Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngược / Đô thị / Drama / Nuôi lớn / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Dịu dàng
137.4M
4.7
Tên tác giả: Cloud Studio

10 năm yêu thầm, Bạc Hoan dùng thời gian nửa đời mình để theo đuổi người đàn ông tên là Sở Trạch, anh đối tốt với cô, khiến cô không thể thoát khỏi, nhưng từng lần thổ lộ giấu diếm đổi lại là sự từ chối lạnh lùng. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng quyết định buông tay không quấn lấy anh nữa, Sở Trạch mới vô thức phát hiện, cuộc sống của anh nếu không có sự tồn tại của nha đầu đó sẽ trở nên trống rỗng. Lấy hết can đảm, bác sỹ Sở quyết định sẽ hết mực yêu và chiều chuộng nha đầu của anh. Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 268 chương    /    (79132)
 Đã cập nhật 268 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 26.5k  1.2k
2
Chapter 2
2018-11-07
 22.4k  818
3
Chapter 3
2018-11-07
 19.2k  604
4
Chapter 4
2018-11-07
 19.7k  664
5
Chapter 5
2018-11-07
 15.5k  379
6
Chapter 6
2018-11-07
 16.4k  562
7
Chapter 7
2018-11-12
 15k  522
8
Chapter 8
2018-11-14
 14.2k  259
9
Chapter 9
2018-11-17
 14.5k  450
10
Chapter 10
2018-11-19
 14.3k  521
11
Chapter 11
2018-11-21
 14.4k  1.1k
12
Chapter 12
2018-11-21
 14.6k  990
13
Chapter 13
2018-11-21
 13.7k  282
14
Chapter 14
2018-11-21
 13.7k  542
15
Chapter 15
2018-11-23
 13.2k  364
16
Chapter 16
2018-11-23
 13.6k  329
17
Chapter 17
2018-11-23
 13.2k  312
18
Chapter 18
2018-11-23
 13.3k  472
19
Chapter 19
2018-11-23
 11.8k  260
20
Chapter 20
2018-11-23
 12.5k  588
21
Chapter 21
2018-11-23
 13.2k  485
22
Chapter 22
2018-11-23
 12.4k  251
23
Chapter 23
2018-11-23
 11.5k  126
24
Chapter 24
2018-11-23
 11.5k  139
25
Chapter 25
2018-11-23
 10.9k  136
26
Chapter 26
2018-11-23
 11.5k  627
27
Chapter 27
2018-11-23
 12.2k  442
28
Chapter 28
2018-11-27
 10.8k  554
29
Chapter 29
2018-11-23
 11.7k  441
30
Chapter 30
2018-11-23
 10.2k  176
31
Chapter 31
2018-11-23
 10.3k  222
32
Chapter 32
2018-11-23
 9.4k  97
33
Chapter 33
2018-11-23
 9.8k  243
34
Chapter 34
2018-11-23
 9.6k  254
35
Chapter 35
2018-11-23
 9.7k  275
36
Chapter 36
2018-11-23
 9.3k  79
37
Chapter 37
2018-11-23
 9.4k  160
38
Chapter 38
2018-11-23
 9.3k  170
39
Chapter 39
2018-11-23
 9.5k  230
40
Chapter 40
2018-11-23
 9k  161
41
Chapter 41
2018-11-23
 9.1k  139
42
Chapter 42
2018-11-23
 9.2k  148
43
Chapter 43
2018-11-23
 10.1k  274
44
Chapter 44
2018-11-23
 9.2k  87
45
Chapter 45
2018-11-23
 9k  96
46
Chapter 46
2018-11-23
 8.7k  108
47
Chapter 47
2018-11-24
 8.5k  135
48
Chapter 48
2018-11-25
 9.2k  245
49
Chapter 49
2018-11-26
 9.3k  250
50
Chapter 50
2018-11-28
 8.9k  101
51
Chapter 51
2018-11-29
 8.2k  88
52
Chapter 52
2018-11-30
 8.9k  122
53
Chapter 53
2018-12-01
 9.4k  124
54
Chapter 54
2018-12-02
 9k  75
55
Chapter 55
2018-12-03
 9.1k  138
56
Chapter 56
2018-12-04
 8.4k  242
57
Chapter 57
2018-12-05
 8.7k  200
58
Chapter 58
2018-12-06
 9.1k  236
59
Chapter 59
2018-12-07
 9.3k  304
60
Chapter 60
2018-12-08
 8.7k  119
61
Chapter 61
2018-12-09
 8.1k  69
62
Chapter 62
2018-12-10
 9.1k  450
63
Chapter 63
2018-12-11
 8.3k  171
64
Chapter 64
2018-12-12
 9.1k  366
65
Chapter 65
2018-12-12
 10.5k  395
66
Chapter 66
2018-12-12
 9.9k  181
67
Chapter 67
2018-12-12
 8.8k  130
68
Chapter 68
2018-12-12
 10.6k  845
69
Chapter 69
2018-12-12
 9.8k  403
70
Chapter 70
2018-12-12
 9.7k  213
71
Chapter 71
2018-12-12
 8.8k  106
72
Chapter 72
2018-12-12
 8.6k  159
73
Chapter 73
2018-12-12
 9.3k  515
74
Chapter 74
2018-12-12
 12.3k  1.5k
75
Chapter 75
2018-12-12
 9.5k  266
76
Chapter 76
2018-12-12
 9.3k  207
77
Chapter 77
2018-12-12
 9.7k  141
78
Chapter 78
2018-12-12
 13.1k  1.3k
79
Chapter 79
2018-12-12
 10.3k  421
80
Chapter 80
2018-12-12
 12.4k  785
81
Chapter 81
2018-12-12
 10.9k  537
82
Chapter 82
2018-12-12
 9.7k  232
83
Chapter 83
2018-12-12
 9.7k  202
84
Chapter 84
2018-12-12
 12.4k  557
85
Chapter 85
2018-12-12
 12.2k  781
86
Chapter 86
2018-12-12
 13.9k  876
87
Chapter 87
2018-12-12
 10.9k  554
88
Chapter 88
2018-12-12
 9.6k  314
89
Chapter 89
2018-12-12
 9.8k  131
90
Chapter 90
2018-12-12
 8.5k  125
91
Chapter 91
2018-12-12
 9k  168
92
Chapter 92
2018-12-12
 9.1k  148
93
Chapter 93
2018-12-12
 8.8k  71
94
Chapter 94
2018-12-12
 7.9k  91
95
Chapter 95
2018-12-12
 7.5k  143
96
Chapter 96
2018-12-12
 7.1k  154
97
Chapter 97
2018-12-12
 6.7k  85
98
Chapter 98
2018-12-12
 6.2k  78
99
Chapter 99
2018-12-12
 7.3k  153
100
Chapter 100
2018-12-12
 7.7k  152
101
Chapter 101
2018-12-13
 7.3k  95
102
Chapter 102
2018-12-14
 7.5k  80
103
Chapter 103
2018-12-15
 7.3k  66
104
Chapter 104
2018-12-16
 8.5k  203
105
Chapter 105
2018-12-17
 9.3k  240
106
Chapter 106
2018-12-18
 8.4k  240
107
Chapter 107
2018-12-19
 7k  190
108
Chapter 108
2018-12-20
 6.5k  121
109
Chapter 109
2018-12-21
 6.8k  197
110
Chapter 110
2018-12-22
 7.5k  222
111
Chapter 111
2018-12-23
 8.1k  173
112
Chapter 112
2018-12-24
 8.9k  678
113
Chapter 113
2018-12-25
 7.7k  243
114
Chapter 114
2018-12-26
 7.1k  229
115
Chapter 115
2018-12-27
 6.6k  87
116
Chapter 116
2018-12-28
 7.6k  280
117
Chapter 117
2018-12-29
 6.8k  189
118
Chapter 118
2018-12-30
 6.5k  354
119
Chapter 119
2018-12-31
 7.7k  264
120
Chapter 120
2019-01-01
 6.3k  143
121
Chapter 121
2019-01-02
 6.2k  115
122
Chapter 122
2019-01-09
 6.2k  213
123
Chapter 123
2019-01-16
 6.6k  198
124
Chapter 124
2019-01-23
 7.5k  272
125
Chapter 125
2019-01-30
 7.7k  426
126
Chapter 126
2019-02-06
 6.8k  264
127
Chapter 127
2019-02-13
 6.9k  263
128
Chapter 128
2019-02-20
 6.2k  217
129
Chapter 129
2019-02-27
 5.9k  391
130
Chapter 130
2019-03-01
 6.3k  732
131
Chapter 131
2019-03-06
 6.1k  85
132
Chapter 132
2019-03-08
 6.3k  125
133
Chapter 133
2019-03-13
 6.2k  84
134
Chapter 134
2019-03-15
 6.5k  157
135
Chapter 135
2019-03-20
 6.7k  241
136
Chapter 136
2019-03-22
 7.5k  355
137
Chapter 137
2019-03-23
 5.9k  1.2k
138
Chapter 138
2019-03-23
 6.1k  163
139
Chapter 139
2019-03-23
 5.9k  255
140
Chapter 140
2019-03-23
 6.2k  76
141
Chapter 141
2019-03-23
 5.8k  161
142
Chapter 142
2019-03-23
 6.2k  196
143
Chapter 143
2019-03-23
 6.7k  98
144
Chapter 144
2019-03-23
 7k  287
145
Chapter 145
2019-03-25
 6.5k  151
146
Chapter 146
2019-03-25
 6.9k  229
147
Chapter 147
2019-03-28
 7.1k  334
148
Chapter 148
2019-04-01
 7.1k  376
149
Chapter 149
2019-04-04
 7.2k  294
150
Chapter 150
2019-04-10
 6.5k  206
151
Chapter 151
2019-04-11
 6.3k  141
152
Chapter 152
2019-04-15
 7k  256
153
Chapter 153
2019-04-18
 7.1k  359
154
Chapter 154
2019-04-23
 7.7k  550
155
Chapter 155
2019-04-28
 6.7k  379
156
Chapter 156
2019-05-03
 5.9k  145
157
Chapter 157
2019-05-03
 6k  221
158
Chapter 158
2019-05-08
 6.2k  227
159
Chapter 159
2019-05-11
 6.4k  320
160
Chapter 160
2019-05-14
 7k  388
161
Chapter 161
2019-05-16
 7.9k  490
162
Chapter 162
2019-05-22
 8.5k  2.2k
163
Chapter 163
2019-05-26
 6.2k  123
164
Chapter 164
2019-05-31
 6.1k  114
165
Chapter 165
2019-06-02
 6.6k  283
166
Chapter 166
2019-06-09
 6.7k  458
167
Chapter 167
2019-06-16
 7.1k  320
168
Chapter 168
2019-06-23
 6.5k  316
169
Chapter 169
2019-06-30
 6.6k  395
170
Chapter 170
2019-07-07
 6.4k  184
171
Chapter 171
2019-07-14
 6.2k  140
172
Chapter 172
2019-07-21
 6.2k  207
173
Chapter 173
2019-07-28
 6k  149
174
Chapter 174
2019-08-02
 5.7k  210
175
Chapter 175
2019-08-02
 5.7k  178
176
Chapter 176
2019-08-02
 5.8k  229
177
Chapter 177
2019-08-02
 5.3k  208
178
Chapter 178
2019-08-02
 5.9k  267
179
Chapter 179
2019-08-04
 5.7k  189
180
Chapter 180
2019-08-06
 6.1k  196
181
Chapter 181
2019-08-09
 5.6k  177
182
Chapter 182
2019-08-11
 5.7k  223
183
Chapter 183
2019-08-13
 5.5k  226
184
Chapter 184
2019-08-16
 5.5k  174
185
Chapter 185
2019-08-18
 5.7k  215
186
Chapter 186
2019-08-20
 5.4k  290
187
Chapter 187
2019-08-23
 5.4k  245
188
Chapter 188
2019-08-25
 5k  545
189
Chapter 189
2019-08-27
 5.4k  463
190
Chapter 190
2019-08-30
 5.2k  166
191
Chapter 191
2019-09-01
 5.9k  266
192
Chapter 192
2019-09-11
 5.3k  138
193
Chapter 193
2019-09-14
 5.4k  131
194
Chapter 194
2019-09-18
 5.2k  189
195
Chapter 195
2019-09-21
 5.5k  157
196
Chapter 196
2019-09-25
 5.4k  142
197
Chapter 197
2019-09-28
 5.5k  137
198
Chapter 198
2019-10-02
 6.1k  163
199
Chapter 199
2019-10-05
 6.2k  219
200
Chapter 200
2019-10-09
 5.7k  398
201
Chapter 201
2019-10-12
 5.4k  92
202
Chapter 202
2019-10-16
 5.4k  189
203
Chapter 203
2019-10-19
 5.5k  215
204
Chapter 204
2019-10-23
 5.7k  160
205
Chapter 205
2019-10-26
 5.6k  135
206
Chapter 206
2019-10-30
 5.2k  211
207
Chapter 207
2019-11-02
 5.7k  292
208
Chapter 208
2019-11-06
 5.5k  204
209
Chapter 209
2019-11-09
 5.4k  125
210
Chapter 210
2019-11-13
 4.9k  238
211
Chapter 211
2019-11-16
 5.1k  141
212
Chapter 212
2019-11-20
 5.1k  206
213
Chapter 213
2019-11-23
 4.7k  114
214
Chapter 214
2019-11-27
 5k  117
215
Chapter 215
2019-11-30
 5k  217
216
Chapter 216
2019-12-04
 5.3k  141
217
Chapter 217
2019-12-07
 5.5k  361
218
Chapter 218
2019-12-11
 5.4k  256
219
Chapter 219
2019-12-14
 5.2k  169
220
Chapter 220
2019-12-18
 4.7k  150
221
Chapter 221
2019-12-21
 5.1k  185
222
Chapter 222
2019-12-25
 4.8k  178
223
Chapter 223
2019-12-28
 4.9k  240
224
Chapter 224
2020-01-01
 5.1k  158
225
Chapter 225
2020-01-04
 4.9k  209
226
Chapter 226
2020-01-08
 4.7k  211
227
Chapter 227
2020-01-11
 4.9k  192
228
Chapter 228
2020-01-15
 4.7k  169
229
Chapter 229
2020-01-18
 4.5k  274
230
Chapter 230
2020-01-22
 4.8k  369
231
Chapter 231
2020-01-25
 5.1k  265
232
Chapter 232
2020-01-29
 5.3k  264
233
Chapter 233
2020-02-01
 5.3k  123
234
Chapter 234
2020-02-05
 5.4k  156
235
Chapter 235
2020-02-08
 5.7k  464
236
Chapter 236
2020-02-12
 5.7k  223
237
Chapter 237
2020-02-15
 5.8k  244
238
Chapter 238
2020-02-19
 5.1k  171
239
Chapter 239
2020-02-22
 5.2k  171
240
Chapter 240
2020-02-26
 5.2k  189
241
Chapter 241
2020-02-29
 5.8k  248
242
Chapter 242
2020-03-04
 5.4k  187
243
Chapter 243
2020-03-07
 5k  211
244
Chapter 244
2020-03-11
 5.2k  259
245
Chapter 245
2020-03-14
 5.8k  326
246
Chapter 246
2020-03-18
 5.8k  239
247
Chapter 247
2020-03-21
 6k  210
248
Chapter 248
2020-03-25
 6.3k  262
249
Chapter 249
2020-03-28
 6.6k  275
250
Chapter 250
2020-04-01
 6.3k  209
251
Chapter 251
2020-04-04
 6.1k  281
252
Chapter 252
2020-04-08
 6.1k  184
253
Chapter 253
2020-04-11
 6.6k  158
254
Chapter 254
2020-04-15
 7.1k  169
255
Chapter 255
2020-04-18
 7.1k  281
256
Chapter 256
2020-04-22
 7k  357
257
Chapter 257
2020-04-25
 6.4k  333
258
Chapter 258
2020-04-29
 6.8k  500
259
Chapter 259
2020-05-02
 6.7k  373
260
Chapter 260
2020-05-06
 5.6k  431
261
Chapter 261
2020-05-09
 5.7k  361
262
Chapter 262
2020-05-13
 6k  350
263
Chapter 263
2020-05-16
 6.4k  692
264
Chapter 264
2020-05-20
 6.5k  417
265
Chapter 265
2020-05-23
 6.5k  287
266
Chapter 266
2020-05-27
 6.7k  195
267
Chapter 267
2020-05-30
 8.2k  401
268
Chapter 268
2020-06-03
 18.2k  1.8k
Đề xuất liên quan
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Ông Xã Khát Máu: Cô Dâu Gả Nhầm
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Chuyên sủng/Chiếm hữu cao/Nham hiểm/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play