MangaToon
ตื้อหัวใจภรรยาน้อย
ตื้อหัวใจภรรยาน้อย
จบ
4.6M
4.6
ชื่อนักเขียน: Zuoan Comic

คุณจะเป็น CEOจอมเอาแต่ใจหรือหนุ่มหล่อจอมวายร้ายก็ช่างเถอะ ฉันเป็นคุณหนูผู้ดี แต่ให้ทำงานเป็นคนใช้ส่วนตัวคุณนี่นะ......สักวันฉันต้องให้คุณทุกข์ทรมานมากกว่าฉันเป้นล้านเท่า!

Zuoan Comicมอบหมายให้MangaToonตีดพิมพ์ผลงานเรื่องนี้ เนื้อหาเป็นเพียงความคิดเห็นของนักเขียน ไม่เป็นตัวแทนทางMangaToon

ชมตอนที่หนึ่ง
ชื่นชอบ
download-app
ดูการ์ตูนผ่านทางแอพพลิเคชันจะทำให้การอ่าน อ่านได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
ได้อัปเดต 190 ตอนแล้ว    /    (2656)
ลำดับปกติ
 / 
ลำดับย้อนกลับ
1
ตอนที่ 1
2019-10-09
 1.7k  230
2
ตอนที่ 2
2019-10-09
 1.4k  76
3
ตอนที่ 3
2019-10-09
 1.4k  95
4
ตอนที่ 4
2019-10-09
 1.3k  75
5
ตอนที่ 5
2019-10-09
 1.1k  64
6
ตอนที่ 6
2019-10-09
 1.1k  82
7
ตอนที่ 7
2019-10-09
 1.1k  66
8
ตอนที่ 8
2019-10-09
 1.1k  102
9
ตอนที่ 9
2019-10-09
 1.1k  84
10
ตอนที่ 10
2019-10-09
 1.1k  45
11
ตอนที่ 11
2019-10-09
 1.1k  110
12
ตอนที่ 12
2019-10-09
 1.1k  72
13
ตอนที่ 13
2019-10-09
 1k  93
14
ตอนที่ 14
2019-10-09
 1k  68
15
ตอนที่ 15
2019-10-09
 916  56
16
ตอนที่ 16
2019-10-09
 623  34
17
ตอนที่ 17
2019-10-09
 579  36
18
ตอนที่ 18
2019-10-09
 535  36
19
ตอนที่ 19
2019-10-09
 501  25
20
ตอนที่ 20
2019-10-09
 478  22
21
ตอนที่ 21
2019-10-09
 447  15
22
ตอนที่ 22
2019-10-09
 490  29
23
ตอนที่ 23
2019-10-09
 412  20
24
ตอนที่ 24
2019-10-09
 390  22
25
ตอนที่ 25
2019-10-09
 354  13
26
ตอนที่ 26
2019-10-19
 388  14
27
ตอนที่ 27
2019-10-20
 389  41
28
ตอนที่ 28
2019-10-21
 366  36
29
ตอนที่ 29
2019-10-22
 361  17
30
ตอนที่ 30
2019-10-23
 381  25
31
ตอนที่ 31
2019-10-24
 350  35
32
ตอนที่ 32
2019-10-25
 355  18
33
ตอนที่ 33
2019-10-26
 330  16
34
ตอนที่ 34
2019-10-26
 311  27
35
ตอนที่ 35
2019-10-26
 302  20
36
ตอนที่ 36
2019-10-26
 288  18
37
ตอนที่ 37
2019-10-26
 265  18
38
ตอนที่ 38
2019-10-26
 241  19
39
ตอนที่ 39
2019-10-27
 244  19
40
ตอนที่ 40
2019-10-28
 254  8
41
ตอนที่ 41
2019-10-29
 243  10
42
ตอนที่ 42
2019-10-30
 220  11
43
ตอนที่ 43
2019-10-31
 230  11
44
ตอนที่ 44
2019-11-01
 199  14
45
ตอนที่ 45
2019-11-02
 203  8
46
ตอนที่ 46
2019-11-03
 197  9
47
ตอนที่ 47
2019-11-04
 193  16
48
ตอนที่ 48
2019-11-05
 202  11
49
ตอนที่ 49
2019-11-06
 190  10
50
ตอนที่ 50
2019-11-07
 196  5
51
ตอนที่ 51
2019-11-08
 183  3
52
ตอนที่ 52
2019-11-09
 176  10
53
ตอนที่ 53
2019-11-10
 170  3
54
ตอนที่ 54
2019-11-11
 175  11
55
ตอนที่ 55
2019-11-12
 166  7
56
ตอนที่ 56
2019-11-13
 147  8
57
ตอนที่ 57
2019-11-14
 144  7
58
ตอนที่ 58
2019-11-15
 134  3
59
ตอนที่ 59
2019-11-16
 145  3
60
ตอนที่ 60
2019-11-17
 148  6
61
ตอนที่ 61
2019-11-18
 153  9
62
ตอนที่ 62
2019-11-19
 134  4
63
ตอนที่ 63
2019-11-20
 138  8
64
ตอนที่ 64
2019-11-21
 128  1
65
ตอนที่ 65
2019-11-22
 122  3
66
ตอนที่ 66
2019-11-23
 120  6
67
ตอนที่ 67
2019-11-24
 126  3
68
ตอนที่ 68
2019-11-25
 126  5
69
ตอนที่ 69
2019-11-26
 119  8
70
ตอนที่ 70
2019-11-27
 108  6
71
ตอนที่ 71
2019-11-28
 119  11
72
ตอนที่ 72
2019-11-29
 109  2
73
ตอนที่ 73
2019-11-30
 105  1
74
ตอนที่ 74
2019-12-01
 93  3
75
ตอนที่ 75
2019-12-02
 92  2
76
ตอนที่ 76
2019-12-03
 93  4
77
ตอนที่ 77
2019-12-04
 92  4
78
ตอนที่ 78
2019-12-05
 91  2
79
ตอนที่ 79
2019-12-06
 87  4
80
ตอนที่ 80
2019-12-07
 90  7
81
ตอนที่ 81
2019-12-08
 88  10
82
ตอนที่ 82
2019-12-08
 91  5
83
ตอนที่ 83
2019-12-08
 84  4
84
ตอนที่ 84
2019-12-08
 92  6
85
ตอนที่ 85
2019-12-08
 85  0
86
ตอนที่ 86
2019-12-08
 84  3
87
ตอนที่ 87
2019-12-08
 80  2
88
ตอนที่ 88
2019-12-08
 84  2
89
ตอนที่ 89
2019-12-08
 85  0
90
ตอนที่ 90
2019-12-08
 82  1
91
ตอนที่ 91
2019-12-08
 86  6
92
ตอนที่ 92
2019-12-09
 77  1
93
ตอนที่ 93
2019-12-10
 76  9
94
ตอนที่ 94
2019-12-11
 80  1
95
ตอนที่ 95
2019-12-12
 74  5
96
ตอนที่ 96
2019-12-13
 71  5
97
ตอนที่ 97
2019-12-14
 74  5
98
ตอนที่ 98
2019-12-15
 67  2
99
ตอนที่ 99
2019-12-16
 63  4
100
ตอนที่ 100
2019-12-17
 71  11
101
ตอนที่ 101
2019-12-18
 63  2
102
ตอนที่ 102
2019-12-19
 61  3
103
ตอนที่ 103
2019-12-20
 64  5
104
ตอนที่ 104
2019-12-21
 61  4
105
ตอนที่ 105
2019-12-22
 57  2
106
ตอนที่ 106
2019-12-23
 58  4
107
ตอนที่ 107
2019-12-24
 52  1
108
ตอนที่ 108
2019-12-25
 52  1
109
ตอนที่ 109
2019-12-26
 48  1
110
ตอนที่ 110
2019-12-27
 52  3
111
ตอนที่ 111
2019-12-28
 49  5
112
ตอนที่ 112
2019-12-29
 49  1
113
ตอนที่ 113
2019-12-30
 55  5
114
ตอนที่ 114
2019-12-31
 53  6
115
ตอนที่ 115
2020-01-01
 55  1
116
ตอนที่ 116
2020-01-02
 59  8
117
ตอนที่ 117
2020-01-03
 52  3
118
ตอนที่ 118
2020-01-04
 58  4
119
ตอนที่ 119
2020-01-05
 57  5
120
ตอนที่ 120
2020-01-06
 53  1
121
ตอนที่ 121
2020-01-07
 52  3
122
ตอนที่ 122
2020-01-08
 56  3
123
ตอนที่ 123
2020-01-09
 55  6
124
ตอนที่ 124
2020-01-10
 54  4
125
ตอนที่ 125
2020-01-11
 48  6
126
ตอนที่ 126
2020-01-12
 55  3
127
ตอนที่ 127
2020-01-13
 54  4
128
ตอนที่ 128
2020-01-14
 60  2
129
ตอนที่ 129
2020-01-15
 51  4
130
ตอนที่ 130
2020-01-16
 51  3
131
ตอนที่ 131
2020-01-17
 54  7
132
ตอนที่ 132
2020-01-18
 60  10
133
ตอนที่ 133
2020-01-19
 44  6
134
ตอนที่ 134
2020-01-20
 53  9
135
ตอนที่ 135
2020-01-21
 46  6
136
ตอนที่ 136
2020-01-22
 51  5
137
ตอนที่ 137
2020-01-23
 47  9
138
ตอนที่ 138
2020-01-24
 48  7
139
ตอนที่ 139
2020-01-25
 43  11
140
ตอนที่ 140
2020-01-26
 51  3
141
ตอนที่ 141
2020-01-27
 45  4
142
ตอนที่ 142
2020-01-28
 45  4
143
ตอนที่ 143
2020-01-29
 40  4
144
ตอนที่ 144
2020-01-30
 38  8
145
ตอนที่ 145
2020-01-31
 34  3
146
ตอนที่ 146
2020-02-01
 36  3
147
ตอนที่ 147
2020-02-02
 41  7
148
ตอนที่ 148
2020-02-03
 55  5
149
ตอนที่ 149
2020-02-04
 40  4
150
ตอนที่ 150
2020-02-05
 40  3
151
ตอนที่ 151
2020-02-06
 33  2
152
ตอนที่ 152
2020-02-07
 38  1
153
ตอนที่ 153
2020-02-08
 43  6
154
ตอนที่ 154
2020-02-09
 35  1
155
ตอนที่ 155
2020-02-10
 34  8
156
ตอนที่ 156
2020-02-11
 35  3
157
ตอนที่ 157
2020-02-12
 38  2
158
ตอนที่ 158
2020-02-13
 40  3
159
ตอนที่ 159
2020-02-14
 37  3
160
ตอนที่ 160
2020-02-15
 34  1
161
ตอนที่ 161
2020-02-16
 38  4
162
ตอนที่ 162
2020-02-17
 40  3
163
ตอนที่ 163
2020-02-18
 33  2
164
ตอนที่ 164
2020-02-19
 38  1
165
ตอนที่ 165
2020-02-20
 36  2
166
ตอนที่ 166
2020-02-21
 35  3
167
ตอนที่ 167
2020-02-22
 32  1
168
ตอนที่ 168
2020-02-23
 32  1
169
ตอนที่ 169
2020-02-24
 33  0
170
ตอนที่ 170
2020-02-25
 27  3
171
ตอนที่ 171
2020-03-01
 30  1
172
ตอนที่ 172
2020-03-01
 31  2
173
ตอนที่ 173
2020-03-01
 25  2
174
ตอนที่ 174
2020-03-01
 25  0
175
ตอนที่ 175
2020-03-01
 29  0
176
ตอนที่ 176
2020-03-01
 31  2
177
ตอนที่ 177
2020-03-01
 25  0
178
ตอนที่ 178
2020-03-01
 25  1
179
ตอนที่ 179
2020-03-01
 27  6
180
ตอนที่ 180
2020-03-01
 25  0
181
ตอนที่ 181
2020-03-01
 26  0
182
ตอนที่ 182
2020-03-01
 30  2
183
ตอนที่ 183
2020-03-01
 29  1
184
ตอนที่ 184
2020-03-01
 28  0
185
ตอนที่ 185
2020-03-01
 35  3
186
ตอนที่ 186
2020-03-01
 32  3
187
ตอนที่ 187
2020-03-01
 43  0
188
ตอนที่ 188
2020-03-01
 48  3
189
ตอนที่ 189
2020-03-01
 60  3
190
ตอนที่ 190
2020-03-01
 215  114
รายงานผลงานเรื่องนี้
ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
ไม่ชอบโลก แค่ชอบคุณ
โรแมนซ์/Yaoi/แฟนตาซี/จบ/รักเศร้า/ปกป้อง/เกิดใหม่
พระนางต้องการโค่นล้มตนเอง
พระนางต้องการโค่นล้มตนเอง
โรแมนซ์/จีนโบราณ/ข้ามภพ/ตลก/แก้แค้น/ฝ่าอุปสรรค
ชีวประวัติหลงโฉว
ชีวประวัติหลงโฉว
แฟนตาซี/จีนโบราณ/ผจญภัย/แก้แค้น/โลกลึกลับ/ฝ่าอุปสรรค/ซื่อสัตย์/ปกป้อง
ประธานเย็นชา ปล่อยมือฉันนะ
ประธานเย็นชา ปล่อยมือฉันนะ
โรแมนซ์/จบ/รักเศร้า/หนีพร้อมลูก/ความรัก/รักคืนเดียว
คืนจันทร์ทรามืดหม่น
คืนจันทร์ทรามืดหม่น
จบ/ดราม่า/ความรัก/ฆาตกรรม/เศร้า/นักฆ่า
นายเด็กเนิร์ด(ไม่จริง) NC+
นายเด็กเนิร์ด(ไม่จริง) NC+
รักวัยเรียน/โรแมนซ์/จบ/ฟิน/ฮอตเนิร์ด
MangaToon
ดาวน์โหลดแอปฯ
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
ไทย
INS
Instagram
MangaToon
เปิดประตูต่างภพ เพื่อวิธีการเล่นเพิ่มโปรดดาวน์โหลดMangatoon APP!