Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Ảnh Hậu Lão Bà Không Được Chạy
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
98.8M
4.9
Tên tác giả: MiFenPink

Đấu với trai đểu, đối phó tiểu tam, trêu chọc chủ tịch, lại còn trở thành mẹ của con hắn. Đúng vào lúc đó thanh mai trúc mã của mình, cũng chính là ảnh đế hot nhất hiện tại quay về nước, thoắt cái biến thành sát thủ bậc nhất, tầng tầng lớp lớp mê cung biết đằng nào ra... Truyện này do MiFenPink cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 186 chương    /    (98511)
 Đã cập nhật 186 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-02-16
 40.7k  2.7k
2
Chapter 2
2020-02-16
 34.4k  1.2k
3
Chapter 3
2020-02-16
 34k  1.3k
4
Chapter 4
2020-02-16
 35.1k  1.8k
5
Chapter 5
2020-02-16
 30.6k  938
6
Chapter 6
2020-02-16
 28.6k  547
7
Chapter 7
2020-02-16
 32.1k  1.1k
8
Chapter 8
2020-02-16
 31.1k  1.1k
9
Chapter 9
2020-02-16
 30.1k  737
10
Chapter 10
2020-02-16
 29.1k  609
11
Chapter 11
2020-02-16
 29.4k  783
12
Chapter 12
2020-02-16
 29.7k  715
13
Chapter 13
2020-02-16
 27.2k  686
14
Chapter 14
2020-02-16
 28.1k  1k
15
Chapter 15
2020-02-16
 26.3k  906
16
Chapter 16
2020-02-16
 26.9k  923
17
Chapter 17
2020-02-16
 28.1k  1.3k
18
Chapter 18
2020-02-16
 26.3k  538
19
Chapter 19
2020-02-16
 26k  513
20
Chapter 20
2020-02-16
 29.5k  1.1k
21
Chapter 21
2020-02-18
 28.2k  1.5k
22
Chapter 22
2020-02-19
 26.4k  607
23
Chapter 23
2020-02-21
 29.2k  894
24
Chapter 24
2020-02-25
 25.5k  960
25
Chapter 25
2020-02-26
 28.3k  1.9k
26
Chapter 26
2020-02-28
 29.3k  1.8k
27
Chapter 27
2020-03-03
 28.6k  969
28
Chapter 28
2020-03-04
 27.3k  1.8k
29
Chapter 29
2020-03-06
 30k  2.3k
30
Chapter 30
2020-03-10
 26.2k  595
31
Chapter 31
2020-03-11
 28.2k  1.3k
32
Chapter 32
2020-03-13
 28k  1.2k
33
Chapter 33
2020-03-17
 25.5k  623
34
Chapter 34
2020-03-18
 28.2k  1k
35
Chapter 35
2020-03-22
 29k  819
36
Chapter 36
2020-03-25
 26.1k  605
37
Chapter 37
2020-03-29
 25.1k  957
38
Chapter 38
2020-04-01
 24.2k  1.4k
39
Chapter 39
2020-04-05
 23k  904
40
Chapter 40
2020-04-05
 24.1k  1.6k
41
Chapter 41
2020-04-05
 22.7k  1.1k
42
Chapter 42
2020-04-05
 22.3k  1.1k
43
Chapter 43
2020-04-05
 21.4k  387
44
Chapter 44
2020-04-05
 22.7k  560
45
Chapter 45
2020-04-05
 24.4k  1.4k
46
Chapter 46
2020-04-05
 21.1k  779
47
Chapter 47
2020-04-05
 20.3k  578
48
Chapter 48
2020-04-05
 14.4k  351
49
Chapter 49
2020-04-05
 24k  972
50
Chapter 50
2020-04-08
 28.3k  2.3k
51
Chapter 51
2020-04-12
 23.9k  1.5k
52
Chapter 52
2020-04-15
 20.6k  1.3k
53
Chapter 53
2020-04-19
 20k  1.1k
54
Chapter 54
2020-04-22
 21.8k  595
55
Chapter 55
2020-04-26
 17.6k  483
56
Chapter 56
2020-04-26
 18.8k  749
57
Chapter 57
2020-04-26
 18.3k  391
58
Chapter 58
2020-04-26
 18.2k  460
59
Chapter 59
2020-04-26
 19.2k  490
60
Chapter 60
2020-04-26
 17.8k  350
61
Chapter 61
2020-04-26
 18.9k  986
62
Chapter 62
2020-04-26
 18.5k  354
63
Chapter 63
2020-04-26
 19.3k  328
64
Chapter 64
2020-04-26
 17.5k  290
65
Chapter 65
2020-04-26
 20.2k  875
66
Chapter 66
2020-04-29
 19.1k  787
67
Chapter 67
2020-05-03
 18.1k  1.2k
68
Chapter 68
2020-05-06
 18.1k  1.6k
69
Chapter 69
2020-05-10
 17.3k  1.2k
70
Chapter 70
2020-05-13
 17.2k  1k
71
Chapter 71
2020-05-17
 16.2k  338
72
Chapter 72
2020-05-20
 15k  509
73
Chapter 73
2020-05-24
 15k  477
74
Chapter 74
2020-05-27
 14.5k  612
75
Chapter 75
2020-05-30
 13.6k  266
76
Chapter 76
2020-05-30
 15.7k  838
77
Chapter 77
2020-05-30
 12.8k  290
78
Chapter 78
2020-05-30
 12.8k  488
79
Chapter 79
2020-05-30
 14k  417
80
Chapter 80
2020-05-30
 13.6k  269
81
Chapter 81
2020-05-30
 12.9k  189
82
Chapter 82
2020-05-30
 12.5k  268
83
Chapter 83
2020-05-30
 12.5k  303
84
Chapter 84
2020-05-30
 12.4k  133
85
Chapter 85
2020-05-30
 12.8k  224
86
Chapter 86
2020-05-30
 13.3k  228
87
Chapter 87
2020-05-30
 12.4k  277
88
Chapter 88
2020-05-30
 12.1k  253
89
Chapter 89
2020-05-30
 12.3k  179
90
Chapter 90
2020-05-31
 13.4k  430
91
Chapter 91
2020-06-03
 14.4k  435
92
Chapter 92
2020-06-07
 13k  288
93
Chapter 93
2020-06-10
 12.9k  378
94
Chapter 94
2020-06-14
 11.7k  160
95
Chapter 95
2020-06-17
 12.2k  309
96
Chapter 96
2020-06-21
 11.3k  230
97
Chapter 97
2020-06-21
 11.1k  365
98
Chapter 98
2020-06-21
 10.5k  328
99
Chapter 99
2020-06-21
 10.4k  159
100
Chapter 100
2020-06-21
 10.9k  163
101
Chapter 101
2020-06-21
 9.9k  144
102
Chapter 102
2020-06-21
 10.4k  199
103
Chapter 103
2020-06-21
 9.8k  235
104
Chapter 104
2020-06-21
 9.7k  246
105
Chapter 105
2020-06-21
 10.3k  205
106
Chapter 106
2020-06-21
 11k  420
107
Chapter 107
2020-06-24
 10.8k  254
108
Chapter 108
2020-06-28
 10.3k  332
109
Chapter 109
2020-07-01
 10.5k  302
110
Chapter 110
2020-07-05
 10.1k  292
111
Chapter 111
2020-07-08
 10.5k  279
112
Chapter 112
2020-07-12
 10k  295
113
Chapter 113
2020-07-15
 11.8k  704
114
Chapter 114
2020-07-19
 11.4k  839
115
Chapter 115
2020-07-22
 10.4k  642
116
Chapter 116
2020-07-26
 10.4k  298
117
Chapter 117
2020-07-29
 10.7k  247
118
Chapter 118
2020-08-02
 10.1k  278
119
Chapter 119
2020-08-05
 10.6k  224
120
Chapter 120
2020-08-09
 10.6k  176
121
Chapter 121
2020-08-12
 10.1k  127
122
Chapter 122
2020-08-16
 10k  141
123
Chapter 123
2020-08-19
 10.4k  256
124
Chapter 124
2020-08-26
 9.9k  183
125
Chapter 125
2020-08-30
 10.3k  208
126
Chapter 126
2020-09-06
 9.5k  206
127
Chapter 127
2020-09-13
 9.6k  374
128
Chapter 128
2020-09-20
 9.6k  179
129
Chapter 129
2020-09-27
 8.6k  155
130
Chapter 130
2020-10-04
 9k  238
131
Chapter 131
2020-10-11
 8.4k  146
132
Chapter 132
2020-10-18
 9k  161
133
Chapter 133
2020-10-25
 7.9k  103
134
Chapter 134
2020-11-01
 7.8k  129
135
Chapter 135
2020-11-08
 7.5k  93
136
Chapter 136
2020-11-15
 8k  148
137
Chapter 137
2020-11-22
 8.2k  83
138
Chapter 138
2020-11-29
 8.3k  128
139
Chapter 139
2020-12-06
 8.3k  137
140
Chapter 140
2020-12-13
 8.1k  101
141
Chapter 141
2020-12-20
 9.6k  354
142
Chapter 142
2020-12-27
 8.1k  281
143
Chapter 143
2021-01-03
 8k  233
144
Chapter 144
2021-01-10
 7.4k  123
145
Chapter 145
2021-01-17
 7.3k  301
146
Chapter 146
2021-01-24
 7.1k  162
147
Chapter 147
2021-01-31
 7.3k  142
148
Chapter 148
2021-02-07
 7.5k  171
149
Chapter 149
2021-02-14
 7.2k  178
150
Chapter 150
2021-02-21
 7.5k  226
151
Chapter 151
2021-02-28
 7.2k  195
152
Chapter 152
2021-03-07
 6.8k  181
153
Chapter 153
2021-03-14
 6.5k  121
154
Chapter 154
2021-03-21
 6.3k  132
155
Chapter 155
2021-03-28
 6.6k  179
156
Chapter 156
2021-04-04
 6.4k  184
157
Chapter 157
2021-04-11
 6.2k  138
158
Chapter 158
2021-04-18
 6.3k  197
159
Chapter 159
2021-04-25
 6.1k  178
160
Chapter 160
2021-05-02
 6.1k  147
161
Chapter 161
2021-05-09
 6.5k  172
162
Chapter 162
2021-05-16
 6.9k  277
163
Chapter 163
2021-05-23
 6.2k  350
164
Chapter 164
2021-05-30
 6.2k  232
165
Chapter 165
2021-06-06
 5.8k  172
166
Chapter 166
2021-06-13
 6k  320
167
Chapter 167
2021-06-20
 5.2k  218
168
Chapter 168
2021-06-27
 5.3k  474
169
Chapter 169
2021-07-04
 4.7k  209
170
Chapter 170
2021-07-11
 5.7k  798
171
Chapter 171
2021-10-15
 2.6k  186
172
Chapter 172
2021-10-18
 2.6k  143
173
Chapter 173
2021-10-22
 2.2k  128
174
Chapter 174
2021-10-25
 2k  133
175
Chapter 175
2021-10-29
 1.9k  106
176
Chapter 176
2021-11-01
 2.1k  160
177
Chapter 177
2021-11-05
 1.9k  144
178
Chapter 178
2021-11-08
 1.8k  155
179
Chapter 179
2021-11-12
 1.7k  102
180
Chapter 180
2021-11-15
 2k  144
181
Chapter 181
2021-12-26
 1.4k  67
182
Chapter 182
2022-01-02
 1.3k  65
183
Chapter 183
2022-01-09
 1.3k  78
184
Chapter 184
2022-01-16
 1k  82
185
Chapter 185
2022-01-23
 764  47
186
Chapter 186
2022-01-24
 651  69
Đề xuất liên quan
Nhận Vợ Theo Hương
Nhận Vợ Theo Hương
Tình yêu/Tổng tài
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Cực Phẩm Manh Nương Thật Uy Vũ V5
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Nữ cường/Drama/Có em bé/Nữ giả nam trang/419/Chiếm hữu cao/Đặc công
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Chọc Nhầm Tổng Tài Bá Đạo
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Sảng văn/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Manh Thê Đắt Giá Của Tổng Tài
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Số mệnh/Ngạo mạn/Nghe lời
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play