k  622
136
Chapter 136
2019-06-12
 9.5k  444
137
Chapter 137
2019-06-13
 9.6k  294
138
Chapter 138
2019-06-14
 9.7k  338
139
Chapter 139
2019-06-15
 9.2k  329
140
Chapter 140
2019-06-16
 9.2k  213
141
Chapter 141
2019-06-17
 9.1k  356
142
Chapter 142
2019-06-18
 9.2k  390
143
Chapter 143
2019-06-19
 9k  337
144
Chapter 144
2019-06-20
 9.4k  356
145
Chapter 145
2019-06-21
 9.8k  480
146
Chapter 146
2019-06-22
 9.7k  346
147
Chapter 147
2019-06-23
 10k  360
148
Chapter 148
2019-06-24
 9.4k  447
149
Chapter 149
2019-06-25
 10k  434
150
Chapter 150
2019-06-26
 10k  641
151
Chapter 151
2019-06-27
 9.9k  530
152
Chapter 152
2019-06-28
 9.7k  412
153
Chapter 153
2019-06-29
 9.5k  344
154
Chapter 154
2019-06-30
 9.4k  332
155
Chapter 155
2019-07-01
 9.1k  408
156
Chapter 156
2019-07-02
 9.4k  374
157
Chapter 157
2019-07-03
 9k  316
158
Chapter 158
2019-07-04
 9.2k  330
159
Chapter 159
2019-07-05
 8.8k  359
160
Chapter 160
2019-07-06
 8.9k  212
161
Chapter 161
2019-07-07
 9k  233
162
Chapter 162
2019-07-08
 8.9k  235
163
Chapter 163
2019-07-09
 9k  379
164
Chapter 164
2019-07-10
 9.6k  337
165
Chapter 165
2019-07-11
 9k  294
166
Chapter 166
2019-07-12
 8.4k  178
167
Chapter 167
2019-07-13
 8.8k  355
168
Chapter 168
2019-07-14
 9k  385
169
Chapter 169
2019-07-15
 9.2k  378
170
Chapter 170
2019-07-16
 9.1k  359
171
Chapter 171
2019-07-17
 8.9k  269
172
Chapter 172
2019-07-18
 8.8k  373
173
Chapter 173
2019-07-19
 8.6k  287
174
Chapter 174
2019-07-20
 8.1k  219
175
Chapter 175
2019-07-21
 8.5k  345
176
Chapter 176
2019-07-22
 8.8k  365
177
Chapter 177
2019-07-23
 8.5k  304
178
Chapter 178
2019-07-24
 8.1k  442
179
Chapter 179
2019-07-25
 8.3k  377
180
Chapter 180
2019-07-26
 9k  567
181
Chapter 181
2019-07-27
 8k  260
182
Chapter 182
2019-07-28
 8.1k  273
183
Chapter 183
2019-07-29
 8.4k  430
184
Chapter 184
2019-07-30
 8k  217
185
Chapter 185
2019-07-31
 8.1k  289
186
Chapter 186
2019-08-01
 8.5k  380
187
Chapter 187
2019-08-02
 8.3k  288
188
Chapter 188
2019-08-03
 8.6k  261
189
Chapter 189
2019-08-04
 7.7k  380
190
Chapter 190
2019-08-05
 7.7k  259
191
Chapter 191
2019-08-06
 7.4k  295
192
Chapter 192
2019-08-07
 7.7k  611
193
Chapter 193
2019-08-08
 7.5k  320
194
Chapter 194
2019-08-09
 7.7k  999
195
Chapter 195
2019-08-10
 7.4k  1.1k
196
Chapter 196
2019-08-11
 7.9k  665
197
Chapter 197
2019-08-12
 7.6k  340
198
Chapter 198
2019-08-13
 7.9k  302
199
Chapter 199
2019-08-14
 7.6k  252
200
Chapter 200
2019-08-15
 8.1k  452
201
Chapter 201
2019-08-16
 8.3k  370
202
Chapter 202
2019-08-17
 7.6k  317
203
Chapter 203
2019-08-18
 7.6k  184
204
Chapter 204
2019-08-19
 7.8k  306
205
Chapter 205
2019-08-20
 7.4k  287
206
Chapter 206
2019-08-21
 7.3k  198
207
Chapter 207
2019-08-22
 7.7k  312
208
Chapter 208
2019-08-23
 6.9k  123
209
Chapter 209
2019-08-23
 6.9k  210
210
Chapter 210
2019-08-23
 6.3k  138
211
Chapter 211
2019-08-23
 6.8k  263
212
Chapter 212
2019-08-23
 6.8k  232
213
Chapter 213
2019-08-23
 6.7k  154
214
Chapter 214
2019-08-23
 7k  411
215
Chapter 215
2019-08-23
 6.7k  264
216
Chapter 216
2019-08-23
 7k  327
217
Chapter 217
2019-08-23
 6.3k  181
218
Chapter 218
2019-08-23
 6.8k  334
219
Chapter 219
2019-08-24
 7k  261
220
Chapter 220
2019-08-25
 7.1k  253
221
Chapter 221
2019-08-26
 7.1k  474
222
Chapter 222
2019-08-27
 6.8k  279
223
Chapter 223
2019-08-28
 7.1k  410
224
Chapter 224
2019-08-29
 7k  421
225
Chapter 225
2019-08-30
 7k  416
226
Chapter 226
2019-08-31
 6.9k  527
227
Chapter 227
2019-09-01
 6.8k  338
228
Chapter 228
2019-09-02
 6.8k  306
229
Chapter 229
2019-09-03
 6.9k  340
230
Chapter 230
2019-09-04
 6.5k  476
231
Chapter 231
2019-09-05
 6.4k  231
232
Chapter 232
2019-09-06
 6.5k  489
233
Chapter 233
2019-09-07
 6.4k  380
234
Chapter 234
2019-09-08
 6.5k  217
235
Chapter 235
2019-09-09
 6.4k  225
236
Chapter 236
2019-09-10
 6.7k  346
237
Chapter 237
2019-09-11
 6.5k  256
238
Chapter 238
2019-09-12
 6.5k  384
239
Chapter 239
2019-09-13
 6.4k  183
240
Chapter 240
2019-09-14
 6.5k  184
241
Chapter 241
2019-09-14
 6.1k  155
242
Chapter 242
2019-09-14
 6k  152
243
Chapter 243
2019-09-14
 5.9k  105
244
Chapter 244
2019-09-14
 6k  224
245
Chapter 245
2019-09-14
 6.1k  269
246
Chapter 246
2019-09-14
 5.8k  90
247
Chapter 247
2019-09-14
 5.9k  194
248
Chapter 248
2019-09-14
 5.9k  228
249
Chapter 249
2019-09-14
 6k  265
250
Chapter 250
2019-09-14
 6k  241
251
Chapter 251
2019-09-14
 6.4k  199
252
Chapter 252
2019-09-14
 6.1k  342
253
Chapter 253
2019-09-14
 6k  171
254
Chapter 254
2019-09-14
 5.7k  90
255
Chapter 255
2019-09-14
 6.1k  159
256
Chapter 256
2019-09-14
 6k  362
257
Chapter 257
2019-09-14
 6.1k  361
258
Chapter 258
2019-09-14
 5.9k  50
259
Chapter 259
2019-09-14
 6k  119
260
Chapter 260
2019-09-14
 6.1k  176
261
Chapter 261
2019-09-15
 6.4k  188
262
Chapter 262
2019-09-16
 6.3k  255
263
Chapter 263
2019-09-17
 6.5k  249
264
Chapter 264
2019-09-18
 6.5k  283
265
Chapter 265
2019-09-19
 6.7k  406
266
Chapter 266
2019-09-20
 6.3k  281
267
Chapter 267
2019-09-21
 6.7k  362
268
Chapter 268
2019-09-22
 7.3k  553
269
Chapter 269
2019-09-23
 7.1k  569
270
Chapter 270
2019-09-24
 6.7k  217
271
Chapter 271
2019-09-25
 6.9k  211
272
Chapter 272
2019-09-26
 6.9k  752
273
Chapter 273
2019-09-27
 6.8k  410
274
Chapter 274
2019-09-28
 6.5k  194
275
Chapter 275
2019-09-29
 6.7k  234
276
Chapter 276
2019-09-30
 6.3k  124
277
Chapter 277
2019-10-01
 6.3k  205
278
Chapter 278
2019-10-02
 6.1k  202
279
Chapter 279
2019-10-03
 6k  171
280
Chapter 280
2019-10-04
 6.1k  223
281
Chapter 281
2019-10-05
 6.2k  154
282
Chapter 282
2019-10-06
 6.1k  291
283
Chapter 283
2019-10-07
 6.2k  479
284
Chapter 284
2019-10-09
 6k  591
285
Chapter 285
2019-10-10
 6.4k  356
286
Chapter 286
2019-10-11
 6.5k  247
287
Chapter 287
2019-10-12
 6.3k  191
288
Chapter 288
2019-10-13
 6.3k  245
289
Chapter 289
2019-10-14
 6.4k  220
290
Chapter 290
2019-10-15
 5.9k  113
291
Chapter 291
2019-10-16
 5.8k  209
292
Chapter 292
2019-10-17
 5.9k  301
293
Chapter 293
2019-10-18
 5.8k  166
294
Chapter 294
2019-10-19
 6k  254
295
Chapter 295
2019-10-20
 5.8k  287
296
Chapter 296
2019-10-21
 5.9k  199
297
Chapter 297
2019-10-22
 5.7k  366
298
Chapter 298
2019-10-23
 5.5k  182
299
Chapter 299
2019-10-24
 5.5k  220
300
Chapter 300
2019-10-25
 6.1k  343
301
Chapter 301
2019-10-26
 5.9k  304
302
Chapter 302
2019-10-27
 5.8k  287
303
Chapter 303
2019-10-28
 5.8k  172
304
Chapter 304
2019-10-29
 5.9k  428
305
Chapter 305
2019-10-30
 6k  289
306
Chapter 306
2019-10-31
 6.1k  536
307
Chapter 307
2019-11-01
 6.1k  349
308
Chapter 308
2019-11-02
 6.2k  161
309
Chapter 309
2019-11-03
 5.9k  209
310
Chapter 310
2019-11-04
 6k  367
311
Chapter 311
2019-11-05
 5.8k  259
312
Chapter 312
2019-11-06
 5.8k  201
313
Chapter 313
2019-11-07
 5.7k  158
314
Chapter 314
2019-11-08
 5.5k  237
315
Chapter 315
2019-11-09
 5.6k  242
316
Chapter 316
2019-11-10
 5.3k  228
317
Chapter 317
2019-11-11
 5.4k  175
318
Chapter 318
2019-11-12
 5.3k  424
319
Chapter 319
2019-11-13
 5.2k  160
320
Chapter 320
2019-11-14
 5.4k  284
321
Chapter 321
2019-11-15
 5.9k  371
322
Chapter 322
2019-11-16
 5.5k  366
323
Chapter 323
2019-11-16
 5.2k  167
324
Chapter 324
2019-11-16
 5k  173
325
Chapter 325
2019-11-16
 4.9k  436
326
Chapter 326
2019-11-16
 4.8k  172
327
Chapter 327
2019-11-16
 4.9k  166
328
Chapter 328
2019-11-16
 4.7k  381
329
Chapter 329
2019-11-16
 4.7k  447
330
Chapter 330
2019-11-16
 4.8k  161
331
Chapter 331
2019-11-16
 4.7k  137
332
Chapter 332
2019-11-16
 4.9k  154
333
Chapter 333
2019-11-17
 4.9k  218
334
Chapter 334
2019-11-18
 4.6k  113
335
Chapter 335
2019-11-19
 4.8k  261
336
Chapter 336
2019-11-20
 4.8k  214
337
Chapter 337
2019-11-21
 4.7k  172
338
Chapter 338
2019-11-22
 4.8k  167
339
Chapter 339
2019-11-23
 4.8k  122
340
Chapter 340
2019-11-24
 4.8k  151
341
Chapter 341
2019-11-25
 4.6k  164
342
Chapter 342
2019-11-26
 4.4k  244
343
Chapter 343
2019-11-27
 4.5k  149
344
Chapter 344
2019-11-28
 4.5k  153
345
Chapter 345
2019-11-29
 4.3k  86
346
Chapter 346
2019-11-30
 4.6k  92
347
Chapter 347
2019-12-01
 4.9k  183
348
Chapter 348
2019-12-02
 4.7k  190
349
Chapter 349
2019-12-03
 4.5k  120
350
Chapter 350
2019-12-04
 4.7k  195
351
Chapter 351
2019-12-05
 4.9k  191
352
Chapter 352
2019-12-06
 4.9k  334
353
Chapter 353
2019-12-07
 4.8k  131
354
Chapter 354
2019-12-08
 4.6k  92
355
Chapter 355
2019-12-09
 4.5k  98
356
Chapter 356
2019-12-10
 4.7k  104
357
Chapter 357
2019-12-11
 4.6k  72
358
Chapter 358
2019-12-11
 4.5k  201
359
Chapter 359
2019-12-11
 4.4k  68
360
Chapter 360
2019-12-11
 4.4k  56
361
Chapter 361
2019-12-11
 4.2k  104
362
Chapter 362
2019-12-11
 4.1k  131
363
Chapter 363
2019-12-11
 4k  61
364
Chapter 364
2019-12-11
 3.9k  74
365
Chapter 365
2019-12-11
 4k  85
366
Chapter 366
2019-12-11
 4k  106
367
Chapter 367
2019-12-11
 4.1k  181
368
Chapter 368
2019-12-12
 4.1k  168
369
Chapter 369
2019-12-13
 4.2k  141
370
Chapter 370
2019-12-14
 4.4k  115
371
Chapter 371
2019-12-15
 4.8k  132
372
Chapter 372
2019-12-16
 4.5k  236
373
Chapter 373
2019-12-17
 4.3k  205
374
Chapter 374
2019-12-18
 4.6k  151
375
Chapter 375
2019-12-19
 4.3k  104
376
Chapter 376
2019-12-20
 4.4k  111
377
Chapter 377
2019-12-21
 4.7k  314
378
Chapter 378
2019-12-22
 4.4k  169
379
Chapter 379
2019-12-23
 4k  159
380
Chapter 380
2019-12-24
 4.4k  155
381
Chapter 381
2019-12-25
 4.2k  95
382
Chapter 382
2019-12-26
 4.5k  147
383
Chapter 383
2019-12-27
 4.3k  173
384
Chapter 384
2019-12-28
 4k  115
385
Chapter 385
2019-12-28
 3.9k  123
386
Chapter 386
2019-12-28
 3.8k  84
387
Chapter 387
2019-12-28
 3.6k  43
388
Chapter 388
2019-12-28
 3.9k  94
389
Chapter 389
2019-12-28
 3.8k  62
390
Chapter 390
2019-12-28
 4k  97
391
Chapter 391
2019-12-28
 4.1k  103
392
Chapter 392
2019-12-28
 3.8k  77
393
Chapter 393
2019-12-28
 4k  328
394
Chapter 394
2019-12-28
 3.8k  138
395
Chapter 395
2019-12-28
 3.9k  84
396
Chapter 396
2019-12-28
 3.8k  51
397
Chapter 397
2019-12-28
 3.8k  130
398
Chapter 398
2019-12-28
 4.3k  158
399
Chapter 399
2019-12-28
 3.8k  281
400
Chapter 400
2019-12-28
 4k  139
401
Chapter 401
2019-12-28
 3.9k  107
402
Chapter 402
2019-12-28
 3.9k  73
403
Chapter 403
2019-12-28
 3.8k  111
404
Chapter 404
2019-12-28
 3.8k  109
405
Chapter 405
2019-12-29
 4.2k  140
406
Chapter 406
2019-12-30
 4.4k  277
407
Chapter 407
2019-12-31
 4.1k  244
408
Chapter 408
2020-01-01
 4.1k  150
409
Chapter 409
2020-01-02
 4k  173
410
Chapter 410
2020-01-03
 4.1k  186
411
Chapter 411
2020-01-04
 4.1k  127
412
Chapter 412
2020-01-05
 3.9k  158
413
Chapter 413
2020-01-06
 4.2k  196
414
Chapter 414
2020-01-07
 3.9k  116
415
Chapter 415
2020-01-08
 3.8k  238
416
Chapter 416
2020-01-09
 3.8k  84
417
Chapter 417
2020-01-10
 3.6k  83
418
Chapter 418
2020-01-11
 3.7k  156
419
Chapter 419
2020-01-12
 4k  117
420
Chapter 420
2020-01-13
 4k  129
421
Chapter 421
2020-01-14
 4k  161
422
Chapter 422
2020-01-15
 4k  112
423
Chapter 423
2020-01-16
 4k  146
424
Chapter 424
2020-01-17
 3.9k  96
425
Chapter 425
2020-01-18
 3.9k  86
426
Chapter 426
2020-01-19
 4k  123
427
Chapter 427
2020-01-20
 3.9k  75
428
Chapter 428
2020-01-21
 4.2k  178
429
Chapter 429
2020-01-22
 4.3k  166
430
Chapter 430
2020-01-23
 3.9k  108
431
Chapter 431
2020-01-24
 4.1k  116
432
Chapter 432
2020-01-25
 4k  202
433
Chapter 433
2020-01-26
 4k  184
434
Chapter 434
2020-01-27
 3.9k  113
435
Chapter 435
2020-01-28
 3.9k  130
436
Chapter 436
2020-01-29
 3.8k  137
437
Chapter 437
2020-01-30
 3.8k  95
438
Chapter 438
2020-01-31
 3.9k  143
439
Chapter 439
2020-02-01
 3.7k  88
440
Chapter 440
2020-02-02
 3.8k  146
441
Chapter 441
2020-02-03
 3.8k  191
442
Chapter 442
2020-02-04
 4k  152
443
Chapter 443
2020-02-05
 4k  497
444
Chapter 444
2020-02-06
 3.9k  175
445
Chapter 445
2020-02-07
 4.2k  225
446
Chapter 446
2020-02-08
 4k  155
447
Chapter 447
2020-02-09
 4.3k  224
448
Chapter 448
2020-02-10
 4.3k  210
449
Chapter 449
2020-02-11
 4.3k  269
450
Chapter 450
2020-02-12
 4.6k  184
451
Chapter 451
2020-02-13
 4.2k  155
452
Chapter 452
2020-02-14
 4.2k  242
453
Chapter 453
2020-02-16
 4.2k  146
454
Chapter 454
2020-02-18
 4.4k  214
455
Chapter 455
2020-02-20
 4.5k  320
456
Chapter 456
2020-02-23
 4.2k  230
457
Chapter 457
2020-02-25
 4.4k  182
458
Chapter 458
2020-02-27
 4.4k  153
459
Chapter 459
2020-03-01
 4.2k  103
460
Chapter 460
2020-03-03
 5.7k  1.3k
461
Chapter 461
2020-04-26
 5.2k  667
462
Chapter 462
2020-05-03
 4.8k  350
463
Chapter 463
2020-05-10
 4.9k  469
464
Chapter 464
2020-06-05
 4.2k  309
465
Chapter 465
2020-06-12
 4.3k  157
466
Chapter 466
2020-06-19
 4.4k  209
467
Chapter 467
2020-06-26
 4.7k  178
468
Chapter 468
2020-07-03
 11.4k  1.7k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Đô thị/Drama/419/Hắc đạo
Boss Ca Ca Khó Tính
Boss Ca Ca Khó Tính
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Gặp gỡ cẩu huyết/Chiếm hữu cao/Nghe lời
Thiên Kim Nhàn Thê
Thiên Kim Nhàn Thê
Tình yêu/Tổng tài
Ảnh Đế Và Công Chúa Đại Nhân
Ảnh Đế Và Công Chúa Đại Nhân
Tình yêu/Tổng tài/Đô thị
Bác Sĩ Kiều, Xin Đừng Manh Động
Bác Sĩ Kiều, Xin Đừng Manh Động
Tình yêu/Đã Full/Tình yêu - Vượt qua giai cấp/Tình yêu vượt giai cấp/Ngọt sủng-1
[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
[Đam Mỹ] Phục Vụ Các Bá Tước Ma Cà Rồng
Đam mỹ/Đã Full/Siêu năng lực
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play