Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Hình Tượng Daddy Của Tôi Sụp Đổ Rồi
Tiếp tục cập nhật
Tình yêu / Tổng tài
96.6M
4.9
Tên tác giả: iReader

Định mệnh xoay vần, phóng viên săn tin Thời Sơ Hạ và minh tinh thiên vương Lục Diễm gặp lại nhau, khiến bí mật mấy năm trước dần được tiết lộ... Dưới sự trợ giúp của hai cục cưng sinh đôi, đôi oan gia ngõ hẹp này liệu có tu thành chính quả? Truyện này do iReader cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 166 chương    /    (100507)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 166 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2020-09-25
 39.4k  3.5k
2
Chapter 2
2020-09-25
 29.4k  1.2k
3
Chapter 3
2020-09-25
 32k  1.3k
4
Chapter 4
2020-09-25
 28.4k  1.1k
5
Chapter 5
2020-09-25
 28.7k  522
6
Chapter 6
2020-09-25
 30.8k  1.2k
7
Chapter 7
2020-09-25
 30.6k  1.1k
8
Chapter 8
2020-09-25
 29.5k  1.2k
9
Chapter 9
2020-09-25
 27.6k  598
10
Chapter 10
2020-09-25
 35k  1.6k
11
Chapter 11
2020-09-27
 30k  860
12
Chapter 12
2020-10-04
 28.8k  697
13
Chapter 13
2020-10-11
 29.3k  975
14
Chapter 14
2020-10-18
 29.1k  1.1k
15
Chapter 15
2020-10-25
 28.8k  697
16
Chapter 16
2020-10-27
 26.2k  240
17
Chapter 17
2020-10-27
 27.7k  719
18
Chapter 18
2020-10-27
 26.2k  755
19
Chapter 19
2020-10-27
 24.8k  408
20
Chapter 20
2020-10-27
 25.8k  806
21
Chapter 21
2020-10-27
 24.6k  651
22
Chapter 22
2020-10-27
 25.2k  702
23
Chapter 23
2020-10-27
 24.6k  334
24
Chapter 24
2020-10-27
 27.4k  711
25
Chapter 25
2020-10-27
 27.3k  1.5k
26
Chapter 26
2020-11-01
 26.7k  557
27
Chapter 27
2020-11-08
 26.3k  513
28
Chapter 28
2020-11-15
 28.7k  819
29
Chapter 29
2020-11-22
 26.7k  482
30
Chapter 30
2020-11-29
 25k  555
31
Chapter 31
2020-12-06
 26.2k  755
32
Chapter 32
2020-12-13
 24.3k  484
33
Chapter 33
2020-12-20
 25.2k  511
34
Chapter 34
2020-12-27
 25.8k  701
35
Chapter 35
2021-01-03
 26.5k  658
36
Chapter 36
2021-01-10
 25.4k  715
37
Chapter 37
2021-01-17
 26.7k  981
38
Chapter 38
2021-01-24
 23.4k  857
39
Chapter 39
2021-01-31
 23k  1.1k
40
Chapter 40
2021-02-07
 24.2k  598
41
Chapter 41
2021-02-14
 23.9k  559
42
Chapter 42
2021-02-21
 24.5k  781
43
Chapter 43
2021-02-28
 23.6k  576
44
Chapter 44
2021-03-07
 22.5k  641
45
Chapter 45
2021-03-14
 23.3k  718
46
Chapter 46
2021-03-21
 22.6k  524
47
Chapter 47
2021-03-28
 23.5k  732
48
Chapter 48
2021-04-04
 21.4k  716
49
Chapter 49
2021-04-11
 21k  770
50
Chapter 50
2021-04-18
 20.5k  451
51
Chapter 51
2021-04-25
 19.8k  1.1k
52
Chapter 52
2021-05-02
 21.1k  779
53
Chapter 53
2021-05-08
 17.9k  491
54
Chapter 54
2021-05-08
 18k  698
55
Chapter 55
2021-05-08
 17.8k  264
56
Chapter 56
2021-05-08
 17.4k  165
57
Chapter 57
2021-05-08
 16.5k  490
58
Chapter 58
2021-05-08
 16.4k  850
59
Chapter 59
2021-05-08
 16.4k  1.4k
60
Chapter 60
2021-05-08
 16k  180
61
Chapter 61
2021-05-08
 17.2k  519
62
Chapter 62
2021-05-08
 17.8k  447
63
Chapter 63
2021-05-09
 19.2k  802
64
Chapter 64
2021-05-16
 17.2k  671
65
Chapter 65
2021-05-23
 18.5k  754
66
Chapter 66
2021-05-30
 16.4k  758
67
Chapter 67
2021-06-03
 16.7k  896
68
Chapter 68
2021-06-06
 16.7k  715
69
Chapter 69
2021-06-10
 16.1k  819
70
Chapter 70
2021-06-13
 15.7k  606
71
Chapter 71
2021-06-17
 15.4k  712
72
Chapter 72
2021-06-20
 15.7k  442
73
Chapter 73
2021-06-24
 16.5k  595
74
Chapter 74
2021-06-27
 17k  778
75
Chapter 75
2021-07-01
 17.1k  833
76
Chapter 76
2021-07-04
 16.5k  675
77
Chapter 77
2021-07-08
 17.1k  978
78
Chapter 78
2021-07-11
 15.8k  659
79
Chapter 79
2021-07-15
 17.2k  1.3k
80
Chapter 80
2021-07-18
 15.9k  1.1k
81
Chapter 81
2021-07-22
 16.4k  1.2k
82
Chapter 82
2021-07-25
 15.8k  792
83
Chapter 83
2021-07-29
 15.3k  644
84
Chapter 84
2021-08-01
 14.9k  517
85
Chapter 85
2021-08-05
 15.5k  825
86
Chapter 86
2021-08-08
 14.4k  683
87
Chapter 87
2021-08-12
 13.3k  657
88
Chapter 88
2021-08-15
 13.2k  721
89
Chapter 89
2021-08-19
 12.9k  537
90
Chapter 90
2021-08-22
 13.3k  545
91
Chapter 91
2021-08-26
 12k  707
92
Chapter 92
2021-08-29
 12.8k  960
93
Chapter 93
2021-09-02
 12.5k  467
94
Chapter 94
2021-09-04
 10.9k  392
95
Chapter 95
2021-09-04
 10.5k  166
96
Chapter 96
2021-09-04
 10.3k  353
97
Chapter 97
2021-09-04
 10.1k  384
98
Chapter 98
2021-09-04
 9.2k  481
99
Chapter 99
2021-09-04
 9.7k  277
100
Chapter 100
2021-09-04
 10.1k  294
101
Chapter 101
2021-09-04
 10k  356
102
Chapter 102
2021-09-04
 9.8k  310
103
Chapter 103
2021-09-04
 9.7k  567
104
Chapter 104
2021-09-05
 11k  560
105
Chapter 105
2021-09-09
 10k  627
106
Chapter 106
2021-09-12
 10.1k  785
107
Chapter 107
2021-09-16
 10k  454
108
Chapter 108
2021-09-19
 9.4k  470
109
Chapter 109
2021-09-23
 9.9k  496
110
Chapter 110
2021-09-26
 8.5k  452
111
Chapter 111
2021-09-30
 9.3k  582
112
Chapter 112
2021-10-03
 9.2k  495
113
Chapter 113
2021-10-07
 9.9k  470
114
Chapter 114
2021-10-10
 9.1k  348
115
Chapter 115
2021-10-14
 8.7k  386
116
Chapter 116
2021-10-17
 7.7k  530
117
Chapter 117
2021-10-21
 7.8k  277
118
Chapter 118
2021-10-24
 7.7k  515
119
Chapter 119
2021-10-28
 8k  292
120
Chapter 120
2021-10-31
 7.6k  356
121
Chapter 121
2021-11-04
 7.6k  355
122
Chapter 122
2021-11-07
 7.7k  515
123
Chapter 123
2021-11-11
 7.4k  385
124
Chapter 124
2021-11-14
 7.5k  336
125
Chapter 125
2021-11-18
 7.4k  207
126
Chapter 126
2021-11-21
 7.3k  251
127
Chapter 127
2021-11-25
 7.1k  302
128
Chapter 128
2021-11-28
 7.5k  342
129
Chapter 129
2021-12-02
 7k  243
130
Chapter 130
2021-12-05
 7.3k  535
131
Chapter 131
2021-12-09
 7.3k  347
132
Chapter 132
2021-12-12
 7.4k  515
133
Chapter 133
2021-12-16
 7.4k  322
134
Chapter 134
2021-12-19
 8.4k  558
135
Chapter 135
2021-12-23
 8k  407
136
Chapter 136
2021-12-26
 7.4k  393
137
Chapter 137
2021-12-30
 7.9k  352
138
Chapter 138
2022-01-02
 8.1k  408
139
Chapter 139
2022-01-06
 8k  463
140
Chapter 140
2022-01-09
 8.4k  458
141
Chapter 141
2022-01-13
 8k  357
142
Chapter 142
2022-01-16
 7.9k  318
143
Chapter 143
2022-01-20
 7.7k  430
144
Chapter 144
2022-01-27
 7.2k  600
145
Chapter 145
2022-02-03
 7.7k  654
146
Chapter 146
2022-02-10
 7.4k  474
147
Chapter 147
2022-02-17
 7.2k  497
148
Chapter 148
2022-02-24
 7.4k  516
149
Chapter 149
2022-03-03
 6.7k  458
150
Chapter 150
2022-03-10
 6.7k  417
151
Chapter 151
2022-03-17
 6.3k  367
152
Chapter 152
2022-03-24
 6.1k  523
153
Chapter 153
2022-03-31
 6k  429
154
Chapter 154
2022-04-07
 5.9k  345
155
Chapter 155
2022-04-14
 5.3k  279
156
Chapter 156
2022-04-21
 5k  225
157
Chapter 157
2022-04-28
 4.8k  253
158
Chapter 158
2022-05-05
 5k  229
159
Chapter 159
2022-05-12
 4.9k  258
160
Chapter 160
2022-05-19
 4.6k  198
161
Chapter 161
2022-05-26
 4.4k  291
162
Chapter 162
2022-06-02
 4k  222
163
Chapter 163
2022-06-09
 3.9k  256
164
Chapter 164
2022-06-16
 3.8k  299
165
Chapter 165
2022-06-23
 3.6k  210
166
Chapter 166
2022-06-30
 2.6k  201
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Tổng Tài Tại Thượng
Tổng Tài Tại Thượng
Tình yêu/Tổng tài/Ngược/Công sở/Mối tình đầu/Đô thị/Bá đạo/Có em bé/Gái ngoan
Vương Gia Không Thể Trêu
Vương Gia Không Thể Trêu
Tình yêu/Cung đình
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Thiên Tài Khốc Bảo: Tổng Tài Cuồng Sủng Thê
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Ngọt sủng/Bá đạo/Có em bé/Gương vỡ lại lành/419/Ngạo mạn
Thiên Giá Sủng Thê
Thiên Giá Sủng Thê
Tình yêu/Tổng tài/Ngọt sủng/Báo thù/Đô thị/Drama/Sảng văn/419/Chiếm hữu cao/Ngạo mạn/Chung tình/Thiên kim lụi bại
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
[ DROP ] Nữ Phụ Ta Chính Là Đế Vương
Tình yêu/Xuyên Không/Siêu năng lực
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Xuyên Không Thành Nam Phụ Ngôn Tình [DROP TẠM THỜI]
Đam mỹ/Xuyên Không/Siêu năng lực
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play