Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đế Thiếu Đừng Mạnh Quá
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Ngược / Nữ cường / Drama / Bá đạo / Số mệnh / Gương vỡ lại lành / Gặp gỡ cẩu huyết / Chiếm hữu cao
159.1M
4.6
Tên tác giả: Cloud Studio

Chuyện xúi quẩy nhất trong đời Lâm Mặc Bái đại khái là sơ ý nhìn trộm Tống Thanh Tiêu cái tên đại ma vương, còn biết được bí mật động trời của hắn. Xấu hổ đến phát điên, hắn trói luôn cô ở bên cạnh, vốn chỉ để cho bõ tức, nhưng rồi lại bị cô quấn lấy, không sao thoát ra được.

Truyện này do Cloud Studio cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 334 chương    /    (90305)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 334 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-26
 38.5k  2.7k
2
Chapter 2
2019-10-26
 24k  875
3
Chapter 3
2019-10-26
 24.2k  785
4
Chapter 4
2019-10-26
 22.6k  524
5
Chapter 5
2019-10-26
 22.6k  909
6
Chapter 6
2019-10-26
 22.4k  854
7
Chapter 7
2019-10-26
 22.8k  680
8
Chapter 8
2019-10-26
 23.1k  1.3k
9
Chapter 9
2019-10-26
 20.4k  292
10
Chapter 10
2019-10-26
 22.9k  1.9k
11
Chapter 11
2019-10-26
 20.6k  626
12
Chapter 12
2019-10-26
 19.6k  954
13
Chapter 13
2019-10-26
 18.5k  976
14
Chapter 14
2019-10-26
 18.2k  510
15
Chapter 15
2019-10-26
 18.6k  504
16
Chapter 16
2019-10-26
 17.9k  556
17
Chapter 17
2019-10-26
 19.3k  658
18
Chapter 18
2019-10-26
 20k  647
19
Chapter 19
2019-10-26
 20.2k  1.1k
20
Chapter 20
2019-10-26
 19.4k  621
21
Chapter 21
2019-10-28
 17.5k  614
22
Chapter 22
2019-10-30
 16.2k  403
23
Chapter 23
2019-10-31
 17.2k  519
24
Chapter 24
2019-11-04
 17.1k  505
25
Chapter 25
2019-11-04
 14.8k  260
26
Chapter 26
2019-11-04
 16.5k  754
27
Chapter 27
2019-11-04
 17.2k  1.4k
28
Chapter 28
2019-11-04
 14.9k  587
29
Chapter 29
2019-11-04
 14.8k  201
30
Chapter 30
2019-11-04
 15.6k  408
31
Chapter 31
2019-11-04
 14.9k  532
32
Chapter 32
2019-11-04
 14.8k  436
33
Chapter 33
2019-11-04
 15.8k  664
34
Chapter 34
2019-11-04
 15.5k  457
35
Chapter 35
2019-11-06
 14.2k  549
36
Chapter 36
2019-11-07
 15.8k  648
37
Chapter 37
2019-11-11
 14.5k  638
38
Chapter 38
2019-11-13
 13k  297
39
Chapter 39
2019-11-14
 13.4k  459
40
Chapter 40
2019-11-18
 12.9k  527
41
Chapter 41
2019-11-20
 12.7k  422
42
Chapter 42
2019-11-21
 15.3k  594
43
Chapter 43
2019-11-25
 15.7k  1.1k
44
Chapter 44
2019-11-27
 12.5k  325
45
Chapter 45
2019-11-28
 12.2k  284
46
Chapter 46
2019-12-02
 11.8k  188
47
Chapter 47
2019-12-04
 11.6k  262
48
Chapter 48
2019-12-05
 12.1k  186
49
Chapter 49
2019-12-09
 12.6k  496
50
Chapter 50
2019-12-11
 13.1k  373
51
Chapter 51
2019-12-12
 15.2k  1k
52
Chapter 52
2019-12-16
 11.8k  437
53
Chapter 53
2019-12-18
 12.4k  427
54
Chapter 54
2019-12-19
 11k  199
55
Chapter 55
2019-12-23
 11.5k  185
56
Chapter 56
2019-12-25
 12.2k  539
57
Chapter 57
2019-12-26
 14.3k  573
58
Chapter 58
2019-12-30
 13.1k  678
59
Chapter 59
2019-12-30
 11.9k  349
60
Chapter 60
2019-12-30
 11.2k  162
61
Chapter 61
2019-12-30
 11.4k  284
62
Chapter 62
2019-12-30
 10.8k  538
63
Chapter 63
2019-12-30
 11.7k  346
64
Chapter 64
2019-12-30
 12.2k  352
65
Chapter 65
2019-12-30
 12.6k  510
66
Chapter 66
2019-12-30
 14.2k  1.3k
67
Chapter 67
2019-12-30
 13.3k  446
68
Chapter 68
2019-12-30
 11.5k  239
69
Chapter 69
2020-01-01
 11.8k  386
70
Chapter 70
2020-01-02
 11.4k  429
71
Chapter 71
2020-01-06
 10.8k  338
72
Chapter 72
2020-01-07
 10.9k  359
73
Chapter 73
2020-01-07
 10.9k  256
74
Chapter 74
2020-01-07
 10k  161
75
Chapter 75
2020-01-07
 10.3k  255
76
Chapter 76
2020-01-07
 9.9k  293
77
Chapter 77
2020-01-07
 10.5k  202
78
Chapter 78
2020-01-07
 10.7k  312
79
Chapter 79
2020-01-07
 10.6k  581
80
Chapter 80
2020-01-07
 10.3k  202
81
Chapter 81
2020-01-07
 10.7k  559
82
Chapter 82
2020-01-08
 9.9k  181
83
Chapter 83
2020-01-09
 10.2k  876
84
Chapter 84
2020-01-13
 10k  279
85
Chapter 85
2020-01-15
 9.2k  214
86
Chapter 86
2020-01-16
 10.9k  345
87
Chapter 87
2020-01-20
 9.9k  446
88
Chapter 88
2020-01-22
 10.1k  227
89
Chapter 89
2020-01-22
 9.3k  202
90
Chapter 90
2020-01-22
 9.5k  83
91
Chapter 91
2020-01-22
 9.2k  88
92
Chapter 92
2020-01-22
 9.6k  145
93
Chapter 93
2020-01-22
 10.1k  341
94
Chapter 94
2020-01-22
 9.6k  210
95
Chapter 95
2020-01-22
 9.9k  329
96
Chapter 96
2020-01-22
 9.1k  179
97
Chapter 97
2020-01-22
 9k  251
98
Chapter 98
2020-01-22
 9.6k  236
99
Chapter 99
2020-01-27
 10.7k  496
100
Chapter 100
2020-01-29
 9.4k  288
101
Chapter 101
2020-01-30
 9.4k  219
102
Chapter 102
2020-02-03
 9.2k  174
103
Chapter 103
2020-02-05
 9.2k  241
104
Chapter 104
2020-02-06
 10.1k  322
105
Chapter 105
2020-02-10
 10.8k  260
106
Chapter 106
2020-02-10
 10.7k  247
107
Chapter 107
2020-02-10
 9.6k  185
108
Chapter 108
2020-02-11
 8.8k  140
109
Chapter 109
2020-02-11
 10.3k  503
110
Chapter 110
2020-02-12
 9.4k  259
111
Chapter 111
2020-02-12
 9.3k  303
112
Chapter 112
2020-02-12
 10.1k  318
113
Chapter 113
2020-02-13
 9.1k  303
114
Chapter 114
2020-02-13
 8.3k  448
115
Chapter 115
2020-02-13
 9.1k  347
116
Chapter 116
2020-02-14
 8.3k  324
117
Chapter 117
2020-02-14
 8.9k  247
118
Chapter 118
2020-02-17
 10k  296
119
Chapter 119
2020-02-19
 9.9k  342
120
Chapter 120
2020-02-20
 9.7k  284
121
Chapter 121
2020-02-24
 9.3k  159
122
Chapter 122
2020-02-26
 9k  149
123
Chapter 123
2020-02-27
 9.1k  184
124
Chapter 124
2020-03-02
 8.5k  199
125
Chapter 125
2020-03-04
 8.3k  171
126
Chapter 126
2020-03-05
 8.4k  255
127
Chapter 127
2020-03-09
 8k  299
128
Chapter 128
2020-03-11
 7.9k  183
129
Chapter 129
2020-03-12
 8k  285
130
Chapter 130
2020-03-16
 8.3k  188
131
Chapter 131
2020-03-18
 9k  295
132
Chapter 132
2020-03-19
 9k  240
133
Chapter 133
2020-03-23
 9.3k  386
134
Chapter 134
2020-03-25
 9k  272
135
Chapter 135
2020-03-26
 8.6k  268
136
Chapter 136
2020-03-30
 8.4k  196
137
Chapter 137
2020-04-01
 7.8k  360
138
Chapter 138
2020-04-02
 8.6k  545
139
Chapter 139
2020-04-04
 7.4k  318
140
Chapter 140
2020-04-04
 7.7k  224
141
Chapter 141
2020-04-04
 7.7k  154
142
Chapter 142
2020-04-04
 7.6k  106
143
Chapter 143
2020-04-04
 7.8k  220
144
Chapter 144
2020-04-04
 7.2k  146
145
Chapter 145
2020-04-04
 7.4k  136
146
Chapter 146
2020-04-04
 7.2k  191
147
Chapter 147
2020-04-04
 7.1k  170
148
Chapter 148
2020-04-04
 8.2k  332
149
Chapter 149
2020-04-06
 8.5k  269
150
Chapter 150
2020-04-08
 8.6k  408
151
Chapter 151
2020-04-09
 9.1k  473
152
Chapter 152
2020-04-13
 8.6k  269
153
Chapter 153
2020-04-15
 7.9k  131
154
Chapter 154
2020-04-16
 7.9k  239
155
Chapter 155
2020-04-20
 7.9k  251
156
Chapter 156
2020-04-22
 7.4k  198
157
Chapter 157
2020-04-23
 7.3k  171
158
Chapter 158
2020-04-27
 7.3k  168
159
Chapter 159
2020-04-29
 6.9k  217
160
Chapter 160
2020-04-30
 7.4k  220
161
Chapter 161
2020-05-04
 6.7k  149
162
Chapter 162
2020-05-06
 6.5k  86
163
Chapter 163
2020-05-07
 5.8k  170
164
Chapter 164
2020-05-07
 5.4k  72
165
Chapter 165
2020-05-07
 5.8k  197
166
Chapter 166
2020-05-07
 5.8k  201
167
Chapter 167
2020-05-07
 5.5k  56
168
Chapter 168
2020-05-07
 5.8k  151
169
Chapter 169
2020-05-07
 5.9k  104
170
Chapter 170
2020-05-07
 5.6k  132
171
Chapter 171
2020-05-07
 5.8k  172
172
Chapter 172
2020-05-07
 6k  132
173
Chapter 173
2020-05-07
 6.2k  254
174
Chapter 174
2020-05-11
 5.8k  107
175
Chapter 175
2020-05-13
 6k  182
176
Chapter 176
2020-05-14
 6.9k  188
177
Chapter 177
2020-05-18
 6.5k  268
178
Chapter 178
2020-05-20
 6.1k  266
179
Chapter 179
2020-05-21
 5.9k  197
180
Chapter 180
2020-05-25
 7.4k  251
181
Chapter 181
2020-05-27
 6.7k  136
182
Chapter 182
2020-05-27
 7k  189
183
Chapter 183
2020-05-27
 6.6k  256
184
Chapter 184
2020-05-27
 6.6k  190
185
Chapter 185
2020-05-27
 5.7k  195
186
Chapter 186
2020-05-27
 5.5k  70
187
Chapter 187
2020-05-27
 5.9k  145
188
Chapter 188
2020-05-27
 6k  133
189
Chapter 189
2020-05-27
 5.6k  39
190
Chapter 190
2020-05-27
 5.5k  90
191
Chapter 191
2020-05-27
 6.2k  169
192
Chapter 192
2020-05-28
 6.3k  217
193
Chapter 193
2020-06-01
 5.7k  182
194
Chapter 194
2020-06-03
 5.7k  261
195
Chapter 195
2020-06-04
 5.9k  222
196
Chapter 196
2020-06-08
 5.7k  319
197
Chapter 197
2020-06-10
 5.2k  149
198
Chapter 198
2020-06-11
 5.7k  138
199
Chapter 199
2020-06-15
 5.7k  119
200
Chapter 200
2020-06-17
 5.8k  181
201
Chapter 201
2020-06-18
 5.6k  169
202
Chapter 202
2020-06-22
 5.5k  146
203
Chapter 203
2020-06-24
 5.2k  125
204
Chapter 204
2020-06-25
 5.2k  132
205
Chapter 205
2020-06-29
 5.4k  181
206
Chapter 206
2020-07-01
 5.5k  95
207
Chapter 207
2020-07-02
 5.4k  136
208
Chapter 208
2020-07-06
 5.3k  155
209
Chapter 209
2020-07-08
 5.3k  195
210
Chapter 210
2020-07-09
 5.5k  152
211
Chapter 211
2020-07-13
 5.3k  123
212
Chapter 212
2020-07-15
 4.9k  154
213
Chapter 213
2020-07-16
 5.1k  381
214
Chapter 214
2020-07-20
 4.9k  211
215
Chapter 215
2020-07-22
 4.9k  96
216
Chapter 216
2020-07-23
 5k  99
217
Chapter 217
2020-07-27
 5k  151
218
Chapter 218
2020-07-29
 5.2k  164
219
Chapter 219
2020-07-30
 5.7k  412
220
Chapter 220
2020-08-03
 5.7k  195
221
Chapter 221
2020-08-05
 5.3k  150
222
Chapter 222
2020-08-06
 5.6k  319
223
Chapter 223
2020-08-10
 5.2k  188
224
Chapter 224
2020-08-12
 5.1k  150
225
Chapter 225
2020-08-13
 5.3k  198
226
Chapter 226
2020-08-17
 4.9k  183
227
Chapter 227
2020-08-19
 4.8k  247
228
Chapter 228
2020-08-20
 5.5k  158
229
Chapter 229
2020-08-24
 5.3k  142
230
Chapter 230
2020-08-26
 5.2k  87
231
Chapter 231
2020-08-27
 5.3k  157
232
Chapter 232
2020-08-31
 4.9k  356
233
Chapter 233
2020-09-02
 4.4k  88
234
Chapter 234
2020-09-02
 4.4k  106
235
Chapter 235
2020-09-02
 4.6k  85
236
Chapter 236
2020-09-02
 4.2k  59
237
Chapter 237
2020-09-02
 4.1k  176
238
Chapter 238
2020-09-02
 4.1k  30
239
Chapter 239
2020-09-02
 4.3k  55
240
Chapter 240
2020-09-02
 4.2k  45
241
Chapter 241
2020-09-02
 4.3k  83
242
Chapter 242
2020-09-02
 4.1k  44
243
Chapter 243
2020-09-02
 4.3k  113
244
Chapter 244
2020-09-03
 4.8k  202
245
Chapter 245
2020-09-07
 4.7k  107
246
Chapter 246
2020-09-09
 4.6k  154
247
Chapter 247
2020-09-10
 4.7k  179
248
Chapter 248
2020-09-14
 4.4k  117
249
Chapter 249
2020-09-16
 4.2k  51
250
Chapter 250
2020-09-17
 4.6k  68
251
Chapter 251
2020-09-21
 4.3k  152
252
Chapter 252
2020-09-23
 4.5k  167
253
Chapter 253
2020-09-24
 4.6k  117
254
Chapter 254
2020-09-28
 4.5k  141
255
Chapter 255
2020-09-30
 4.4k  80
256
Chapter 256
2020-10-01
 4.6k  114
257
Chapter 257
2020-10-05
 4.3k  88
258
Chapter 258
2020-10-07
 4.3k  68
259
Chapter 259
2020-10-08
 4.4k  64
260
Chapter 260
2020-10-12
 4.1k  86
261
Chapter 261
2020-10-14
 3.8k  112
262
Chapter 262
2020-10-15
 4.1k  47
263
Chapter 263
2020-10-19
 4k  96
264
Chapter 264
2020-10-21
 4k  105
265
Chapter 265
2020-10-22
 4k  233
266
Chapter 266
2020-10-26
 3.6k  54
267
Chapter 267
2020-10-28
 3.6k  37
268
Chapter 268
2020-10-29
 3.7k  108
269
Chapter 269
2020-11-01
 3.5k  87
270
Chapter 270
2020-11-01
 3.5k  35
271
Chapter 271
2020-11-01
 3.6k  29
272
Chapter 272
2020-11-01
 3.6k  78
273
Chapter 273
2020-11-01
 3.4k  48
274
Chapter 274
2020-11-01
 4k  83
275
Chapter 275
2020-11-01
 3.4k  17
276
Chapter 276
2020-11-01
 3.7k  53
277
Chapter 277
2020-11-01
 3.4k  45
278
Chapter 278
2020-11-01
 4k  57
279
Chapter 279
2020-11-02
 4.2k  140
280
Chapter 280
2020-11-04
 3.9k  106
281
Chapter 281
2020-11-05
 4.1k  136
282
Chapter 282
2020-11-09
 4.3k  66
283
Chapter 283
2020-11-11
 3.9k  81
284
Chapter 284
2020-11-12
 4.1k  78
285
Chapter 285
2020-11-16
 4k  66
286
Chapter 286
2020-11-18
 4k  127
287
Chapter 287
2020-11-19
 4.6k  149
288
Chapter 288
2020-11-23
 4.2k  86
289
Chapter 289
2020-11-25
 4.4k  192
290
Chapter 290
2020-11-26
 4k  56
291
Chapter 291
2020-11-30
 3.7k  69
292
Chapter 292
2020-12-02
 3.8k  119
293
Chapter 293
2020-12-03
 3.7k  73
294
Chapter 294
2020-12-07
 3.5k  44
295
Chapter 295
2020-12-09
 3.5k  51
296
Chapter 296
2020-12-10
 3.8k  83
297
Chapter 297
2020-12-14
 3.7k  64
298
Chapter 298
2020-12-16
 3.6k  69
299
Chapter 299
2020-12-17
 4k  108
300
Chapter 300
2020-12-21
 4.1k  332
301
Chapter 301
2020-12-23
 3.9k  81
302
Chapter 302
2020-12-24
 3.8k  101
303
Chapter 303
2020-12-27
 3.2k  71
304
Chapter 304
2020-12-27
 3.2k  80
305
Chapter 305
2020-12-27
 3.4k  89
306
Chapter 306
2020-12-27
 3.5k  116
307
Chapter 307
2020-12-27
 3.5k  172
308
Chapter 308
2020-12-27
 3.2k  161
309
Chapter 309
2020-12-27
 3.2k  77
310
Chapter 310
2020-12-27
 3.4k  95
311
Chapter 311
2020-12-27
 3.8k  176
312
Chapter 312
2020-12-30
 3.8k  75
313
Chapter 313
2020-12-31
 3.9k  182
314
Chapter 314
2021-01-04
 4.3k  177
315
Chapter 315
2021-01-07
 4k  118
316
Chapter 316
2021-01-10
 3.8k  112
317
Chapter 317
2021-01-14
 3.6k  80
318
Chapter 318
2021-01-17
 4k  127
319
Chapter 319
2021-01-21
 4k  96
320
Chapter 320
2021-01-24
 4k  72
321
Chapter 321
2021-01-28
 4.2k  119
322
Chapter 322
2021-01-31
 3.9k  138
323
Chapter 323
2021-02-04
 3.6k  129
324
Chapter 324
2021-02-07
 3.8k  155
325
Chapter 325
2021-02-11
 4.3k  191
326
Chapter 326
2021-02-14
 4k  106
327
Chapter 327
2021-02-18
 3.9k  94
328
Chapter 328
2021-02-21
 4.1k  122
329
Chapter 329
2021-02-25
 3.9k  90
330
Chapter 330
2021-02-28
 4k  67
331
Chapter 331
2021-03-04
 4.3k  62
332
Chapter 332
2021-03-07
 4.5k  102
333
Chapter 333
2021-03-11
 5.1k  138
334
Chapter 334
2021-03-14
 9.7k  813
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Ác Ma Đừng Hôn Tôi
Tình yêu/Xuyên Không/Tổng tài/Siêu năng lực/Ngọt sủng/Ma cà rồng/Drama/Dị tộc/Mất trí nhớ
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Trai Hư Si Tình: Cô Vợ Bỏ Trốn
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Đô thị/Drama/Bá đạo/Có em bé/Gặp gỡ cẩu huyết/419/Chiếm hữu cao
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Tôi
Tình yêu/Tổng tài
Cô Công Chúa Bị Bỏ Rơi
Cô Công Chúa Bị Bỏ Rơi
Trường học/Tình yêu/Huyền huyễn/Đã Full
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Xuyên Không Gặp Được Chàng
Tình yêu/Huyền huyễn/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play