Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ Ông Chồng Hoàn Mỹ
Ông Chồng Hoàn Mỹ
Đã Full
Tình yêu / Tổng tài / Đã Full
185.5M
4.8
Tên tác giả: Yoolook Culture

"Cơ, Em có thai con của anh rồi!" "Đã nõi bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Gà nữa cơ mà, chuyện có thai lại đi nói linh tinh như vậy được sao?" Một tiểu ma nữ lanh lợi 17 tuổi chưa thành niên lại nhìn trúng một tổng tài lạnh lùng thâm tình nhà Phạm Lân. Miệng nói không thích nhưng cơ thể lại thành thật đến bất ngờ...

Truyện này do Yoolook Culture cho phép MangaToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của MangaToon

Cũ nhất Mới nhất
Bắt đầu xem Ch.1
Theo dõi
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Đã cập nhật 177 chương    /    (241209)
Cũ nhất
 / 
Mới nhất
 Đã cập nhật 177 chương 
Đọc truyện tranh trên app mượt hơn
Download
1
Chapter 1
2019-10-01
 53k  5.4k
2
Chapter 2
2019-10-01
 39.6k  2k
3
Chapter 3
2019-10-01
 36.7k  1.9k
4
Chapter 4
2019-10-01
 35.3k  1.3k
5
Chapter 5
2019-10-01
 38.3k  1.6k
6
Chapter 6
2019-10-01
 36.7k  1.6k
7
Chapter 7
2019-10-01
 37k  3.9k
8
Chapter 8
2019-10-01
 33.6k  1.7k
9
Chapter 9
2019-10-01
 34.1k  1.9k
10
Chapter 10
2019-10-01
 33.4k  1.7k
11
Chapter 11
2019-10-01
 33.6k  2k
12
Chapter 12
2019-10-01
 32.3k  1k
13
Chapter 13
2019-10-01
 30.6k  897
14
Chapter 14
2019-10-01
 29.1k  905
15
Chapter 15
2019-10-01
 29.9k  883
16
Chapter 16
2019-10-01
 30.2k  910
17
Chapter 17
2019-10-01
 30.4k  756
18
Chapter 18
2019-10-01
 29k  864
19
Chapter 19
2019-10-01
 31.2k  2k
20
Chapter 20
2019-10-01
 32.6k  1.1k
21
Chapter 21
2019-10-05
 29.2k  882
22
Chapter 22
2019-10-08
 33.3k  1.9k
23
Chapter 23
2019-10-12
 30.8k  1.7k
24
Chapter 24
2019-10-15
 29.3k  689
25
Chapter 25
2019-10-19
 29.6k  1.3k
26
Chapter 26
2019-10-19
 28.5k  1.4k
27
Chapter 27
2019-10-19
 26.3k  1.5k
28
Chapter 28
2019-10-19
 25.8k  965
29
Chapter 29
2019-10-19
 25.5k  760
30
Chapter 30
2019-10-19
 23.5k  451
31
Chapter 31
2019-10-19
 26.3k  1.2k
32
Chapter 32
2019-10-19
 25.3k  510
33
Chapter 33
2019-10-19
 24.3k  556
34
Chapter 34
2019-10-19
 26.4k  1.7k
35
Chapter 35
2019-10-19
 26.1k  918
36
Chapter 36
2019-10-19
 25k  978
37
Chapter 37
2019-10-19
 24.5k  749
38
Chapter 38
2019-10-19
 26.3k  1k
39
Chapter 39
2019-10-19
 24.9k  842
40
Chapter 40
2019-10-19
 24.4k  890
41
Chapter 41
2019-10-19
 23.5k  1.1k
42
Chapter 42
2019-10-19
 23.3k  1.3k
43
Chapter 43
2019-10-19
 23.6k  1.8k
44
Chapter 44
2019-10-19
 23k  1.2k
45
Chapter 45
2019-10-19
 23.9k  1.3k
46
Chapter 46
2019-10-22
 23.4k  1.6k
47
Chapter 47
2019-10-26
 23.3k  1.5k
48
Chapter 48
2019-10-29
 21.4k  581
49
Chapter 49
2019-10-30
 21.1k  851
50
Chapter 50
2019-10-30
 22.2k  897
51
Chapter 51
2019-10-30
 22.4k  1.7k
52
Chapter 52
2019-10-30
 21.7k  1.8k
53
Chapter 53
2019-10-30
 23.2k  1.1k
54
Chapter 54
2019-10-30
 21.7k  1.8k
55
Chapter 55
2019-10-30
 21.7k  1.1k
56
Chapter 56
2019-10-30
 23.3k  3k
57
Chapter 57
2019-11-02
 21.9k  1.5k
58
Chapter 58
2019-11-05
 25.6k  1.3k
59
Chapter 59
2019-11-09
 24.3k  846
60
Chapter 60
2019-11-10
 25.6k  1.1k
61
Chapter 61
2019-11-11
 26.4k  1.5k
62
Chapter 62
2019-11-12
 24.7k  1.6k
63
Chapter 63
2019-11-13
 23.6k  1.3k
64
Chapter 64
2019-11-14
 24.8k  1.6k
65
Chapter 65
2019-11-15
 23.9k  1.6k
66
Chapter 66
2019-11-16
 21.6k  1k
67
Chapter 67
2019-11-17
 24.7k  1.8k
68
Chapter 68
2019-11-18
 24.6k  1.3k
69
Chapter 69
2019-11-19
 24.3k  1.4k
70
Chapter 70
2019-11-20
 27.9k  1.6k
71
Chapter 71
2019-11-21
 22.6k  819
72
Chapter 72
2019-11-22
 22.2k  2.1k
73
Chapter 73
2019-11-23
 23.4k  1.8k
74
Chapter 74
2019-11-23
 24.2k  2.2k
75
Chapter 75
2019-11-23
 25.2k  1.3k
76
Chapter 76
2019-11-23
 24.9k  1.7k
77
Chapter 77
2019-11-23
 21k  1.4k
78
Chapter 78
2019-11-23
 19.5k  715
79
Chapter 79
2019-11-23
 20.8k  881
80
Chapter 80
2019-11-23
 21.5k  961
81
Chapter 81
2019-11-23
 20.9k  1.2k
82
Chapter 82
2019-11-23
 20.2k  594
83
Chapter 83
2019-11-23
 21.9k  1.5k
84
Chapter 84
2019-11-23
 20k  163
85
Chapter 85
2019-11-23
 20.2k  272
86
Chapter 86
2019-11-23
 20k  547
87
Chapter 87
2019-11-23
 19.6k  785
88
Chapter 88
2019-11-23
 21k  1.1k
89
Chapter 89
2019-11-23
 20.6k  640
90
Chapter 90
2019-11-23
 21.3k  476
91
Chapter 91
2019-11-23
 22k  585
92
Chapter 92
2019-11-23
 20.8k  398
93
Chapter 93
2019-11-23
 20.9k  608
94
Chapter 94
2019-11-24
 23.6k  1.9k
95
Chapter 95
2019-11-25
 22.5k  1.4k
96
Chapter 96
2019-11-26
 23k  970
97
Chapter 97
2019-11-27
 23.3k  900
98
Chapter 98
2019-11-28
 22.1k  809
99
Chapter 99
2019-11-29
 21.5k  641
100
Chapter 100
2019-11-30
 22.1k  944
101
Chapter 101
2019-12-01
 22.1k  1.2k
102
Chapter 102
2019-12-02
 22.3k  852
103
Chapter 103
2019-12-03
 22.6k  722
104
Chapter 104
2019-12-04
 25k  877
105
Chapter 105
2019-12-05
 23.7k  1.1k
106
Chapter 106
2019-12-06
 25.7k  1.1k
107
Chapter 107
2019-12-07
 22.9k  1k
108
Chapter 108
2019-12-07
 22.7k  947
109
Chapter 109
2019-12-07
 19.9k  515
110
Chapter 110
2019-12-07
 23.2k  9.4k
111
Chapter 111
2019-12-07
 23.9k  897
112
Chapter 112
2019-12-07
 21.3k  973
113
Chapter 113
2019-12-07
 20k  471
114
Chapter 114
2019-12-07
 19.4k  458
115
Chapter 115
2019-12-07
 24.9k  1.2k
116
Chapter 116
2019-12-07
 22.5k  616
117
Chapter 117
2019-12-07
 23k  679
118
Chapter 118
2019-12-07
 20.3k  588
119
Chapter 119
2019-12-07
 23.2k  1.1k
120
Chapter 120
2019-12-07
 22k  1.1k
121
Chapter 121
2019-12-07
 21.7k  933
122
Chapter 122
2019-12-07
 22.8k  1.2k
123
Chapter 123
2019-12-08
 25.4k  2.2k
124
Chapter 124
2019-12-09
 23k  2.4k
125
Chapter 125
2019-12-10
 25.1k  1.6k
126
Chapter 126
2019-12-11
 26.1k  2.1k
127
Chapter 127
2019-12-12
 23.3k  1.7k
128
Chapter 128
2019-12-13
 22.9k  984
129
Chapter 129
2019-12-14
 22.1k  2.5k
130
Chapter 130
2019-12-19
 23.4k  929
131
Chapter 131
2019-12-21
 25.9k  1.2k
132
Chapter 132
2019-12-26
 21.2k  2.2k
133
Chapter 133
2020-01-12
 20.8k  1.4k
134
Chapter 134
2020-01-17
 22k  685
135
Chapter 135
2020-01-19
 24.6k  1.8k
136
Chapter 136
2020-02-02
 25k  1.1k
137
Chapter 137
2020-02-04
 21k  969
138
Chapter 138
2020-02-06
 22k  1.3k
139
Chapter 139
2020-02-11
 20.1k  972
140
Chapter 140
2020-02-13
 20.8k  761
141
Chapter 141
2020-02-15
 21.6k  1.1k
142
Chapter 142
2020-02-18
 19.8k  943
143
Chapter 143
2020-02-20
 20.6k  2.2k
144
Chapter 144
2020-02-22
 20.4k  1.5k
145
Chapter 145
2020-02-25
 19.1k  1.4k
146
Chapter 146
2020-02-27
 19.9k  1.6k
147
Chapter 147
2020-02-29
 20.2k  1.5k
148
Chapter 148
2020-03-05
 19.2k  1.8k
149
Chapter 149
2020-03-08
 19.8k  1.6k
150
Chapter 150
2020-03-12
 20.8k  1.4k
151
Chapter 151
2020-03-15
 22k  1k
152
Chapter 152
2020-03-19
 20.4k  928
153
Chapter 153
2020-03-22
 21.8k  994
154
Chapter 154
2020-03-26
 21.5k  3.5k
155
Chapter 155
2020-04-02
 21.5k  2.4k
156
Chapter 156
2020-04-05
 20.7k  1.2k
157
Chapter 157
2020-04-09
 20.5k  1.7k
158
Chapter 158
2020-04-12
 23.6k  3.6k
159
Chapter 159
2020-04-16
 21.9k  2.1k
160
Chapter 160
2020-04-19
 21.7k  1.3k
161
Chapter 161
2020-04-23
 23.1k  1.6k
162
Chapter 162
2020-04-30
 22.4k  1.7k
163
Chapter 163
2020-05-07
 20.5k  1.4k
164
Chapter 164
2020-05-10
 20k  691
165
Chapter 165
2020-05-14
 21.1k  701
166
Chapter 166
2020-05-17
 19.7k  633
167
Chapter 167
2020-05-21
 20.4k  901
168
Chapter 168
2020-05-24
 21k  899
169
Chapter 169
2020-05-28
 23.6k  1.7k
170
Chapter 170
2020-05-31
 25.6k  1.1k
171
Chapter 171
2020-06-04
 23.9k  1.4k
172
Chapter 172
2020-06-07
 23.7k  763
173
Chapter 173
2020-06-11
 24.2k  1k
174
Chapter 174
2020-06-14
 23.1k  1.5k
175
Chapter 175
2020-06-18
 25.2k  1.5k
176
Chapter 176
2020-06-21
 27k  1.5k
177
Chapter 177
2020-06-25
 47.1k  5.9k
Báo cáo tác phẩm này
Đề xuất liên quan
Cô Vợ Cuồng Bạo
Cô Vợ Cuồng Bạo
Trường học/Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Drama/Số mệnh/Dịu dàng/Chiếm hữu cao/Trung thành
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Nam Thần Quốc Dân Bám Lấy Tôi
Tình yêu/Hài Hước/Tổng tài/Đã Full/Ngọt sủng/Bá đạo/Số mệnh/Gặp gỡ cẩu huyết/Ngạo mạn/Shota/Sếp
Nhập Cốt Noãn Hôn
Nhập Cốt Noãn Hôn
Tình yêu/Tổng tài/Cưới trước yêu sau/Ngược/Drama/Bá đạo/Số mệnh/Gương vỡ lại lành/Shota/Mẹ đơn thân/Hoàng tử
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tiểu Tình Nhân Ngọt Ngào
Tình yêu/Tổng tài/Đã Full/Đang cập nhật/Ngược/Báo thù/Drama/Hôn nhân hợp đồng/Bá đạo/Gương vỡ lại lành/Ngạo mạn/Thiên kim lụi bại
CÁC CHỒNG YÊU LÀ ÁC MA
CÁC CHỒNG YÊU LÀ ÁC MA
Tình yêu/Đam mỹ/Tổng tài/Đã Full
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
[ Mau Xuyên ] Nam Thần Là Của Ta
Trường học/Tình yêu/Xuyên Không/Đã Full
Bắt đầu xem Ch.1
Tải app
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
Email
MangaToon
Send your comics to email
Facebook
English
Tiếng việt
INS
Instagram
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play