MangaToon
Boss คุณจะหาเรื่องหรือคะ?
Boss คุณจะหาเรื่องหรือคะ?
จบ
7.6M
4.8
ชื่อนักเขียน: Cloud Studio

หลินหยู่เหมิ่งที่ช่วยเพื่อนรักปลอมเป็นชู้รักปะทะกับภรรยาหลวง แต่กลับพลาดทำรถหรูของCEOตระกูลจี้ จี้หลิงซู่ เสียหาย เพื่อเป็นข้อแลกเปลี่ยน เธอต้องเป็นคู่หมั้นของจี้หลิงเซียวที่จะแก้แค้นพ่อ......

Cloud Studioมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 304 ตอนแล้ว    /    (5384)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2019-10-14
 2.9k  503
2
ตอนที่ 2
2019-10-14
 2.1k  185
3
ตอนที่ 3
2019-10-14
 1.9k  141
4
ตอนที่ 4
2019-10-14
 1.7k  138
5
ตอนที่ 5
2019-10-14
 1.9k  131
6
ตอนที่ 6
2019-10-14
 1.7k  188
7
ตอนที่ 7
2019-10-14
 1.9k  263
8
ตอนที่ 8
2019-10-14
 1.6k  119
9
ตอนที่ 9
2019-10-14
 1.5k  68
10
ตอนที่ 10
2019-10-14
 1.6k  166
11
ตอนที่ 11
2019-10-14
 1.6k  119
12
ตอนที่ 12
2019-10-14
 1.5k  56
13
ตอนที่ 13
2019-10-14
 1.5k  69
14
ตอนที่ 14
2019-10-14
 1.5k  112
15
ตอนที่ 15
2019-10-14
 1.6k  144
16
ตอนที่ 16
2019-10-14
 1.2k  87
17
ตอนที่ 17
2019-10-14
 978  46
18
ตอนที่ 18
2019-10-14
 847  51
19
ตอนที่ 19
2019-10-14
 755  33
20
ตอนที่ 20
2019-10-14
 863  97
21
ตอนที่ 21
2019-10-19
 775  46
22
ตอนที่ 22
2019-10-22
 698  36
23
ตอนที่ 23
2019-10-25
 644  47
24
ตอนที่ 24
2019-10-26
 643  28
25
ตอนที่ 25
2019-10-29
 650  42
26
ตอนที่ 26
2019-11-01
 613  48
27
ตอนที่ 27
2019-11-02
 546  61
28
ตอนที่ 28
2019-11-05
 550  43
29
ตอนที่ 29
2019-11-08
 544  20
30
ตอนที่ 30
2019-11-09
 565  33
31
ตอนที่ 31
2019-11-12
 488  32
32
ตอนที่ 32
2019-11-15
 467  42
33
ตอนที่ 33
2019-11-16
 442  20
34
ตอนที่ 34
2019-11-16
 464  29
35
ตอนที่ 35
2019-11-16
 436  17
36
ตอนที่ 36
2019-11-16
 415  29
37
ตอนที่ 37
2019-11-16
 389  22
38
ตอนที่ 38
2019-11-16
 380  24
39
ตอนที่ 39
2019-11-16
 365  21
40
ตอนที่ 40
2019-11-16
 356  31
41
ตอนที่ 41
2019-11-16
 354  19
42
ตอนที่ 42
2019-11-16
 327  8
43
ตอนที่ 43
2019-11-16
 330  16
44
ตอนที่ 44
2019-11-19
 311  23
45
ตอนที่ 45
2019-11-22
 283  16
46
ตอนที่ 46
2019-11-23
 311  12
47
ตอนที่ 47
2019-11-26
 372  20
48
ตอนที่ 48
2019-11-29
 397  34
49
ตอนที่ 49
2019-11-30
 359  15
50
ตอนที่ 50
2019-12-03
 319  12
51
ตอนที่ 51
2019-12-06
 270  14
52
ตอนที่ 52
2019-12-07
 269  29
53
ตอนที่ 53
2019-12-10
 261  25
54
ตอนที่ 54
2019-12-13
 258  7
55
ตอนที่ 55
2019-12-14
 267  18
56
ตอนที่ 56
2019-12-15
 258  14
57
ตอนที่ 57
2019-12-15
 236  10
58
ตอนที่ 58
2019-12-15
 243  19
59
ตอนที่ 59
2019-12-15
 260  19
60
ตอนที่ 60
2019-12-15
 246  9
61
ตอนที่ 61
2019-12-15
 241  11
62
ตอนที่ 62
2019-12-15
 232  9
63
ตอนที่ 63
2019-12-15
 206  8
64
ตอนที่ 64
2019-12-15
 215  12
65
ตอนที่ 65
2019-12-15
 224  7
66
ตอนที่ 66
2019-12-17
 239  7
67
ตอนที่ 67
2019-12-20
 214  11
68
ตอนที่ 68
2019-12-21
 220  8
69
ตอนที่ 69
2019-12-24
 206  4
70
ตอนที่ 70
2019-12-27
 203  17
71
ตอนที่ 71
2019-12-28
 206  17
72
ตอนที่ 72
2019-12-31
 201  9
73
ตอนที่ 73
2020-01-03
 186  10
74
ตอนที่ 74
2020-01-04
 190  17
75
ตอนที่ 75
2020-01-07
 175  10
76
ตอนที่ 76
2020-01-10
 181  10
77
ตอนที่ 77
2020-01-11
 168  12
78
ตอนที่ 78
2020-01-14
 170  10
79
ตอนที่ 79
2020-01-17
 158  8
80
ตอนที่ 80
2020-01-18
 172  12
81
ตอนที่ 81
2020-01-21
 168  6
82
ตอนที่ 82
2020-01-24
 168  15
83
ตอนที่ 83
2020-01-25
 157  11
84
ตอนที่ 84
2020-01-28
 166  9
85
ตอนที่ 85
2020-01-31
 202  16
86
ตอนที่ 86
2020-02-01
 179  5
87
ตอนที่ 87
2020-02-02
 158  10
88
ตอนที่ 88
2020-02-02
 154  8
89
ตอนที่ 89
2020-02-02
 148  10
90
ตอนที่ 90
2020-02-02
 156  5
91
ตอนที่ 91
2020-02-02
 144  6
92
ตอนที่ 92
2020-02-02
 142  7
93
ตอนที่ 93
2020-02-02
 134  6
94
ตอนที่ 94
2020-02-02
 137  6
95
ตอนที่ 95
2020-02-02
 137  10
96
ตอนที่ 96
2020-02-02
 142  9
97
ตอนที่ 97
2020-02-04
 136  8
98
ตอนที่ 98
2020-02-07
 132  5
99
ตอนที่ 99
2020-02-08
 126  3
100
ตอนที่ 100
2020-02-11
 130  5
101
ตอนที่ 101
2020-02-14
 138  4
102
ตอนที่ 102
2020-02-15
 161  9
103
ตอนที่ 103
2020-02-18
 157  6
104
ตอนที่ 104
2020-02-20
 115  5
105
ตอนที่ 105
2020-02-20
 111  4
106
ตอนที่ 106
2020-02-20
 115  1
107
ตอนที่ 107
2020-02-20
 115  4
108
ตอนที่ 108
2020-02-20
 110  4
109
ตอนที่ 109
2020-02-20
 113  3
110
ตอนที่ 110
2020-02-20
 152  4
111
ตอนที่ 111
2020-02-20
 161  11
112
ตอนที่ 112
2020-02-20
 118  2
113
ตอนที่ 113
2020-02-20
 122  4
114
ตอนที่ 114
2020-02-21
 120  6
115
ตอนที่ 115
2020-02-22
 122  2
116
ตอนที่ 116
2020-02-25
 115  7
117
ตอนที่ 117
2020-02-28
 106  5
118
ตอนที่ 118
2020-02-29
 123  9
119
ตอนที่ 119
2020-03-03
 116  3
120
ตอนที่ 120
2020-03-06
 108  4
121
ตอนที่ 121
2020-03-07
 116  11
122
ตอนที่ 122
2020-03-10
 182  14
123
ตอนที่ 123
2020-03-13
 149  9
124
ตอนที่ 124
2020-03-14
 110  4
125
ตอนที่ 125
2020-03-17
 116  3
126
ตอนที่ 126
2020-03-20
 112  4
127
ตอนที่ 127
2020-03-21
 114  4
128
ตอนที่ 128
2020-03-21
 98  3
129
ตอนที่ 129
2020-03-21
 98  3
130
ตอนที่ 130
2020-03-21
 109  3
131
ตอนที่ 131
2020-03-21
 111  3
132
ตอนที่ 132
2020-03-21
 103  6
133
ตอนที่ 133
2020-03-21
 110  4
134
ตอนที่ 134
2020-03-21
 94  5
135
ตอนที่ 135
2020-03-21
 93  2
136
ตอนที่ 136
2020-03-21
 100  5
137
ตอนที่ 137
2020-03-21
 113  5
138
ตอนที่ 138
2020-03-24
 142  7
139
ตอนที่ 139
2020-03-27
 113  3
140
ตอนที่ 140
2020-03-28
 106  4
141
ตอนที่ 141
2020-03-31
 120  10
142
ตอนที่ 142
2020-04-03
 109  4
143
ตอนที่ 143
2020-04-04
 107  4
144
ตอนที่ 144
2020-04-07
 113  25
145
ตอนที่ 145
2020-04-10
 107  9
146
ตอนที่ 146
2020-04-11
 98  9
147
ตอนที่ 147
2020-04-14
 99  3
148
ตอนที่ 148
2020-04-17
 101  5
149
ตอนที่ 149
2020-04-18
 93  6
150
ตอนที่ 150
2020-04-21
 94  6
151
ตอนที่ 151
2020-04-24
 91  6
152
ตอนที่ 152
2020-04-25
 88  2
153
ตอนที่ 153
2020-04-28
 85  6
154
ตอนที่ 154
2020-05-01
 81  4
155
ตอนที่ 155
2020-05-02
 97  6
156
ตอนที่ 156
2020-05-05
 86  13
157
ตอนที่ 157
2020-05-08
 82  13
158
ตอนที่ 158
2020-05-09
 81  4
159
ตอนที่ 159
2020-05-12
 99  8
160
ตอนที่ 160
2020-05-15
 101  7
161
ตอนที่ 161
2020-05-16
 100  10
162
ตอนที่ 162
2020-05-19
 96  3
163
ตอนที่ 163
2020-05-22
 98  8
164
ตอนที่ 164
2020-05-23
 157  12
165
ตอนที่ 165
2020-05-26
 137  13
166
ตอนที่ 166
2020-05-29
 105  7
167
ตอนที่ 167
2020-05-30
 94  4
168
ตอนที่ 168
2020-06-02
 100  4
169
ตอนที่ 169
2020-06-05
 95  4
170
ตอนที่ 170
2020-06-06
 94  4
171
ตอนที่ 171
2020-06-09
 105  4
172
ตอนที่ 172
2020-06-12
 87  4
173
ตอนที่ 173
2020-06-13
 118  12
174
ตอนที่ 174
2020-06-16
 131  9
175
ตอนที่ 175
2020-06-19
 98  5
176
ตอนที่ 176
2020-06-20
 82  5
177
ตอนที่ 177
2020-06-23
 83  3
178
ตอนที่ 178
2020-06-26
 89  7
179
ตอนที่ 179
2020-06-27
 87  6
180
ตอนที่ 180
2020-06-30
 74  5
181
ตอนที่ 181
2020-07-03
 76  3
182
ตอนที่ 182
2020-07-04
 74  3
183
ตอนที่ 183
2020-07-07
 86  7
184
ตอนที่ 184
2020-07-10
 79  4
185
ตอนที่ 185
2020-07-11
 79  2
186
ตอนที่ 186
2020-07-13
 74  3
187
ตอนที่ 187
2020-07-13
 132  5
188
ตอนที่ 188
2020-07-13
 92  3
189
ตอนที่ 189
2020-07-13
 79  3
190
ตอนที่ 190
2020-07-13
 84  6
191
ตอนที่ 191
2020-07-13
 81  2
192
ตอนที่ 192
2020-07-13
 73  2
193
ตอนที่ 193
2020-07-13
 68  1
194
ตอนที่ 194
2020-07-13
 68  3
195
ตอนที่ 195
2020-07-13
 82  5
196
ตอนที่ 196
2020-07-14
 78  3
197
ตอนที่ 197
2020-07-17
 80  2
198
ตอนที่ 198
2020-07-18
 78  6
199
ตอนที่ 199
2020-07-21
 84  5
200
ตอนที่ 200
2020-07-24
 86  6
201
ตอนที่ 201
2020-07-25
 92  4
202
ตอนที่ 202
2020-07-28
 80  5
203
ตอนที่ 203
2020-07-31
 82  2
204
ตอนที่ 204
2020-08-01
 90  4
205
ตอนที่ 205
2020-08-07
 82  5
206
ตอนที่ 206
2020-08-08
 72  34
207
ตอนที่ 207
2020-08-11
 78  4
208
ตอนที่ 208
2020-08-14
 82  0
209
ตอนที่ 209
2020-08-15
 85  3
210
ตอนที่ 210
2020-08-16
 87  5
211
ตอนที่ 211
2020-08-16
 77  1
212
ตอนที่ 212
2020-08-16
 75  6
213
ตอนที่ 213
2020-08-16
 83  4
214
ตอนที่ 214
2020-08-16
 86  2
215
ตอนที่ 215
2020-08-18
 74  7
216
ตอนที่ 216
2020-08-21
 74  3
217
ตอนที่ 217
2020-08-22
 86  2
218
ตอนที่ 218
2020-08-25
 82  2
219
ตอนที่ 219
2020-08-28
 82  8
220
ตอนที่ 220
2020-08-29
 66  2
221
ตอนที่ 221
2020-08-29
 74  7
222
ตอนที่ 222
2020-08-29
 71  1
223
ตอนที่ 223
2020-08-29
 63  3
224
ตอนที่ 224
2020-08-29
 78  6
225
ตอนที่ 225
2020-09-01
 84  3
226
ตอนที่ 226
2020-09-04
 75  6
227
ตอนที่ 227
2020-09-05
 78  3
228
ตอนที่ 228
2020-09-08
 75  3
229
ตอนที่ 229
2020-09-11
 71  2
230
ตอนที่ 230
2020-09-12
 75  5
231
ตอนที่ 231
2020-09-15
 73  3
232
ตอนที่ 232
2020-09-17
 75  3
233
ตอนที่ 233
2020-09-17
 72  7
234
ตอนที่ 234
2020-09-17
 67  3
235
ตอนที่ 235
2020-09-17
 63  5
236
ตอนที่ 236
2020-09-17
 71  3
237
ตอนที่ 237
2020-09-17
 66  1
238
ตอนที่ 238
2020-09-17
 65  1
239
ตอนที่ 239
2020-09-17
 64  3
240
ตอนที่ 240
2020-09-17
 71  1
241
ตอนที่ 241
2020-09-17
 70  6
242
ตอนที่ 242
2020-09-18
 68  6
243
ตอนที่ 243
2020-09-19
 67  4
244
ตอนที่ 244
2020-09-22
 77  10
245
ตอนที่ 245
2020-09-25
 69  3
246
ตอนที่ 246
2020-09-26
 86  7
247
ตอนที่ 247
2020-09-29
 74  4
248
ตอนที่ 248
2020-10-02
 71  10
249
ตอนที่ 249
2020-10-03
 79  4
250
ตอนที่ 250
2020-10-06
 87  15
251
ตอนที่ 251
2020-10-09
 86  6
252
ตอนที่ 252
2020-10-10
 87  12
253
ตอนที่ 253
2020-10-13
 72  5
254
ตอนที่ 254
2020-10-16
 65  3
255
ตอนที่ 255
2020-10-17
 73  10
256
ตอนที่ 256
2020-10-20
 75  5
257
ตอนที่ 257
2020-10-23
 60  7
258
ตอนที่ 258
2020-10-24
 82  20
259
ตอนที่ 259
2020-10-27
 80  22
260
ตอนที่ 260
2020-10-30
 67  5
261
ตอนที่ 261
2020-10-31
 64  10
262
ตอนที่ 262
2020-10-31
 62  4
263
ตอนที่ 263
2020-10-31
 65  6
264
ตอนที่ 264
2020-10-31
 58  1
265
ตอนที่ 265
2020-10-31
 57  4
266
ตอนที่ 266
2020-10-31
 61  5
267
ตอนที่ 267
2020-10-31
 55  3
268
ตอนที่ 268
2020-10-31
 58  2
269
ตอนที่ 269
2020-10-31
 58  17
270
ตอนที่ 270
2020-11-02
 53  6
271
ตอนที่ 271
2020-11-02
 46  15
272
ตอนที่ 272
2020-11-02
 47  10
273
ตอนที่ 273
2020-11-02
 48  7
274
ตอนที่ 274
2020-11-02
 45  4
275
ตอนที่ 275
2020-11-02
 48  13
276
ตอนที่ 276
2020-11-02
 53  8
277
ตอนที่ 277
2020-11-02
 49  5
278
ตอนที่ 278
2020-11-02
 47  5
279
ตอนที่ 279
2020-11-02
 57  12
280
ตอนที่ 280
2020-11-03
 53  6
281
ตอนที่ 281
2020-11-06
 49  7
282
ตอนที่ 282
2020-11-07
 54  6
283
ตอนที่ 283
2020-11-07
 42  4
284
ตอนที่ 284
2020-11-07
 46  5
285
ตอนที่ 285
2020-11-07
 40  5
286
ตอนที่ 286
2020-11-07
 42  3
287
ตอนที่ 287
2020-11-07
 40  2
288
ตอนที่ 288
2020-11-07
 40  3
289
ตอนที่ 289
2020-11-07
 42  2
290
ตอนที่ 290
2020-11-07
 41  2
291
ตอนที่ 291
2020-11-07
 47  9
292
ตอนที่ 292
2020-11-10
 57  6
293
ตอนที่ 293
2020-11-13
 57  4
294
ตอนที่ 294
2020-11-14
 68  11
295
ตอนที่ 295
2020-11-17
 66  7
296
ตอนที่ 296
2020-11-20
 56  6
297
ตอนที่ 297
2020-11-21
 56  7
298
ตอนที่ 298
2020-11-24
 53  8
299
ตอนที่ 299
2020-11-27
 54  3
300
ตอนที่ 300
2020-11-28
 54  9
301
ตอนที่ 301
2020-12-01
 50  6
302
ตอนที่ 302
2020-12-04
 57  9
303
ตอนที่ 303
2020-12-05
 69  12
304
ตอนที่ 304
2020-12-08
 151  122
ทั้งหมด
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
เปิดตำนานรักซีซี
เปิดตำนานรักซีซี
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ความรัก
เจ้าชายมาดนิ่งกับที่รักส่วนตัว
เจ้าชายมาดนิ่งกับที่รักส่วนตัว
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตในเมือง/ฮอต/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว/เอาแต่ใจ/โชคชะตา
อลเวงเจ้าตัวน้อยสื่อรัก
อลเวงเจ้าตัวน้อยสื่อรัก
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/ดราม่า/ฮอต/รักหวานฉ่ำ/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว/รักเดียวใจเดียว/เอาแต่ใจ/สัญญารัก
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
สวัสดีครับ ภรรยาที่รักของผม
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/ชีวิตคู่/ชีวิตในเมือง/ความรัก/รักที่ทำงาน/อุ่นใจ
นายเด็กเนิร์ด(ไม่จริง) NC+
นายเด็กเนิร์ด(ไม่จริง) NC+
รักวัยเรียน/โรแมนซ์/จบ/ฟิน/ฮอตเนิร์ด
แด๊ดดี๊คนนี้ขอจอง(This One'S Mine)
แด๊ดดี๊คนนี้ขอจอง(This One'S Mine)
โรแมนซ์/บอสหยิ่ง/จบ/มาเฟีย
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!