MangaToon
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Nắng Mai Không Đẹp Bằng Em
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài
155.5M
4.7
Tên tác giả: HangMan

Doãn Y Mạt ngồi tù 5 năm thay người yêu. Sau khi ra tù, cô những tưởng Âu Lạc Hy sẽ chào đón cô bằng lời cầu hôn, nhưng không, người cô yêu đang yêu đương say đắm với người chị cùng cha khác mẹ mà cô căm ghét nhất. Trong lúc tuyệt vọng và chới với, cô đã gặp được anh chàng giàu có nhất thành phố A, Lộ Dực Quân…

Truyện này do HangMan cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 276 chương    /    (174526)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-04-11
 35.8k  3.2k
2
Chapter 2
2019-04-11
 31.2k  2.9k
3
Chapter 3
2019-04-11
 30.2k  1.4k
4
Chapter 4
2019-04-11
 32.7k  1.5k
5
Chapter 5
2019-04-11
 32.2k  1.4k
6
Chapter 6
2019-04-11
 30.7k  1.4k
7
Chapter 7
2019-04-11
 32.7k  1.4k
8
Chapter 8
2019-04-11
 29.1k  826
9
Chapter 9
2019-04-11
 28.5k  861
10
Chapter 10
2019-04-11
 28.4k  679
11
Chapter 11
2019-04-16
 28.8k  1k
12
Chapter 12
2019-04-18
 30.7k  1.8k
13
Chapter 13
2019-04-20
 28.8k  1.3k
14
Chapter 14
2019-04-23
 32.3k  1.5k
15
Chapter 15
2019-04-25
 31.8k  1.7k
16
Chapter 16
2019-04-27
 33k  2.2k
17
Chapter 17
2019-04-30
 26.4k  1.1k
18
Chapter 18
2019-05-02
 25.1k  1.1k
19
Chapter 19
2019-05-04
 26.3k  812
20
Chapter 20
2019-05-07
 27.1k  1.1k
21
Chapter 21
2019-05-09
 27.7k  1.1k
22
Chapter 22
2019-05-11
 26.5k  890
23
Chapter 23
2019-05-14
 25.3k  1.1k
24
Chapter 24
2019-05-16
 29k  1.9k
25
Chapter 25
2019-05-18
 24.8k  593
26
Chapter 26
2019-05-19
 25.2k  1.4k
27
Chapter 27
2019-05-20
 25.2k  1.1k
28
Chapter 28
2019-05-21
 24.3k  933
29
Chapter 29
2019-05-24
 22.7k  773
30
Chapter 30
2019-05-24
 21.6k  902
31
Chapter 31
2019-05-24
 21.8k  629
32
Chapter 32
2019-05-24
 23.9k  518
33
Chapter 33
2019-05-24
 23.4k  1k
34
Chapter 34
2019-05-24
 23.2k  774
35
Chapter 35
2019-05-24
 22.7k  565
36
Chapter 36
2019-05-24
 22k  1.1k
37
Chapter 37
2019-05-24
 21.8k  1.1k
38
Chapter 38
2019-05-24
 25.3k  2.2k
39
Chapter 39
2019-05-24
 22.6k  570
40
Chapter 40
2019-05-27
 23.5k  472
41
Chapter 41
2019-05-31
 24.1k  754
42
Chapter 42
2019-06-03
 25.9k  1.8k
43
Chapter 43
2019-06-07
 25k  1.4k
44
Chapter 44
2019-06-10
 21.7k  1.1k
45
Chapter 45
2019-06-12
 21k  1.1k
46
Chapter 46
2019-06-14
 21.8k  759
47
Chapter 47
2019-06-17
 22.5k  721
48
Chapter 48
2019-06-19
 21.5k  427
49
Chapter 49
2019-06-21
 21.2k  1k
50
Chapter 50
2019-06-24
 22.9k  1.4k
51
Chapter 51
2019-06-26
 21.2k  642
52
Chapter 52
2019-06-28
 22.9k  1.2k
53
Chapter 53
2019-07-01
 23.4k  1.3k
54
Chapter 54
2019-07-03
 20.3k  557
55
Chapter 55
2019-07-04
 19.4k  1.1k
56
Chapter 56
2019-07-05
 20.2k  580
57
Chapter 57
2019-07-06
 22.5k  947
58
Chapter 58
2019-07-07
 22.9k  1k
59
Chapter 59
2019-07-08
 23.7k  1.9k
60
Chapter 60
2019-07-09
 22.5k  990
61
Chapter 61
2019-07-10
 21.2k  1.2k
62
Chapter 62
2019-07-11
 20.8k  911
63
Chapter 63
2019-07-12
 19.2k  1.1k
64
Chapter 64
2019-07-13
 19.1k  949
65
Chapter 65
2019-07-14
 19.4k  697
66
Chapter 66
2019-07-15
 20.4k  821
67
Chapter 67
2019-07-16
 18.7k  1.1k
68
Chapter 68
2019-07-17
 19.8k  681
69
Chapter 69
2019-07-18
 20.5k  747
70
Chapter 70
2019-07-19
 20k  933
71
Chapter 71
2019-07-20
 19.1k  657
72
Chapter 72
2019-07-21
 18.6k  681
73
Chapter 73
2019-07-22
 19.7k  632
74
Chapter 74
2019-07-23
 19.8k  703
75
Chapter 75
2019-07-24
 18.6k  855
76
Chapter 76
2019-07-25
 18.3k  687
77
Chapter 77
2019-07-26
 18.4k  1k
78
Chapter 78
2019-07-27
 18.7k  458
79
Chapter 79
2019-07-28
 19k  890
80
Chapter 80
2019-07-29
 19.7k  640
81
Chapter 81
2019-07-30
 18.6k  670
82
Chapter 82
2019-07-31
 18.3k  378
83
Chapter 83
2019-08-01
 19k  826
84
Chapter 84
2019-08-01
 19.4k  842
85
Chapter 85
2019-08-01
 16.9k  383
86
Chapter 86
2019-08-01
 18.5k  551
87
Chapter 87
2019-08-01
 18.1k  484
88
Chapter 88
2019-08-01
 16.9k  563
89
Chapter 89
2019-08-01
 16.3k  535
90
Chapter 90
2019-08-01
 16.1k  444
91
Chapter 91
2019-08-01
 15.8k  1.2k
92
Chapter 92
2019-08-01
 16.6k  713
93
Chapter 93
2019-08-01
 15.1k  451
94
Chapter 94
2019-08-01
 15.2k  518
95
Chapter 95
2019-08-01
 15k  621
96
Chapter 96
2019-08-01
 15k  562
97
Chapter 97
2019-08-01
 16k  715
98
Chapter 98
2019-08-01
 16k  839
99
Chapter 99
2019-08-01
 15.4k  608
100
Chapter 100
2019-08-01
 16.6k  758
101
Chapter 101
2019-08-01
 15.7k  410
102
Chapter 102
2019-08-01
 17.2k  981
103
Chapter 103
2019-08-01
 15.9k  895
104
Chapter 104
2019-08-02
 15.9k  893
105
Chapter 105
2019-08-03
 15.1k  403
106
Chapter 106
2019-08-04
 15.3k  570
107
Chapter 107
2019-08-05
 17.1k  582
108
Chapter 108
2019-08-06
 15.9k  305
109
Chapter 109
2019-08-07
 15.2k  453
110
Chapter 110
2019-08-08
 15.7k  726
111
Chapter 111
2019-08-09
 15.2k  454
112
Chapter 112
2019-08-10
 15k  417
113
Chapter 113
2019-08-11
 13.8k  613
114
Chapter 114
2019-08-12
 13.8k  276
115
Chapter 115
2019-08-13
 12.9k  381
116
Chapter 116
2019-08-14
 13.2k  330
117
Chapter 117
2019-08-15
 13.1k  311
118
Chapter 118
2019-08-16
 13.5k  439
119
Chapter 119
2019-08-17
 13.9k  384
120
Chapter 120
2019-08-18
 14k  628
121
Chapter 121
2019-08-19
 12.9k  320
122
Chapter 122
2019-08-20
 13.4k  530
123
Chapter 123
2019-08-21
 12.8k  258
124
Chapter 124
2019-08-22
 13.8k  370
125
Chapter 125
2019-08-23
 14.1k  638
126
Chapter 126
2019-08-24
 15.1k  1.3k
127
Chapter 127
2019-08-25
 14.4k  690
128
Chapter 128
2019-08-26
 15.9k  1.8k
129
Chapter 129
2019-08-29
 15.4k  834
130
Chapter 130
2019-09-01
 14.7k  632
131
Chapter 131
2019-09-02
 12.9k  551
132
Chapter 132
2019-09-05
 13.2k  673
133
Chapter 133
2019-09-08
 11.7k  270
134
Chapter 134
2019-09-09
 11.6k  492
135
Chapter 135
2019-09-12
 12.5k  578
136
Chapter 136
2019-09-15
 12.1k  424
137
Chapter 137
2019-09-16
 13.1k  610
138
Chapter 138
2019-09-19
 13k  461
139
Chapter 139
2019-09-22
 12.7k  524
140
Chapter 140
2019-09-23
 12.6k  386
141
Chapter 141
2019-09-26
 13k  385
142
Chapter 142
2019-09-29
 12.5k  666
143
Chapter 143
2019-09-30
 13.8k  564
144
Chapter 144
2019-10-03
 13k  401
145
Chapter 145
2019-10-06
 12.4k  470
146
Chapter 146
2019-10-07
 11.8k  413
147
Chapter 147
2019-10-10
 12.2k  557
148
Chapter 148
2019-10-13
 11.5k  384
149
Chapter 149
2019-10-14
 11.5k  358
150
Chapter 150
2019-10-17
 11.9k  660
151
Chapter 151
2019-10-20
 12.3k  902
152
Chapter 152
2019-10-21
 13.7k  1.2k
153
Chapter 153
2019-10-24
 13.1k  814
154
Chapter 154
2019-10-27
 11.8k  424
155
Chapter 155
2019-10-28
 10.8k  228
156
Chapter 156
2019-10-31
 11.8k  668
157
Chapter 157
2019-11-03
 13.6k  997
158
Chapter 158
2019-12-01
 11.8k  439
159
Chapter 159
2019-12-03
 11.4k  537
160
Chapter 160
2019-12-08
 10.6k  411
161
Chapter 161
2019-12-10
 10.6k  453
162
Chapter 162
2019-12-15
 11k  310
163
Chapter 163
2019-12-17
 11.1k  327
164
Chapter 164
2019-12-22
 10.9k  821
165
Chapter 165
2019-12-24
 10.4k  439
166
Chapter 166
2019-12-29
 10.3k  331
167
Chapter 167
2019-12-31
 9.9k  259
168
Chapter 168
2020-01-05
 9.1k  453
169
Chapter 169
2020-01-07
 10.8k  418
170
Chapter 170
2020-01-12
 11.1k  470
171
Chapter 171
2020-01-14
 11.2k  359
172
Chapter 172
2020-01-19
 10.5k  418
173
Chapter 173
2020-01-21
 10.1k  451
174
Chapter 174
2020-01-26
 10.3k  399
175
Chapter 175
2020-01-28
 10.3k  504
176
Chapter 176
2020-02-02
 9.7k  1k
177
Chapter 177
2020-02-04
 10.7k  618
178
Chapter 178
2020-02-09
 11k  805
179
Chapter 179
2020-02-29
 10.4k  492
180
Chapter 180
2020-03-03
 11k  519
181
Chapter 181
2020-03-07
 10.7k  605
182
Chapter 182
2020-03-10
 11.2k  585
183
Chapter 183
2020-03-14
 10.9k  432
184
Chapter 184
2020-03-17
 10.5k  1k
185
Chapter 185
2020-03-21
 10.4k  302
186
Chapter 186
2020-03-24
 10.5k  568
187
Chapter 187
2020-03-28
 10.7k  469
188
Chapter 188
2020-03-31
 10.4k  365
189
Chapter 189
2020-04-04
 10.3k  410
190
Chapter 190
2020-04-07
 10.5k  682
191
Chapter 191
2020-04-11
 9.9k  708
192
Chapter 192
2020-04-14
 9.9k  516
193
Chapter 193
2020-04-18
 10.2k  605
194
Chapter 194
2020-04-21
 9.9k  387
195
Chapter 195
2020-04-25
 9.4k  319
196
Chapter 196
2020-04-28
 10.3k  699
197
Chapter 197
2020-05-02
 9.7k  517
198
Chapter 198
2020-05-03
 8.4k  231
199
Chapter 199
2020-05-03
 8.6k  244
200
Chapter 200
2020-05-03
 8.2k  420
201
Chapter 201
2020-05-03
 8k  364
202
Chapter 202
2020-05-03
 7.6k  117
203
Chapter 203
2020-05-03
 7.8k  157
204
Chapter 204
2020-05-03
 7.8k  190
205
Chapter 205
2020-05-03
 7.2k  328
206
Chapter 206
2020-05-03
 7.1k  371
207
Chapter 207
2020-05-03
 7.6k  635
208
Chapter 208
2020-05-05
 8.4k  370
209
Chapter 209
2020-05-09
 8.3k  442
210
Chapter 210
2020-05-12
 8.2k  255
211
Chapter 211
2020-05-16
 7.7k  535
212
Chapter 212
2020-05-19
 7.9k  444
213
Chapter 213
2020-05-23
 8.3k  382
214
Chapter 214
2020-05-26
 7.7k  283
215
Chapter 215
2020-05-30
 7.9k  373
216
Chapter 216
2020-06-02
 7.8k  634
217
Chapter 217
2020-06-06
 7.6k  606
218
Chapter 218
2020-06-09
 7.1k  378
219
Chapter 219
2020-06-13
 6.9k  197
220
Chapter 220
2020-06-16
 6.9k  271
221
Chapter 221
2020-06-20
 7k  265
222
Chapter 222
2020-06-23
 6.4k  348
223
Chapter 223
2020-06-27
 6.5k  215
224
Chapter 224
2020-06-30
 6.2k  396
225
Chapter 225
2020-07-04
 6k  347
226
Chapter 226
2020-07-07
 6k  344
227
Chapter 227
2020-07-11
 6.1k  346
228
Chapter 228
2020-07-14
 6.1k  464
229
Chapter 229
2020-07-18
 6.3k  390
230
Chapter 230
2020-07-21
 6.1k  202
231
Chapter 231
2020-07-25
 7k  674
232
Chapter 232
2020-07-28
 7.6k  597
233
Chapter 233
2020-08-01
 7.1k  449
234
Chapter 234
2020-08-04
 6.8k  268
235
Chapter 235
2020-08-08
 7.3k  507
236
Chapter 236
2020-08-11
 7k  443
237
Chapter 237
2020-08-15
 7.6k  639
238
Chapter 238
2020-08-18
 6.7k  307
239
Chapter 239
2020-08-22
 6.4k  280
240
Chapter 240
2020-08-25
 6.6k  356
241
Chapter 241
2020-08-29
 6.3k  181
242
Chapter 242
2020-09-01
 6.7k  299
243
Chapter 243
2020-09-05
 6.5k  249
244
Chapter 244
2020-09-08
 6.5k  252
245
Chapter 245
2020-09-12
 5.9k  154
246
Chapter 246
2020-09-15
 5.8k  114
247
Chapter 247
2020-09-19
 6.1k  192
248
Chapter 248
2020-09-26
 6.1k  259
249
Chapter 249
2020-10-03
 5.8k  78
250
Chapter 250
2020-10-10
 5.7k  98
251
Chapter 251
2020-10-17
 5.6k  118
252
Chapter 252
2020-10-24
 5.3k  117
253
Chapter 253
2020-11-07
 5.2k  142
254
Chapter 254
2020-11-14
 4.9k  77
255
Chapter 255
2020-11-21
 5.2k  294
256
Chapter 256
2020-11-28
 7.1k  537
257
Chapter 257
2021-05-16
 4.1k  280
258
Chapter 258
2021-05-23
 4.1k  104
259
Chapter 259
2021-05-30
 4.9k  482
260
Chapter 260
2021-09-25
 2.7k  189
261
Chapter 261
2021-10-02
 2.8k  185
262
Chapter 262
2021-10-09
 2.6k  106
263
Chapter 263
2021-10-16
 2.6k  110
264
Chapter 264
2021-10-23
 2.4k  68
265
Chapter 265
2021-10-30
 2.7k  260
266
Chapter 266
2021-12-18
 2.6k  165
267
Chapter 267
2021-12-25
 2.6k  149
268
Chapter 268
2022-01-01
 2.6k  206
269
Chapter 269
2022-02-13
 1.7k  115
270
Chapter 270
2022-02-20
 1.6k  104
271
Chapter 271
2022-02-27
 1.7k  118
272
Chapter 272
2022-04-20
 1.4k  74
273
Chapter 273
2022-05-04
 1.4k  107
274
Chapter 274
2022-07-03
 980  62
275
Chapter 275
2022-07-10
 1.1k  61
276
Chapter 276
2022-08-25
 1k  331
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Boss Lạnh Lùng Hãy Buông Tay
Boss Lạnh Lùng Hãy Buông Tay
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngược/Đô thị/Drama/Nuôi lớn/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Dịu dàng
Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Thuần Tình Nha Đầu Hỏa Lạt Lạt
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Đô thị/Drama/419/Hắc đạo
Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)
Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu (H)
Đã Full/Ngọt sủng-1/Ngọt sủng hài hước
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Rồi? Tôi Sẽ Làm Lại Cuộc Đời
[ Đam Mỹ ] Xuyên Không Rồi? Tôi Sẽ Làm Lại Cuộc Đời
Trường học/Đam mỹ/Xuyên Không/Tổng tài/Đã Full
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play