MangaToon
Thất Vương Phi Báo Thù
Thất Vương Phi Báo Thù
Đã Full
Tình yêu / Xuyên Không / Viễn tưởng / Ngọt sủng / Nữ cường / Cung đình / Vương phi / Drama / Cổ đại / Trùng sinh báo thù / Sảng văn / Nghịch tập / Nham hiểm
156.7M
4.8
Tên tác giả: ChongZhuo Comics

Đời trước chị ấy bị người bắt nạt, cuối cùng chết với con trai. Bây giờ quay lại, hãy xem chị ấy đối phó kẻ xấu và làm vương gia yêu thương như thế nào…

Truyện này do ChongZhuo Comics cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 355 chương    /    (170050)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2019-02-16
 37.8k  4.9k
2
Chapter 2
2019-02-16
 29k  1.1k
3
Chapter 3
2019-02-16
 29.2k  1.3k
4
Chapter 4
2019-02-16
 28.2k  1.2k
5
Chapter 5
2019-02-16
 25.1k  918
6
Chapter 6
2019-02-16
 26.7k  1.1k
7
Chapter 7
2019-02-16
 25.3k  872
8
Chapter 8
2019-02-16
 25.6k  694
9
Chapter 9
2019-02-16
 25.4k  849
10
Chapter 10
2019-02-16
 24.6k  1.4k
11
Chapter 11
2019-02-19
 27.5k  1.5k
12
Chapter 12
2019-02-21
 26.8k  1.5k
13
Chapter 13
2019-02-24
 23.1k  661
14
Chapter 14
2019-02-24
 22.1k  709
15
Chapter 15
2019-02-24
 22.3k  440
16
Chapter 16
2019-02-24
 27.3k  2.4k
17
Chapter 17
2019-02-24
 24.2k  436
18
Chapter 18
2019-02-24
 23.2k  1.3k
19
Chapter 19
2019-02-24
 24.6k  1.2k
20
Chapter 20
2019-02-24
 21.9k  489
21
Chapter 21
2019-02-24
 24.1k  883
22
Chapter 22
2019-02-24
 22.6k  421
23
Chapter 23
2019-02-26
 23.9k  917
24
Chapter 24
2019-02-28
 26.1k  1.6k
25
Chapter 25
2019-03-05
 22.9k  553
26
Chapter 26
2019-03-06
 21.9k  414
27
Chapter 27
2019-03-06
 23.9k  408
28
Chapter 28
2019-03-06
 22.1k  1.1k
29
Chapter 29
2019-03-06
 20.2k  346
30
Chapter 30
2019-03-06
 20.3k  424
31
Chapter 31
2019-03-06
 19.4k  826
32
Chapter 32
2019-03-06
 19.5k  786
33
Chapter 33
2019-03-06
 20.4k  626
34
Chapter 34
2019-03-06
 19.6k  369
35
Chapter 35
2019-03-06
 21.7k  1.1k
36
Chapter 36
2019-03-07
 21.7k  715
37
Chapter 37
2019-03-12
 21.3k  1.1k
38
Chapter 38
2019-03-14
 20.4k  718
39
Chapter 39
2019-03-19
 20.6k  779
40
Chapter 40
2019-03-21
 19.6k  367
41
Chapter 41
2019-03-26
 20.1k  416
42
Chapter 42
2019-03-28
 20k  408
43
Chapter 43
2019-03-30
 19.2k  889
44
Chapter 44
2019-04-02
 19.8k  477
45
Chapter 45
2019-04-04
 19.3k  1k
46
Chapter 46
2019-04-06
 18.1k  532
47
Chapter 47
2019-04-09
 17.9k  398
48
Chapter 48
2019-04-11
 18.3k  447
49
Chapter 49
2019-04-13
 18.1k  534
50
Chapter 50
2019-04-16
 17.5k  235
51
Chapter 51
2019-04-18
 17.9k  243
52
Chapter 52
2019-04-20
 19.7k  642
53
Chapter 53
2019-04-23
 19.1k  1.1k
54
Chapter 54
2019-04-25
 19.7k  544
55
Chapter 55
2019-04-25
 19.1k  305
56
Chapter 56
2019-04-25
 17.9k  655
57
Chapter 57
2019-04-25
 18.3k  828
58
Chapter 58
2019-04-27
 17.4k  966
59
Chapter 59
2019-04-30
 19.1k  544
60
Chapter 60
2019-05-02
 19.2k  599
61
Chapter 61
2019-05-04
 18.4k  530
62
Chapter 62
2019-05-07
 18.1k  1.1k
63
Chapter 63
2019-05-09
 18.3k  386
64
Chapter 64
2019-05-11
 17.6k  479
65
Chapter 65
2019-05-14
 18.8k  543
66
Chapter 66
2019-05-16
 18.8k  363
67
Chapter 67
2019-05-18
 18.4k  463
68
Chapter 68
2019-05-21
 17.7k  1.9k
69
Chapter 69
2019-05-25
 18.7k  528
70
Chapter 70
2019-05-28
 18.5k  752
71
Chapter 71
2019-06-01
 17.2k  537
72
Chapter 72
2019-06-04
 17.1k  487
73
Chapter 73
2019-06-08
 18.2k  493
74
Chapter 74
2019-06-11
 18.6k  458
75
Chapter 75
2019-06-15
 18.7k  494
76
Chapter 76
2019-06-18
 19.3k  772
77
Chapter 77
2019-06-22
 20.2k  1k
78
Chapter 78
2019-06-25
 21.1k  2.4k
79
Chapter 79
2019-06-29
 19k  1.3k
80
Chapter 80
2019-07-02
 18.2k  1.2k
81
Chapter 81
2019-07-06
 17k  558
82
Chapter 82
2019-07-08
 16.5k  534
83
Chapter 83
2019-07-08
 15.8k  1.4k
84
Chapter 84
2019-07-08
 16.9k  1.1k
85
Chapter 85
2019-07-08
 16.6k  1.2k
86
Chapter 86
2019-07-08
 15.7k  374
87
Chapter 87
2019-07-08
 14.9k  654
88
Chapter 88
2019-07-08
 13.8k  1.9k
89
Chapter 89
2019-07-08
 13.3k  631
90
Chapter 90
2019-07-08
 16.2k  708
91
Chapter 91
2019-07-08
 15.3k  1.1k
92
Chapter 92
2019-07-09
 16.2k  649
93
Chapter 93
2019-07-13
 16.8k  710
94
Chapter 94
2019-07-16
 15.8k  876
95
Chapter 95
2019-07-20
 13.7k  2.2k
96
Chapter 96
2019-07-23
 14k  2.2k
97
Chapter 97
2019-07-27
 13.5k  1.1k
98
Chapter 98
2019-07-30
 13.1k  958
99
Chapter 99
2019-08-03
 14.1k  380
100
Chapter 100
2019-08-06
 13.1k  1.6k
101
Chapter 101
2019-08-10
 14.3k  573
102
Chapter 102
2019-08-13
 13.5k  336
103
Chapter 103
2019-08-17
 13.1k  324
104
Chapter 104
2019-08-20
 12.7k  377
105
Chapter 105
2019-08-24
 12.7k  239
106
Chapter 106
2019-08-27
 12.9k  559
107
Chapter 107
2019-08-31
 12.4k  306
108
Chapter 108
2019-09-03
 12k  480
109
Chapter 109
2019-09-07
 12k  309
110
Chapter 110
2019-09-10
 11.3k  316
111
Chapter 111
2019-09-14
 11.2k  545
112
Chapter 112
2019-09-17
 11.6k  499
113
Chapter 113
2019-09-21
 11.2k  914
114
Chapter 114
2019-09-24
 10.5k  475
115
Chapter 115
2019-09-28
 10.2k  425
116
Chapter 116
2019-10-01
 10.1k  529
117
Chapter 117
2019-10-05
 10.5k  419
118
Chapter 118
2019-10-08
 10.8k  439
119
Chapter 119
2019-10-12
 10.4k  453
120
Chapter 120
2019-10-15
 10.6k  516
121
Chapter 121
2019-10-19
 11.1k  485
122
Chapter 122
2019-10-22
 10.2k  439
123
Chapter 123
2019-10-26
 11k  240
124
Chapter 124
2019-10-29
 11k  291
125
Chapter 125
2019-11-02
 10.7k  351
126
Chapter 126
2019-11-05
 11k  221
127
Chapter 127
2019-11-09
 11.1k  528
128
Chapter 128
2019-11-12
 9.9k  238
129
Chapter 129
2019-11-16
 10.4k  189
130
Chapter 130
2019-11-19
 10.5k  275
131
Chapter 131
2019-11-23
 9.9k  194
132
Chapter 132
2019-11-26
 10.4k  619
133
Chapter 133
2019-11-30
 10.2k  431
134
Chapter 134
2019-12-03
 10.2k  373
135
Chapter 135
2019-12-07
 10.1k  277
136
Chapter 136
2019-12-10
 10.6k  442
137
Chapter 137
2019-12-14
 11k  331
138
Chapter 138
2019-12-17
 10.5k  977
139
Chapter 139
2019-12-21
 10.6k  2.4k
140
Chapter 140
2019-12-24
 10.6k  492
141
Chapter 141
2019-12-28
 10.1k  460
142
Chapter 142
2019-12-31
 11.2k  467
143
Chapter 143
2020-01-04
 11.2k  394
144
Chapter 144
2020-01-05
 9.5k  458
145
Chapter 145
2020-01-05
 9.9k  355
146
Chapter 146
2020-01-05
 9.9k  243
147
Chapter 147
2020-01-05
 9.9k  395
148
Chapter 148
2020-01-05
 9.5k  347
149
Chapter 149
2020-01-05
 10k  358
150
Chapter 150
2020-01-05
 10.3k  285
151
Chapter 151
2020-01-05
 10.4k  442
152
Chapter 152
2020-01-05
 10.2k  429
153
Chapter 153
2020-01-05
 10.7k  642
154
Chapter 154
2020-01-07
 10.4k  1.3k
155
Chapter 155
2020-01-11
 10.6k  361
156
Chapter 156
2020-01-14
 10.9k  462
157
Chapter 157
2020-01-18
 10.5k  758
158
Chapter 158
2020-01-21
 10.8k  395
159
Chapter 159
2020-01-25
 10.4k  746
160
Chapter 160
2020-01-28
 10.8k  768
161
Chapter 161
2020-02-01
 10.9k  522
162
Chapter 162
2020-02-04
 10.9k  532
163
Chapter 163
2020-02-08
 11k  569
164
Chapter 164
2020-02-11
 10.7k  670
165
Chapter 165
2020-02-15
 10.5k  575
166
Chapter 166
2020-02-18
 10.5k  443
167
Chapter 167
2020-02-22
 9.6k  436
168
Chapter 168
2020-02-25
 10.8k  431
169
Chapter 169
2020-02-29
 11.1k  647
170
Chapter 170
2020-03-03
 11.4k  643
171
Chapter 171
2020-03-07
 10.8k  427
172
Chapter 172
2020-03-10
 10.5k  462
173
Chapter 173
2020-03-14
 11.1k  696
174
Chapter 174
2020-03-17
 10.9k  504
175
Chapter 175
2020-03-21
 11.3k  776
176
Chapter 176
2020-03-24
 11k  393
177
Chapter 177
2020-03-28
 10.9k  412
178
Chapter 178
2020-03-31
 11.7k  738
179
Chapter 179
2020-04-04
 11.1k  1k
180
Chapter 180
2020-04-07
 11.1k  580
181
Chapter 181
2020-04-11
 10.6k  544
182
Chapter 182
2020-04-14
 9.7k  562
183
Chapter 183
2020-04-18
 10.2k  303
184
Chapter 184
2020-04-21
 10.9k  493
185
Chapter 185
2020-04-25
 10k  272
186
Chapter 186
2020-04-28
 9.8k  400
187
Chapter 187
2020-05-02
 10.2k  459
188
Chapter 188
2020-05-05
 9.7k  287
189
Chapter 189
2020-05-09
 9.4k  261
190
Chapter 190
2020-05-12
 9.4k  457
191
Chapter 191
2020-05-16
 9.3k  320
192
Chapter 192
2020-05-19
 9.3k  225
193
Chapter 193
2020-05-23
 8.7k  263
194
Chapter 194
2020-05-26
 9.5k  401
195
Chapter 195
2020-05-30
 9.4k  381
196
Chapter 196
2020-06-02
 9k  378
197
Chapter 197
2020-06-06
 8.7k  329
198
Chapter 198
2020-06-09
 8.4k  314
199
Chapter 199
2020-06-13
 8.1k  271
200
Chapter 200
2020-06-16
 9.1k  720
201
Chapter 201
2020-06-20
 8.5k  219
202
Chapter 202
2020-06-23
 8.6k  231
203
Chapter 203
2020-06-27
 8.4k  124
204
Chapter 204
2020-06-30
 7.6k  219
205
Chapter 205
2020-07-04
 7.1k  289
206
Chapter 206
2020-07-07
 7.2k  209
207
Chapter 207
2020-07-11
 7.5k  306
208
Chapter 208
2020-07-14
 7.4k  312
209
Chapter 209
2020-07-18
 7k  341
210
Chapter 210
2020-07-21
 7.3k  330
211
Chapter 211
2020-07-25
 7.1k  317
212
Chapter 212
2020-07-28
 7.1k  266
213
Chapter 213
2020-08-01
 6.9k  219
214
Chapter 214
2020-08-04
 6.8k  285
215
Chapter 215
2020-08-08
 6.5k  212
216
Chapter 216
2020-08-11
 6.6k  209
217
Chapter 217
2020-08-15
 6.3k  255
218
Chapter 218
2020-08-18
 6.2k  213
219
Chapter 219
2020-08-22
 6.4k  219
220
Chapter 220
2020-08-25
 6.3k  219
221
Chapter 221
2020-08-29
 6.1k  219
222
Chapter 222
2020-09-01
 5.8k  266
223
Chapter 223
2020-09-05
 5.9k  124
224
Chapter 224
2020-09-08
 7.9k  165
225
Chapter 225
2020-09-12
 6.1k  133
226
Chapter 226
2020-09-15
 5.9k  157
227
Chapter 227
2020-09-19
 5.8k  143
228
Chapter 228
2020-09-22
 5.8k  158
229
Chapter 229
2020-09-26
 5.9k  178
230
Chapter 230
2020-09-29
 5.7k  131
231
Chapter 231
2020-10-03
 5.7k  156
232
Chapter 232
2020-10-06
 6.1k  214
233
Chapter 233
2020-10-10
 5.7k  160
234
Chapter 234
2020-10-13
 5.9k  174
235
Chapter 235
2020-10-17
 6k  241
236
Chapter 236
2020-10-20
 5.9k  181
237
Chapter 237
2020-10-24
 5.8k  169
238
Chapter 238
2020-10-27
 5.6k  109
239
Chapter 239
2020-10-31
 5.7k  129
240
Chapter 240
2020-11-03
 5.4k  148
241
Chapter 241
2020-11-07
 5.2k  122
242
Chapter 242
2020-11-10
 5.1k  168
243
Chapter 243
2020-11-14
 5.2k  112
244
Chapter 244
2020-11-17
 5.3k  135
245
Chapter 245
2020-11-21
 5.4k  151
246
Chapter 246
2020-11-24
 5.5k  140
247
Chapter 247
2020-11-28
 5.4k  162
248
Chapter 248
2020-12-01
 5.3k  190
249
Chapter 249
2020-12-05
 5.5k  159
250
Chapter 250
2020-12-08
 5.9k  178
251
Chapter 251
2020-12-12
 5.6k  146
252
Chapter 252
2020-12-15
 5.6k  179
253
Chapter 253
2020-12-19
 5.5k  135
254
Chapter 254
2020-12-22
 5.7k  177
255
Chapter 255
2020-12-26
 5.6k  182
256
Chapter 256
2020-12-29
 6.1k  270
257
Chapter 257
2021-01-02
 5.2k  175
258
Chapter 258
2021-01-05
 5k  196
259
Chapter 259
2021-01-09
 4.8k  226
260
Chapter 260
2021-01-12
 5k  683
261
Chapter 261
2021-01-16
 4.9k  414
262
Chapter 262
2021-01-19
 5k  615
263
Chapter 263
2021-01-23
 4.9k  145
264
Chapter 264
2021-01-26
 4.9k  136
265
Chapter 265
2021-01-30
 5.1k  129
266
Chapter 266
2021-02-02
 4.9k  128
267
Chapter 267
2021-02-06
 4.8k  412
268
Chapter 268
2021-02-09
 4.9k  304
269
Chapter 269
2021-02-13
 4.9k  397
270
Chapter 270
2021-02-16
 5k  326
271
Chapter 271
2021-02-20
 4.7k  389
272
Chapter 272
2021-02-23
 4.8k  237
273
Chapter 273
2021-02-27
 4.7k  189
274
Chapter 274
2021-03-02
 4.7k  252
275
Chapter 275
2021-03-06
 4.7k  225
276
Chapter 276
2021-03-09
 4.8k  180
277
Chapter 277
2021-03-13
 4.7k  207
278
Chapter 278
2021-03-16
 4.8k  311
279
Chapter 279
2021-03-20
 4.4k  186
280
Chapter 280
2021-03-23
 4.5k  211
281
Chapter 281
2021-03-27
 4.5k  285
282
Chapter 282
2021-03-30
 5.1k  213
283
Chapter 283
2021-04-03
 4.9k  182
284
Chapter 284
2021-04-06
 4.5k  224
285
Chapter 285
2021-04-10
 4.7k  405
286
Chapter 286
2021-04-13
 4.8k  300
287
Chapter 287
2021-04-17
 4.6k  170
288
Chapter 288
2021-04-20
 4.9k  239
289
Chapter 289
2021-04-24
 4.4k  201
290
Chapter 290
2021-04-27
 4.3k  158
291
Chapter 291
2021-05-01
 4.6k  190
292
Chapter 292
2021-05-04
 4.8k  249
293
Chapter 293
2021-05-08
 4.7k  232
294
Chapter 294
2021-05-11
 5k  282
295
Chapter 295
2021-05-15
 4.7k  197
296
Chapter 296
2021-05-18
 4.8k  268
297
Chapter 297
2021-05-22
 4.9k  251
298
Chapter 298
2021-05-25
 5.1k  409
299
Chapter 299
2021-05-29
 5k  397
300
Chapter 300
2021-06-01
 5.3k  446
301
Chapter 301
2021-06-05
 5.1k  323
302
Chapter 302
2021-06-08
 4.8k  356
303
Chapter 303
2021-06-12
 4.7k  300
304
Chapter 304
2021-06-15
 4.8k  274
305
Chapter 305
2021-06-19
 4.6k  318
306
Chapter 306
2021-06-22
 4.7k  296
307
Chapter 307
2021-06-26
 4.8k  350
308
Chapter 308
2021-06-29
 4.6k  270
309
Chapter 309
2021-07-03
 4.8k  234
310
Chapter 310
2021-07-06
 4.5k  227
311
Chapter 311
2021-07-10
 4.3k  197
312
Chapter 312
2021-07-13
 4.8k  301
313
Chapter 313
2021-07-17
 4.6k  230
314
Chapter 314
2021-07-20
 4.4k  291
315
Chapter 315
2021-07-24
 4.7k  226
316
Chapter 316
2021-07-27
 4.1k  224
317
Chapter 317
2021-07-31
 4k  195
318
Chapter 318
2021-08-03
 3.9k  203
319
Chapter 319
2021-08-07
 3.9k  222
320
Chapter 320
2021-08-10
 3.9k  211
321
Chapter 321
2021-08-14
 3.9k  216
322
Chapter 322
2021-08-17
 4k  231
323
Chapter 323
2021-08-21
 3.9k  181
324
Chapter 324
2021-08-24
 3.7k  186
325
Chapter 325
2021-08-28
 3.7k  202
326
Chapter 326
2021-08-31
 3.5k  197
327
Chapter 327
2021-09-04
 3.6k  171
328
Chapter 328
2021-09-07
 3.7k  272
329
Chapter 329
2021-09-11
 3.2k  112
330
Chapter 330
2021-09-14
 3k  98
331
Chapter 331
2021-09-18
 3.2k  119
332
Chapter 332
2021-09-21
 3k  126
333
Chapter 333
2021-09-25
 3.2k  289
334
Chapter 334
2021-10-02
 3.2k  191
335
Chapter 335
2021-10-09
 2.9k  119
336
Chapter 336
2021-10-16
 2.9k  164
337
Chapter 337
2021-10-23
 3k  133
338
Chapter 338
2021-10-30
 2.8k  128
339
Chapter 339
2021-11-06
 2.7k  141
340
Chapter 340
2021-11-13
 2.9k  113
341
Chapter 341
2021-11-20
 2.6k  147
342
Chapter 342
2021-11-27
 2.5k  82
343
Chapter 343
2021-12-04
 2.6k  148
344
Chapter 344
2021-12-25
 2.5k  163
345
Chapter 345
2022-01-01
 2.5k  169
346
Chapter 346
2022-01-08
 2.3k  167
347
Chapter 347
2022-01-15
 2.2k  136
348
Chapter 348
2022-01-22
 2.3k  91
349
Chapter 349
2022-01-29
 2.2k  137
350
Chapter 350
2022-02-05
 2.3k  117
351
Chapter 351
2022-02-12
 2.3k  168
352
Chapter 352
2022-02-19
 2.3k  111
353
Chapter 353
2022-02-26
 2.4k  119
354
Chapter 354
2022-03-05
 2.4k  133
355
Chapter 355
2022-03-12
 4.2k  538
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Hoàng Hậu Tái Sinh
Hoàng Hậu Tái Sinh
Tình yêu/Cung đình
Vương Gia, Solo Nào!
Vương Gia, Solo Nào!
Tình yêu/Xuyên Không/Hài Hước/Cung đình
Tình Yêu Hẹn Giờ
Tình Yêu Hẹn Giờ
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Mạo Hiểm
Lá Vàng Rơi Trong Gió Nam
Lá Vàng Rơi Trong Gió Nam
Tình yêu/Cung đình
[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
[Mau Xuyên] Nghịch Thiên Vận Mệnh
Đã Full/Tình yêu - LGBT/Boylove/Ngọt sủng-1/Xuyên qua thời không/Hệ thống tu tiên
Công Chúa Gả Thay Của 3 Vị Tổng Thống
Công Chúa Gả Thay Của 3 Vị Tổng Thống
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Cưới trước yêu sau/Ngược
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play