Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễ
16.2M
4.7
Tên tác giả: iReader

Ba trăm năm trước, hắn là bậc đại đế, nhưng trước hôn lễ lại bị vị hôn phu giết hại. Ba trăm năm sau, hắn trùng sinh chống lại ý trời, tu luyện thần công cấm kỵ, làm chúa tể tam giới! Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 162 chương    /    (11882)
 Đã cập nhật 162 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-30
 7.4k  671
2
Chapter 2
2020-09-30
 6.2k  274
3
Chapter 3
2020-09-30
 5.7k  468
4
Chapter 4
2020-09-30
 5.2k  127
5
Chapter 5
2020-09-30
 4.9k  168
6
Chapter 6
2020-09-30
 5.2k  148
7
Chapter 7
2020-09-30
 5.1k  203
8
Chapter 8
2020-09-30
 4.8k  65
9
Chapter 9
2020-09-30
 4.5k  57
10
Chapter 10
2020-09-30
 5k  83
11
Chapter 11
2020-10-02
 4.9k  93
12
Chapter 12
2020-10-04
 4.8k  46
13
Chapter 13
2020-10-09
 4.5k  45
14
Chapter 14
2020-10-11
 4.7k  139
15
Chapter 15
2020-10-16
 4.4k  75
16
Chapter 16
2020-10-18
 4.2k  50
17
Chapter 17
2020-10-23
 4.2k  88
18
Chapter 18
2020-10-25
 4.5k  57
19
Chapter 19
2020-10-26
 3.9k  55
20
Chapter 20
2020-10-26
 3.9k  127
21
Chapter 21
2020-10-26
 4.1k  33
22
Chapter 22
2020-10-26
 4k  99
23
Chapter 23
2020-10-26
 3.9k  32
24
Chapter 24
2020-10-26
 3.9k  41
25
Chapter 25
2020-10-26
 3.9k  79
26
Chapter 26
2020-10-26
 4k  29
27
Chapter 27
2020-10-26
 3.9k  58
28
Chapter 28
2020-10-26
 4k  52
29
Chapter 29
2020-10-30
 3.9k  74
30
Chapter 30
2020-11-01
 4.3k  175
31
Chapter 31
2020-11-06
 3.8k  48
32
Chapter 32
2020-11-08
 4k  108
33
Chapter 33
2020-11-13
 3.8k  160
34
Chapter 34
2020-11-13
 3.7k  72
35
Chapter 35
2020-11-13
 3.8k  81
36
Chapter 36
2020-11-13
 3.7k  73
37
Chapter 37
2020-11-13
 3.6k  77
38
Chapter 38
2020-11-13
 3.6k  67
39
Chapter 39
2020-11-13
 3.5k  80
40
Chapter 40
2020-11-13
 3.6k  20
41
Chapter 41
2020-11-13
 3.4k  60
42
Chapter 42
2020-11-13
 3.4k  24
43
Chapter 43
2020-11-13
 4.1k  140
44
Chapter 44
2020-11-15
 3.7k  57
45
Chapter 45
2020-11-20
 3.9k  178
46
Chapter 46
2020-11-22
 3.8k  68
47
Chapter 47
2020-11-27
 3.7k  81
48
Chapter 48
2020-11-29
 3.7k  97
49
Chapter 49
2020-12-04
 3.5k  71
50
Chapter 50
2020-12-05
 3.3k  80
51
Chapter 51
2020-12-05
 3.3k  73
52
Chapter 52
2020-12-05
 3.3k  58
53
Chapter 53
2020-12-05
 3.4k  48
54
Chapter 54
2020-12-05
 3.4k  70
55
Chapter 55
2020-12-05
 3.2k  81
56
Chapter 56
2020-12-05
 3.1k  94
57
Chapter 57
2020-12-05
 3.1k  42
58
Chapter 58
2020-12-05
 3.3k  26
59
Chapter 59
2020-12-05
 3.3k  70
60
Chapter 60
2020-12-09
 3.5k  92
61
Chapter 61
2020-12-11
 3.6k  139
62
Chapter 62
2020-12-16
 3.3k  64
63
Chapter 63
2020-12-18
 3.3k  63
64
Chapter 64
2020-12-23
 3.2k  35
65
Chapter 65
2020-12-25
 3.3k  44
66
Chapter 66
2020-12-30
 3.2k  50
67
Chapter 67
2021-01-01
 3.1k  82
68
Chapter 68
2021-01-06
 3k  46
69
Chapter 69
2021-01-08
 3.3k  112
70
Chapter 70
2021-01-13
 3.2k  59
71
Chapter 71
2021-01-15
 3.5k  77
72
Chapter 72
2021-01-20
 3.3k  73
73
Chapter 73
2021-01-22
 3.3k  89
74
Chapter 74
2021-01-27
 3.1k  92
75
Chapter 75
2021-01-29
 3.2k  89
76
Chapter 76
2021-02-03
 2.9k  60
77
Chapter 77
2021-02-05
 3.1k  88
78
Chapter 78
2021-02-10
 3k  51
79
Chapter 79
2021-02-12
 2.9k  79
80
Chapter 80
2021-02-17
 2.8k  60
81
Chapter 81
2021-02-19
 2.8k  82
82
Chapter 82
2021-02-24
 2.7k  70
83
Chapter 83
2021-02-26
 2.8k  71
84
Chapter 84
2021-03-01
 2.4k  65
85
Chapter 85
2021-03-01
 2.4k  43
86
Chapter 86
2021-03-01
 2.4k  44
87
Chapter 87
2021-03-01
 2.3k  37
88
Chapter 88
2021-03-01
 2.3k  69
89
Chapter 89
2021-03-01
 2.3k  29
90
Chapter 90
2021-03-01
 2.3k  30
91
Chapter 91
2021-03-01
 2.2k  39
92
Chapter 92
2021-03-01
 2.3k  31
93
Chapter 93
2021-03-01
 2.7k  81
94
Chapter 94
2021-03-03
 2.6k  78
95
Chapter 95
2021-03-05
 2.6k  97
96
Chapter 96
2021-03-10
 2.4k  67
97
Chapter 97
2021-03-12
 2.6k  86
98
Chapter 98
2021-03-17
 2.4k  51
99
Chapter 99
2021-03-19
 2.4k  60
100
Chapter 100
2021-03-24
 2.4k  68
101
Chapter 101
2021-03-26
 2.3k  77
102
Chapter 102
2021-03-31
 2.4k  109
103
Chapter 103
2021-04-02
 2.3k  58
104
Chapter 104
2021-04-07
 2.2k  39
105
Chapter 105
2021-04-09
 2.2k  65
106
Chapter 106
2021-04-14
 2.2k  52
107
Chapter 107
2021-04-16
 2.2k  34
108
Chapter 108
2021-04-21
 2.1k  34
109
Chapter 109
2021-04-23
 2.1k  41
110
Chapter 110
2021-04-28
 2k  47
111
Chapter 111
2021-04-30
 2.1k  57
112
Chapter 112
2021-05-05
 2.2k  45
113
Chapter 113
2021-05-07
 2.1k  61
114
Chapter 114
2021-05-12
 2.1k  42
115
Chapter 115
2021-05-14
 2.2k  106
116
Chapter 116
2021-05-19
 2.1k  71
117
Chapter 117
2021-05-21
 2k  78
118
Chapter 118
2021-05-26
 2k  42
119
Chapter 119
2021-05-28
 2k  69
120
Chapter 120
2021-06-02
 2k  100
121
Chapter 121
2021-06-04
 2k  65
122
Chapter 122
2021-06-09
 1.8k  50
123
Chapter 123
2021-06-11
 1.9k  47
124
Chapter 124
2021-06-16
 1.8k  37
125
Chapter 125
2021-06-18
 1.7k  21
126
Chapter 126
2021-06-18
 1.5k  23
127
Chapter 127
2021-06-18
 1.6k  7
128
Chapter 128
2021-06-18
 1.6k  19
129
Chapter 129
2021-06-18
 1.5k  21
130
Chapter 130
2021-06-18
 1.5k  18
131
Chapter 131
2021-06-18
 1.6k  16
132
Chapter 132
2021-06-18
 1.6k  8
133
Chapter 133
2021-06-18
 1.5k  17
134
Chapter 134
2021-06-18
 1.5k  20
135
Chapter 135
2021-06-18
 1.7k  64
136
Chapter 136
2021-06-23
 1.7k  99
137
Chapter 137
2021-06-25
 1.7k  57
138
Chapter 138
2021-06-30
 1.5k  45
139
Chapter 139
2021-07-02
 1.6k  82
140
Chapter 140
2021-07-07
 1.5k  50
141
Chapter 141
2021-07-09
 1.5k  54
142
Chapter 142
2021-07-14
 1.5k  61
143
Chapter 143
2021-07-16
 1.5k  46
144
Chapter 144
2021-07-21
 1.4k  49
145
Chapter 145
2021-07-23
 1.5k  68
146
Chapter 146
2021-07-28
 1.5k  91
147
Chapter 147
2021-07-30
 1.5k  83
148
Chapter 148
2021-08-04
 1.3k  71
149
Chapter 149
2021-08-06
 1.3k  65
150
Chapter 150
2021-08-11
 1.3k  56
151
Chapter 151
2021-08-13
 1.3k  53
152
Chapter 152
2021-08-18
 1.2k  41
153
Chapter 153
2021-08-20
 1.2k  52
154
Chapter 154
2021-08-25
 1.1k  42
155
Chapter 155
2021-08-27
 1.2k  59
156
Chapter 156
2021-09-01
 1k  62
157
Chapter 157
2021-09-03
 1k  61
158
Chapter 158
2021-09-08
 1k  70
159
Chapter 159
2021-09-10
 862  39
160
Chapter 160
2021-09-15
 607  46
161
Chapter 161
2021-09-17
 601  40
162
Chapter 162
2021-09-22
 392  23
Đề xuất liên quan
Bách Luyện Thành Thần
Bách Luyện Thành Thần
Hành động/Huyền huyễn/Xuyên Không/Hệ thống/Dị giới/Trừ tà/Tu tiên
Tinh Võ Thần Quyết
Tinh Võ Thần Quyết
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Hậu cung/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Leo cao
Võ Thần Chủ Tể
Võ Thần Chủ Tể
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng
Linh Kiếm Tôn
Linh Kiếm Tôn
Hành động/Huyền huyễn/Viễn tưởng/Đông Phương Huyền Huyễn/Cổ đại/Sảng văn/Lội ngược dòng
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play