Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Phụng Nghịch Thiên Hạ
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Xuyên Không / Viễn tưởng / Mạo Hiểm / Ngược / Nữ cường / Cung đình / Cổ đại / Trùng sinh báo thù / Nham hiểm
170.2M
4.9
Tên tác giả: SaManHua

Cô ấy, đích nữ duy nhất của phủ trưởng công chúa, nhưng lại là “phế vật” ai ai cũng biết. Sự yếu đuối đã đẩy cô tới cái chết, và khi mở mắt ra, cô đã là sát thủ thiên tài nguy hiểm nhất của thế kỷ 21! Âm thầm lặng lẽ, cô sống với hai lớp mặt nạ, một yếu đuối, một là Hý Thiên đại nhân người người khiếp sợ. Còn chàng là vương tử bóng tối tuyệt sắc, máu lạnh vô tình, gặp nàng trong loạn thế, tâm đầu ý hợp, từ đó sống chết có nhau. Truyện này do SaManHua cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 431 chương    /    (139010)
 Đã cập nhật 431 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-01-20
 30.6k  2.5k
2
Chapter 2
2019-01-20
 23.4k  922
3
Chapter 3
2019-01-20
 22.6k  551
4
Chapter 4
2019-01-20
 24.9k  1.2k
5
Chapter 5
2019-01-20
 21.1k  550
6
Chapter 6
2019-01-20
 19.4k  340
7
Chapter 7
2019-01-20
 20.1k  405
8
Chapter 8
2019-01-22
 19.1k  358
9
Chapter 9
2019-01-25
 20.8k  356
10
Chapter 10
2019-02-01
 21.5k  531
11
Chapter 11
2019-02-05
 20.3k  385
12
Chapter 12
2019-02-08
 18.5k  372
13
Chapter 13
2019-02-12
 19k  486
14
Chapter 14
2019-02-15
 17k  248
15
Chapter 15
2019-02-19
 17.3k  372
16
Chapter 16
2019-02-22
 17k  217
17
Chapter 17
2019-02-26
 17.3k  412
18
Chapter 18
2019-03-01
 17.4k  376
19
Chapter 19
2019-03-05
 17.3k  328
20
Chapter 20
2019-03-08
 16.6k  356
21
Chapter 21
2019-03-10
 18.5k  549
22
Chapter 22
2019-03-10
 15.9k  164
23
Chapter 23
2019-03-10
 16k  354
24
Chapter 24
2019-03-10
 16.8k  778
25
Chapter 25
2019-03-10
 15.9k  433
26
Chapter 26
2019-03-10
 16.6k  488
27
Chapter 27
2019-03-10
 15.6k  213
28
Chapter 28
2019-03-10
 18.5k  568
29
Chapter 29
2019-03-10
 16.2k  267
30
Chapter 30
2019-03-10
 15.9k  203
31
Chapter 31
2019-03-12
 16.3k  342
32
Chapter 32
2019-03-15
 15.5k  188
33
Chapter 33
2019-03-19
 16k  226
34
Chapter 34
2019-03-22
 16.1k  290
35
Chapter 35
2019-03-26
 15.8k  306
36
Chapter 36
2019-03-29
 15.2k  173
37
Chapter 37
2019-03-31
 15.3k  191
38
Chapter 38
2019-04-02
 15k  242
39
Chapter 39
2019-04-05
 15.1k  191
40
Chapter 40
2019-04-07
 15k  182
41
Chapter 41
2019-04-09
 14.9k  270
42
Chapter 42
2019-04-12
 15.3k  221
43
Chapter 43
2019-04-14
 15.4k  227
44
Chapter 44
2019-04-16
 16k  249
45
Chapter 45
2019-04-19
 15.7k  313
46
Chapter 46
2019-04-21
 17.9k  962
47
Chapter 47
2019-04-23
 16.2k  309
48
Chapter 48
2019-04-26
 16.5k  441
49
Chapter 49
2019-04-28
 14.7k  229
50
Chapter 50
2019-04-30
 15k  358
51
Chapter 51
2019-05-03
 15.6k  420
52
Chapter 52
2019-05-04
 15.7k  330
53
Chapter 53
2019-05-04
 14.5k  374
54
Chapter 54
2019-05-04
 14.5k  263
55
Chapter 55
2019-05-04
 13.8k  298
56
Chapter 56
2019-05-04
 15.3k  494
57
Chapter 57
2019-05-04
 14.5k  432
58
Chapter 58
2019-05-04
 14k  233
59
Chapter 59
2019-05-04
 13.7k  300
60
Chapter 60
2019-05-04
 12.8k  229
61
Chapter 61
2019-05-04
 12.4k  158
62
Chapter 62
2019-05-04
 12.5k  214
63
Chapter 63
2019-05-04
 12.2k  136
64
Chapter 64
2019-05-04
 12.9k  228
65
Chapter 65
2019-05-04
 12k  200
66
Chapter 66
2019-05-04
 12.8k  161
67
Chapter 67
2019-05-04
 12.5k  169
68
Chapter 68
2019-05-04
 12.3k  211
69
Chapter 69
2019-05-04
 12.1k  254
70
Chapter 70
2019-05-04
 12.6k  308
71
Chapter 71
2019-05-04
 12.6k  266
72
Chapter 72
2019-05-04
 11.9k  159
73
Chapter 73
2019-05-04
 12.4k  312
74
Chapter 74
2019-05-04
 11.9k  241
75
Chapter 75
2019-05-04
 12k  236
76
Chapter 76
2019-05-04
 11.8k  195
77
Chapter 77
2019-05-04
 12k  286
78
Chapter 78
2019-05-04
 11.3k  247
79
Chapter 79
2019-05-04
 11.5k  230
80
Chapter 80
2019-05-04
 11.1k  202
81
Chapter 81
2019-05-04
 11.1k  156
82
Chapter 82
2019-05-04
 11.2k  303
83
Chapter 83
2019-05-04
 10.6k  197
84
Chapter 84
2019-05-04
 10.8k  156
85
Chapter 85
2019-05-04
 10.6k  181
86
Chapter 86
2019-05-04
 10.9k  188
87
Chapter 87
2019-05-04
 10.7k  150
88
Chapter 88
2019-05-04
 10.6k  359
89
Chapter 89
2019-05-04
 10.6k  165
90
Chapter 90
2019-05-04
 11.5k  534
91
Chapter 91
2019-05-04
 11.2k  381
92
Chapter 92
2019-05-05
 11.8k  400
93
Chapter 93
2019-05-07
 11.1k  253
94
Chapter 94
2019-05-10
 10.9k  142
95
Chapter 95
2019-05-12
 10.9k  211
96
Chapter 96
2019-05-14
 10.4k  246
97
Chapter 97
2019-05-17
 10.7k  224
98
Chapter 98
2019-05-19
 10.8k  170
99
Chapter 99
2019-05-20
 10.9k  195
100
Chapter 100
2019-05-21
 11.5k  302
101
Chapter 101
2019-05-22
 11.7k  261
102
Chapter 102
2019-05-23
 12.2k  403
103
Chapter 103
2019-05-24
 12.2k  445
104
Chapter 104
2019-05-25
 11.7k  237
105
Chapter 105
2019-05-26
 11.5k  520
106
Chapter 106
2019-05-27
 11.2k  415
107
Chapter 107
2019-05-28
 11.1k  490
108
Chapter 108
2019-05-29
 11.2k  179
109
Chapter 109
2019-05-30
 11.1k  233
110
Chapter 110
2019-05-31
 11.8k  466
111
Chapter 111
2019-06-01
 11.3k  354
112
Chapter 112
2019-06-02
 10.6k  174
113
Chapter 113
2019-06-03
 11.4k  389
114
Chapter 114
2019-06-04
 11.9k  420
115
Chapter 115
2019-06-05
 10.9k  271
116
Chapter 116
2019-06-06
 11k  292
117
Chapter 117
2019-06-07
 11k  233
118
Chapter 118
2019-06-08
 11.1k  368
119
Chapter 119
2019-06-09
 11.6k  424
120
Chapter 120
2019-06-10
 11.4k  322
121
Chapter 121
2019-06-11
 11.4k  215
122
Chapter 122
2019-06-12
 12.5k  469
123
Chapter 123
2019-06-13
 12.2k  567
124
Chapter 124
2019-06-14
 11.3k  338
125
Chapter 125
2019-06-15
 11.6k  373
126
Chapter 126
2019-06-16
 11.1k  379
127
Chapter 127
2019-06-17
 10.9k  227
128
Chapter 128
2019-06-18
 11.4k  519
129
Chapter 129
2019-06-19
 11.9k  398
130
Chapter 130
2019-06-20
 11.4k  297
131
Chapter 131
2019-06-21
 11.4k  475
132
Chapter 132
2019-06-22
 11.2k  332
133
Chapter 133
2019-06-23
 10.6k  191
134
Chapter 134
2019-06-24
 11.3k  246
135
Chapter 135
2019-06-25
 11.4k  276
136
Chapter 136
2019-06-26
 11.3k  351
137
Chapter 137
2019-06-27
 11.1k  280
138
Chapter 138
2019-06-28
 11.4k  407
139
Chapter 139
2019-06-29
 11.4k  332
140
Chapter 140
2019-06-30
 11.8k  255
141
Chapter 141
2019-07-01
 11.2k  301
142
Chapter 142
2019-07-02
 10.7k  277
143
Chapter 143
2019-07-03
 10.5k  159
144
Chapter 144
2019-07-04
 11.4k  240
145
Chapter 145
2019-07-05
 11.1k  248
146
Chapter 146
2019-07-06
 10.7k  170
147
Chapter 147
2019-07-07
 10.8k  289
148
Chapter 148
2019-07-08
 10.8k  180
149
Chapter 149
2019-07-09
 11.6k  393
150
Chapter 150
2019-07-10
 11.3k  255
151
Chapter 151
2019-07-11
 10.8k  239
152
Chapter 152
2019-07-12
 10.8k  282
153
Chapter 153
2019-07-13
 11k  230
154
Chapter 154
2019-07-14
 10.7k  430
155
Chapter 155
2019-07-15
 10.7k  326
156
Chapter 156
2019-07-16
 10.7k  282
157
Chapter 157
2019-07-17
 10.9k  221
158
Chapter 158
2019-07-18
 10.6k  202
159
Chapter 159
2019-07-19
 11k  235
160
Chapter 160
2019-07-20
 10.7k  262
161
Chapter 161
2019-07-21
 10.9k  315
162
Chapter 162
2019-07-21
 10.1k  264
163
Chapter 163
2019-07-21
 9.8k  121
164
Chapter 164
2019-07-21
 9.5k  214
165
Chapter 165
2019-07-21
 9.7k  95
166
Chapter 166
2019-07-21
 10.1k  139
167
Chapter 167
2019-07-21
 9.8k  124
168
Chapter 168
2019-07-21
 10.4k  488
169
Chapter 169
2019-07-21
 9.5k  182
170
Chapter 170
2019-07-21
 11.1k  315
171
Chapter 171
2019-07-21
 10.6k  491
172
Chapter 172
2019-07-22
 10.8k  449
173
Chapter 173
2019-07-23
 10.8k  291
174
Chapter 174
2019-07-24
 11.4k  289
175
Chapter 175
2019-07-25
 11.5k  393
176
Chapter 176
2019-07-26
 11.1k  279
177
Chapter 177
2019-07-27
 10.7k  200
178
Chapter 178
2019-07-28
 10.2k  201
179
Chapter 179
2019-07-29
 10.6k  309
180
Chapter 180
2019-07-30
 10.4k  204
181
Chapter 181
2019-07-31
 11k  600
182
Chapter 182
2019-08-01
 11.3k  458
183
Chapter 183
2019-08-02
 12.2k  1.2k
184
Chapter 184
2019-08-03
 10.6k  301
185
Chapter 185
2019-08-04
 10.2k  215
186
Chapter 186
2019-08-05
 10.7k  289
187
Chapter 187
2019-08-06
 10.8k  281
188
Chapter 188
2019-08-07
 11.1k  353
189
Chapter 189
2019-08-08
 11.2k  273
190
Chapter 190
2019-08-09
 11.3k  460
191
Chapter 191
2019-08-10
 10.7k  298
192
Chapter 192
2019-08-11
 10.6k  253
193
Chapter 193
2019-08-12
 10.5k  254
194
Chapter 194
2019-08-13
 10.9k  257
195
Chapter 195
2019-08-14
 10.2k  257
196
Chapter 196
2019-08-15
 10k  331
197
Chapter 197
2019-08-16
 10.1k  226
198
Chapter 198
2019-08-17
 10.2k  219
199
Chapter 199
2019-08-18
 11.1k  388
200
Chapter 200
2019-08-19
 11k  340
201
Chapter 201
2019-08-20
 9.9k  154
202
Chapter 202
2019-08-21
 9.4k  104
203
Chapter 203
2019-08-22
 10k  193
204
Chapter 204
2019-08-23
 10.3k  152
205
Chapter 205
2019-08-24
 10.1k  232
206
Chapter 206
2019-08-25
 10.1k  315
207
Chapter 207
2019-08-26
 9.8k  164
208
Chapter 208
2019-08-27
 9.6k  184
209
Chapter 209
2019-08-28
 9.8k  177
210
Chapter 210
2019-08-29
 10k  206
211
Chapter 211
2019-08-30
 10.1k  221
212
Chapter 212
2019-08-31
 10.2k  255
213
Chapter 213
2019-09-01
 10.2k  281
214
Chapter 214
2019-09-02
 10.1k  230
215
Chapter 215
2019-09-03
 10.8k  408
216
Chapter 216
2019-09-04
 10.6k  322
217
Chapter 217
2019-09-05
 9.1k  125
218
Chapter 218
2019-09-06
 9.3k  251
219
Chapter 219
2019-09-07
 9.5k  152
220
Chapter 220
2019-09-08
 9.5k  133
221
Chapter 221
2019-09-09
 9.5k  174
222
Chapter 222
2019-09-10
 9.8k  247
223
Chapter 223
2019-09-11
 9.4k  150
224
Chapter 224
2019-09-12
 9.6k  215
225
Chapter 225
2019-09-13
 9.4k  223
226
Chapter 226
2019-09-14
 10.1k  192
227
Chapter 227
2019-09-15
 9.7k  361
228
Chapter 228
2019-09-16
 9k  103
229
Chapter 229
2019-09-16
 9.5k  164
230
Chapter 230
2019-09-17
 9.6k  150
231
Chapter 231
2019-09-18
 9.5k  159
232
Chapter 232
2019-09-19
 9.4k  161
233
Chapter 233
2019-09-20
 8.9k  100
234
Chapter 234
2019-09-21
 9k  291
235
Chapter 235
2019-09-22
 9k  170
236
Chapter 236
2019-09-23
 8.8k  172
237
Chapter 237
2019-09-24
 8.7k  135
238
Chapter 238
2019-09-25
 9.3k  145
239
Chapter 239
2019-09-26
 9.6k  170
240
Chapter 240
2019-09-27
 9.4k  129
241
Chapter 241
2019-09-28
 9k  134
242
Chapter 242
2019-09-29
 9.5k  209
243
Chapter 243
2019-09-30
 9.4k  283
244
Chapter 244
2019-10-01
 9.3k  171
245
Chapter 245
2019-10-02
 9.8k  185
246
Chapter 246
2019-10-03
 9.1k  149
247
Chapter 247
2019-10-04
 8.8k  135
248
Chapter 248
2019-10-05
 9.1k  145
249
Chapter 249
2019-10-06
 8.9k  190
250
Chapter 250
2019-10-07
 9k  142
251
Chapter 251
2019-10-08
 9.2k  131
252
Chapter 252
2019-10-09
 9.1k  286
253
Chapter 253
2019-10-10
 9.6k  358
254
Chapter 254
2019-10-11
 9.2k  188
255
Chapter 255
2019-10-12
 8.5k  210
256
Chapter 256
2019-10-13
 8.6k  192
257
Chapter 257
2019-10-14
 8.3k  123
258
Chapter 258
2019-10-15
 8.6k  128
259
Chapter 259
2019-10-16
 8.6k  194
260
Chapter 260
2019-10-17
 8.8k  161
261
Chapter 261
2019-10-18
 8.6k  212
262
Chapter 262
2019-10-19
 9k  281
263
Chapter 263
2019-10-20
 9k  232
264
Chapter 264
2019-10-21
 8.8k  231
265
Chapter 265
2019-10-22
 8.7k  156
266
Chapter 266
2019-10-23
 8.9k  165
267
Chapter 267
2019-10-24
 8.7k  212
268
Chapter 268
2019-10-25
 9k  174
269
Chapter 269
2019-10-26
 10.4k  401
270
Chapter 270
2019-10-27
 9.8k  269
271
Chapter 271
2019-10-28
 9.5k  291
272
Chapter 272
2019-10-29
 9.6k  205
273
Chapter 273
2019-10-31
 9.8k  408
274
Chapter 274
2019-11-02
 9.6k  321
275
Chapter 275
2019-11-05
 9.6k  257
276
Chapter 276
2019-11-07
 9k  249
277
Chapter 277
2019-11-09
 9.9k  206
278
Chapter 278
2019-11-12
 9.6k  244
279
Chapter 279
2019-11-14
 9.1k  224
280
Chapter 280
2019-11-16
 11k  445
281
Chapter 281
2019-11-19
 9.9k  296
282
Chapter 282
2019-11-21
 9.8k  304
283
Chapter 283
2019-11-23
 9.8k  235
284
Chapter 284
2019-11-26
 9.7k  277
285
Chapter 285
2019-11-28
 9.7k  178
286
Chapter 286
2019-11-30
 10.5k  425
287
Chapter 287
2019-12-03
 9.8k  208
288
Chapter 288
2019-12-05
 9.7k  435
289
Chapter 289
2019-12-06
 9.4k  185
290
Chapter 290
2019-12-07
 9.4k  277
291
Chapter 291
2019-12-08
 9.4k  262
292
Chapter 292
2019-12-09
 9.3k  315
293
Chapter 293
2019-12-10
 9.3k  158
294
Chapter 294
2019-12-11
 9k  157
295
Chapter 295
2019-12-12
 9.4k  214
296
Chapter 296
2019-12-13
 9.6k  423
297
Chapter 297
2019-12-14
 9.3k  353
298
Chapter 298
2019-12-14
 8.4k  166
299
Chapter 299
2019-12-14
 8.2k  107
300
Chapter 300
2019-12-14
 8.5k  179
301
Chapter 301
2019-12-14
 8.4k  102
302
Chapter 302
2019-12-14
 8.4k  78
303
Chapter 303
2019-12-14
 8.5k  95
304
Chapter 304
2019-12-14
 8.5k  160
305
Chapter 305
2019-12-14
 9.5k  90
306
Chapter 306
2019-12-14
 9.1k  156
307
Chapter 307
2019-12-14
 9.1k  115
308
Chapter 308
2019-12-14
 8.8k  199
309
Chapter 309
2019-12-14
 8.9k  116
310
Chapter 310
2019-12-14
 8.4k  86
311
Chapter 311
2019-12-14
 8.5k  200
312
Chapter 312
2019-12-14
 8.8k  137
313
Chapter 313
2019-12-14
 8.5k  166
314
Chapter 314
2019-12-14
 8.4k  167
315
Chapter 315
2019-12-14
 8.6k  153
316
Chapter 316
2019-12-14
 8.6k  307
317
Chapter 317
2019-12-14
 9.4k  305
318
Chapter 318
2019-12-15
 10k  413
319
Chapter 319
2019-12-16
 9.5k  405
320
Chapter 320
2019-12-17
 10.1k  396
321
Chapter 321
2019-12-18
 9.9k  278
322
Chapter 322
2019-12-19
 9.9k  389
323
Chapter 323
2019-12-20
 10k  306
324
Chapter 324
2019-12-21
 10k  309
325
Chapter 325
2019-12-22
 10.4k  323
326
Chapter 326
2019-12-23
 10k  318
327
Chapter 327
2019-12-24
 9.8k  444
328
Chapter 328
2019-12-25
 10k  471
329
Chapter 329
2019-12-26
 9.9k  411
330
Chapter 330
2019-12-27
 10.7k  317
331
Chapter 331
2019-12-28
 10.5k  490
332
Chapter 332
2019-12-31
 10.5k  363
333
Chapter 333
2020-01-02
 11.1k  501
334
Chapter 334
2020-01-04
 11.6k  406
335
Chapter 335
2020-01-07
 16.6k  2.1k
336
Chapter 336
2020-01-16
 13.4k  739
337
Chapter 337
2020-01-16
 15.8k  1.4k
338
Chapter 338
2020-01-18
 14.4k  811
339
Chapter 339
2020-01-19
 20k  7.4k
340
Chapter 340
2020-02-18
 14.3k  2k
341
Chapter 341
2020-02-19
 16.8k  2.6k
342
Chapter 342
2020-03-03
 15.2k  1.8k
343
Chapter 343
2020-03-15
 12.4k  913
344
Chapter 344
2020-03-16
 13.1k  856
345
Chapter 345
2020-03-24
 14.1k  1.4k
346
Chapter 346
2020-04-05
 12.8k  657
347
Chapter 347
2020-04-09
 12.5k  811
348
Chapter 348
2020-04-14
 13.5k  1.5k
349
Chapter 349
2020-04-30
 12.1k  1.4k
350
Chapter 350
2020-05-07
 11.8k  1.1k
351
Chapter 351
2020-05-14
 10.7k  718
352
Chapter 352
2020-05-21
 10.8k  808
353
Chapter 353
2020-05-28
 10.6k  578
354
Chapter 354
2020-06-04
 9.3k  437
355
Chapter 355
2020-06-11
 9.2k  294
356
Chapter 356
2020-06-18
 9k  304
357
Chapter 357
2020-06-25
 9.6k  545
358
Chapter 358
2020-07-16
 7.9k  413
359
Chapter 359
2020-07-23
 8.1k  378
360
Chapter 360
2020-07-30
 8.8k  696
361
Chapter 361
2020-08-06
 8.3k  378
362
Chapter 362
2020-08-13
 7.7k  427
363
Chapter 363
2020-08-20
 7.3k  305
364
Chapter 364
2020-08-27
 7.1k  229
365
Chapter 365
2020-09-03
 6.6k  165
366
Chapter 366
2020-09-10
 6.4k  103
367
Chapter 367
2020-09-17
 6.8k  221
368
Chapter 368
2020-09-24
 5.8k  170
369
Chapter 369
2020-10-01
 5.6k  96
370
Chapter 370
2020-10-08
 5.7k  128
371
Chapter 371
2020-10-11
 5.3k  91
372
Chapter 372
2020-10-15
 5k  57
373
Chapter 373
2020-10-18
 4.5k  65
374
Chapter 374
2020-10-22
 4.3k  58
375
Chapter 375
2020-10-25
 4.3k  47
376
Chapter 376
2020-10-29
 4.4k  95
377
Chapter 377
2020-11-01
 4.2k  42
378
Chapter 378
2020-11-05
 4.1k  155
379
Chapter 379
2020-11-08
 4.1k  47
380
Chapter 380
2020-11-12
 4.1k  46
381
Chapter 381
2020-11-15
 3.9k  39
382
Chapter 382
2020-11-19
 3.9k  50
383
Chapter 383
2020-11-22
 4k  71
384
Chapter 384
2020-11-26
 3.9k  61
385
Chapter 385
2020-11-29
 4.2k  108
386
Chapter 386
2020-12-03
 4k  63
387
Chapter 387
2020-12-06
 4.2k  114
388
Chapter 388
2020-12-10
 4.2k  157
389
Chapter 389
2020-12-13
 4.1k  82
390
Chapter 390
2020-12-17
 6.1k  519
391
Chapter 391
2021-05-14
 3.5k  468
392
Chapter 392
2021-05-18
 3.4k  238
393
Chapter 393
2021-05-21
 2.9k  182
394
Chapter 394
2021-05-25
 2.8k  127
395
Chapter 395
2021-05-28
 2.8k  128
396
Chapter 396
2021-06-01
 2.7k  171
397
Chapter 397
2021-06-04
 2.8k  181
398
Chapter 398
2021-06-08
 2.6k  157
399
Chapter 399
2021-06-11
 2.5k  129
400
Chapter 400
2021-06-15
 2.4k  120
401
Chapter 401
2021-06-18
 2.4k  128
402
Chapter 402
2021-06-22
 2.3k  119
403
Chapter 403
2021-06-25
 2.4k  171
404
Chapter 404
2021-06-29
 2.4k  154
405
Chapter 405
2021-07-02
 2.4k  148
406
Chapter 406
2021-07-06
 2.4k  139
407
Chapter 407
2021-07-09
 2.5k  184
408
Chapter 408
2021-07-13
 2.7k  177
409
Chapter 409
2021-07-20
 2.2k  153
410
Chapter 410
2021-07-27
 2.1k  176
411
Chapter 411
2021-08-03
 2.3k  162
412
Chapter 412
2021-08-10
 2.3k  154
413
Chapter 413
2021-08-17
 2.3k  135
414
Chapter 414
2021-08-24
 2.1k  116
415
Chapter 415
2021-08-31
 2.2k  183
416
Chapter 416
2021-10-21
 1.6k  95
417
Chapter 417
2021-10-26
 1.4k  71
418
Chapter 418
2021-10-28
 1.4k  70
419
Chapter 419
2021-11-02
 1.5k  101
420
Chapter 420
2021-11-09
 1.4k  74
421
Chapter 421
2021-11-16
 1.3k  80
422
Chapter 422
2021-11-23
 1.3k  66
423
Chapter 423
2021-11-30
 1.3k  82
424
Chapter 424
2021-12-07
 1.3k  61
425
Chapter 425
2021-12-14
 1.3k  72
426
Chapter 426
2021-12-21
 1.3k  80
427
Chapter 427
2021-12-28
 1.3k  92
428
Chapter 428
2022-01-04
 1.2k  75
429
Chapter 429
2022-01-11
 1.1k  72
430
Chapter 430
2022-01-15
 1k  66
431
Chapter 431
2022-01-18
 901  98
Đề xuất liên quan
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Vương Gia Người Thật Đê Tiện
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Ngọt sủng/Nữ cường/Cung đình/Harem/Cổ đại/Sảng văn/Mỹ nam vây quanh/Lăng nhăng/Vạn người mê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Thiếu Soái Vợ Ngài Lại Trốn Rồi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngược/Nữ cường/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Trốn cưới/Ngạo mạn/Quân phiệt
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Vương Phi Bé Bỏng Của Minh Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play