Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngược / Đô thị / Drama / Nuôi lớn / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Dịu dàng
127607.3k
4.7
Tên tác giả: Cloud Studio

10 năm yêu thầm, Bạc Hoan dùng thời gian nửa đời mình để theo đuổi người đàn ông tên là Sở Trạch, anh đối tốt với cô, khiến cô không thể thoát khỏi, nhưng từng lần thổ lộ giấu diếm đổi lại là sự từ chối lạnh lùng. Đợi đến khi cô cuối cùng cũng quyết định buông tay không quấn lấy anh nữa, Sở Trạch mới vô thức phát hiện, cuộc sống của anh nếu không có sự tồn tại của nha đầu đó sẽ trở nên trống rỗng. Lấy hết can đảm, bác sỹ Sở quyết định sẽ hết mực yêu và chiều chuộng nha đầu của anh. Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

pull.down pull.up
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 268 chương    /    (76234)
 Đã cập nhật 268 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2018-11-07
 24.1k  1.1k
2
Chapter 2
2018-11-07
 20.5k  784
3
Chapter 3
2018-11-07
 17.5k  563
4
Chapter 4
2018-11-07
 16.2k  533
5
Chapter 5
2018-11-07
 13.9k  279
6
Chapter 6
2018-11-07
 14.8k  525
7
Chapter 7
2018-11-12
 13.5k  498
8
Chapter 8
2018-11-14
 12.8k  247
9
Chapter 9
2018-11-17
 13k  427
10
Chapter 10
2018-11-19
 12.8k  506
11
Chapter 11
2018-11-21
 13k  1.1k
12
Chapter 12
2018-11-21
 13.2k  952
13
Chapter 13
2018-11-21
 12.4k  274
14
Chapter 14
2018-11-21
 12.3k  523
15
Chapter 15
2018-11-23
 12k  352
16
Chapter 16
2018-11-23
 12.3k  319
17
Chapter 17
2018-11-23
 11.9k  300
18
Chapter 18
2018-11-23
 12k  458
19
Chapter 19
2018-11-23
 10.6k  251
20
Chapter 20
2018-11-23
 11.3k  557
21
Chapter 21
2018-11-23
 11.9k  459
22
Chapter 22
2018-11-23
 11.2k  237
23
Chapter 23
2018-11-23
 10.4k  119
24
Chapter 24
2018-11-23
 10.4k  138
25
Chapter 25
2018-11-23
 9.8k  130
26
Chapter 26
2018-11-23
 10.3k  609
27
Chapter 27
2018-11-23
 11k  422
28
Chapter 28
2018-11-27
 9.7k  534
29
Chapter 29
2018-11-23
 10.6k  421
30
Chapter 30
2018-11-23
 9.1k  172
31
Chapter 31
2018-11-23
 9.3k  214
32
Chapter 32
2018-11-23
 8.4k  97
33
Chapter 33
2018-11-23
 8.8k  234
34
Chapter 34
2018-11-23
 8.6k  244
35
Chapter 35
2018-11-23
 8.7k  259
36
Chapter 36
2018-11-23
 8.4k  76
37
Chapter 37
2018-11-23
 8.5k  152
38
Chapter 38
2018-11-23
 8.4k  162
39
Chapter 39
2018-11-23
 8.6k  218
40
Chapter 40
2018-11-23
 8.1k  149
41
Chapter 41
2018-11-23
 8.2k  137
42
Chapter 42
2018-11-23
 8.3k  141
43
Chapter 43
2018-11-23
 9.1k  264
44
Chapter 44
2018-11-23
 8.3k  83
45
Chapter 45
2018-11-23
 8.2k  88
46
Chapter 46
2018-11-23
 7.9k  108
47
Chapter 47
2018-11-24
 7.7k  131
48
Chapter 48
2018-11-25
 8.3k  236
49
Chapter 49
2018-11-26
 8.4k  244
50
Chapter 50
2018-11-28
 8k  100
51
Chapter 51
2018-11-29
 7.4k  85
52
Chapter 52
2018-11-30
 8k  115
53
Chapter 53
2018-12-01
 8.4k  119
54
Chapter 54
2018-12-02
 8k  72
55
Chapter 55
2018-12-03
 8.2k  129
56
Chapter 56
2018-12-04
 7.5k  237
57
Chapter 57
2018-12-05
 7.8k  195
58
Chapter 58
2018-12-06
 8.2k  233
59
Chapter 59
2018-12-07
 8.4k  295
60
Chapter 60
2018-12-08
 7.8k  117
61
Chapter 61
2018-12-09
 7.3k  67
62
Chapter 62
2018-12-10
 8.2k  435
63
Chapter 63
2018-12-11
 7.4k  168
64
Chapter 64
2018-12-12
 8.2k  352
65
Chapter 65
2018-12-12
 9.5k  383
66
Chapter 66
2018-12-12
 8.9k  178
67
Chapter 67
2018-12-12
 7.9k  124
68
Chapter 68
2018-12-12
 9.6k  812
69
Chapter 69
2018-12-12
 8.8k  394
70
Chapter 70
2018-12-12
 8.7k  207
71
Chapter 71
2018-12-12
 7.9k  104
72
Chapter 72
2018-12-12
 7.7k  156
73
Chapter 73
2018-12-12
 8.4k  498
74
Chapter 74
2018-12-12
 11.1k  1.4k
75
Chapter 75
2018-12-12
 8.5k  258
76
Chapter 76
2018-12-12
 8.3k  202
77
Chapter 77
2018-12-12
 8.7k  135
78
Chapter 78
2018-12-12
 11.8k  1.3k
79
Chapter 79
2018-12-12
 9.3k  401
80
Chapter 80
2018-12-12
 11.2k  744
81
Chapter 81
2018-12-12
 9.8k  503
82
Chapter 82
2018-12-12
 8.7k  225
83
Chapter 83
2018-12-12
 8.8k  190
84
Chapter 84
2018-12-12
 11.2k  535
85
Chapter 85
2018-12-12
 11k  751
86
Chapter 86
2018-12-12
 12.6k  859
87
Chapter 87
2018-12-12
 9.9k  533
88
Chapter 88
2018-12-12
 8.7k  295
89
Chapter 89
2018-12-12
 8.8k  125
90
Chapter 90
2018-12-12
 7.7k  121
91
Chapter 91
2018-12-12
 8.1k  159
92
Chapter 92
2018-12-12
 8.2k  142
93
Chapter 93
2018-12-12
 7.9k  69
94
Chapter 94
2018-12-12
 7.1k  90
95
Chapter 95
2018-12-12
 6.8k  139
96
Chapter 96
2018-12-12
 6.4k  148
97
Chapter 97
2018-12-12
 6.1k  82
98
Chapter 98
2018-12-12
 5.6k  72
99
Chapter 99
2018-12-12
 6.6k  151
100
Chapter 100
2018-12-12
 6.9k  151
101
Chapter 101
2018-12-13
 6.6k  92
102
Chapter 102
2018-12-14
 6.8k  78
103
Chapter 103
2018-12-15
 6.6k  62
104
Chapter 104
2018-12-16
 7.7k  199
105
Chapter 105
2018-12-17
 8.4k  237
106
Chapter 106
2018-12-18
 7.6k  230
107
Chapter 107
2018-12-19
 6.3k  182
108
Chapter 108
2018-12-20
 5.9k  115
109
Chapter 109
2018-12-21
 6.1k  188
110
Chapter 110
2018-12-22
 6.8k  216
111
Chapter 111
2018-12-23
 7.3k  165
112
Chapter 112
2018-12-24
 8.1k  666
113
Chapter 113
2018-12-25
 7k  235
114
Chapter 114
2018-12-26
 6.4k  222
115
Chapter 115
2018-12-27
 5.9k  86
116
Chapter 116
2018-12-28
 6.9k  269
117
Chapter 117
2018-12-29
 6.1k  185
118
Chapter 118
2018-12-30
 5.9k  343
119
Chapter 119
2018-12-31
 7k  256
120
Chapter 120
2019-01-01
 5.7k  139
121
Chapter 121
2019-01-02
 5.6k  116
122
Chapter 122
2019-01-09
 5.6k  213
123
Chapter 123
2019-01-16
 6k  199
124
Chapter 124
2019-01-23
 6.9k  263
125
Chapter 125
2019-01-30
 7.1k  420
126
Chapter 126
2019-02-06
 6.2k  263
127
Chapter 127
2019-02-13
 6.3k  263
128
Chapter 128
2019-02-20
 5.7k  210
129
Chapter 129
2019-02-27
 5.3k  382
130
Chapter 130
2019-03-01
 5.7k  709
131
Chapter 131
2019-03-06
 5.5k  84
132
Chapter 132
2019-03-08
 5.7k  121
133
Chapter 133
2019-03-13
 5.7k  77
134
Chapter 134
2019-03-15
 5.9k  153
135
Chapter 135
2019-03-20
 6.1k  227
136
Chapter 136
2019-03-22
 6.9k  350
137
Chapter 137
2019-03-23
 5.3k  1.2k
138
Chapter 138
2019-03-23
 5.5k  157
139
Chapter 139
2019-03-23
 5.4k  242
140
Chapter 140
2019-03-23
 5.6k  75
141
Chapter 141
2019-03-23
 5.2k  154
142
Chapter 142
2019-03-23
 5.6k  193
143
Chapter 143
2019-03-23
 6.1k  95
144
Chapter 144
2019-03-23
 6.3k  275
145
Chapter 145
2019-03-25
 5.9k  143
146
Chapter 146
2019-03-25
 6.3k  227
147
Chapter 147
2019-03-28
 6.5k  325
148
Chapter 148
2019-04-01
 6.5k  365
149
Chapter 149
2019-04-04
 6.6k  284
150
Chapter 150
2019-04-10
 5.9k  201
151
Chapter 151
2019-04-11
 5.8k  141
152
Chapter 152
2019-04-15
 6.4k  250
153
Chapter 153
2019-04-18
 6.5k  351
154
Chapter 154
2019-04-23
 7k  535
155
Chapter 155
2019-04-28
 6.2k  362
156
Chapter 156
2019-05-03
 5.4k  139
157
Chapter 157
2019-05-03
 5.5k  216
158
Chapter 158
2019-05-08
 5.7k  224
159
Chapter 159
2019-05-11
 5.8k  313
160
Chapter 160
2019-05-14
 6.4k  380
161
Chapter 161
2019-05-16
 7.3k  483
162
Chapter 162
2019-05-22
 7.8k  2.1k
163
Chapter 163
2019-05-26
 5.7k  120
164
Chapter 164
2019-05-31
 5.6k  107
165
Chapter 165
2019-06-02
 6.1k  280
166
Chapter 166
2019-06-09
 6.2k  451
167
Chapter 167
2019-06-16
 6.5k  318
168
Chapter 168
2019-06-23
 6k  312
169
Chapter 169
2019-06-30
 6.1k  386
170
Chapter 170
2019-07-07
 5.9k  181
171
Chapter 171
2019-07-14
 5.7k  138
172
Chapter 172
2019-07-21
 5.7k  200
173
Chapter 173
2019-07-28
 5.5k  149
174
Chapter 174
2019-08-02
 5.2k  201
175
Chapter 175
2019-08-02
 5.1k  176
176
Chapter 176
2019-08-02
 5.3k  220
177
Chapter 177
2019-08-02
 4.8k  198
178
Chapter 178
2019-08-02
 5.4k  260
179
Chapter 179
2019-08-04
 5.3k  185
180
Chapter 180
2019-08-06
 5.6k  190
181
Chapter 181
2019-08-09
 5.2k  172
182
Chapter 182
2019-08-11
 5.3k  221
183
Chapter 183
2019-08-13
 5k  226
184
Chapter 184
2019-08-16
 5k  173
185
Chapter 185
2019-08-18
 5.2k  211
186
Chapter 186
2019-08-20
 4.9k  283
187
Chapter 187
2019-08-23
 4.9k  235
188
Chapter 188
2019-08-25
 4.6k  526
189
Chapter 189
2019-08-27
 5k  453
190
Chapter 190
2019-08-30
 4.8k  163
191
Chapter 191
2019-09-01
 5.4k  267
192
Chapter 192
2019-09-11
 4.9k  134
193
Chapter 193
2019-09-14
 5k  127
194
Chapter 194
2019-09-18
 4.8k  184
195
Chapter 195
2019-09-21
 5.1k  152
196
Chapter 196
2019-09-25
 4.9k  142
197
Chapter 197
2019-09-28
 5k  133
198
Chapter 198
2019-10-02
 5.5k  160
199
Chapter 199
2019-10-05
 5.6k  216
200
Chapter 200
2019-10-09
 5.2k  378
201
Chapter 201
2019-10-12
 4.9k  92
202
Chapter 202
2019-10-16
 4.9k  183
203
Chapter 203
2019-10-19
 5k  206
204
Chapter 204
2019-10-23
 5.2k  150
205
Chapter 205
2019-10-26
 5.1k  129
206
Chapter 206
2019-10-30
 4.7k  199
207
Chapter 207
2019-11-02
 5.1k  275
208
Chapter 208
2019-11-06
 5k  191
209
Chapter 209
2019-11-09
 4.9k  120
210
Chapter 210
2019-11-13
 4.5k  235
211
Chapter 211
2019-11-16
 4.7k  132
212
Chapter 212
2019-11-20
 4.7k  205
213
Chapter 213
2019-11-23
 4.3k  111
214
Chapter 214
2019-11-27
 4.6k  111
215
Chapter 215
2019-11-30
 4.6k  203
216
Chapter 216
2019-12-04
 4.8k  136
217
Chapter 217
2019-12-07
 5k  346
218
Chapter 218
2019-12-11
 4.9k  249
219
Chapter 219
2019-12-14
 4.7k  163
220
Chapter 220
2019-12-18
 4.3k  144
221
Chapter 221
2019-12-21
 4.7k  184
222
Chapter 222
2019-12-25
 4.4k  169
223
Chapter 223
2019-12-28
 4.4k  228
224
Chapter 224
2020-01-01
 4.6k  148
225
Chapter 225
2020-01-04
 4.4k  204
226
Chapter 226
2020-01-08
 4.3k  204
227
Chapter 227
2020-01-11
 4.4k  188
228
Chapter 228
2020-01-15
 4.2k  162
229
Chapter 229
2020-01-18
 4.1k  264
230
Chapter 230
2020-01-22
 4.4k  356
231
Chapter 231
2020-01-25
 4.7k  261
232
Chapter 232
2020-01-29
 4.8k  263
233
Chapter 233
2020-02-01
 4.8k  120
234
Chapter 234
2020-02-05
 4.9k  152
235
Chapter 235
2020-02-08
 5.2k  454
236
Chapter 236
2020-02-12
 5.2k  217
237
Chapter 237
2020-02-15
 5.3k  242
238
Chapter 238
2020-02-19
 4.7k  169
239
Chapter 239
2020-02-22
 4.8k  169
240
Chapter 240
2020-02-26
 4.7k  183
241
Chapter 241
2020-02-29
 5.3k  241
242
Chapter 242
2020-03-04
 4.9k  184
243
Chapter 243
2020-03-07
 4.6k  212
244
Chapter 244
2020-03-11
 4.8k  256
245
Chapter 245
2020-03-14
 5.3k  323
246
Chapter 246
2020-03-18
 5.3k  228
247
Chapter 247
2020-03-21
 5.5k  208
248
Chapter 248
2020-03-25
 5.8k  251
249
Chapter 249
2020-03-28
 6k  275
250
Chapter 250
2020-04-01
 5.7k  201
251
Chapter 251
2020-04-04
 5.6k  282
252
Chapter 252
2020-04-08
 5.6k  186
253
Chapter 253
2020-04-11
 6k  152
254
Chapter 254
2020-04-15
 6.4k  166
255
Chapter 255
2020-04-18
 6.4k  273
256
Chapter 256
2020-04-22
 6.3k  345
257
Chapter 257
2020-04-25
 5.8k  330
258
Chapter 258
2020-04-29
 6.1k  496
259
Chapter 259
2020-05-02
 6.1k  370
260
Chapter 260
2020-05-06
 5k  420
261
Chapter 261
2020-05-09
 5.2k  355
262
Chapter 262
2020-05-13
 5.5k  344
263
Chapter 263
2020-05-16
 5.8k  671
264
Chapter 264
2020-05-20
 5.9k  407
265
Chapter 265
2020-05-23
 5.8k  274
266
Chapter 266
2020-05-27
 6k  184
267
Chapter 267
2020-05-30
 7.3k  387
268
Chapter 268
2020-06-03
 16.4k  1.6k
Đề xuất liên quan
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play