MangaToon
Nguyên Tôn
Nguyên Tôn
Tiếp tục cập nhật
Hành động / Huyền huyễn / Mạo Hiểm / Báo thù / Nghịch tập / Đánh quái thăng cấp / Hoàng tử / Leo cao
30.5M
4.8
Tên tác giả: Weitian Culture

Nhân vật chính Chu Nguyên, là hoàng tử triều Chu, trời sinh mang khí vận thánh long. Nhưng vì một câu tiên tri, khí vận bị đoạt mất và bị trúng độc, kinh mạch bị khoá không thể tu luyện. Gánh vác thù nước nợ nhà, Chu Nguyên không gục ngã trước gian khó mà kiên cường bất khuất vực lại bát mạch, vùng dậy mạnh mẽ trong thời khắc gia tộc tồn vong. Tương lai đầy trắc trở, thiên tài bẩm sinh đã định sẵn là bất phàm, thiếu niên ấy sẽ tiếp tục kiên cường bước tiếp trên con đường tu hành…

Truyện này do Weitian Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
download-app
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 548 chương    /    (32341)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
1
Chapter 1
2020-04-22
 12.3k  1.6k
2
Chapter 2
2020-04-22
 8.7k  540
3
Chapter 3
2020-04-22
 7.6k  477
4
Chapter 4
2020-04-22
 7.3k  526
5
Chapter 5
2020-04-22
 6.6k  299
6
Chapter 6
2020-04-22
 6.5k  269
7
Chapter 7
2020-04-22
 6.5k  335
8
Chapter 8
2020-04-22
 5.9k  182
9
Chapter 9
2020-04-22
 5.8k  154
10
Chapter 10
2020-04-22
 6.7k  415
11
Chapter 11
2020-04-26
 5.7k  242
12
Chapter 12
2020-04-28
 5.5k  232
13
Chapter 13
2020-05-03
 5.5k  257
14
Chapter 14
2020-05-05
 5.6k  182
15
Chapter 15
2020-05-10
 5.4k  182
16
Chapter 16
2020-05-12
 5.3k  182
17
Chapter 17
2020-05-17
 5.4k  183
18
Chapter 18
2020-05-18
 5.1k  239
19
Chapter 19
2020-05-18
 5k  116
20
Chapter 20
2020-05-18
 5k  96
21
Chapter 21
2020-05-18
 5k  100
22
Chapter 22
2020-05-18
 4.7k  150
23
Chapter 23
2020-05-18
 4.5k  77
24
Chapter 24
2020-05-18
 4.7k  152
25
Chapter 25
2020-05-18
 4.8k  131
26
Chapter 26
2020-05-18
 4.5k  87
27
Chapter 27
2020-05-18
 5k  173
28
Chapter 28
2020-05-19
 4.6k  129
29
Chapter 29
2020-05-20
 4.5k  131
30
Chapter 30
2020-05-22
 4.6k  222
31
Chapter 31
2020-05-24
 4.4k  143
32
Chapter 32
2020-05-27
 4.3k  146
33
Chapter 33
2020-05-28
 4.1k  148
34
Chapter 34
2020-05-29
 4.1k  108
35
Chapter 35
2020-05-30
 4.1k  110
36
Chapter 36
2020-05-31
 4.2k  115
37
Chapter 37
2020-06-01
 4k  52
38
Chapter 38
2020-06-02
 4.1k  107
39
Chapter 39
2020-06-03
 3.9k  103
40
Chapter 40
2020-06-04
 4.3k  119
41
Chapter 41
2020-06-05
 4.1k  127
42
Chapter 42
2020-06-06
 4.1k  165
43
Chapter 43
2020-06-07
 4.1k  115
44
Chapter 44
2020-06-08
 4.4k  212
45
Chapter 45
2020-06-09
 4.2k  138
46
Chapter 46
2020-06-10
 4.1k  113
47
Chapter 47
2020-06-11
 4.1k  119
48
Chapter 48
2020-06-12
 4.1k  100
49
Chapter 49
2020-06-13
 4k  57
50
Chapter 50
2020-06-13
 4.2k  123
51
Chapter 51
2020-06-13
 3.9k  111
52
Chapter 52
2020-06-13
 3.7k  115
53
Chapter 53
2020-06-13
 3.7k  119
54
Chapter 54
2020-06-13
 3.7k  46
55
Chapter 55
2020-06-13
 3.6k  37
56
Chapter 56
2020-06-13
 3.9k  74
57
Chapter 57
2020-06-13
 3.6k  48
58
Chapter 58
2020-06-13
 3.6k  75
59
Chapter 59
2020-06-13
 3.8k  90
60
Chapter 60
2020-06-14
 3.8k  102
61
Chapter 61
2020-06-15
 3.7k  109
62
Chapter 62
2020-06-16
 3.8k  99
63
Chapter 63
2020-06-17
 4k  103
64
Chapter 64
2020-06-18
 3.7k  91
65
Chapter 65
2020-06-19
 3.8k  68
66
Chapter 66
2020-06-20
 4.1k  109
67
Chapter 67
2020-06-21
 3.7k  159
68
Chapter 68
2020-06-22
 3.3k  150
69
Chapter 69
2020-06-23
 3.3k  93
70
Chapter 70
2020-06-24
 3.3k  128
71
Chapter 71
2020-06-25
 3.2k  77
72
Chapter 72
2020-06-26
 3.1k  79
73
Chapter 73
2020-06-26
 2.9k  74
74
Chapter 74
2020-06-26
 2.9k  69
75
Chapter 75
2020-06-26
 2.8k  48
76
Chapter 76
2020-06-26
 2.8k  80
77
Chapter 77
2020-06-26
 2.8k  72
78
Chapter 78
2020-06-26
 2.7k  72
79
Chapter 79
2020-06-26
 2.6k  40
80
Chapter 80
2020-06-26
 2.7k  110
81
Chapter 81
2020-06-26
 2.8k  101
82
Chapter 82
2020-06-27
 2.9k  137
83
Chapter 83
2020-06-28
 3k  114
84
Chapter 84
2020-06-29
 3k  117
85
Chapter 85
2020-06-30
 2.9k  81
86
Chapter 86
2020-07-01
 2.8k  101
87
Chapter 87
2020-07-02
 2.9k  100
88
Chapter 88
2020-07-03
 2.8k  102
89
Chapter 89
2020-07-04
 2.9k  89
90
Chapter 90
2020-07-05
 2.8k  101
91
Chapter 91
2020-07-06
 2.6k  84
92
Chapter 92
2020-07-07
 2.5k  186
93
Chapter 93
2020-07-08
 2.6k  62
94
Chapter 94
2020-07-09
 2.6k  57
95
Chapter 95
2020-07-10
 2.6k  99
96
Chapter 96
2020-07-11
 2.5k  74
97
Chapter 97
2020-07-12
 2.4k  84
98
Chapter 98
2020-07-13
 2.5k  78
99
Chapter 99
2020-07-14
 2.4k  46
100
Chapter 100
2020-07-15
 2.5k  66
101
Chapter 101
2020-07-16
 2.3k  42
102
Chapter 102
2020-07-17
 2.3k  36
103
Chapter 103
2020-07-17
 2.4k  51
104
Chapter 104
2020-07-17
 2.4k  52
105
Chapter 105
2020-07-17
 2.3k  23
106
Chapter 106
2020-07-17
 2.3k  32
107
Chapter 107
2020-07-17
 2.2k  126
108
Chapter 108
2020-07-17
 2.3k  66
109
Chapter 109
2020-07-17
 2.1k  198
110
Chapter 110
2020-07-17
 2k  42
111
Chapter 111
2020-07-17
 2.2k  71
112
Chapter 112
2020-07-17
 2.3k  68
113
Chapter 113
2020-07-18
 2.4k  72
114
Chapter 114
2020-07-19
 2.2k  86
115
Chapter 115
2020-07-20
 2.2k  51
116
Chapter 116
2020-07-21
 2.3k  78
117
Chapter 117
2020-07-22
 2.2k  72
118
Chapter 118
2020-07-23
 2.2k  68
119
Chapter 119
2020-07-24
 2.2k  116
120
Chapter 120
2020-07-25
 2.3k  77
121
Chapter 121
2020-07-26
 2.2k  80
122
Chapter 122
2020-07-27
 2.2k  56
123
Chapter 123
2020-07-28
 2.1k  62
124
Chapter 124
2020-07-29
 2.3k  89
125
Chapter 125
2020-07-30
 2.2k  60
126
Chapter 126
2020-07-31
 2.3k  129
127
Chapter 127
2020-08-01
 2.1k  34
128
Chapter 128
2020-08-02
 2.1k  81
129
Chapter 129
2020-08-03
 2.1k  43
130
Chapter 130
2020-08-04
 2.1k  53
131
Chapter 131
2020-08-05
 2.1k  80
132
Chapter 132
2020-08-06
 2k  99
133
Chapter 133
2020-08-07
 2.2k  62
134
Chapter 134
2020-08-08
 2.1k  76
135
Chapter 135
2020-08-09
 2k  47
136
Chapter 136
2020-08-10
 2.1k  51
137
Chapter 137
2020-08-11
 1.9k  50
138
Chapter 138
2020-08-12
 2k  118
139
Chapter 139
2020-08-13
 1.9k  62
140
Chapter 140
2020-08-14
 2k  59
141
Chapter 141
2020-08-15
 2k  59
142
Chapter 142
2020-08-16
 1.9k  41
143
Chapter 143
2020-08-17
 2k  57
144
Chapter 144
2020-08-18
 1.9k  55
145
Chapter 145
2020-08-19
 2k  55
146
Chapter 146
2020-08-20
 1.9k  41
147
Chapter 147
2020-08-21
 1.9k  33
148
Chapter 148
2020-08-22
 2k  30
149
Chapter 149
2020-08-23
 1.9k  33
150
Chapter 150
2020-08-24
 1.9k  44
151
Chapter 151
2020-08-25
 2k  68
152
Chapter 152
2020-08-26
 1.9k  30
153
Chapter 153
2020-08-27
 1.9k  50
154
Chapter 154
2020-08-28
 1.9k  105
155
Chapter 155
2020-08-29
 1.8k  84
156
Chapter 156
2020-08-30
 1.8k  97
157
Chapter 157
2020-08-31
 1.8k  64
158
Chapter 158
2020-09-01
 1.9k  58
159
Chapter 159
2020-09-02
 1.8k  46
160
Chapter 160
2020-09-03
 1.8k  69
161
Chapter 161
2020-09-04
 1.9k  29
162
Chapter 162
2020-09-05
 1.8k  30
163
Chapter 163
2020-09-06
 1.8k  44
164
Chapter 164
2020-09-07
 1.8k  27
165
Chapter 165
2020-09-08
 1.7k  16
166
Chapter 166
2020-09-09
 1.7k  40
167
Chapter 167
2020-09-10
 1.7k  26
168
Chapter 168
2020-09-11
 1.8k  62
169
Chapter 169
2020-09-12
 1.8k  84
170
Chapter 170
2020-09-13
 1.8k  46
171
Chapter 171
2020-09-14
 1.7k  29
172
Chapter 172
2020-09-15
 1.7k  29
173
Chapter 173
2020-09-16
 1.7k  67
174
Chapter 174
2020-09-17
 1.7k  54
175
Chapter 175
2020-09-18
 1.6k  44
176
Chapter 176
2020-09-19
 1.7k  32
177
Chapter 177
2020-09-20
 1.7k  47
178
Chapter 178
2020-09-21
 1.6k  27
179
Chapter 179
2020-09-22
 1.6k  29
180
Chapter 180
2020-09-23
 1.7k  49
181
Chapter 181
2020-09-24
 1.6k  37
182
Chapter 182
2020-09-25
 1.6k  53
183
Chapter 183
2020-09-26
 1.6k  39
184
Chapter 184
2020-09-27
 1.6k  27
185
Chapter 185
2020-09-28
 1.7k  36
186
Chapter 186
2020-09-29
 1.6k  29
187
Chapter 187
2020-09-30
 1.5k  24
188
Chapter 188
2020-10-01
 1.6k  49
189
Chapter 189
2020-10-02
 1.6k  38
190
Chapter 190
2020-10-03
 1.6k  44
191
Chapter 191
2020-10-04
 1.6k  45
192
Chapter 192
2020-10-05
 1.6k  20
193
Chapter 193
2020-10-06
 1.6k  45
194
Chapter 194
2020-10-07
 1.7k  54
195
Chapter 195
2020-10-08
 1.6k  37
196
Chapter 196
2020-10-09
 1.6k  48
197
Chapter 197
2020-10-10
 1.5k  22
198
Chapter 198
2020-10-11
 1.5k  42
199
Chapter 199
2020-10-12
 1.5k  24
200
Chapter 200
2020-10-13
 1.6k  38
201
Chapter 201
2020-10-14
 1.6k  23
202
Chapter 202
2020-10-15
 1.5k  42
203
Chapter 203
2020-10-16
 1.5k  31
204
Chapter 204
2020-10-17
 1.5k  39
205
Chapter 205
2020-10-18
 1.5k  29
206
Chapter 206
2020-10-19
 1.5k  44
207
Chapter 207
2020-10-20
 1.5k  58
208
Chapter 208
2020-10-21
 1.5k  33
209
Chapter 209
2020-10-22
 1.5k  30
210
Chapter 210
2020-10-23
 1.5k  36
211
Chapter 211
2020-10-24
 1.6k  151
212
Chapter 212
2020-10-25
 1.6k  90
213
Chapter 213
2020-10-26
 1.5k  19
214
Chapter 214
2020-10-27
 1.5k  49
215
Chapter 215
2020-10-28
 1.5k  23
216
Chapter 216
2020-10-29
 1.5k  18
217
Chapter 217
2020-10-30
 1.5k  15
218
Chapter 218
2020-10-31
 1.5k  49
219
Chapter 219
2020-11-01
 1.4k  32
220
Chapter 220
2020-11-02
 1.5k  23
221
Chapter 221
2020-11-03
 1.5k  26
222
Chapter 222
2020-11-04
 1.5k  22
223
Chapter 223
2020-11-05
 1.5k  24
224
Chapter 224
2020-11-06
 1.5k  36
225
Chapter 225
2020-11-07
 1.5k  27
226
Chapter 226
2020-11-08
 1.5k  37
227
Chapter 227
2020-11-09
 1.5k  20
228
Chapter 228
2020-11-10
 1.4k  40
229
Chapter 229
2020-11-11
 1.4k  33
230
Chapter 230
2020-11-12
 1.5k  65
231
Chapter 231
2020-11-13
 1.5k  31
232
Chapter 232
2020-11-14
 1.5k  42
233
Chapter 233
2020-11-15
 1.5k  52
234
Chapter 234
2020-11-16
 1.5k  66
235
Chapter 235
2020-11-17
 1.5k  61
236
Chapter 236
2020-11-18
 1.6k  57
237
Chapter 237
2020-11-19
 1.5k  26
238
Chapter 238
2020-11-20
 1.7k  81
239
Chapter 239
2020-11-21
 1.5k  52
240
Chapter 240
2020-11-22
 1.5k  49
241
Chapter 241
2020-11-23
 1.3k  28
242
Chapter 242
2020-11-24
 1.4k  52
243
Chapter 243
2020-11-25
 1.4k  20
244
Chapter 244
2020-11-26
 1.4k  38
245
Chapter 245
2020-11-27
 1.4k  24
246
Chapter 246
2020-11-28
 1.4k  34
247
Chapter 247
2020-11-29
 1.4k  31
248
Chapter 248
2020-11-30
 1.4k  39
249
Chapter 249
2020-12-02
 1.4k  39
250
Chapter 250
2020-12-03
 1.4k  29
251
Chapter 251
2020-12-04
 1.4k  32
252
Chapter 252
2020-12-05
 1.4k  36
253
Chapter 253
2020-12-07
 1.4k  34
254
Chapter 254
2020-12-08
 1.3k  39
255
Chapter 255
2020-12-10
 932  7
256
Chapter 256
2020-12-09
 1.4k  72
257
Chapter 257
2020-12-11
 1.5k  78
258
Chapter 258
2020-12-12
 1.4k  18
259
Chapter 259
2020-12-13
 1.4k  20
260
Chapter 260
2020-12-14
 1.4k  40
261
Chapter 261
2020-12-15
 1.4k  31
262
Chapter 262
2020-12-16
 1.4k  35
263
Chapter 263
2020-12-17
 1.3k  30
264
Chapter 264
2020-12-18
 1.3k  33
265
Chapter 265
2020-12-19
 1.3k  28
266
Chapter 266
2020-12-20
 1.4k  27
267
Chapter 267
2020-12-21
 1.3k  40
268
Chapter 268
2020-12-22
 1.3k  37
269
Chapter 269
2020-12-23
 1.4k  44
270
Chapter 270
2020-12-24
 1.5k  86
271
Chapter 271
2020-12-28
 1.5k  64
272
Chapter 272
2020-12-31
 1.4k  118
273
Chapter 273
2021-01-04
 1.4k  47
274
Chapter 274
2021-01-07
 1.4k  34
275
Chapter 275
2021-01-11
 1.3k  46
276
Chapter 276
2021-01-14
 1.3k  50
277
Chapter 277
2021-01-18
 1.3k  64
278
Chapter 278
2021-01-21
 1.3k  54
279
Chapter 279
2021-01-25
 1.3k  66
280
Chapter 280
2021-01-28
 1.3k  36
281
Chapter 281
2021-02-01
 1.4k  51
282
Chapter 282
2021-02-04
 1.3k  29
283
Chapter 283
2021-02-08
 1.3k  75
284
Chapter 284
2021-02-11
 1.3k  51
285
Chapter 285
2021-02-15
 1.3k  48
286
Chapter 286
2021-02-18
 1.2k  68
287
Chapter 287
2021-02-22
 1.3k  63
288
Chapter 288
2021-02-25
 1.2k  42
289
Chapter 289
2021-03-01
 1.2k  42
290
Chapter 290
2021-03-04
 1.3k  100
291
Chapter 291
2021-03-08
 1.2k  58
292
Chapter 292
2021-03-11
 1.2k  71
293
Chapter 293
2021-03-15
 1.1k  49
294
Chapter 294
2021-03-18
 1.1k  35
295
Chapter 295
2021-03-22
 1.1k  44
296
Chapter 296
2021-03-25
 1k  31
297
Chapter 297
2021-03-29
 981  29
298
Chapter 298
2021-04-01
 1k  58
299
Chapter 299
2021-04-05
 925  27
300
Chapter 300
2021-04-08
 955  40
301
Chapter 301
2021-04-12
 924  28
302
Chapter 302
2021-04-15
 976  44
303
Chapter 303
2021-04-19
 980  51
304
Chapter 304
2021-04-22
 989  79
305
Chapter 305
2021-04-26
 931  42
306
Chapter 306
2021-04-29
 872  36
307
Chapter 307
2021-05-03
 866  54
308
Chapter 308
2021-05-06
 892  50
309
Chapter 309
2021-05-10
 884  44
310
Chapter 310
2021-05-13
 843  60
311
Chapter 311
2021-05-17
 937  104
312
Chapter 312
2021-05-20
 859  45
313
Chapter 313
2021-05-21
 781  24
314
Chapter 314
2021-05-21
 764  13
315
Chapter 315
2021-05-21
 748  10
316
Chapter 316
2021-05-21
 751  6
317
Chapter 317
2021-05-21
 758  37
318
Chapter 318
2021-05-21
 730  16
319
Chapter 319
2021-05-21
 755  31
320
Chapter 320
2021-05-21
 738  6
321
Chapter 321
2021-05-21
 739  15
322
Chapter 322
2021-05-21
 967  126
323
Chapter 323
2021-05-24
 845  46
324
Chapter 324
2021-05-27
 849  66
325
Chapter 325
2021-05-31
 880  67
326
Chapter 326
2021-06-03
 874  54
327
Chapter 327
2021-06-07
 839  58
328
Chapter 328
2021-06-10
 972  98
329
Chapter 329
2021-06-14
 824  47
330
Chapter 330
2021-06-17
 832  54
331
Chapter 331
2021-06-21
 831  67
332
Chapter 332
2021-06-24
 851  82
333
Chapter 333
2021-06-28
 758  39
334
Chapter 334
2021-07-01
 786  69
335
Chapter 335
2021-07-05
 796  37
336
Chapter 336
2021-07-08
 754  52
337
Chapter 337
2021-07-12
 818  62
338
Chapter 338
2021-07-15
 819  52
339
Chapter 339
2021-07-19
 749  75
340
Chapter 340
2021-07-22
 762  73
341
Chapter 341
2021-07-26
 770  67
342
Chapter 342
2021-07-29
 731  72
343
Chapter 343
2021-08-02
 759  51
344
Chapter 344
2021-08-05
 783  53
345
Chapter 345
2021-08-09
 729  39
346
Chapter 346
2021-08-12
 724  40
347
Chapter 347
2021-08-16
 738  46
348
Chapter 348
2021-08-19
 720  38
349
Chapter 349
2021-08-23
 738  26
350
Chapter 350
2021-08-26
 733  48
351
Chapter 351
2021-08-30
 677  31
352
Chapter 352
2021-09-02
 664  49
353
Chapter 353
2021-09-06
 656  65
354
Chapter 354
2021-09-09
 616  33
355
Chapter 355
2021-09-13
 588  42
356
Chapter 356
2021-09-16
 552  31
357
Chapter 357
2021-09-20
 569  38
358
Chapter 358
2021-09-23
 595  45
359
Chapter 359
2021-09-27
 617  52
360
Chapter 360
2021-09-30
 616  50
361
Chapter 361
2021-10-04
 570  31
362
Chapter 362
2021-10-07
 582  48
363
Chapter 363
2021-10-11
 576  44
364
Chapter 364
2021-10-14
 583  39
365
Chapter 365
2021-10-18
 577  66
366
Chapter 366
2021-10-21
 579  60
367
Chapter 367
2021-10-25
 564  40
368
Chapter 368
2021-10-28
 550  29
369
Chapter 369
2021-11-01
 536  65
370
Chapter 370
2021-11-04
 555  36
371
Chapter 371
2021-11-08
 532  53
372
Chapter 372
2021-11-11
 548  31
373
Chapter 373
2021-11-15
 520  28
374
Chapter 374
2021-11-18
 534  28
375
Chapter 375
2021-11-22
 568  43
376
Chapter 376
2021-11-25
 554  37
377
Chapter 377
2021-11-29
 554  24
378
Chapter 378
2021-12-02
 559  76
379
Chapter 379
2021-12-06
 510  29
380
Chapter 380
2021-12-09
 531  35
381
Chapter 381
2021-12-13
 517  57
382
Chapter 382
2021-12-16
 531  24
383
Chapter 383
2021-12-20
 549  61
384
Chapter 384
2021-12-23
 563  64
385
Chapter 385
2021-12-27
 516  30
386
Chapter 386
2021-12-30
 526  50
387
Chapter 387
2022-01-03
 551  50
388
Chapter 388
2022-01-06
 525  44
389
Chapter 389
2022-01-10
 600  65
390
Chapter 390
2022-01-13
 508  46
391
Chapter 391
2022-01-17
 516  23
392
Chapter 392
2022-01-20
 529  24
393
Chapter 393
2022-01-24
 502  23
394
Chapter 394
2022-01-27
 500  49
395
Chapter 395
2022-01-31
 475  24
396
Chapter 396
2022-02-03
 478  46
397
Chapter 397
2022-02-07
 486  23
398
Chapter 398
2022-02-10
 456  44
399
Chapter 399
2022-02-13
 423  30
400
Chapter 400
2022-02-13
 432  10
401
Chapter 401
2022-02-13
 412  59
402
Chapter 402
2022-02-13
 437  10
403
Chapter 403
2022-02-13
 421  10
404
Chapter 404
2022-02-13
 414  8
405
Chapter 405
2022-02-13
 425  9
406
Chapter 406
2022-02-13
 449  10
407
Chapter 407
2022-02-13
 445  10
408
Chapter 408
2022-02-13
 470  20
409
Chapter 409
2022-02-14
 473  46
410
Chapter 410
2022-02-17
 478  21
411
Chapter 411
2022-02-21
 464  23
412
Chapter 412
2022-02-24
 505  51
413
Chapter 413
2022-02-28
 492  23
414
Chapter 414
2022-03-03
 478  86
415
Chapter 415
2022-03-07
 481  44
416
Chapter 416
2022-03-10
 432  47
417
Chapter 417
2022-03-14
 434  18
418
Chapter 418
2022-03-17
 436  11
419
Chapter 419
2022-03-21
 440  15
420
Chapter 420
2022-03-24
 426  20
421
Chapter 421
2022-03-28
 455  49
422
Chapter 422
2022-03-31
 433  13
423
Chapter 423
2022-04-04
 420  19
424
Chapter 424
2022-04-07
 420  21
425
Chapter 425
2022-04-11
 417  20
426
Chapter 426
2022-04-14
 408  17
427
Chapter 427
2022-04-18
 421  16
428
Chapter 428
2022-04-21
 423  20
429
Chapter 429
2022-04-25
 399  12
430
Chapter 430
2022-04-28
 414  21
431
Chapter 431
2022-04-30
 377  17
432
Chapter 432
2022-04-30
 374  9
433
Chapter 433
2022-04-30
 367  7
434
Chapter 434
2022-04-30
 392  15
435
Chapter 435
2022-04-30
 370  13
436
Chapter 436
2022-04-30
 374  10
437
Chapter 437
2022-04-30
 380  7
438
Chapter 438
2022-04-30
 374  10
439
Chapter 439
2022-04-30
 375  9
440
Chapter 440
2022-04-30
 423  53
441
Chapter 441
2022-05-02
 427  22
442
Chapter 442
2022-05-05
 449  32
443
Chapter 443
2022-05-09
 461  49
444
Chapter 444
2022-05-12
 473  54
445
Chapter 445
2022-05-16
 409  32
446
Chapter 446
2022-05-19
 423  20
447
Chapter 447
2022-05-23
 411  42
448
Chapter 448
2022-05-26
 420  21
449
Chapter 449
2022-05-29
 384  11
450
Chapter 450
2022-05-29
 389  10
451
Chapter 451
2022-05-29
 384  4
452
Chapter 452
2022-05-29
 376  14
453
Chapter 453
2022-05-29
 376  5
454
Chapter 454
2022-05-29
 384  8
455
Chapter 455
2022-05-29
 376  11
456
Chapter 456
2022-05-29
 387  6
457
Chapter 457
2022-05-29
 388  9
458
Chapter 458
2022-05-29
 420  26
459
Chapter 459
2022-05-30
 472  69
460
Chapter 460
2022-06-02
 427  26
461
Chapter 461
2022-06-06
 437  29
462
Chapter 462
2022-06-09
 415  23
463
Chapter 463
2022-06-13
 405  26
464
Chapter 464
2022-06-16
 415  26
465
Chapter 465
2022-06-20
 402  57
466
Chapter 466
2022-06-23
 422  22
467
Chapter 467
2022-06-27
 396  11
468
Chapter 468
2022-06-30
 410  20
469
Chapter 469
2022-07-04
 416  31
470
Chapter 470
2022-07-07
 404  36
471
Chapter 471
2022-07-11
 389  16
472
Chapter 472
2022-07-14
 382  44
473
Chapter 473
2022-07-18
 356  24
474
Chapter 474
2022-07-21
 351  20
475
Chapter 475
2022-07-25
 343  23
476
Chapter 476
2022-07-28
 342  20
477
Chapter 477
2022-08-01
 337  34
478
Chapter 478
2022-08-04
 344  48
479
Chapter 479
2022-08-08
 331  18
480
Chapter 480
2022-08-11
 322  16
481
Chapter 481
2022-08-15
 322  19
482
Chapter 482
2022-08-18
 323  15
483
Chapter 483
2022-08-22
 352  32
484
Chapter 484
2022-08-25
 350  29
485
Chapter 485
2022-08-29
 321  22
486
Chapter 486
2022-09-01
 333  49
487
Chapter 487
2022-09-05
 291  11
488
Chapter 488
2022-09-05
 278  11
489
Chapter 489
2022-09-05
 266  7
490
Chapter 490
2022-09-05
 262  6
491
Chapter 491
2022-09-05
 263  7
492
Chapter 492
2022-09-05
 270  5
493
Chapter 493
2022-09-05
 272  5
494
Chapter 494
2022-09-05
 350  18
495
Chapter 495
2022-09-08
 327  17
496
Chapter 496
2022-09-12
 298  14
497
Chapter 497
2022-09-15
 305  26
498
Chapter 498
2022-09-19
 281  10
499
Chapter 499
2022-09-22
 286  20
500
Chapter 500
2022-09-26
 293  21
501
Chapter 501
2022-09-29
 282  16
502
Chapter 502
2022-10-03
 277  15
503
Chapter 503
2022-10-06
 282  13
504
Chapter 504
2022-10-10
 278  12
505
Chapter 505
2022-10-13
 271  13
506
Chapter 506
2022-10-17
 286  14
507
Chapter 507
2022-10-20
 277  24
508
Chapter 508
2022-10-24
 261  14
509
Chapter 509
2022-10-27
 257  18
510
Chapter 510
2022-10-31
 253  19
511
Chapter 511
2022-11-03
 239  13
512
Chapter 512
2022-11-04
 215  10
513
Chapter 513
2022-11-04
 213  4
514
Chapter 514
2022-11-04
 213  5
515
Chapter 515
2022-11-04
 216  4
516
Chapter 516
2022-11-04
 209  4
517
Chapter 517
2022-11-04
 209  5
518
Chapter 518
2022-11-04
 261  17
519
Chapter 519
2022-11-07
 236  12
520
Chapter 520
2022-11-10
 247  15
521
Chapter 521
2022-11-14
 260  20
522
Chapter 522
2022-11-17
 241  13
523
Chapter 523
2022-11-21
 262  19
524
Chapter 524
2022-11-24
 232  13
525
Chapter 525
2022-11-28
 225  25
526
Chapter 526
2022-11-30
 198  8
527
Chapter 527
2022-11-30
 204  8
528
Chapter 528
2022-11-30
 195  7
529
Chapter 529
2022-11-30
 178  3
530
Chapter 530
2022-11-30
 218  11
531
Chapter 531
2022-12-01
 228  26
532
Chapter 532
2022-12-05
 204  15
533
Chapter 533
2022-12-08
 206  17
534
Chapter 534
2022-12-12
 196  9
535
Chapter 535
2022-12-15
 184  12
536
Chapter 536
2022-12-19
 196  15
537
Chapter 537
2022-12-22
 201  13
538
Chapter 538
2022-12-26
 196  9
539
Chapter 539
2022-12-29
 196  10
540
Chapter 540
2023-01-02
 185  16
541
Chapter 541
2023-01-05
 191  15
542
Chapter 542
2023-01-09
 176  10
543
Chapter 543
2023-01-12
 173  14
544
Chapter 544
2023-01-16
 157  13
545
Chapter 545
2023-01-19
 141  10
546
Chapter 546
2023-01-23
 146  8
547
Chapter 547
2023-01-26
 131  13
548
Chapter 548
2023-01-30
 22  2
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Nghịch Thiên Tà Thần
Nghịch Thiên Tà Thần
Hành động/Huyền huyễn
Yêu Đạo Chí Tôn 2: Yêu Hoàng Trở Lại
Yêu Đạo Chí Tôn 2: Yêu Hoàng Trở Lại
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm/Yêu tộc
Tuyệt Thế Võ Thần
Tuyệt Thế Võ Thần
Hành động/Xuyên Không/Viễn tưởng/Mạo Hiểm/Siêu năng lực/Cung đình/Cổ đại/Nghịch tập/Đánh quái thăng cấp/Tu tiên/Thần tiên
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Trùng Sinh Tám Vạn Năm
Hành động/Huyền huyễn/Mạo Hiểm
[Đam Mỹ] Bảo Bối Dễ Chiều Của Minh Tổng!!
[Đam Mỹ] Bảo Bối Dễ Chiều Của Minh Tổng!!
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc
Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc
Tình yêu/Đã Full/Đô thị/Ngọt ngào sủng thê
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play