Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn Nghịch Thiên Chí Tôn
Nghịch Thiên Chí Tôn
Tiếp tục cập nhật
Huyền huyễn / Xuyên Không / Thanh mai trúc mã / Đối đầu / Bàn tay vàng / Trùng sinh báo thù / Sảng văn / Lội ngược dòng / Đánh quái thăng cấ
14.7M
4.7
Tên tác giả: iReader

Thần - Đàm Vân bị phản bội, sau khi ngủ say vạn kiếp lại trở về ngày đầu khi gia tộc bị diệt môn, cha bị giết, người trong tộc bị sỉ nhục. Lần này Đàm Vân có thần hồn, chàng quyết tâm báo thù những kẻ đó! Không giết nữ nhân? Tra nữ làm hại người thân của ta không thể sống quá một chương! Dám động vào vị hôn thê của ta? Dù ngươi có địa vị cao đến đâu cũng phải bẹp dưới tay ta!

Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 183 chương    /    (13364)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 183 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2021-07-07
 8.4k  864
2
Chapter 2
2021-07-20
 6.6k  273
3
Chapter 3
2021-07-21
 6.2k  226
4
Chapter 4
2021-07-21
 5.8k  153
5
Chapter 5
2021-07-21
 5.6k  303
6
Chapter 6
2021-07-21
 5.7k  189
7
Chapter 7
2021-07-21
 5.2k  165
8
Chapter 8
2021-07-21
 5k  97
9
Chapter 9
2021-07-21
 5.3k  131
10
Chapter 10
2021-07-21
 5k  113
11
Chapter 11
2021-07-22
 4.9k  138
12
Chapter 12
2021-07-26
 4.7k  103
13
Chapter 13
2021-07-29
 4.6k  141
14
Chapter 14
2021-08-02
 4.5k  108
15
Chapter 15
2021-08-05
 4.4k  139
16
Chapter 16
2021-08-09
 4.3k  123
17
Chapter 17
2021-08-12
 4.3k  137
18
Chapter 18
2021-08-15
 4.2k  182
19
Chapter 19
2021-08-15
 4k  86
20
Chapter 20
2021-08-15
 4.4k  132
21
Chapter 21
2021-08-15
 4.1k  113
22
Chapter 22
2021-08-15
 3.9k  92
23
Chapter 23
2021-08-15
 3.9k  49
24
Chapter 24
2021-08-15
 3.9k  153
25
Chapter 25
2021-08-15
 3.7k  144
26
Chapter 26
2021-08-15
 3.9k  273
27
Chapter 27
2021-08-15
 3.9k  87
28
Chapter 28
2021-08-16
 3.8k  119
29
Chapter 29
2021-08-19
 3.8k  104
30
Chapter 30
2021-08-23
 3.6k  68
31
Chapter 31
2021-08-26
 3.8k  104
32
Chapter 32
2021-08-30
 3.9k  172
33
Chapter 33
2021-09-02
 3.6k  100
34
Chapter 34
2021-09-06
 3.6k  138
35
Chapter 35
2021-09-09
 3.4k  127
36
Chapter 36
2021-09-13
 3.4k  124
37
Chapter 37
2021-09-16
 3.4k  101
38
Chapter 38
2021-09-20
 3.3k  115
39
Chapter 39
2021-09-23
 3.3k  98
40
Chapter 40
2021-09-27
 3k  82
41
Chapter 41
2021-09-30
 2.9k  67
42
Chapter 42
2021-10-02
 2.9k  69
43
Chapter 43
2021-10-02
 2.9k  76
44
Chapter 44
2021-10-02
 2.9k  56
45
Chapter 45
2021-10-02
 2.7k  26
46
Chapter 46
2021-10-02
 2.9k  49
47
Chapter 47
2021-10-02
 2.8k  35
48
Chapter 48
2021-10-02
 3k  61
49
Chapter 49
2021-10-02
 2.9k  50
50
Chapter 50
2021-10-02
 2.9k  31
51
Chapter 51
2021-10-02
 2.8k  46
52
Chapter 52
2021-10-04
 2.9k  60
53
Chapter 53
2021-10-07
 3k  65
54
Chapter 54
2021-10-11
 2.8k  60
55
Chapter 55
2021-10-14
 2.8k  59
56
Chapter 56
2021-10-18
 2.8k  67
57
Chapter 57
2021-10-21
 2.6k  92
58
Chapter 58
2021-10-25
 2.6k  66
59
Chapter 59
2021-10-28
 2.6k  34
60
Chapter 60
2021-11-01
 2.6k  185
61
Chapter 61
2021-11-04
 2.6k  48
62
Chapter 62
2021-11-08
 2.6k  28
63
Chapter 63
2021-11-11
 2.6k  45
64
Chapter 64
2021-11-15
 2.5k  40
65
Chapter 65
2021-11-18
 2.5k  67
66
Chapter 66
2021-11-22
 2.5k  67
67
Chapter 67
2021-11-25
 2.5k  76
68
Chapter 68
2021-11-29
 2.4k  53
69
Chapter 69
2021-12-02
 2.5k  80
70
Chapter 70
2021-12-06
 2.4k  36
71
Chapter 71
2021-12-09
 3.1k  97
72
Chapter 72
2021-12-11
 2.6k  69
73
Chapter 73
2021-12-11
 2.3k  48
74
Chapter 74
2021-12-11
 2.3k  25
75
Chapter 75
2021-12-11
 2.3k  22
76
Chapter 76
2021-12-11
 2.4k  28
77
Chapter 77
2021-12-11
 2.4k  43
78
Chapter 78
2021-12-11
 2.3k  68
79
Chapter 79
2021-12-11
 2.3k  32
80
Chapter 80
2021-12-11
 2.3k  23
81
Chapter 81
2021-12-11
 2.3k  55
82
Chapter 82
2021-12-13
 2.5k  75
83
Chapter 83
2021-12-16
 2.3k  95
84
Chapter 84
2021-12-20
 2.3k  75
85
Chapter 85
2021-12-23
 2.3k  81
86
Chapter 86
2021-12-27
 2.2k  65
87
Chapter 87
2021-12-30
 2.3k  115
88
Chapter 88
2022-01-03
 2.2k  80
89
Chapter 89
2022-01-06
 2.2k  84
90
Chapter 90
2022-01-10
 2.1k  54
91
Chapter 91
2022-01-13
 2.1k  74
92
Chapter 92
2022-01-17
 2.1k  49
93
Chapter 93
2022-01-20
 2.1k  57
94
Chapter 94
2022-01-22
 1.9k  32
95
Chapter 95
2022-01-22
 1.9k  44
96
Chapter 96
2022-01-22
 1.9k  27
97
Chapter 97
2022-01-22
 1.8k  40
98
Chapter 98
2022-01-22
 1.9k  37
99
Chapter 99
2022-01-22
 1.9k  81
100
Chapter 100
2022-01-22
 1.8k  48
101
Chapter 101
2022-01-22
 1.9k  57
102
Chapter 102
2022-01-22
 2k  48
103
Chapter 103
2022-01-22
 2k  66
104
Chapter 104
2022-01-24
 2k  64
105
Chapter 105
2022-01-27
 1.9k  80
106
Chapter 106
2022-01-31
 1.9k  49
107
Chapter 107
2022-02-03
 1.9k  68
108
Chapter 108
2022-02-07
 1.9k  62
109
Chapter 109
2022-02-10
 2.2k  87
110
Chapter 110
2022-02-14
 2k  99
111
Chapter 111
2022-02-17
 1.9k  76
112
Chapter 112
2022-02-21
 1.8k  70
113
Chapter 113
2022-02-24
 1.8k  61
114
Chapter 114
2022-02-28
 1.7k  51
115
Chapter 115
2022-03-03
 1.6k  39
116
Chapter 116
2022-03-07
 1.6k  41
117
Chapter 117
2022-03-10
 1.6k  46
118
Chapter 118
2022-03-14
 1.6k  45
119
Chapter 119
2022-03-17
 1.6k  31
120
Chapter 120
2022-03-21
 1.6k  49
121
Chapter 121
2022-03-24
 1.6k  68
122
Chapter 122
2022-03-28
 1.7k  47
123
Chapter 123
2022-03-31
 1.5k  41
124
Chapter 124
2022-04-04
 1.5k  52
125
Chapter 125
2022-04-07
 1.5k  50
126
Chapter 126
2022-04-11
 1.5k  38
127
Chapter 127
2022-04-14
 1.5k  56
128
Chapter 128
2022-04-18
 1.5k  44
129
Chapter 129
2022-04-21
 1.5k  35
130
Chapter 130
2022-04-25
 1.5k  63
131
Chapter 131
2022-04-28
 1.5k  54
132
Chapter 132
2022-05-02
 1.4k  57
133
Chapter 133
2022-05-05
 1.4k  32
134
Chapter 134
2022-05-09
 1.4k  56
135
Chapter 135
2022-05-12
 1.4k  30
136
Chapter 136
2022-05-16
 1.4k  51
137
Chapter 137
2022-05-19
 1.4k  46
138
Chapter 138
2022-05-23
 1.3k  40
139
Chapter 139
2022-05-26
 1.3k  30
140
Chapter 140
2022-05-30
 1.3k  37
141
Chapter 141
2022-06-02
 1.2k  46
142
Chapter 142
2022-06-06
 1.2k  40
143
Chapter 143
2022-06-09
 1.3k  38
144
Chapter 144
2022-06-12
 1.2k  36
145
Chapter 145
2022-06-12
 1.1k  29
146
Chapter 146
2022-06-12
 1.1k  27
147
Chapter 147
2022-06-12
 1.1k  32
148
Chapter 148
2022-06-12
 1.2k  22
149
Chapter 149
2022-06-12
 1.2k  57
150
Chapter 150
2022-06-12
 1.1k  19
151
Chapter 151
2022-06-12
 1.1k  26
152
Chapter 152
2022-06-12
 1.2k  23
153
Chapter 153
2022-06-12
 1.2k  28
154
Chapter 154
2022-06-13
 1.3k  49
155
Chapter 155
2022-06-16
 1.3k  34
156
Chapter 156
2022-06-20
 1.2k  71
157
Chapter 157
2022-06-23
 1.2k  31
158
Chapter 158
2022-06-27
 1.2k  59
159
Chapter 159
2022-06-30
 1.2k  49
160
Chapter 160
2022-07-04
 1.2k  58
161
Chapter 161
2022-07-07
 1.2k  61
162
Chapter 162
2022-07-11
 1.1k  69
163
Chapter 163
2022-07-14
 1k  46
164
Chapter 164
2022-07-18
 1k  41
165
Chapter 165
2022-07-21
 999  66
166
Chapter 166
2022-07-25
 938  28
167
Chapter 167
2022-07-28
 935  67
168
Chapter 168
2022-07-31
 816  21
169
Chapter 169
2022-07-31
 827  15
170
Chapter 170
2022-07-31
 837  17
171
Chapter 171
2022-07-31
 809  14
172
Chapter 172
2022-07-31
 809  14
173
Chapter 173
2022-07-31
 832  10
174
Chapter 174
2022-07-31
 850  12
175
Chapter 175
2022-07-31
 851  12
176
Chapter 176
2022-07-31
 864  13
177
Chapter 177
2022-07-31
 916  29
178
Chapter 178
2022-08-01
 957  62
179
Chapter 179
2022-08-04
 918  31
180
Chapter 180
2022-08-08
 893  55
181
Chapter 181
2022-08-11
 847  41
182
Chapter 182
2022-08-15
 701  43
183
Chapter 183
2022-08-18
 456  24
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tiên Đế Trở Về
Tiên Đế Trở Về
Hành động/Huyền huyễn
Võ Nghịch
Võ Nghịch
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
Chúa Tể Tam Giới
Chúa Tể Tam Giới
Hành động/Huyền huyễn
Đệ Tử Của Ta Đều Siêu Thần
Đệ Tử Của Ta Đều Siêu Thần
Huyền huyễn/Harem/Jack Sue/Vạn người mê
Nhặc Được 1 Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
Nhặc Được 1 Tiểu Công Chúa Đáng Yêu
Trường học/Hành động/Tình yêu
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play