Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Bảo Bối Bí Mật Của Vương Tước
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full / Ngọt sủng / Hôn nhân hợp đồng / Bá đạo / Ấm áp / Số mệnh / Sảng văn / Chiếm hữu cao
115M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Sau một đêm say tình với người đàn ông xa lạ, cô mang thai và sinh ra một đứa con trai bảo bối. sau này, cô tình cờ phát hiện ra con trai mình vẫn còn một người anh sinh đôi nữa. bí mật năm đó rốt cuộc là gì? gặp lại lần nữa, hắn ép cô lên tường chất vấn, “sung sướng một đêm rồi muốn chạy à? không dễ như vậy đâu…” Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 239 chương    /    (59340)
 Đã cập nhật 239 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-05-10
 30.4k  1.5k
2
Chapter 2
2019-05-10
 21.3k  1.4k
3
Chapter 3
2019-05-10
 17.3k  626
4
Chapter 4
2019-05-10
 16.3k  650
5
Chapter 5
2019-05-10
 20.8k  602
6
Chapter 6
2019-05-10
 17.2k  282
7
Chapter 7
2019-05-10
 17.3k  334
8
Chapter 8
2019-05-10
 16.8k  123
9
Chapter 9
2019-05-10
 16.7k  479
10
Chapter 10
2019-05-10
 14.9k  512
11
Chapter 11
2019-05-12
 15k  316
12
Chapter 12
2019-05-16
 14.4k  473
13
Chapter 13
2019-05-19
 14.7k  487
14
Chapter 14
2019-05-22
 14.8k  273
15
Chapter 15
2019-05-23
 15.7k  522
16
Chapter 16
2019-05-24
 14.2k  660
17
Chapter 17
2019-05-25
 13.7k  216
18
Chapter 18
2019-05-26
 13.4k  371
19
Chapter 19
2019-05-27
 13.7k  422
20
Chapter 20
2019-05-28
 13.6k  234
21
Chapter 21
2019-05-29
 13.3k  370
22
Chapter 22
2019-05-30
 13.4k  263
23
Chapter 23
2019-05-31
 13.3k  448
24
Chapter 24
2019-06-01
 11.7k  294
25
Chapter 25
2019-06-02
 13.1k  435
26
Chapter 26
2019-06-04
 11.5k  201
27
Chapter 27
2019-06-08
 11.3k  238
28
Chapter 28
2019-06-09
 11.2k  172
29
Chapter 29
2019-06-11
 10.2k  340
30
Chapter 30
2019-06-15
 10.7k  241
31
Chapter 31
2019-06-16
 11k  226
32
Chapter 32
2019-06-18
 10.6k  258
33
Chapter 33
2019-06-22
 10.6k  312
34
Chapter 34
2019-06-23
 10.3k  178
35
Chapter 35
2019-06-25
 10.6k  317
36
Chapter 36
2019-06-29
 10.5k  403
37
Chapter 37
2019-06-30
 11.4k  493
38
Chapter 38
2019-07-02
 10.7k  466
39
Chapter 39
2019-07-06
 12k  212
40
Chapter 40
2019-07-07
 11.3k  501
41
Chapter 41
2019-07-09
 10.4k  173
42
Chapter 42
2019-07-13
 10.4k  353
43
Chapter 43
2019-07-14
 9.4k  195
44
Chapter 44
2019-07-16
 9.8k  183
45
Chapter 45
2019-07-20
 11.1k  400
46
Chapter 46
2019-07-21
 10.2k  317
47
Chapter 47
2019-07-23
 9.7k  139
48
Chapter 48
2019-07-27
 9.5k  220
49
Chapter 49
2019-07-28
 10.2k  280
50
Chapter 50
2019-07-30
 10.8k  606
51
Chapter 51
2019-08-03
 10.2k  191
52
Chapter 52
2019-08-04
 10.4k  210
53
Chapter 53
2019-08-06
 9.8k  171
54
Chapter 54
2019-08-10
 9k  172
55
Chapter 55
2019-08-11
 9.6k  195
56
Chapter 56
2019-08-13
 9.2k  255
57
Chapter 57
2019-08-15
 8.9k  177
58
Chapter 58
2019-08-15
 9.5k  280
59
Chapter 59
2019-08-15
 8.5k  109
60
Chapter 60
2019-08-15
 8.8k  237
61
Chapter 61
2019-08-15
 8.5k  96
62
Chapter 62
2019-08-15
 8.7k  100
63
Chapter 63
2019-08-15
 8.8k  223
64
Chapter 64
2019-08-15
 8.5k  180
65
Chapter 65
2019-08-15
 8.1k  149
66
Chapter 66
2019-08-15
 8.4k  160
67
Chapter 67
2019-08-15
 8.1k  150
68
Chapter 68
2019-08-15
 8k  158
69
Chapter 69
2019-08-15
 7.9k  148
70
Chapter 70
2019-08-15
 9.6k  733
71
Chapter 71
2019-08-15
 8.2k  112
72
Chapter 72
2019-08-15
 8.4k  418
73
Chapter 73
2019-08-15
 8.6k  115
74
Chapter 74
2019-08-15
 8.5k  174
75
Chapter 75
2019-08-15
 8k  98
76
Chapter 76
2019-08-15
 8.7k  397
77
Chapter 77
2019-08-17
 8.5k  141
78
Chapter 78
2019-08-18
 9.4k  180
79
Chapter 79
2019-08-20
 10k  375
80
Chapter 80
2019-08-24
 8.9k  118
81
Chapter 81
2019-08-25
 8.7k  233
82
Chapter 82
2019-08-27
 9.1k  152
83
Chapter 83
2019-08-31
 9.3k  268
84
Chapter 84
2019-09-01
 8.5k  206
85
Chapter 85
2019-09-03
 8.3k  475
86
Chapter 86
2019-09-07
 8k  141
87
Chapter 87
2019-09-08
 8.2k  131
88
Chapter 88
2019-09-10
 8k  234
89
Chapter 89
2019-09-14
 8k  221
90
Chapter 90
2019-09-15
 8.7k  428
91
Chapter 91
2019-09-17
 8.3k  206
92
Chapter 92
2019-09-21
 8.3k  204
93
Chapter 93
2019-09-22
 8.3k  220
94
Chapter 94
2019-09-24
 7.9k  199
95
Chapter 95
2019-09-27
 8k  146
96
Chapter 96
2019-09-28
 7.6k  166
97
Chapter 97
2019-09-28
 8.6k  121
98
Chapter 98
2019-09-28
 7.9k  177
99
Chapter 99
2019-09-28
 7.4k  115
100
Chapter 100
2019-09-28
 7.8k  74
101
Chapter 101
2019-09-28
 7.4k  52
102
Chapter 102
2019-09-28
 8k  160
103
Chapter 103
2019-09-28
 7.7k  79
104
Chapter 104
2019-09-28
 8.4k  216
105
Chapter 105
2019-09-28
 7.6k  102
106
Chapter 106
2019-09-28
 7.8k  156
107
Chapter 107
2019-09-28
 7.4k  139
108
Chapter 108
2019-09-28
 7.3k  78
109
Chapter 109
2019-09-28
 7.1k  152
110
Chapter 110
2019-09-28
 7k  158
111
Chapter 111
2019-09-28
 7k  61
112
Chapter 112
2019-09-28
 7.1k  88
113
Chapter 113
2019-09-28
 7.3k  106
114
Chapter 114
2019-09-28
 6.9k  66
115
Chapter 115
2019-09-28
 7.4k  93
116
Chapter 116
2019-09-28
 7.2k  96
117
Chapter 117
2019-09-29
 7.7k  154
118
Chapter 118
2019-09-30
 7.3k  106
119
Chapter 119
2019-10-01
 7.7k  214
120
Chapter 120
2019-10-02
 8.1k  211
121
Chapter 121
2019-10-03
 7.9k  184
122
Chapter 122
2019-10-04
 8.1k  176
123
Chapter 123
2019-10-05
 7.9k  155
124
Chapter 124
2019-10-06
 7.5k  145
125
Chapter 125
2019-10-07
 7.5k  114
126
Chapter 126
2019-10-08
 7.9k  117
127
Chapter 127
2019-10-09
 7.3k  152
128
Chapter 128
2019-10-10
 7.2k  110
129
Chapter 129
2019-10-11
 7.4k  152
130
Chapter 130
2019-10-12
 7.6k  159
131
Chapter 131
2019-10-13
 7.4k  151
132
Chapter 132
2019-10-14
 7.5k  58
133
Chapter 133
2019-10-15
 7.6k  208
134
Chapter 134
2019-10-16
 7.7k  131
135
Chapter 135
2019-10-17
 6.9k  126
136
Chapter 136
2019-10-18
 7k  121
137
Chapter 137
2019-10-19
 6.8k  95
138
Chapter 138
2019-10-20
 7.3k  105
139
Chapter 139
2019-10-21
 7.2k  90
140
Chapter 140
2019-10-22
 7.3k  93
141
Chapter 141
2019-10-23
 7k  183
142
Chapter 142
2019-10-24
 7.4k  139
143
Chapter 143
2019-10-25
 7.1k  250
144
Chapter 144
2019-10-26
 6.7k  455
145
Chapter 145
2019-10-27
 7.2k  119
146
Chapter 146
2019-10-28
 6.9k  240
147
Chapter 147
2019-10-29
 7.1k  91
148
Chapter 148
2019-10-30
 7.4k  138
149
Chapter 149
2019-10-31
 6.8k  136
150
Chapter 150
2019-11-01
 7.3k  148
151
Chapter 151
2019-11-02
 7.4k  139
152
Chapter 152
2019-11-03
 7k  178
153
Chapter 153
2019-11-04
 7.2k  279
154
Chapter 154
2019-11-05
 7.5k  207
155
Chapter 155
2019-11-06
 7.7k  171
156
Chapter 156
2019-11-07
 7.1k  142
157
Chapter 157
2019-11-08
 7.7k  360
158
Chapter 158
2019-11-09
 7k  149
159
Chapter 159
2019-11-10
 7k  215
160
Chapter 160
2019-11-11
 8k  340
161
Chapter 161
2019-11-12
 6.9k  130
162
Chapter 162
2019-11-13
 7.1k  164
163
Chapter 163
2019-11-14
 7.7k  224
164
Chapter 164
2019-11-15
 6.5k  144
165
Chapter 165
2019-11-16
 7k  120
166
Chapter 166
2019-11-17
 6.8k  173
167
Chapter 167
2019-11-18
 6.8k  230
168
Chapter 168
2019-11-19
 6.9k  178
169
Chapter 169
2019-11-20
 6.8k  253
170
Chapter 170
2019-11-21
 6.8k  255
171
Chapter 171
2019-11-22
 7.3k  443
172
Chapter 172
2019-11-23
 7.5k  206
173
Chapter 173
2019-11-24
 6.7k  115
174
Chapter 174
2019-11-25
 6.7k  72
175
Chapter 175
2019-11-26
 6.8k  198
176
Chapter 176
2019-11-27
 7.5k  132
177
Chapter 177
2019-11-28
 7.2k  226
178
Chapter 178
2019-11-29
 6.9k  136
179
Chapter 179
2019-11-30
 6.7k  129
180
Chapter 180
2019-12-01
 7.3k  150
181
Chapter 181
2019-12-02
 7.2k  291
182
Chapter 182
2019-12-03
 6.9k  149
183
Chapter 183
2019-12-04
 6.9k  127
184
Chapter 184
2019-12-05
 6.7k  170
185
Chapter 185
2019-12-06
 6k  131
186
Chapter 186
2019-12-07
 6.3k  97
187
Chapter 187
2019-12-08
 6.7k  152
188
Chapter 188
2019-12-09
 6.5k  165
189
Chapter 189
2019-12-10
 7k  234
190
Chapter 190
2019-12-11
 6.9k  141
191
Chapter 191
2019-12-12
 7k  323
192
Chapter 192
2019-12-13
 7.1k  149
193
Chapter 193
2019-12-14
 6.2k  155
194
Chapter 194
2019-12-16
 6.5k  127
195
Chapter 195
2019-12-17
 6.5k  118
196
Chapter 196
2019-12-19
 6.7k  228
197
Chapter 197
2019-12-22
 6.3k  126
198
Chapter 198
2019-12-24
 6.3k  137
199
Chapter 199
2019-12-29
 6.3k  103
200
Chapter 200
2019-12-31
 7k  347
201
Chapter 201
2020-01-02
 6.5k  209
202
Chapter 202
2020-01-05
 6.9k  322
203
Chapter 203
2020-01-07
 6.4k  136
204
Chapter 204
2020-01-09
 6.7k  289
205
Chapter 205
2020-01-12
 6.4k  81
206
Chapter 206
2020-01-14
 6.4k  166
207
Chapter 207
2020-01-16
 6.4k  173
208
Chapter 208
2020-01-19
 6.5k  225
209
Chapter 209
2020-01-21
 6.6k  200
210
Chapter 210
2020-01-23
 6.8k  203
211
Chapter 211
2020-01-26
 6.4k  161
212
Chapter 212
2020-01-28
 6.6k  190
213
Chapter 213
2020-01-30
 6.3k  185
214
Chapter 214
2020-02-02
 6.3k  154
215
Chapter 215
2020-02-04
 6.2k  172
216
Chapter 216
2020-02-06
 6k  173
217
Chapter 217
2020-02-09
 6.5k  265
218
Chapter 218
2020-02-11
 6.3k  201
219
Chapter 219
2020-02-13
 6.4k  389
220
Chapter 220
2020-02-16
 6.8k  429
221
Chapter 221
2020-02-18
 6.7k  261
222
Chapter 222
2020-02-20
 6.5k  205
223
Chapter 223
2020-02-23
 6.4k  165
224
Chapter 224
2020-02-25
 6.4k  175
225
Chapter 225
2020-02-27
 6.8k  168
226
Chapter 226
2020-03-01
 6.8k  179
227
Chapter 227
2020-03-03
 7k  264
228
Chapter 228
2020-03-08
 7.4k  280
229
Chapter 229
2020-03-10
 9.5k  937
230
Chapter 230
2020-03-15
 8k  317
231
Chapter 231
2020-03-17
 8.3k  489
232
Chapter 232
2020-03-22
 8.8k  334
233
Chapter 233
2020-03-24
 10.2k  495
234
Chapter 234
2020-03-29
 8.2k  290
235
Chapter 235
2020-03-31
 9.5k  441
236
Chapter 236
2020-04-05
 8.4k  301
237
Chapter 237
2020-04-07
 9.7k  460
238
Chapter 238
2020-04-12
 8.9k  405
239
Chapter 239
2020-04-14
 20.1k  2.5k
Đề xuất liên quan
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Nhất Dạ Nghiệt Tình: Cuồng Hôn Hào Môn Lão Công
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Bạn Trai Tôi Là Xã Hội Đen
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Oan gia/Drama/Bá đạo/Ân oán hào môn/Mỹ nam vây quanh/Gái ngoan/Hắc đạo
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Hào Môn Tiểu Lão Bà
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Ân oán hào môn/Chiếm hữu cao/Thiên kim lụi bại
Hoa Khôi Vương Bài
Hoa Khôi Vương Bài
Trường học/Tình yêu/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play